Byla 2S-2458-264/2011
Dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno miesto savivaldybės atskiruosius skundus dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-19575-364/2011 pagal ieškovų K. M. ir R. B. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybei dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovai K. M. ir R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-11), kuriuo prašo panaikinti 2011 m. spalio 5 d. įvykusio konkurso VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigoms užimti rezultatus, panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. 12-2-290 „Dėl 2011-10-10 skundo nagrinėjimo“, kuriuo buvo atmestas ieškovų skundas ir paliktas galioti Pretendentų į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo. Taip pat pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Kauno miesto savivaldybei ir/ar Kauno miesto savivaldybės administracijai iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-019575-364/2011 įsiteisėjimo dienos priimti sprendimus, susijusius su 2011m. spalio 5 d. įvykusio konkurso į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas įgyvendinimui ir sustabdyti priimtų susijusių sprendimų galiojimą.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovų K. M. ir R. B. ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-019575-364/2011 įsiteisėjimo dienos uždraudė Kauno miesto savivaldybei ir/ar Kauno miesto savivaldybės administracijai priimti sprendimus, susijusius su 2011-10-05 įvykusio konkurso į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas įgyvendinimui ir sustabdė priimtų susijusių sprendimų galiojimą; nutartį nurodė vykdyti skubiai. Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus atsakovui, kadangi atsakovui gavus pranešimą apie teismo posėdį, kuriame bus sprendžiama laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galimybė, tvirtinant konkurso rezultatus su laimėjusiu asmeniu gali būti sudaryta darbo sutartis. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau ieškovo nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti prielaidą, jog laikinųjų apsaugos priemonių nesiėmus, procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas, ieškovo pateikti įrodymai šias aplinkybes patvirtina.

4Atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija atskiraisiais skundais (b.l. 151-156; 157-162) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovų prašymą dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo atmesti. Apeliantai atskiruosius skundus grindžia analogiškais argumentais, su teismo nutartimi nesutinka ir nurodo, kad teismas, spręsdamas ieškovų prašymo pagrįstumą, pirmiausia privalėjo nustatyti, ar tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus taikytos, bus įmanoma įvykdyti prašomą priimti sprendimą. Teismas sprendimo neįvykdymo galimybę nustatė nurodydamas, kad „galimai patenkinus reikalavimą dėl paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, palankaus ieškovei sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas“, kas visiškai nesusiję su ieškinio reikalavimais. Jei bus priimtas į darbą konkurso laimėtojas, tačiau teismas nuspręs ieškovų ieškinį tenkinti ir panaikinti konkurso rezultatus, kas yra laimėtojo į darbą priėmimo pagrindas, tai bus teisėtas pagrindas nutraukti su juo darbo santykius, todėl nėra pagrindo spręsti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimu. Teismas neatsižvelgė į atsakovo, siekiančio tinkamo sveikatos priežiūros įstaigos funkcionavimo, interesus, kadangi šiuo metu įstaigai vadovauja laikinai paskirtas vadovas (iki konkurso), kas prieštarauja CPK 3 str. įtvirtintam teisingumo principui. Teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui, todėl atsakovui nebuvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu ir neteisėtai apribotos atsakovo teisės į gynybą. Jokie byloje esantys dokumentai nesuteikia pagrindo teigti, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pranešus atsakovui būtų galėjęs sukelti kokią nors grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, taip pat šių aplinkybių nenustatė ir skundžiamą nutartį priėmęs teismas. Draudimas Kauno miesto savivaldybei priimti į juridinio asmens direktoriaus (vyr. gydytojo) pareigas kitą asmenį nuolatiniam darbui, yra neproporcingos, neadekvačios siekiamiems tikslams, bei visiškai nesusijęs su pateikto ieškinio dalyku ir pagrindu. Organizuojant konkursą buvo griežtai laikomasi visų procedūrų, numatytų nuostatuose, į visus pretendentų prašymus ir skundus buvo atsakyta tinkamai ir laiku, o nepasitenkinimas nelaimėjus konkurso, nėra pagrindas, pažeidžiant kitų asmenų teises, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tuo labiau, kad nei K. M., nei R. B. neužėmė netgi antros vietos konkurse. Su K. M., kaip su VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriumi (vyriausiuoju gydytoju) 2011 m. sausio 19 d. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, kol konkurso būdu bus išrinktas ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas). Užsitęsus teisminiams ginčams ir, suėjus terminui, konkurso tvarka nepriėmus naujo įstaigos direktoriaus (vyr. gydytojo), įstaiga liktų be vadovo, būtų sutrikdyta ligoninės veikla, nebūtų sprendžiami klausimai priskirti viešosios įstaigos direktoriaus kompetencijai ir taip pažeidžiamas viešasis interesas, todėl toks reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra nepateisinamas, o skundžiama nutartis panaikintina.

5Ieškovai K. M. ir R. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 175-179) prašo atmesti atsakovų atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-10-18 nutarties kaip nepagrįstus. Ieškovai su skundais nesutinka ir nurodo, kad apeliantai nepagrįstai teigia, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesusiję su ieškinio reikalavimais, nes teismas nurodė argumentą, kad patenkinus reikalavimą dėl paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismo nutartyje esantys teksto suvedimo netikslumai negali įtakoti pačios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Iš teismo nutarties matyti, kad teismas analizavo bylos, susijusios su konkurso rezultatų ginčijimu duomenis, sprendė būtent ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo klausimą, bei rezoliucinėje dalyje buvo nurodyta, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės susiję su ginčijamo konkurso rezultatų įgyvendinimo sustabdymu. Apeliantai nepagrįstai teigia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidė teisingumo principą. Jeigu darbo sutartis tarp konkurso laimėtojo ir Kauno miesto savivaldybės bus sudaryta remiantis ginčijamo konkurso rezultatų pagrindu, ieškovai turės tikslinti savo ieškinio reikalavimus, bei atsakovu traukti ir konkurso laimėtoją. Atsakovų veiksmai patvirtina, kad jie nėra suinteresuoti, kad įstaigai vadovautų asmenys susiję su įstaiga, turintys reikiamą kompetenciją. Vien nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio įstaigai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius paskyrė vadovauti jau 4 skirtingus asmenis - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-12 įsakymu Nr. AP-1004 buvo paskirtas E. V.; 2011-10-17 įsakymu Nr. AP-1218 eiti pareigas K. M. nedarbingumo laikotarpiu buvo pavesta J. S.; 2011-10-24 įsakymu Nr. AP-1242 G. M. buvo paskirta viešosios įstaigos vadove ieškovą K. M. atleidus iš darbo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, o ieškovų žiniomis, nuo 2011 m. lapkričio 7 d. įstaigai vadovauja R. K.. Be to, asmeniui dirbant pagal sutartį, kurios sudarymo teisėtumo pagrindas bus ginčijamas teisme ir atliekant funkcijas susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, gali įtakoti nepataisomos žalos atsiradimą tiek įstaigos savininkui, tiek valstybei ar viešajam interesui. Toks asmuo priimdamas sprendimus, gali taip pat pažeisti ir darbuotojų, ir kitų asmenų teises ir teisėtus interesus. Ieškovas K. M. buvo atleistas iš viešosios įstaigos vadovo pareigų, taigi jo darbo sutartis šiuo metu jau yra nutraukta. O tas faktas, kad būtent dėl pačių atsakovų vilkinamų konkurso organizavimo veiksmų nuo 2011 m. sausio 19 d. nebuvo tinkamai suorganizuotas konkursas beveik 10 mėnesių, negali įtakoti teismo priimamų sprendimų, susijusių su pagrįstai reiškiamais prašymais.

6Atskirieji skundai atmestini.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas skiria vieną ar kelias CPK 145 straipsnyje numatytas priemones ir apriboja atsakovo teises arba sukuria jam pareigas. Minėtas straipsnis įtvirtina nebaigtinį laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, tarp jų ir įpareigojimą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti bei draudimą atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 ir 12 p.). CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu. Taikant ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 str. 1 d., 145 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2 -1868/2010).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovai ieškiniu prašo panaikinti 2011 m. spalio 5 d. įvykusio konkurso VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigoms užimti rezultatus bei panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. 12-2-290 „Dėl 2011-10-10 skundo nagrinėjimo“, kuriuo buvo atmestas ieškovų skundas ir paliktas galioti Pretendentų į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovų pareikšto reikalavimo turinį, sprendžia, kad nepritaikius ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir Kauno miesto savivaldybei sudarius darbo sutartį su 2011-10-05 konkurso VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigoms užimti laimėtoju, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Panaikinus minėto konkurso rezultatus, būtų apsunkintas su laimėtoju sudarytos darbo sutarties nutraukimas, tai suponuotų naujus teisminius ginčus dėl darbo sutarties sudarymo pagrindo teisėtumo, išmokų ir kompensacijų priteisimo, dėl to įstaiga patirtų papildomus nuostolius. Todėl pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, numatyta 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte – iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-019575-364/2011 įsiteisėjimo dienos uždrausti Kauno miesto savivaldybei ir/ar Kauno miesto savivaldybės administracijai priimti sprendimus, susijusius su 2011-10-05 įvykusio konkurso į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas įgyvendinimu ir sustabdyti priimtų susijusių sprendimų galiojimą, atitinka ieškovų pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su galimo teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje užtikrinimu, taip pat pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ieškinio reikalavimams. Dėl minėtų priežasčių atmestinas ir atskirųjų skundų argumentas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia konkursą laimėjusio asmens teises, kadangi iki bylos išnagrinėjimo iš esmės minėtas asmuo neturės nutraukti esamų darbo santykių, kad sudarytų darbo sutartį su atsakovu.

10Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Apeliantai nurodo, kad užsitęsus teisminiams ginčams ir, suėjus terminui, konkurso tvarka nepriėmus naujo įstaigos direktoriaus (vyriausiojo gydytojo), įstaiga liktų be vadovo, būtų sutrikdyta ligoninės veikla, nebūtų sprendžiami klausimai priskirti viešosios įstaigos direktoriaus kompetencijai ir taip pažeidžiamas viešasis interesas. Tačiau iš Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-24 įsakymo Nr. AP-1242 matyti, kad VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pavaduotojai slaugai G. M. nuo 2011 m. spalio 24 d. pavesta eiti VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pareigas, kol bus paskirtas konkurso būdu išrinktas šios įstaigos direktorius (vyriausiasis gydytojas), todėl ligoninės veikla nebus sutrikdyta, viešosios įstaigos direktoriaus kompetencijai priskirti klausimai bus sprendžiami, todėl viešasis interesas nebus pažeistas.

11Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Pirmosios instancijos teismui nesprendus, kad toks pranešimas nebūtinas, atmestini apeliantų argumentai, jog nepranešus jam apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, atsakovui nebuvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu ir neteisėtai apribotos atsakovo teisės į gynybą.

12Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

13Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Kauno miesto apylinkės teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Skundas atmestinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai