Byla II-1196-484/2010
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Jovitai Jasionytei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. K. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas 2010-04-21 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą D. K. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 161 straipsnį už tai, kad UAB „Giransa“ 2010-04-16 19 val. 46 min., 2010-04-18 18 val. 28 min. ir 2010-04-20 20 val. 09 min. Ozo ir Gelvonų gatvių sankirtoje, Vilniuje, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengė ir eksploatavo kilnojamuosius atrakcionus, neturėdama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad UAB „Giransa“ direktorius D. K. nesilaikė Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-02 įsakymo Nr. 40-280 1 punkto reikalavimų ir pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 46 punktą (b. l. 69-70). Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisijos 2010-05-27 nutarimu Nr. A11-6470 D. K. pagal LR ATPK 161 straipsnį paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas (b. l. 67). D. K. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-05-27 nutarimą Nr. A11-6470. D. K. skunde nurodė, kad jis dirba UAB „Giransa“, kuri vykdo atrakcionų organizavimo veiklą įvairiuose Lietuvos Respublikos miestuose, direktoriumi. Paaiškino, kad UAB „Giransa“ 2010-03-31 buvo išduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-262 dėl leidimo organizuoti šventę, kuriame UAB „Giransa“ įrengti ir eksploatuoti atrakcionus buvo leista laikotarpiu nuo 2010-04-03 iki 2010-04-25, taip pat organizuoti šventę - vaikų koncertus ir priėmimus, pastatant atrakcionus prie Ozo ir Gelvonų gatvių sankirtos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Šis įsakymas 2010-04-02 panaikintas ir išduotas naujas įsakymas Nr. 40-280, kuriame nurodyta, kad atrakcionai UAB „Giransa“ organizuojamo renginio metu negali būti eksploatuojami ilgiau kaip 7 dienas. Pažymėjo, kad bendrovė ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl atrakcionų organizavimo Vilniaus mieste tvarkos trūkumų, kadangi mano, kad atrakcionų veiklos ribojimas 7 dienų terminu yra nepagrįstas. D. K. teigimu, savivaldybė pripažino būtinybę keisti Atrakcionų organizavimo Vilniaus mieste tvarką, tačiau iki šiol jos nepakeitė. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad UAB „Giransa“ 2010-04-09 buvo išduotas Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyriaus leidimas Nr. ( - ) organizuoti kilnojamuosius registruojamuosius ir neregistruojamuosius atrakcionus, galiojantis iki 2010-04-15. Bendrovė 2010-04-13 kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu „Dėl termino pratęsimo“, tačiau jį pratęsti atsisakyta. Pabrėžė, kad Komisija netyrė, kokie asmenys buvo supami pasibaigus leidimo eksploatuoti atrakcionus terminui, nebuvo tiriama, ar minėti asmenys supti už atlygį, ar nemokamai, t. y. labdaringai. Mano, kad šių aplinkybių nustatymas buvo reikšmingas bylos išnagrinėjimui ir jo kaltės konstatavimui, kadangi Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyriaus leidimas organizuoti kilnojamuosius registruojamuosius ir neregistruojamuosius atrakcionus turėtų būti gaunamas tik tuo atveju, kai renginys yra komercinis, o ne tuomet, kai renginys yra labdaringas. Teigia, kad bilietai Vilniaus miesto gyventojams buvo pardavinėjami tik tuo 7 dienų laikotarpiu, kai UAB „Giransa“ turėjo galiojantį leidimą, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-02 įsakymo Nr. 40-280, 1 punkto reikalavimai nebuvo pažeisti. Dėl šios priežasties nebelieka administracinio teisės pažeidimo sudėties, kadangi veika, kurios padarymu jis kaltinamas, nebuvo įvykdyta. Tvirtina, kad realiai nei savivaldybei, nei kitiems asmenims nebuvo padaryta jokia žala dėl to, kad UAB „Giransa“ įvykdė savo pažadą socialiai remtiniems vaikams bei verslo partneriams ir renginį organizavo nuo 2010-04-03 - 2010-04-25, į valstybės ir „SoDros“ biudžetus buvo sumokėtos lėšos, kurios nebūtų įplaukę, jeigu UAB „Giransa“ būtų nutraukusi veiklą, kai tik baigėsi leidimo galiojimo laikas (2010-04-15). Taip pat mano, kad paskirta administracinė nuobauda yra neproporcinga padarytam pažeidimui, kadangi pagal galiojančios Atrakcionų organizavimo tvarkos 24 punktą rengėjui įrengus ir eksploatuojant atrakcionus nenustatyta tvarka leidimas organizuoti atrakcionus jam neišduodamas 3 metus. Be to, pagal 2010-04-02 sudarytą sutartį su UAB „Giransa“ ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ yra numatyta 20 000 Lt bauda už neteisėtai vykdomą atrakcionų veiklą (b. l. 1-9).

5Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie posėdžio laiką ir vietą joms pranešta įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 119). Skundas netenkintinas. Nustatyta, kad D. K. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda – įspėjimas paskirta už tai, kad jis 2010-04-16 19 val. 46 min., 2010-04-18 18 val. 28 min. ir 2010-04-20 20 val. 09 min., būdamas UAB „Giransa“ direktoriumi, pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 46 punkto reikalavimus, nes Ozo ir Gelvonų g. sankirtoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo įrengti ir eksploatuojami kilnojamieji atrakcionai, kuriems UAB „Giransa“ negavo nustatytos formos leidimo iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo paslaugų skyriaus. Tuo buvo nesilaikyta Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-02 įsakymo Nr. 40-280, 1 punkto reikalavimų.

6Ši veika atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius. Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 161 straipsnyje, atsiranda tuomet, kai asmuo pažeidžia savivaldybių tarybų patvirtintų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles. Vilniaus miesto tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 46 punktas nurodo, kad organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų, komisijos reikalavimų, vykdyti visus įpareigojimus, nurodytus Administracijos direktoriaus įsakyme ir/ar išduotame leidime (pažymėjime). Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad D. K. yra UAB „Giransa“, kuri užsiima atrakcionų organizavimo veikla, direktorius. Bylos dokumentais nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010-04-02 priėmė įsakymą Nr. 40-280, kurio 1 punktu leido UAB „Giransa“ ir viešajai įstaigai „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, gavus nustatytos formos leidimą (pažymėjimą) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“, 2010 m. balandžio 3-25 d. 12-22 val. organizuoti šventę – vaikų koncertus ir priėmimus, įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais kilnojamuosius atrakcionus ir, gavus nustatytos formos leidimą, eksploatuoti juos ne ilgiau kaip 7 dienas šventės metu prie Ozo ir Gelvonų gatvių sankirtos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje (b. l. 115). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-19 įsakymu Nr. 30-262 patvirtintos Kilnojamųjų atrakcionų ir cirko vaidinimų organizavimo tvarkos 25 punktą kilnojamieji atrakcionai renginio metu gali būti įrengti ne konkurso tvarka, suderinus su renginio organizatoriumi ir įvykužius visus 17-19 ir 22 punktų reikalavimus, bet ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui UAB „Giransa“ 2010-04-09 buvo išduotas Leidimas (pažymėjimas) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos Nr. A35-81(2.3.4.2-SM3), kuriuo bendrovei 2010 m. balandžio 3-25 d. leista organizuoti šventę – vaikų koncertus ir priėmimus, įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais kilnojamuosius atrakcionus ir, gavus nustatytos formos leidimą, eksploatuoti juos ne ilgiau kaip 7 dienas šventės metu prie Ozo ir Gelvonų gatvių sankirtos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, ir Leidimas Nr. ( - ) organizuoti kilnojamuosius registruojamus ir neregistruojamus atrakcionus, galiojantis nuo 2010-04-09 iki 2010-04-15 (b. l. 116, 113).

7Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė atliko patikrinimą, kaip UAB „Giransa“ laikosi jai išduotame leidime nurodytų reikalavimų. Šios pareigūnės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2010-04-16 19 val. 46 min., 2010-04-18 18 val. 28 min ir 2010-04-20 20 val. 09 min. buvo tikrinami atrakcionai, esantys Ozo ir Gelvonų g. sankirtoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Patikrinimo metu nustatyta, kad įrengti atrakcionai veikė, t.y. juose pramogavo žmonės. Šių aplinkybių iš esmės neneigia ir D. K. Teismas įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro besąlygišką išvadą, kad D. K. neužtikrino, kad jo vadovaujama bendrovė laikytųsi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-02 įsakymo Nr. 40-280 1 punkto reikalavimų, kilnojamuosius atrakcionus eksploatavo ilgiau nei numatyta jai išduotame Leidime Nr. ( - ) organizuoti kilnojamuosius registruojamus ir neregistruojamus atrakcionus, todėl pažeidė Tvarkymo ir švaros taisyklių 46 punkto reikalavimus. Šie D. K. veiksmai kvalifikuoti pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnį teisingai. D. K. skunde nurodyta aplinkybė, kad Administracinė komisija netyrė, kokie asmenys buvo supami pasibaigus leidimo eksploatuoti atrakcionus terminui, ar minėti asmenys supti už atlygį, ar nemokamai, reikšmės veikos kvalifikavimui neturi, kadangi nagrinėjamu atveju reikšmingas yra pats atrakcionų eksploatavimo faktas pasibaigus leidimo juos eksploatuoti galiojimo terminui.

8Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, nenustatyta (ATPK 250 straipsnis). D. K. administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliota institucija.

9D. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

10D. K. administracinė nuobauda paskirta nepažeidžiant administracinės nuobaudos skyrimo reikalavimų, o paskirtos baudos dydis atitinka padaryto teisės pažeidimo pobūdį bei pažeidėjo asmenybę.

11Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-05-27 nutarimas Nr. A11-6470 teisėtas ir pagrįstas. Panaikinti nutarimą remiantis skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

12D. K. skundo netenkinti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisijos 2010-05-27 nutarimą Nr. A11-6470 palikti nepakeistą

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai