Byla 2S-2126-577/2014
Dėl antstolio D. T. neteisėtų veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. T., BUAB „Terridea“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. R. atskirąjį skundu dėl apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Z. R. skundą dėl antstolio D. T. neteisėtų veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. T., BUAB „Terridea“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėja Z. R. skundu prašė panaikinti 2014-06-19 antstolio patvarkymą Nr. 50 241 2014 06 19 854/14-1S, kuriuo pareiškėja buvo įpareigota per penkias darbo dienas pateikti informaciją apie jos turimą turtą, taip pat pareiškėjai buvo išaiškinta, jog ji gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Pareiškėja nurodė, kad antstolis panaikino 2014-03-26 patvarkymą, tačiau nekreipdamas dėmesio į tai, kad patvarkymas faktiškai yra įvykdytas ir informacija apie turtą jau pateikta, nepagrįstai ir neteisėtai pakartotinai priėmė naują patvarkymą ir dar kartą įpareigojo pateikti informaciją apie turimą turtą. Pareiškėjos nuomone, 2014-06-19 patvarkymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi informacijos reikalaujama pakartotinai. Taip pat pažymėjo, kad antstolis visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmetė prašymą sudaryti galimybę gauti iš SODROS pensiją, kadangi tai yra minimali ir tikslinė socialinė išmoka, skirta pareiškėjos pragyvenimui, o negaunant pensijos pareiškėja praranda galimybę ne tik įsigyti maistą, bet ir būtiniausius vaistus, todėl jos sveikatai ir gyvybei kyla pavojus.

5Antstolis D. T. 2014-07-16 patvarkymu Nr. 50 241 2014 07 16 854/14-1S atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą dėl 2014-06-19 patvarkymo panaikinimo, nurodė, kad detali informacija apie pareiškėjai priklausantį turtą reikalinga siekiant tinkamai įvykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4646-560/2014, kartu užtikrinti tiek ieškovo, tiek pareiškėjos interesus, kadangi nuo pateiktos informacijos priklauso turto apraše nurodoma turto sudėtis ir arešto mastas pareiškėjos lėšoms bei turtui. Paaiškino, jog pareiškėjos argumentas, kad ji neturi jokio turto, negali būti laikomas tinkamu informacijos pateikimu, todėl panaikinus 2014-03-26 patvarkymą, antstolis pagrįstai turėjo teisę iš naujo reikalauti pateikti informaciją apie turimą turtą. Taip pat antstolis paaiškino, jog antstolis nevykdo išieškojimo iš pareiškėjos, antstoliui pateikta Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4646-560/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjos atžvilgiu, o ar taikyti ir kokia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus, taigi, antstolis atlieka tik teismo nutarties vykdymo funkciją, o minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodyta, kad areštavus atsakovės pinigines lėšas, draudžiama jomis disponuoti, taigi, klausimą dėl galimybės naudotis pensija, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, turėtų spręsti teismas, o ne antstolis.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Terridea“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti, nes pareiškėja piktybiškai nevykdė skundžiamo patvarkymo ir nenurodė jokių argumentų, kodėl skundžiamas patvarkymas yra neteisėtas. Paaiškino, kad antstolis išieškojimo iš pareiškėjos nevykdo, pareiškėjai buvo išaiškinta jos teisė kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, tačiau šia teise pareiškėja nepasinaudojo, be to, neskundė ir Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutarties.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Įvertinęs bylos medžiagą sprendė, kad pareiškėja piktybiškai vengia vykdyti antstolio patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą. Pažymėjo, kad CPK 645 straipsnio 1 dalis imperatyviai nustato, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą bei lėšas kredito įstaigose, o tai reiškia, jog vien pareiškėjos teiginys, kad jokio turto nėra, nėra laikytinas įrodymu. Taip pat pirmos instancijos teismas išaiškino, kad klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo sprendžia teismas, o ne antstolis, todėl, jeigu pareiškėja nori, jog jai būtų panaikintas lėšų, gaunamų iš senatvės pensijos, areštas, dėl gaunamos senatvės pensijos arešto panaikinimo ir šių lėšų arešto pakeitimo kita laikinąja apsaugos priemone turi kreiptis su prašymu į teismą.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėja Z. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį ir jos skundą tenkinti. Apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas jos skundą, neatsižvelgė į tą faktą, kad ji jau yra įvykdžiusi antstolio patvarkymą dėl turimo turto pateikimo pagal CPK 645 str., antstoliui raštu buvo nurodyta, kad jokio turto nėra. Taip pat apeliantė nurodo, kad antstoliui yra prieinama informacija iš viešųjų registrų, todėl jo motyvai, kad jis negali tinkamai vykdyti teismo nutarties, nes neturi duomenų apie pareiškėjos turtą, yra nepagrįsti. Be to, apeliantės įsitikinimu, antstolis nepagrįstai atmetė jos prašymą sudaryti jai galimybę gauti iš SODROS pensiją. Pareiškėja tvirtina, kad išieškojimui iš pensijų turi būti taikomos išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės, numatytos CPK 737 str. 7 p., o išskaitų dydį griežtai reglamentuoja CPK 736 str. Apeliantė teimo prašo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012.

