Byla 2-1407-759/2011
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, viešame teismo posėdyje, priimdamas sprendimą už akių, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „TEO LT“ ieškinį atsakovei R. Č., dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės R. Č. 1021,53 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2008-01-28 tarp ieškovo ir atsakovės R. Č. buvo sudaryta sutartis dėl viešojo fiksuotojo ryšio paslaugų, interneto prieigos paslaugų ir daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo adresu ( - ). Atsakovė sutartyje bei užsakymuose įsipareigojo nustatytais terminais atsiskaityti už suteiktas ryšių paslaugas, interneto prieigos paslaugas, daugiakanalės televizijos paslaugas, pranešti adreso ar naudotojo pasikeitimus. Ieškovas nurodė, kad atsakovės pareigą atsiskaityti už suteiktas paslaugas taip pat numato ir 2005-12-23 Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr.1V-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, bei TEO LT, AB patvirtintos paslaugų teikimo taisyklės. Atsakovė pažeidė savo įsipareigojimus laiku ir tinkamai neatsiskaitydama už suteiktas paslaugas, todėl tarp šalių sudarytos sutartys ieškovo iniciatyva buvo nutrauktos. 2010 m. vasario mėn. – 2010 m. rugpjūčio mėn. sutriko atsiskaitymai už teikiamas paslaugas, todėl atsakovei buvo primenama per ryšių priemones apie įsiskolinimo dydį ir mokėjimo terminus. Atsakovė nesumokėjo 1004,92 Lt skolos už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, 16,61 Lt delspinigių, iš viso 1021,53 Lt. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

4Ieškovas pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą nedalyvaujant ieškovo atstovui ir priteisti viešo paskelbimo spaudoje išlaidas 282,15 Lt (b.l.26-29).

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2011-08-18, viešo paskelbimo būdu, pasiūlant jai per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį ir pranešant apie 2011-09-12 10 val. 30 min. įvyksiantį teismo posėdį. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė R. Č. ir ieškovas AB „TEO LT“ 2008-01-28 sudarė sutartį Nr. ERTV60418719-080130 dėl viešojo fiksuotojo ryšio paslaugų, interneto prieigos paslaugų ir daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo adresu ( - ) (b.l.10), pagal viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymą Nr. 25684985 (b.l.11), interneto prieigos paslaugų užsakymą 25684985 (b.l.12), pagal kuriuos ieškovas teikė atsakovei telefono ryšio paslaugas ir interneto prieigos paslaugas, ir daugiakanalės televizijos paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas su ieškovu atsiskaityti. 2010 m. vasario -2010 m. rugpjūčio pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir suteiktų paslaugų ataskaitos (b.l. 13-20) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009 m. vasario iki 2010 m. rugpjūčio ieškovas atsakovei suteikė paslaugas, tačiau atsakovė pagal pateiktas sąskaitas faktūras už šias paslaugas nesumokėjo. Iš skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelės matyti, kad susidarė skola: 1004,92 Lt skolos už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, 16,61 Lt delspinigių, iš viso 1021,53 Lt. (b.l. 9).

9Pagal LR CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis LR CK 6.71 str. nuostatomis, skolininkas kreditoriui privalo mokėti netesybas, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Kadangi atsakovė savo sutartinės prievolės atsiskaityti už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, interneto prieigos paslaugas, daugiakanalės televizijos paslaugas neįvykdė, ieškinys tenkintinas LR CK 6.38, 6.63, 6.71, 6.200, 6.245, 6.256 straipsnių pagrindu priteistina 1021,53 Lt skola.

10Vadovaujantis LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 68,00 Lt žyminis mokestis ir 100,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, 282,15 Lt viešo paskelbimo spaudoje išlaidos, viso: 450,15 Lt iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos LR CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 2,00 Lt, priteistinos iš atsakovės valstybei LR CPK 79 str., 88 str., 96 str. 1 d. pagrindu.

13Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės R. Č., a.k( - ) deklaruojama gyv. vieta, ( - ), 1004,92 Lt (vieną tūkstantį keturis litus 92 centus) skolos, 16,61 Lt (šešiolika litų 61 centą) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 450,15 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų 15 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB “TEO LT”, į.k. 1212154314, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, naudai.

16Priteisti iš atsakovės R. Č., 2,00 Lt (du litus) pašto išlaidų valstybei.

17Atsakovė sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl šio sprendimo paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

18Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai