Byla 2-902-480/2014
Dėl skolos už įrangą priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovės Siemens Osakeyhtiö, veikiančios per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, atstovei advokato padėjėjai M. D., atsakovės kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Siemens Osakeyhtiö, veikiančios per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Cgates“, uždarajai akcinei bendrovei „Mikrovisata“ dalyje dėl skolos už įrangą priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo bei 2014-01-07 prašymu, prašė priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 813 841,84 Lt už vaizdo stebėjimo kamerų sistemą Kauno mieste, įdiegtą pagal 2005-11-23 sutartį Nr. 2223, 16 511,40 Lt palūkanų už vėlavimą atsiskaityti už įdiegtą įrangą, 7,2 procento procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2013-07-22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad laimėjusi atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – atsakovė) organizuotą atvirą konkursą vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti, ieškovė Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą (pirkime dalyvavo UAB „Siemens“, kurios teises ir pareigas nuo 2009-10-31 perėmė Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, toliau – ieškovė), su atsakove 2005-11-23 pasirašė sutartį Nr. 2223 (toliau –sutartis), kuria buvo sutarta dėl vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų teikimo. Po kelerius metus trukusių teisminių ginčų, kai nesutikdama su pirkimo rezultatais į teismą kreipėsi UAB „Fima“, Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-12 nutartimi pripažino sutartį negaliojančia, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013-04-11, netaikant restitucijos. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įpareigojo išsaugoti pagal sutartį įdiegtą vaizdo stebėjimo kamerų sistemą, ir atsiskaityti už ją. Tuo tarpu atsakovė iki šiol atsisako atsiskaityti su Siemens už įdiegtą sistemą bei siekia ją išmontuoti. Siemens nesuprantamas savivaldybės elgesys, kuomet teismo proceso metu pati reikalavusi restitucijos neteikimo ir pati reikalavusi atsiskaitymo klausimo tarp sutarties šalių išsprendimo, teismo procesui pasibaigus, Savivaldybė visgi savavališkai ir be jokio pagrindo siekia restitucijos įvykdymo. Iš pradžių teigusi, kad įranga yra neišmontuotina, kadangi ji atitinka visus Savivaldybės reikalavimus ir jai reikalinga viešojo intereso užtikrinimui, savivaldybė šiuo metu teigia, kad sistemos įsigijimas netgi nebuvo pirkimo objektas. Tokius atsakovės teiginius ieškovė vertina kritiškai, kadangi pagal sutartį, baigus teikti sistemos eksploatavimo paslaugas, nuosavybės teisė į įrangą turėjo pereiti Savivaldybei, sumokant Siemens kainą, lygią įrangos balansinei likutinei vertei. Kadangi įrenginiai savivaldybės yra naudoti jau beveik aštuonerius metus, jie kituose objektuose negali būti panaudoti, todėl sistema yra negrąžintina Siemens. Juo labiau, kad sistemą išpirkti ir atsiskaityti nurodė ir pats Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-12 nutartyje.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Nurodo, kad ieškovės reikalavimas sumokėti jai už įrengtą vaizdo stebėjimo kamerų sistemą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tiek paslaugų pirkimo atvirojo konkurso dokumentuose, tiek 2005-11-23 sutartyje Nr. 2223 apibrėžiant sutarties objektą, nustatant kitas jos sąlygas, aiškiai įvardijama, kad sutartis sudaroma tik dėl paslaugų. Sutarties 10.6, 14.3 punktuose įtvirtinta savivaldybės teisė (bet ne pareiga), pasibaigus sutarčiai išpirkti sistemos įrangą pagal balansinę likutinę vertę. Lietuvos apeliacinio teismo nustatyti faktai, kad pirkimo objektas buvo paslaugų visuma, o ne prekės, turi prejudicinę galią šioje byloje. Kadangi savivaldybė pirko tik paslaugas, jokios prekės jai nuosavybės teise nebuvo perduotos, savivaldybė neįsipareigojo mokėti už jokias prekes, todėl atmestinas ieškovės teiginys, kad Savivaldybė turi sumokėti jai pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį. Teismas, pripažindamas 2005-11-23 sutartį Nr. 2223 negaliojančia, bet sutartinių teisių ir pareigų išsaugojimą pratęsdamas iki 2013-04-11, siekė apsaugoti ir apginti ne privačius turtinius ieškovės interesus, bet tik viešąjį interesą – visuomenės saugumo užtikrinimo tęstinumą ir nepertraukiamumą.

6Ieškinys atmestinas

7Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – atsakovė arba Savivaldybė) organizavo atvirą konkursą vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo bei eksploatacijos paslaugoms pirkti. Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugų pirkimo atvirojo konkurso dokumentuose, patvirtintuose Viešojo pirkimo komisijos 2005-08-03 posėdžio protokolu Nr. 32-6-39, aiškiai įvardijamos perkamos paslaugos (pirkimo objektas): suprojektuoti, įstatymų nustatyta tvarka suderinti projektą ir įrengti Kauno miesto teritorijoje nurodytose vietose 57 vaizdo stebėjimo kamerų sistemą bei užtikrinti jos eksploatacinę priežiūrą, remontą ir nepertraukiamą vaizdo transliavimą sutarties laikotarpiu 10 metų). Savivaldybės viešojo pirkimo komisijos 2005-11-09 sprendimu pirma vieta buvo suteikta UAB „Siemens“, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su trečiaisiais asmenimis UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ (jų teisių ir pareigų perėmėjai - Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, UAB „Cgates“, ir UAB „Mikrovisata“), o antroji vieta –UAB „Fima“.

8UAB „Siemens“ (jos teisių ir pareigų perėmėja - Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą; toliau ieškovė arba Siemens) ir Savivaldybė 2005-11-23 pasirašė sutartį Nr. 223 (toliau –Sutartis), kuria buvo susitarta dėl vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste suprojektavimo, įrengimo ir jos priežiūros bei eksploatacijos. Siemens įsipareigojo suprojektuoti, įrengti sistemą ir teikti sistemos priežiūros bei eksploatacijos paslaugas per visą sutarties galiojimo laiką (Sutarties 10.1 -10.4 p.), o taip pat pasibaigus Sutarčiai parduoti Savivaldybei sistemos įrangą pagal šios įrangos balansinę likutinę vertę (Sutarties 10.6 p.). Sutarties 14.3 punktu šalys sutarė, kad Savivaldybė (sutartyje – užsakovas) pasibaigus šiai Sutarčiai turi teisę išsipirkti iš Vykdytojo (t. y. ieškovės) Sistemos įrangą pagal jos balansinę likutinę vertę arba pratęsti paslaugos teikimo sutartį.

9Nagrinėjamos bylos nei LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2007-09-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-267/2007, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Fima“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-235-436/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB ,,Siemens“, UAB ,,Mikrovisatos TV“ ir UAB ,,Mikrovisatos servisas“, L. R. dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, Kauno apygardos teismo 2006-12-13 sprendimą panaikino; UAB ,,Fima“ ieškinį patenkino; pripažino Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2005-11-09 sprendimą negaliojančiu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-03-08 nutartimi minėtą apeliacinės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-03-08 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-185/2008).

10Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-188/2011, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir atsakovo UAB „Siemens Osakeyhtio“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010-03-31 sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-105-527/2010 pagal ieškovo UAB ,,Fima“ ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Siemens Osakeyhtio“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, pakeitė Kauno apygardos teismo 2010-03-31 sprendimą; pakeitė sprendimo dalį dėl sutarties pripažinimo negaliojančią ir išdėstė taip: „pripažinti 2005-11-23 sutartį Nr. 2223, sudarytą tarp atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Siemens“, negaliojančia, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013-04-11, netaikant restitucijos“ (toliau –Nutartis). Minėtoje Nutartyje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje ginčijamos sutarties specifinį objektą, kuris, kolegijos nuomone, yra tęstinio pobūdžio, taip pat į susiklosčiusią išskirtinę situaciją, kai vaizdo stebėjimo kamerų sistema Kauno mieste yra jau įrengta ir atitinka eksploatacijos paslaugų techninę specifikaciją, taigi atlikta didžioji dalis sutartinių įsipareigojimų ir šioje dalyje iš esmės yra įvykdyta, taip pat į tai, jog, kaip jau buvo paminėta, ši sistema yra sėkmingai eksploatuojama jau daugiau kaip 4,5 metus, o pagal 2009-10-21 duomenis už tai jau yra sumokėta net 1 579 490,59 Lt, taip pat į galimų Savivaldybės (o kartu ir valstybės) nuostolių dydį bei sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus, konstatavo, jog yra būtina išsaugoti Sutarties padarinius, tai yra įrengtas kameras ir šios sistemos funkcionavimą, užtikrinti viešojo intereso (visuomenės saugumo) tęstinumą ir nepertraukiamumą, sudaryti Sutarties šalims galimybę išspręsti šalių tarpusavio atsiskaitymų klausimus, o tuo pačiu ir sąlygas Savivaldybei atitinkamai pasiruošti sklandžiam šio sudėtingo minėtų paslaugų pirkimo naujo tiekėjo nustatymui (CK 1.5 str. 4 d.).