13Antstolis D. T. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Antstolis tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartyje, kurią jis vykdo, nėra nurodyta, kad atsakovei yra leidžiama disponuoti atsakovės nurodytoje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis ar kad leidžiama išsiimti gaunamą pensiją, priešingai, minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje yra aiškiai nurodyta, kad, areštavus pareiškėjos pinigines lėšas, yra draudžiama jomis disponuoti. Taip pat antstolis pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas yra ne antstolio, o teismo prerogatyva. Antstolis sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad vien pareiškėjos argumentas, kad ji neturi turto, negali būti laikytinas įrodymu.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Kaip matyti iš bylos medžiagos nagrinėjamu atveju apeliantė kvestionuoja pirmos instancijos teismo nutartį, kuria buvo atmestas jos skundas dėl antstolio veiksmų.

17Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis D. T. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4646-560/2014, kuria ieškovo BUAB „Terridea“ ieškinio reikalavimo užtikrinimui areštuotas atsakovei Z. R. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas ieškovo reikalavimo sumai, t. y. 199 812,57 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, o nesant ar trūkstant tokio turto, areštuotos atsakovės piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose bei turtinės teisės ieškinio sumai, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti. Vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2014-06-06 buvo aprašytas pareiškėjai priklausantis ir viešuosiuose registruose neįregistruotas kilnojamasis turtas, piniginės lėšos, esančios atsakovės sąskaitose, o pareiškėja įpareigota per patvarkyme nustatytą terminą pateikti informaciją apie turimą turtą, išaiškinant jai, kad pateikus patvarkyme nurodytą informaciją, arešto mastas pareiškėjos lėšoms ir turtui gali būti tikslinamas. 2014-06-16 antstolis gavo pareiškėjos Z. R. skundą dėl 2014-03-26 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą, kuriuo pareiškėja prašė panaikinti minėtą patvarkymą. 2014-06-19 patvarkymu Nr. 50 241 2014 06 19 854/14-1S pareiškėjos skundas, atsižvelgiant į 2014-03-26 patvarkyme padarytas spausdinimo klaidas bei į pareiškėjos išdėstytus argumentus dėl patvarkyme nustatyto per trumpo termino informacijai apie jos turimą turtą pateikti, buvo patenkintas, klaidinga data (2014-03-26) surašytas patvarkymas buvo panaikintas, o pareiškėjai išaiškinta teisė kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, taip pat pareiškėja įpareigota per 5 darbo dienų terminą pateikti detalią informaciją apie viešuosiuose registruose neregistruojamą jai priklausantį turtą. Pareiškėja minėto patvarkymo nevykdė ir dėl jo pateikė skundą, kuriame nurodė, kad antstolis neturėjo teisės areštuoti jos lėšų, kurias sudaro senatvės pensija, kadangi tai yra jos vienintelės pajamos, pažymėjo, kad, dar surašius 2014-03-26 patvarkymą, pateikė antstoliui raštišką atsakymą, jog jokio turto neturi, todėl antstolis nepagrįstai, pakartotinai priėmė patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo. Pirmos instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėja su tokia pirmos instancijos teismo nutartimi nesutinka, savo atskirąjį skundą grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir pradinį savo skundą.

18Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo veiksmų ribas nustato vykdomasis dokumentas. Nagrinėjamu atveju tai Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4646-560/2014, kuria ieškovo BUAB „Terridea“ ieškinio reikalavimo užtikrinimui areštuotas atsakovei Z. R. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas ieškovo reikalavimo sumai, t. y. 199 812,57 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, o nesant ar trūkstant tokio turto, areštuotos atsakovės piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose bei turtinės teisės ieškinio sumai, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti. Pabrėžtina, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo griežtai laikytis joje nustatytų ribų, neviršijant savo kompetencijos. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kad pareiškėjai yra leidžiama disponuoti jos nurodytoje sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis ar, kad leidžiama pasinaudoti gaunama pensija. Priešingai, nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodyta, kad areštavus pareiškėjos pinigines lėšas, draudžiama jomis disponuoti. Pastebėtina ir tai, kad apeliantės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-30 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012 kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad pagal CPK 145 straipsnio 6 dalį areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje.

19Kaip ir nurodė, pirmos instancijos teismas, klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo sprendžia teismas, todėl pareiškėjai pagrįstai tiek antstolis, tiek pirmos instancijos teismas, nagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų, buvo išaiškinęs, kad jeigu pareiškėja nori, jog jai būtų panaikintas lėšų, gaunamų iš senatvės pensijos, areštas, dėl gaunamos senatvės pensijos arešto panaikinimo ir šių lėšų arešto pakeitimo kita laikinąja apsaugos priemone turi kreiptis su prašymu į Vilniaus apygardos teismą, kuris nagrinėja civilinę bylą Nr. Nr. 2-4646-560/2014.

20Taip pat atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad CPK 645 straipsnio 1 dalis imperatyviai nustato, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą bei lėšas kredito įstaigose. Atsižvelgdamas į minėtą įstatymo nuostatą, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, kad vien pareiškėjos teiginys, jog jokio turto nėra, negali būti laikomas tinkamu antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą įvykdymu. Pastebėtina ir tai, kad iš skundžiamo patvarkymo matyti, kad pareiškėjai buvo detaliai išaiškinta, apie kokį turtą ji turi pateikti informaciją, tačiau pareiškėja savo pareigos nevykdė, o tiesiog apskundė antstolio patvarkymą, nurodydama tuos pačius argumentus kaip ir ankstesniame skunde. Esant nurodytoms aplinkybėms, įžvelgtinas pareiškėjos piktybiškas vengimas vykdyti antstolio patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, todėl pareiškėjai išaiškintina, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą (CPK 585 str. 2 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, pritaria visiems pirmos instancijos teismo motyvams ir pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pagrindų, nustatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėja Z. R. skundu prašė panaikinti 2014-06-19 antstolio patvarkymą... 5. Antstolis D. T. 2014-07-16 patvarkymu Nr. 50 241 2014 07 16 854/14-1S atsisakė... 6. Suinteresuotas asmuo BUAB „Terridea“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi pareiškėjos... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėja Z. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmos instancijos... 13. Antstolis D. T. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos nagrinėjamu atveju apeliantė kvestionuoja... 17. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis D. T. vykdo Vilniaus... 18. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė... 19. Kaip ir nurodė, pirmos instancijos teismas, klausimus dėl laikinųjų... 20. Taip pat atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad CPK 645 straipsnio 1 dalis... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo nesutikti... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį palikti...