Byla 2-647-464/2019
Dėl akcijų perleidimų sandorių pripažinimo negaliojančiais nagrinėjimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės ELLORA 4522899 LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 pagal ieškovės ELLORA 4522899 LTD ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“ dėl akcijų perleidimų sandorių pripažinimo negaliojančiais nagrinėjimas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė ELLORA 4522899 LTD kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Skomė“ ir DIVINE CONSULT LTD (t. 1, b. l. 1-9), kuriame prašė:

61.1.

7pripažinti negaliojančiu 2011-04-21 perleidimo sandorį (akcijų sertifikato Nr. 6 indosamento pagrindu), kuriuo ELLORA LTD 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų perleido BISMARK LIMITED (toliau – ir BISMARK);

81.2.

9pripažinti negaliojančiu 2013-08-23 perleidimo sandorį (akcijų sertifikato Nr. 13 indosamento pagrindu), kuriuo BISMARK LIMITED 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų perleido DIVINE CONSULT LTD (toliau – ir DIVINE);

101.3.

11išreikalauti iš atsakovės DIVINE CONSULT LTD ieškovės ELLORA 4522899 LTD naudai 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų;

121.4.

13įpareigoti atsakovę UAB „Skomė“ iš jos akcininkų registro išregistruoti akcininkę –atsakovę DIVINE CONSULT LTD ir 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų įregistruoti ieškovės ELLORA 4522899 LTD vardu.

141.5.

15priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

162.

17Ieškinyje nurodė, kad 2003-05-20 ji įsigijo 187 500 vnt. UAB „Skomė“ paprastųjų akcijų ir tapo vienintele teisėta atsakovės akcininke. Akcijos buvo pilnai apmokėtos ir įregistruotos ieškovės vardu bendrovės akcininkų registre. Tai patvirtina 2003-05-20 akcijų pasirašymo sutartis ir 2004-01-20 išduotas akcijų sertifikatas Nr. 2014/13, 2004-02-23 akcininkų sąrašas. Reikalavimą pripažinti sandorius negaliojančiais ieškovė grindė aplinkybėmis, kad ieškovės direktorė niekada nepasirašė jokių dokumentų, susijusių su UAB „Skomė“ akcijų perleidimu BISMARK, kurias ši vėliau perleido DIVINE. Dokumentai dėl UAB „Skomė“ akcijų perleidimo yra suklastoti, dėl to ieškovės iniciatyva buvo pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.

183.

19Kaip teisinis reikalavimų pagrindas ieškinyje įvardijamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.95 straipsnio ir CK 4.96 straipsnio 3 dalies nuostatas, suteikiančios teisę savininkui teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Ieškovės teigimu, akcijos neteisėtai buvo užvaldytos neatlygintinių, suklastotų sandorių pagrindu ir galiausiai neteisėtai įregistruotos atsakovės DIVINE CONSULT LTD vardu. Todėl, pasak ieškovės, įrodžius, kad akcijos iš jos buvo pavogtos, ji turi teisę išsireikalauti šias akcijas net iš sąžiningo įgijėjo. Ginčijami sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.), o pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą, nebūdamas to daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, taip pat gali būti pripažinta negaliojančia CK 6.307 straipsnio 1 dalies pagrindu pagal daikto savininko, valdytojo ar pirkėjo ieškinį, daiktą grąžinant savininkui, išskyrus CK 4.96 straipsnyje numatytus atvejus.

204.

21Akcijų tvarkytoja atsakovė UAB „Skomė“, prieš atlikdama ginčo akcijų išregistravimą ieškovės vardu ir jas perregistruodama BISMARK vardu, iš vadinamosios akcijų įgijėjos (BISMARK) turėjo pareikalauti akcijų sertifikato Nr. 6, kuriame yra indosamentas, originalą, o to nepadariusi, pažeidė teisės aktuose, t. y. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-08-23 nutarimu Nr. 1041 patvirtintų „Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių“ 14.11, 14.12, 17 punktuose nustatytą tvarką.

225.

23Ieškovė du kartus teikė į bylą patikslintą ieškinį (t. 3, b. l. 7-17, t. 4, b. l. 94), tačiau Vilniaus apygardos teismas 2018-04-11 ir 2018-09-17 nutartimis abu ieškinio patikslinimus priimti atsisakė, konstatavęs sąlygų tam nebuvimą (t. 3 , b. l. 48-51, t. 4, b. l. 95-98), taip pat 2018-04-24 nutartimi pašalino iš bylos atsakovų bendrovę DIVINE CONSULT LTD (t. 3, b. l. 230-231), pripažinęs, kad nėra šios jau likviduotos bendrovės teisių perėmėjo.

246.

25Ieškovė į bylą pateikė 2018-02-09 Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento nutarimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00139-12 (t. 4, b. l. 183-189), be kita ko, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį dėl galimai netikrų ar suklastotų dokumentų pagrindu neteisėto ir neatlygintinio ieškovei priklausančių akcijų perleidimo BISMARK ir vėliau DIVINE, ir pagal BK 246 straipsnio 2 dalį dėl akcijų perleidimo, galiojant prokuroro nutarimui skirti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Šiame nutarime nurodyti ikiteisminio tyrimo veiksmai, atliktini dėl ieškovei priklausiusių UAB „Skomė“ 187 500 vnt. akcijų perleidimo 2011-04-21 įmonei BISMARK bei šių akcijų perleidimo 2013-08-23 įmonei DIVINE aplinkybių, akcininkų užfiksavimo registruose. Nutarime dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo pažymėta, kad apskųsto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą išvados apie išimtinai civilinį teisinių santykių pobūdį bei pareiškėjų galimybes ginti savo pažeistus interesus teisme yra nepagrįstos. Pažymima, kad teisių gynimas civiliniame procese, kuriame teikiami argumentai grindžiami suklastotais dokumentais, yra akivaizdžiai apsunkintas, civilinės atsakomybės ribos peržengtos.

267.

27Vilniaus apygardos teismas 2019-01-14 teismo posėdžio metu, atsižvelgdamas į tebevykstantį ikiteisminį tyrimą, pasiūlė šalims pasisakyti (pateikti savo nuomonę) dėl civilinės bylos sustabdymo poreikio (t. 6, b. l. 15-18).

288.

29Ieškovė ELLORA 4522899 LTD prašė civilinės bylos nesustabdyti ir prijungti prie bylos naujus įrodymus, taip pat išreikalauti iš UAB „Investmira“ ir UAB „Skomė“ derinimo dėl pastato, esančio ( - ), inžinerinių tinklų statybos dokumentus (t. 6, b. l. 67-69). Nurodė, kad ikiteisminiame tyrime tiriamos galimai nusikalstamos veikos, jų tarpe ir UAB „Skomė“ akcininkų išregistravimai bei įregistravimai suklastotų dokumentų pagrindu, tačiau nesprendžiamas nuosavybės iš neteisėto valdymo išreikalavimo klausimas.

309.

31Atsakovė UAB „Skomė“ pritarė civilinės bylos sustabdymui CPK 164 straipsnio 4 dalyje nustatytu fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu (t. 6, b. l. 19-22). Nurodė, kad didelę civilinės bylos dalį sudaro būtent ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 medžiaga, kuria ieškovė remiasi ir į bylą teikia atitinkamus dokumentus, todėl ikiteisminio tyrimo medžiaga neatskiriamai susijusi su civiline byla. Priėmus galutinį procesinį sprendimą ikiteisminiame tyrime, jame nustatytų aplinkybių nereikės įrodinėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 3 dalies pagrindu.

32II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3310.

34Vilniaus apygardos teismas 2019-02-22 nutartimi (t. 6, b. l. 77-79) sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-00139-12 bei bus priimtas atitinkamas procesinis sprendimas; atsisakė prijungti prie bylos ieškovės pateiktus įrodymus kartu su DOK-4176 (UAB „Investmira“ paruoštą sutikimą dėl statinio ir inžinerinių tinklų statymo) ir juos grąžino ieškovei; taip pat netenkino ieškovės prašymo išreikalauti iš UAB „Investmira“ ir UAB „Skomė“ derinimo dėl pastato, esančio ( - ), inžinerinių tinklų statybos dokumentus; nurodė, kad ši nutartis skundžiam dalyje dėl bylos sustabdymo, o kitoje dalyje – neskundžiama.

3511.

36Teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimus dėl sandorių negaliojimo, dėl jų prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms, grindžia aplinkybėmis dėl dokumentų klastojimo ir kitų neteisėtų veiksmų, kurie yra tiriami ikiteisminiame tyrime. Nagrinėjamoje civilinėje byloje iš esmės remiamasi ikiteisminiame tyrime surinktais duomenimis.

3712.

38Įvertinęs ieškinio pagrindą bei dalyką, įrodinėjamas aplinkybes, pateiktus byloje įrodymus, teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra galimybės išnagrinėti pateikto ieškinio iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas atitinkamas procesinis sprendimas, todėl civilinė byla sustabdytina remiantis CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatytu fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu.

3913.

40Teismo vertinimu, ieškovės pateikti nauji įrodymai dėl UAB „Investmira“ paruošto sutikimo dėl statinio ir inžinerinių tinklų statymo ir prašymas išreikalauti dokumentus pateikti nesavalaikiai, be to, jie yra siejami su akcininkams (ne)daroma žala, o tai nėra susiję su šioje byloje pareikšto ieškinio dalyku.

41III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4214.

43Ieškovė ELLORA 4522899 LTD 2019-03-01 pateiktame atskirajame skunde (t. 6, b. l. 91-93) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-02-22 nutartį dėl bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4414.1. Privalomojo bylos sustabdymo pagrindų nesama, tą skundžiamoje nutartyje pripažino ir pats teismas. Teismas rėmėsi formaliais argumentais, nenurodė, kokios konkrečios aplinkybės, reikalingos civilinės bylos išnagrinėjimui, gali būti nustatytos ikiteisminiame tyrime, nepagrindė bylos sustabdymo būtinumo. Skundžiama nutartis be motyvų, todėl naikintina absoliučiais procesinio sprendimo negaliojimo pagrindais (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

4514.2.Skundžiama nutartimi yra vilkinamas civilinės bylos nagrinėjimas, nes procesinis sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos neprilygtų teismo nuosprendžiui dėl asmenų kaltės nustatymo. Dėl užsitęsusio civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo, nesugrąžinto ieškovei UAB „Skomė“ valdymo, ieškovė patirs žalą, nes ir toliau negalės naudotis UAB „Skomė“ akcininko teisėmis. Šiuo metu neteisėta UAB „Skomė“ akcininkų sudėtis vykdo bendrovės ir / ar jos turto pardavimą ir tokiu būdu daro žalą bendrovei bei akcininkams, tačiau skundžiama nutartimi teismas atsisakė išreikalauti iš atsakovės įrodymus dėl šių veiksmų bei neprijungė prie bylos ieškovės pateiktų įrodymų. Todėl priežasčių civilinės bylos sustabdymui nenurodymas prieštarauja ir CK 1.5 straipsnyje nustatytiems principams.

4614.3.Civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo nagrinėjami dalykai skiriasi. Civilinėje byloje keliamas klausimas dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, kuri atliko akcijų perleidimo teisinę registraciją kitų asmenų vardu remdamasi suklastotais dokumentais, tačiau nėra keliamas klausimas dėl atskirų asmenų kaltės, suklastojant šiuos dokumentus. Be to, ieškinio reikalavimai grindžiami atliktos 2017-03-15 dokumentų ekspertizės išvadomis, o šie įrodymai gauti civilinio proceso metu, o ne iš ikiteisminio tyrimo medžiagos.

4714.4. Nors ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2012 m., nei viena kita civilinė byla, kurioje nagrinėjami ginčai teisme dėl UAB „Skomė“ valdymo, nebuvo sustabdyta dėl nurodyto ikiteisminio tyrimo.

4814.5. Teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovės argumentus dėl bylos nestabdymo, nors ieškovė, būdama UAB „Skomė“ akcininke ir valdydama vienintelį ginčo akcijoms 2004-01-20 išrašytą materialiųjų akcijų sertifikatą Nr. 2004/13, t. y. nuosavybės dokumentą, kurio originalas buvo pateiktas teismui apžiūrai bylą nagrinėjant iš esmės, ir be kurio atidavimo atsakovei UAB „Skomė“ niekam negalėjo būti išduotas 2008-11-17 akcijų sertifikatas Nr. 6, išrašytas po UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo sumažinimo įregistravimo Juridinių asmenų registre 2008-11-11, jau beveik aštuonerius metus negali naudotis UAB „Skomė“ kontrolinio akcijų paketo suteikiamomis teisėmis.

4914.6. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-04 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-12-275/2015, jau yra pasisakęs, kad UAB „Skomė“ nepagrindė ieškovei ELLORA 4522899 LTD priklausiusių akcijų perleidimo. UAB „Skomė“ valdymo perėmimo neteisėtumas nustatytas įsiteisėjusiais Vilniaus apygardos teismų sprendimais civilinėse bylose Nr. 2A-12-275/2015 ir Nr. 2-908-614/2015.

5015. Ieškovė ELLORA 4522899 LTD 2019-03-05 pateikė procesinį dokumentą, įvardindama jį atskirojo skundo papildymu (t. 6, b. l. 99-105), kuriame prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus, nes apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus, turės vertinti ir šiuos įrodymus. Taip pat prašo atnaujinti ieškovei terminą atskirojo skundo papildymui pateikti, motyvuodamas šį prašymą aplinkybe, kad tik 2019-03-05 ieškovės vadovas Z. V. tokius dokumentus gavo.