11CK 6.380 straipsnis nustato, kad savivaldybės institucijos už savivaldybės lėšas gali pirkti paslaugas tik pagal viešojo pirkimo –pardavimo sutartį. Viešojo pirkimo –pradavimo sutartys sudaromos konkurso tvarka, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.381 str.). Viešuosius pirkimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, kurio 56 straipsnis nustato vieną iš viešųjų pirkimų išimčių, kada prekės, paslaugos ar darbai gali būti perkami neskelbiamų derybų būdu. Vadovaudamasi minėto straipsnio 5 dalies nuostatomis, Kauno miesto savivaldybė 2013-03-15 raštu Nr. (33.194)-R-1285 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama sutikimo, kad vaizdo stebėjimo kamerų sistemos priežiūros ir eksploatavimo paslaugų pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu iš Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-04-12 raštu Nr. 4S-1672 nedavė tokio sutikimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

12Kaip nustatyta bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas leido šalims toliau vykdyti Sutartį, tačiau tik iki 2013-04-11. Savivaldybė, suėjus sutartinių teisių ir pareigų išsaugojimo terminui, ieškovei ne vieną kartą – 2013-04-23 raštu Nr. (33.200)R-1898, 2013-06-04 raštu Nr. (33.200)R-2606, 2013-06-28 raštu Nr. (33.200)R-3061 - siūlė išmontuoti ir atsiimti įrangą. Minėtame 2013-06-28 rašte Savivaldybė pažymėjo, jog negavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos priežiūros ir eksploatacijos pirkimą, pasibaigus sutarties galiojimo terminui, neskelbiamų derybų būdu, paskelbė vaizdo perdavimo sistemos įsigijimo ir jos priežiūros paslaugų pirkimo atvirą konkursą (pirkimo Nr. 135574, paskelbta 2013-04-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) ir 2013-04-16 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2013/S 074-123739), kuriame galėjo dalyvauti ir ieškovė. Kitokias būdais pirkti ieškovės paslaugas ir jas apmokėti savivaldybė neturi juridinio pagrindo.

13Ginčo šalys ieškinio reikalavimų dalyje dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas ir delspinigių mokėjimo už atsakovės vėlavimą atsiskaityti už suteiktas paslaugas, pasiekė taikų susitarimą ir teismas 2014-01-29 nutartimi patvirtino jų pateiktą taikos sutartį bei bylą dalyje dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas ir delspinigių priteisimo vėluojant atsiskaityti už šias paslaugas nutraukė.

14Nagrinėjamu atveju byloje surinktais ir įvertintais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad Sutarties, kuria vėliau teismas pripažino negaliojančia, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013-04-11, pagrindu, tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų, t. y. prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.716 str.), tačiau viešojo pirkimo –pardavimo sutartims Civilinio kodekso normos taikomos tik tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita (CK 6.382 str.). Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos; o to paties straipsnio 8 dalyje numatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Kaip jau minėta, vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatavimo paslaugų pirkimo atvirojo konkurso dokumentuose, nurodant pirkimo pavadinimą, apibūdinimą, apimtis, paslaugų kategoriją, teikimo vietą ir kitas pirkimo sąlygas, aiškiai įvardijamas pirkimo objektas – paslaugos. Ieškovė, kaip verslu užsiimanti įmonė, turėdama perkamoms paslaugoms atlikti būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinodama savo teises bei pareigas ir veikdama savo rizika, pasirašiusi Sutartį, prisiėmė joje numatytas teises ir pareigas. Lietuvos apeliacinio teismo Nutartyje konstatuotos aplinkybės, jog Sutarties 2.2 punkte nustatyta, kad paslaugos (tai yra viso sutarties objekto) vieno mėnesio kaina – 49 999,90 Lt, UAB „Siemens“ nurodant, kad mėnesinį mokestį sudaro dvi sudedamosios dalys – 40 procentų atsiskaitymo už įrangą ir mokestis už įrangos eksploataciją bei priežiūrą, o taip pat ieškovės 2014 -02-26 prašyme pateikti paaiškinimai dėl kainos išdėstymo mechanizmo bei ieškovės teiktame pasiūlyme kainos išdėstymo mechanizmas, rodo ieškovės pasirinktą paslaugos kainos apskaičiavimą, bet neįrodo pačios sistemos pardavimo. Nei Sutartis, nei Lietuvos apeliacinio teismo nutartis nereglamentuoja įrangos pirkimo –pardavimo pasibaigus Sutarčiai ar išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013-04-11 ir nenumato, kad Savivaldybė privalo atsiskaityti su Siemens už pagal Sutartį įdiegtą ir eksploatuojamą vaizdo stebėjimo kamerų sistemą, kitaip, nei nustatyta Sutarties 2 punkte. Kaip jau minėta, Sutarties 14.3 punkte yra tik įtvirtinta Savivaldybės teisė, bet ne pareiga, pasibaigus šiai Sutarčiai, išpirkti iš vykdytojo (t. y. ieškovės) įrangą pagal jos balansinę likutinę vertę arba partęsti paslaugos teikimo sutartį, tačiau vėlgi tai galima atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Ieškovės argumentai, jog ginčo įranga yra sudaryta iš atskirų komponentų (stebėjimo kameros, programinės įrangos, vaizdo kodavimo ir perdavimo įrenginių, serverių ir kt.), kurių didžioji dalis netinka šiandieniniam naudojimui ar apskritai nebenaudojami, o jų gamintojas nebeteikia garantinio aptarnavimo, nes šiais laikais informacinės technologijos vystosi itin greitai, nesudaro teisinio pagrindo pripažinti, nelikus tarp šalių ginčo dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir teismui 2014-01-29 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kad pripažinus viešojo pirkimo - pardavimo Sutartį negaliojančia, tačiau išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013-04-11, pasibaigus šiam terminui Savivaldybė turi sumokėti Siemens ir už įrangą pagal jos balansinę likutinę vertę (CPK 12, 178, 185 str.).

15Išnagrinėjęs pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovė savo reikalavimo neįrodė, todėl ieškinys atmestinas.

16Tenkintinas ieškovės 2014-02-26 prašymas neteikti susipažinti ir kopijuoti tretiesiems asmenims jos pateiktų dokumentų: 2012 m. birželio 8 d. „Indigo Vision“ nuostatų dėl produkto galiojimo termino pabaigos su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą ir išrašo iš „Indigo Vision“ pagalbinės informacijos dėl galiojimo termino pabaigos su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Sutinkamai su CK 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Ieškovės pateikti dokumentai, kuriuose yra tik gamintojo partneriams pateikiama informacija visuomet yra nurodoma kaip konfidenciali ir tretieji asmenys, nesantys gamintojo partneriai, negali prieiti prie šios informacijos, todėl šie duomenys pripažįstami neteikiamais susipažinti ir kopijuoti (CPK 10 str. 4 d.).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

18ieškinį dėl skolos už įrangą priteisimo atmesti.

19Neteikti susipažinti ir kopijuoti tretiesiems asmenims ieškovės Siemens Osakeyhtiö, veikiančios per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, pateiktų dokumentų: 2012 m. birželio 8 d. „Indigo Vision“ nuostatų dėl produkto galiojimo termino pabaigos su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą ir išrašo iš „Indigo Vision“ pagalbinės informacijos dėl galiojimo termino pabaigos su patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai... 2. Ieškovė Siemens Osakeyhtiö, veikianti per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos... 3. Ieškovė nurodo, kad laimėjusi atsakovės Kauno miesto savivaldybės... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 5. Nurodo, kad ieškovės reikalavimas sumokėti jai už įrengtą vaizdo... 6. Ieškinys atmestinas... 7. Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau –... 8. UAB „Siemens“ (jos teisių ir pareigų perėmėja - Siemens Osakeyhtiö,... 9. Nagrinėjamos bylos nei LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-12 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. CK 6.380 straipsnis nustato, kad savivaldybės institucijos už savivaldybės... 12. Kaip nustatyta bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas leido šalims... 13. Ginčo šalys ieškinio reikalavimų dalyje dėl apmokėjimo už suteiktas... 14. Nagrinėjamu atveju byloje surinktais ir įvertintais įrodymais neginčijamai... 15. Išnagrinėjęs pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovė savo... 16. Tenkintinas ieškovės 2014-02-26 prašymas neteikti susipažinti ir kopijuoti... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 18. ieškinį dėl skolos už įrangą priteisimo atmesti.... 19. Neteikti susipažinti ir kopijuoti tretiesiems asmenims ieškovės Siemens... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...