Byla II-252-484/2010
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Eglei Kurtinaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui B. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal B. K. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas 2009-10-14 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą B. K. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2141 straipsnio 3 dalį už tai, kad jis, būdamas B. K. PĮ savininkas, 2009-10-04 apie 14 val. 00 min. ( - ), ( - ), ( - ), Vilniuje, neužtikrino, kad nebūtų įrengtos išorinės vaizdinės reklamos, kurių projektai nepatikrinti ir nepatvirtinti Vilniaus miesto savivaldybėje. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad B. K. savo veiksmais pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr.1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto reikalavimus.

6Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-12-15 nutarimu Nr. A11-5203 B. K. pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį paskirta 500 (penkių šimtų) litų bauda.

7B. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-12-15 nutarimu paskirtą 500 Lt baudą, o dėl reklaminio stendo adresu ( - ), Vilniuje, skirti įspėjimą. Paaiškino, kad

8išorinė reklama, adresu ( - ), Vilniuje buvo suderinta su Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba, Vilniaus miesto plėtros departamento teritorijos vyr. architektu ir Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamento specialiojo planavimo skyriaus teritorijų estetikos grupe, projektas patvirtintas atsakingų asmenų parašais ir antspaudais ir 2001-06-18 atiduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Dėl jam nežinomų priežasčių ši reklama nebuvo įtraukta į suderintų reklamų registrą. Išorinės reklamos, adresu ( - ) projektas buvo suderintas su Pilaitės mikrorajono vyr. architektu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybinės kalbos kontrolės tarnyba ir taip pat pateiktas savivaldybei 2007-06-08. Tik 2009 m. spalio mėn. buvo pranešta, kad išorinė reklama, esanti adresu ( - ) yra nesuderinta, kadangi vienas iš dviejų savivaldybei pateiktų reklamos įteisinimo dokumentų egzempliorių buvo pamestas. Dar viena reklamos projekto kopija buvo pateikta pakartotinai. Dėl išorinės reklamos, adresu ( - ) įrengimo dalinai pripažįsta pažeidimą, tačiau nori atkreipti dėmesį, kad pažeidimo padarymo metu vykdė išorės reklamos įteisinimo procesą, t.y. buvo renkami gyventojų parašai. B. K. mano, kad jo atžvilgiu buvo pritaikytos griežtos sankcijos, neįvertinus, jog jis yra pensininkas, vykdo veiklą dabartinėje sunkioje ekonominėje situacijoje, jo įmonė yra sukūrusi 5 darbo vietas, nors šiuo metu dirba nuostolingai (b.l. 2-3).

9Teismo posėdyje B. K. prašė skundą tenkinti vadovaujantis skunde išdėstytais motyvais.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Nustatyta, kad B. K. administracinė nuobauda – 500 litų bauda paskirta už Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto, nustatančio, kad reklamos skleidėjas įgyja teisę įrengti reklamą Savivaldybės teritorijoje patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą, pažeidimą.

12Byloje yra neginčytinai nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu laiku (2009-10-04) ( - ), ( - ) ir ( - ), Vilniuje, B. K. PĮ išorės reklama (b.l.25) buvo įrengta neturint tuo metu galiojusių Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkte nurodytų dokumentų – patikrinto ir patvirtinto reklamos įrengimo projekto. Tai iš esmės pripažįsta ir pats B. K., skunde nurodydamas, kad išorės reklamos adresu ( - ) ir ( - ) projektai buvo suderinti, tačiau nepatvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės, o išorės reklamos adresu ( - ) derinimo procesas dar vyko.

13B. K. nurodyta aplinkybė, kad išorės reklamos projektai buvo nepatvirtinti ne dėl jo kaltės, nėra pagrindas atleisti nuo administracinės atsakomybės.

14Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, B. K. veiksmai kvalifikuoti pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį teisingai.

15Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, nenustatyta (ATPK 250 straipsnis). B. K. administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliota institucija. Pareiškėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo (ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas). B. K. atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra. Nuobaudos sąvoką ir jos taikymo bendruosius tikslus apibrėžia ATPK, kurio 20 straipsnyje nurodoma, kad administracinė nuobauda tai - atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Bylos duomenys rodo, kad B. K. administracinį teisės pažeidimą padarė pirmą kartą, yra pensinio amžiaus, padarytą teisės pažeidimą pripažįsta. Pareiškėjo padarytas teisės pažeidimas sunkių padarinių nesukėlė. Teismas atsižvelgdamas į šių aplinkybių visumą daro išvadą, kad B. K. atžvilgiu yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir skirti švelnesnę nuobaudos rūšį nei numatyta jam inkriminuoto teisės pažeidimo sankcijoje. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009-12-15 nutarimas keistinas. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

17B. K. skundą tenkinti iš dalies.

18Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2009-12-15 nutarimą Nr. A11-5203 pakeisti.

19B. K. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2141 straipsnio 3 dalį pritaikius Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį paskirti įspėjimą. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai