Byla 2A-2161/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Robmona“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1179-159/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Robmona“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kretingos šilumos tinklai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Timbex“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Robmona“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Kretingos šilumos tinklai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB ,,Timbex“, dėl atsakovo sprendimų vykdant biokuro konkursą panaikinimo ir prašė: 1) panaikinti atsakovo sprendimą organizuoti antrąjį derybų etapą bei sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Timbex“; 2) pripažinti negaliojančia 2013 m. balandžio 9 d. sudarytą pirkimo sutartį tarp atsakovo ir UAB „Timbex“; 3) grąžinti šalis į pradinę padėtį, t. y. įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymus pagal pirmojo derybų etapo rezultatus ir sudaryti pasiūlymų eilę bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas vykdė viešąjį konkursą dėl biokuro rezervo sudarymo, saugojimo, tvarkymo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu. Ieškovas dalyvavo konkurse, pateikė konkursinį pasiūlymą. 2013 m. kovo 14 d. įvyko ieškovo ir atsakovo derybos. Atsakovas 2013 m. kovo 28 d. organizavo pakartotines derybas, nors ieškovas 2013 m. kovo 20 d. buvo pareiškęs atsakovui pretenziją dėl sprendimo organizuoti pakartotines darybas. 2013 m. kovo 26 d. ieškovui buvo pranešta, kad pretenzija atmesta. 2013 m. balandžio 8 d. atsakovas ieškovui pranešė apie pakartotinėse derybose pasiūlytas kainas ir apie atsakovo sprendimą pripažinti konkurso laimėtoju trečiąjį asmenį UAB „Timbex“. Ieškovas 2013 m. balandžio 12 d. pateikė pretenziją dėl 2013 m. balandžio 8 d. atsakovo priimtų sprendimų. Ieškovo pretenzija buvo atmesta 2013 m. balandžio 17 d. raštu. Nežiūrint į tai, atsakovas 2013 m. balandžio 9 d. su trečiuoju asmeniu sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė jo teises bei VPĮ 57 straipsnio nuostatas, nes pagal atsakovo patvirtintas derybų sąlygas pakartotinių derybų organizavimas nebuvo numatytas. Be to, pirkimas buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 277, priimto 2003 m. kovo 3 d., nuostatas. Šio akto normos pakartotinių derybų vykdymo galimybės taip pat nenumato. Atsakovas neįvertino ir tos aplinkybės, kad 2013 m. balandžio 4 d. pranešimu ieškovas pasiūlė atsakovui sumažinti ieškovo pasiūlymo kainą, tačiau į tai atsakovas neatsižvelgė.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Nurodė, jog VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad VPĮ normos nėra taikomos energetikos srityje veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, kurios siekia įsigyti reikalingą energiją ar kurą. Tokių viešųjų pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri yra priėmusi nutarimą Nr. 277, patvirtintą 2003 m. kovo 3 d., numatančio tokių viešųjų pirkimų tvarką (toliau - Nutarimas Nr. 277). Teismo nuomone, negalima sutikti su ieškinio nuostata, jog atsakovas pažeidė VPĮ nuostatas, nes šis aktas netaikytinas ginčui išspręsti. Pasisakydamas dėl minėto Nutarimo Nr. 277 nuostatų pažeidimo, teismas nurodė, kad šio nutarimo 69,70 straipsniuose nustatyta, kad pirkimas skelbiamų derybų būdu yra užbaigiamas priimant sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir apie tai pranešus visiems derybose dalyvavusiems asmenims. Akivaizdu yra tai, kad nurodytu aktu nėra nurodytas derybų skaičius. Atsakovas 2013 m. kovo 18 d. protokolu konstatavo, jog pirkimo komisija negali priimti sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo, nes pasiūlytos kainos yra per didelės ir pirkimo komisija organizuos pakartotines derybas. Tai įrodo, kad minėto Nutarimo nuostatos nenustato derybų skaičiaus ir atsakovas, organizuodamas pakartotines derybas, norminių aktų reikalavimų nepažeidė. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo paskelbtų derybų sąlygų 10.5 punkte nustatyta, kad tiekėjo pirminis pasiūlymas su derybų metu suderėtais ir protokole užfiksuotais jo pakeitimais pripažįstamas galutiniu tiekėjo pasiūlymu. Pagal derybų sąlygų 12.1 punktą atsakovas turėjo teisę nustatyti pasiūlymų eilę, tačiau derybų sąlygose nenustatytas draudimas organizuoti pakartotines derybas, jeigu nepriimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo. Atsakovui po pirmųjų derybų nepriėmus sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo ir nutarus organizuoti pakartotines derybas, ieškovas 2013 m. kovo 20 d. pareiškė atsakovui pretenziją dėl tokio atsakovo sprendimo organizuoti pakartotines derybas. Nors atsakovas 2013 m. kovo 26 d. šią pretenziją atmetė, ieškovas šio atsakovo sprendimo neapskundė teismui įstatymo nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad ieškovas dalyvavo 2013 m. kovo 28 d. organizuotose pakartotinėse derybose ir pateikė savo pasiūlymą, o tai įrodo, kad ieškovas sutiko su pakartotinių derybų organizavimu ir įvykdžius pakartotines derybas ieškovo teisės nebuvo pažeistos. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad 2013 m. balandžio 3 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą - šiuo veiksmu atsakovas užbaigė viešojo pirkimo pasiūlymų įvertinimo bei laimėjusio sprendimo nustatymo procedūrą (derybų sąlygų 12.1, 12.2 p.). Dėl tos priežasties atsakovas nebeturėjo teisės tenkinti ieškovo 2013 m. balandžio 4 d. prašymo organizuoti trečiąsias derybas bei įsipareigojo sumažinti pakartotinėse derybose nurodytą ieškovo galutinę kainą iki 10 procentų nuo pasiūlymo kainos. Teismas, spręsdamas šalių ginčą, vadovavosi teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-150/2010), pagal kurią teismas privalo įvertinti visas vykusias derybas ir nustačius, jog buvo organizuotos ne vienos derybos dėl geriausio pasiūlymo, tačiau tiekėjams dalyvaujant derybose, teikiant pasiūlymus dėl kainos, negalima teigti, kad perkančioji organizacija tuo pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad vykdant pirmąsias derybas, ieškovo pasiūlyta kaina buvo 3 405 788 Lt, o trečiojo asmens UAB „Timbex“ - 3 594 531 Lt. Pakartotinėse derybose ieškovas pasiūlė 2 961 721 Lt kainą, trečiasis asmuo - 2 897 518 Lt. Tai patvirtina, kad pakartotinių derybų metu buvo iš esmės sumažinta paslaugų pirkimo kaina, atsakovas siekė pakartotinėmis derybomis teisėto tikslo, tai yra nupirkti paslaugas už kuo mažesnę kainą, kas ir buvo pasiekta pakartotinių derybų metu.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Robmona“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Vien tik nurodęs, kad nagrinėjamo ginčo atveju netaikytinos VPĮ normos, teismas ignoravo tai, kad buvo pažeisti imperatyvūs bet kokio vykdomo konkurso, o juo labiau vykdomo energetikos srityje, reikalavimai draudžiantys jo eigoje keisti konkurso sąlygas vien tik dėl to, kad konkurso organizatoriaus netenkina laimėtojo pasiūlyta kaina. Nors teismas formaliai nurodė, kad viešųjų pirkimų normos nagrinėjamo ginčo atveju netaikytinos, sprendimą priėmė remdamasis būtent teismų praktika, formuojama viešųjų pirkimų bylose. Nepaisant to, kad nagrinėjamo ginčo atveju konkursas buvo vykdomas remiantis Nutarimu Nr. 277 patvirtinta įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka bei perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. Vl-4 patvirtintomis skelbiamų derybų sąlygomis, kuro pirkimo tvarkos pagrindu organizuojamiems konkursams taip pat taikomi bendrieji konkursų vykdymo reikalavimai bei imperatyvūs principai. Teismas neatsižvelgė į bendruosius lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, taikomus vykdant pirkimą viešųjų pirkimų būdu.
  2. Atsakovo neteisėti veiksmai siekiant konkurso laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį buvo įvertinti kaip teisėti ir pateisinti tariamu atsakovo siekiu pirkimo objektą įsigyti už mažiausią kainą. Kaip patvirtina byloje esantys įrodymai, jei laikytume, kad derybų raundų skaičius nėra ribojamas, dar iki neteisėto pasiūlymų eilės sudarymo atsakovas buvo informuotas apie ieškovo valią tęsti derybas ir pasiūlymo kainą dar labiau sumažinti, tačiau atsakovas šią informaciją ignoravo, todėl teigti, kad pirkimo objektas buvo įsigytas mažiausiomis sąnaudomis ir buvo gauta mažiausia kaina, negalima. Teismas nepagrįstai teigia esą ieškovo valia bei sutikimas su vykstančiomis derybomis preziumuotinas dėl jo dalyvavimo antrajame derybų raunde. Kaip patvirtina byloje esantys įrodymai, ieškovas nuosekliai visą nurodytą laikotarpį ginčijo atsakovo veiksmų neteisėtumą, tačiau teismo teismas šių byloje esančių įrodymų nevertino.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Kretingos šilumos tinklai“ prašo šio skundo netenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Timbex“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, ieškovas UAB ,,Robmona“ pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad nors nagrinėjamu atveju taikomas Nutarimas Nr. 277, tačiau tai nereiškia, kad VPĮ atsakovo vykdomam konkursui iš viso netaikomas, t. y. vykdant ginčo konkursą turėjo būti atsižvelgra į bendruosius VPĮ principus.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 30 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

16Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija (atsakovas) vykdė Biokuro (natūralių medžio atliekų, smulkintos medienos, pjuvenų, medžio drožlių), biokuro rezervo sudarymo ir saugojimo bei biokuro stumdymo paslaugų pirkimą skelbiamų derybų būdu. Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (Žin., 2003-03-05, Nr. 23-976) ir Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V1-4 patvirtintomis Biokurui (smulkintai medienai, pjuvenoms) pirkti skelbiamų derybų sąlygomis. 2013 m. kovo 14 d. įvyko derybos tarp perkančiosios organizacijos ir pirkime dalyvaujančių tiekėjų; derybų metu ieškovas pateikė savo galutinius pasiūlymus perkančiajai organizacijai, šis ieškovo pasiūlymas buvo užfiksuotas derybų protokole (1 t., 42-43 b. l.). Perkančioji organizacija priėmė sprendimą organizuoti derybų antrąjį raundą ir pakvietė ieškovą į jį atvykdyti (1 t., 44, 46). Ieškovas su perkančiosios organizacijos sprendimu organizuoti antrąjį derybų raundą nesutiko, todėl 2013 m. kovo 20 d pateikė atsakovui pretenziją (1 t., 49-52 b. l.). Perkančioji organizacija priėmė sprendimą ieškovo pretenzijos netenkinti, apie tai ieškovą informavo 2013 m. kovo 26 d. raštu Nr. R2-143 (1 t., 53-54 b. l.). Ieškovo ir perkančiosios organizacijos derybų antrasis raundas įvyko 2013 m. kovo 28 d., jo metu ieškovo pateiktas kainos pasiūlymas užfiksuotas derybų protokole (1 t., 47-48 b. l.). 2013 m. balandžio 4 d. ieškovas prašyme dėl trečiojo derybų raundo skelbimo pasiūlė perkančiajai organizacijai sumažinti pasiūlymo kainą (1 t., 55 b. l.). 2013 m. balandžio 8 d. perkančioji organizacija informavo ieškovą apie sudarytą pasiūlymų eilę pagal antrajame derybų raunde pateiktas pasiūlymų kainas ir laimėtoju pripažino UAB „Timbex“ (1 t., 56 b. l.).

17Nagrinėjamoje byloje kilo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 ,,Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ nuostatų aiškinimo ir taikymo klausimai. Apeliantas kelia VPĮ nuostatų dėl skelbiamų derybų vykdymo ir su jomis susijusių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo – pažeidimo klausimus.

18Ieškovo ir atsakovo ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to, kad perkančioji organizacija įvykdė antrą derybų raundą (etapą) su ieškovu ir trečiuoju asmeniu. Apelianto nuomone, perkančioji organizacija negalėjo organizuoti antro derybų raundo, nes tai nebuvo numatyta konkurso sąlygose. Apelianto teigimu, taip buvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

19Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

20Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009).

21Ieškovo nurodomo VPĮ nuostatų (šiuo atveju – reguliuojančių skelbiamas derybas) ir viešųjų pirkimų principų pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų prioritetą suteikiant Nutarimo Nr. 277 nuostatoms teisėtumo vertinimo kontekste atsižvelgtina į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Dėl to būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai.

22Byloje inter alia keliamas VPĮ 57 straipsnio, kuriuo reguliuojamas skelbiamų derybų vykdymas, aiškinimo ir taikymo klausimas. Apeliantas, kaip minėta, iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija teisėtai ir nepažeisdama viešųjų pirkimų principų sudengė antrą derybų etapą, kurių rezultatų pagrindu ir išrinko laimėtoją. Pagal VPĮ 57 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija, numatydama taikyti derybų pakopas, apie tai turi nurodyti skelbime ar kituose pirkimo dokumentuose.

23Pažymėtina, kad ginčo konkursu vykdomas pirkimas ir jo organizavimo tvarka – išimtinė ir specifinė, tokį pirkimą reguliuojančios nuostatos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai ir taikomos tik esant atitinkamam pirkimo objektui.

24VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad VPĮ reikalavimai netaikomi energetikos srityje veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, kurios siekia įsigyti reikalingą energiją ar kurą, tokių viešųjų pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi Nutarimą Nr. 277. Šio nutarimo VIII skyriuje reglamentuotas skelbiamų derybų organizavimas ir detaliai nustatyti veiksmai, kuriuos turi atlikti perkančioji organizacija bei tiekėjai – 67 punkte numatyta, kad rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas tiekėjams, turi būti pateikiama informacija apie derybų laiką, vietą ir siūlomą derybų kalbą, 68 puntas numato, kad komisija turi teisę derėtis su tiekėju dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties sąlygų, 70 punkte nurodyta, kad pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo dėl pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu priėmimo dienos. Atsižvelgdamas į paminėtas Nutarimo Nr. 277 nuostatas, taip pat į kitas šio nutarimo VIII skyriuje išdėstytas nuostatas, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Nutarimu Nr. 277 iš esmės yra reglamentuota visa skelbiamas derybas apimanti procedūra, todėl daryti išvadą, kad konkrečiu atveju perkančioji organizacija turėjo atsižvelgti į VPĮ 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą dėl pirkimo dokumentų sąlygų, susijusių su derybų pakopų taikymu, nėra pagrindo. Nutarime Nr. 277, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nėra nurodytas derybų skaičius, todėl apeliacinio skundo argumentas, jog jei perkančiajai organizacijai tiekėjų pateiktų pasiūlymų kaina būtų nepriimtina, ji negali šių tiekėjų kviesti į pakartotinas derybas, atmestinas kaip nepagrįstas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į tai, jog Nutarimo Nr. 277 29 punktas nustato, kad pirkimas gali būti atliekamas šiais būdais: konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, įprastos komercinės praktikos. Apelianto teigimu, Nutarimo Nr. 277 56 punktas numato, kad komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėtas 56 punktas reglamentuoja konkurso (VII skyrius), o ne skelbiamų derybų organizavimą, todėl taikyti šią nuostatą nagrinėjamu atveju nėra pagrindo. Be to, Nutarimo Nr. 227 2 punkte yra nurodyta, kad skelbiamos derybos - tai pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sąlygų. Kaip minėta, to paties nutarimo 68 punkte nustatyta, kad komisija turi teisę derėtis su tiekėju dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Sistemiškai aiškinat paminėtas nutarimo nuostatas, darytina išvada, kad pagal Nutarimą Nr. 277 vykdomos derybos neturi būti suprantamos tik kaip vieno etapo procedūra. Tokia išvada darytina atsižvelgiant dar ir į tai, kad derybų paskirtis yra operatyviai ir efektyviai pasirinkti geriausią pateiktą pasiūlymą, nekeičiant pirkimo sąlygų, kitu atveju pirkimas pagal Nutarimą Nr. 277 neatitiktų jam keliamų tikslų ir paskirties. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais teiginiais, kad aplinkybė, jog buvo suorganizuotas antrasis derybų raundas, pirkimą padarė efektyvesnį ir niekaip nepažeidė dalyvių teisių ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų - ieškovas, dalyvavo antrame derybų raunde lygiomis teisėmis su visais kitais dalyviais ir teikė savo pasiūlymą.

25Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pripažino teisėta tokią faktinę situaciją, kai perkančioji organizacija gali organizuoti neribotą derybų pakopų skaičių. Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo, nes antrojo derybų raundo protokoluose (tokį protokolą pasirašė ir ieškovas) yra vienareikšmiškai nurodyta, kad šiame raunde pateikiami dalyvių pasiūlymai yra galutiniai (1 t., 48 b. l.). Dėl šios aplinkybės atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovas vėliau siūlė dar mažesnę kainą, tačiau atsakovas šios nesvarstė, pasirinko jam palankų tiekėją ir tokiu būdu pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Be jau paminėtos aplinkybės atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, kad ieškovas atsakovui prašymą dėl trečiojo derybų raundo skelbimo pateikė 2013 m. balandžio 4 d., kai tuo tarpu derybų rezultato aptarimas ir laimėjusio asmens nustatymas atsakovo komisijos protokole užfiksuotas 2013 m. balandžio 3 d., laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB ,,Timbex“ pasiūlymas (2 t., 65-66 b. l.). Atlikusi tokius veiksmus perkančioji organizacija nebeturi teisės toliau derėtis su tiekėjais, taigi 2013 m. balandžio 4 d. ieškovo pateiktas pasiūlymas 10 proc. sumažinti antrojo raundo metu pasiūlytas kainas, negalėjo būti svarstomas (CPK 185 str.).

26Pasisakydama dėl daugiau nei vieno derybų raundo teisėtumo, teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į paties ieškovo veiksmus, kuriais jis iš esmės sutiko su atsakovo organizuojamų skelbiamų derybų tvarka. Pažymėtina, kad ieškovas antrajame derybų raunde dalyvavo ir pateikė savo derybinius pasiūlymus dėl kainos. Nors apeliantas teigia, kad jis su atsakovo sprendimu organizuoti antrąjį derybų etapą nesutiko ir reiškė pretenzijas atsakovui, tačiau šių pretenzijų atsakovui netenkinus, kaip pagrįstai pastebėjo ir pirmosios instancijos teismas, jis (ieškovas) dėl, jo manymu, pažeistų savo teisių gynybos į teismą nesikreipė. Priešingai, kaip minėta, ieškovas dalyvavo antrajame derybų raunde, o sužinojęs antrojo derybų raundo rezultatus atsakovui siūlė organizuoti ir trečiąjį derybų etapą. Teisėjų kolegijos nuomone, tokios aplinkybės patvirtina, kad dėl atsakovo veiksmų neteisėtumo organizuojant antrąjį derybų raundą apeliantas į teismą kreipėsi tik tuomet, kai sužinojo jam nepalankius rezultatus.

27Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

28Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

31Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašo priteisti 4 537,50 Lt (2 t., 169-171 b. l.). Iš atsakovo pateiktų dokumentų (sąskaitos už teisines paslaugas, AB ,,Swedbank“ banko 2013 m. liepos 30 d. mokėjimo nurodymo) matyti, kad atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą sumokėjo minėtą sumą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkte nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, į apeliaciniame skunde keltus klausimus, vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsakovui priteistinas bylinėjimosi išlaidas mažina iki 1 500 Lt.

32Trečiasis asmuo UAB ,,Timbex“ prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau apie tokių išlaidų egzistavimą įrodymų apeliacinės instancijos teismui duomenų nepateikė (CPK 178 str.), todėl nėra pagrindo tenkinti minėto trečiojo asmens prašymo.

33Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Robmona“ (juridinio asmens kodas180303697): atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 164294882) 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Robmona“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. sprendimu ieškinį... 6. Nurodė, jog VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad VPĮ... 7. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Robmona“ prašo panaikinti teismo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Kretingos šilumos... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Timbex“ prašo... 11. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, ieškovas UAB ,,Robmona“... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 15. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 16. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija (atsakovas) vykdė Biokuro... 17. Nagrinėjamoje byloje kilo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir... 18. Ieškovo ir atsakovo ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to, kad... 19. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik... 20. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti,... 21. Ieškovo nurodomo VPĮ nuostatų (šiuo atveju – reguliuojančių skelbiamas... 22. Byloje inter alia keliamas VPĮ 57 straipsnio, kuriuo reguliuojamas skelbiamų... 23. Pažymėtina, kad ginčo konkursu vykdomas pirkimas ir jo organizavimo tvarka... 24. VPĮ 10 straipsnio 3 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad VPĮ reikalavimai... 25. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 26. Pasisakydama dėl daugiau nei vieno derybų raundo teisėtumo, teisėjų... 27. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 28. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas... 31. Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašo priteisti 4... 32. Trečiasis asmuo UAB ,,Timbex“ prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi... 33. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Robmona“ (juridinio...