5116. UAB „Skomė“ atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą (t. 6, b. l. 111-113) prašo jį atmesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2019-02-22 nutartį palikti nepakeistą, atsisakyti priimti atskirojo skundo papildymą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5216.1. Priešingai nei nurodo ieškovė, skundžiama nutartis pagrįsta išsamiais argumentais, todėl nėra pagrindo jos naikinti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

5316.2. Ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 vykdymas yra priežastimi fakultatyviajam bylos sustabdymo pagrindui. Civilinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl akcijų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, ieškinys grindžiamas tuo, kad akcijos perleistos galimai suklastotais dokumentais, tuo tarpu ši aplinkybė tiriama ikiteisminiame tyrime. Didelę civilinės bylos dalį sudaro ikiteisminio tyrimo medžiaga. Ieškovė tiek ikiteisminio tyrimo bylos iškėlimo faktu, tiek ikiteisminio tyrimo medžiaga remiasi kaip faktiniu ieškinio pagrindu, tiek ginčydama akcijų perleidimo sandorius, tiek ir teigdama apie jų perregistravimą laikino nuosavybės teisės apribojimo metu, o dėl visų šių aplinkybių pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismas, priimdamas galutinį sprendimą civilinėje byloje, turėtų vertinti ir pasisakyti dėl ikiteisminiame tyrime nustatinėjamų tapačių aplinkybių.

5416.3. Jeigu įsiteisėjusių teismo nuosprendžiu dėl veikų, vertinamų ikiteisminiame tyrime, bus nustatyti asmens nusikalstamų veikų padariniai, šių aplinkybių nereikės įrodinėti nagrinėjamoje byloje CPK 182 straipsnio 3 punkto pagrindu. Ir atvirkščiai, jeigu atlikus ikiteisminį tyrimą vėliau bus priimtas išteisinamasis nuosprendis arba nebus priimtas joks teismo nuosprendis (ikiteisminis tyrimas nutrauktas ar pan.), tai reikš, kad ieškovės nurodytos aplinkybės dėl tariamai įvykdytų nusikalstamų veikų neturi jokio pagrindo ir yra neįrodytos. Taigi arba bus patvirtinta, arba paneigta reikšminga dalis aplinkybių, kurias šalys nurodo savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu.

5516.4.Tai, kad kitose bylose teismai nekonstatavo bylų sustabdymo dėl ikiteisminio tyrimo pagrindų, neturi prejudicijos šiai civilinei bylai.

5616.5. Bylos sustabdymas atitinka proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus. Šios bylos nagrinėjimas užtruko visų pirma dėl pačios ieškovės veiksmų, skundžiant, be kita ko, ir neskundžiamas nutartis, susijusias su ieškinio trūkumų ištaisymu, ieškinio pastiklinimų nepriėmimu, nutartis, kuriomis buvo atsisakyta priimti jos atskiruosius skundus.

5716.6. Ieškovės 2019-03-05 atskirojo skundo papildymas ir kartu pateikti rašytiniai įrodymai atsisakytini priimti kaip pateikti praleidus atskirojo skundo padavimo terminą (CPK 335 str. 1 d.), be to, atnaujinti terminą atskirojo skundo papildymui paduoti nėra jokio pagrindo. Teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovės pateiktus įrodymus kaip nesusijusius su ieškinio dalyku, ieškovė, pakartotinai teikdama šiuos įrodymus, nenurodo naujų argumentų jų prijungimui.

58Teisėja

konstatuoja:

59IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

60Dėl atskirojo skundo papildymo ir naujų įrodymų

6117. Apeliantė ELLORA 4522899 LTD pateikė procesinį dokumentą, nurodydama, kad tai atskirojo skundo papildymas, taip pat su juo pateikė bei prašo prie bylos prijungti kaip naujus rašytinius įrodymus, t. y. UAB „Investmira“ paruoštą sutikimą statyti statinį ir tiesti inžinerinius tinklus žemės sklype, nesilaikant normatyvinių atstumų iki sklypo ribos ir nustatant žemės sklypui papildomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas projektą, žemės sklypo, esančio ( - ), inžinerinių tinklų planą ir projektuojamo pastato, esančio ( - ), sklypo plano situacijos schemą. Šiame procesiniame dokumente apeliantė tvirtina, kad savo atskirąjį skundą ji grindžia ir pirmosios instancijos teismui 2019-01-25 pateikto atsiliepimo, kuriame išreiškė savo poziciją dėl civilinės bylos sustabdymo, argumentais ir kartu su juo pateiktais priedais. Kadangi teismo grąžintus minėtus rašytinius įrodymus ji gavo 2019-02-25, prašo atnaujinti terminą atskirojo skundo papildymui pateikti.

6218. Pagal CPK 323 ir 338 straipsnių nuostatas keisti (pildyti) apeliacinį / atskirąjį skundą, pasibaigus atitinkamo skundo padavimo terminui, draudžiama. Lietuvos Aukščiausiais Teismas šiuo aspektu yra pasisakęs, kad, pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio (atskirojo) skundo reikalavimo. Šis draudimas susijęs su apeliacinio proceso paskirtimi ir ypatumais, proceso dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimu bei su tuo, kad būtent apeliacinio skundo pagrindas ir dalykas apibrėžia apeliacinio proceso ribas. Nors CPK 42 straipsnio 1 dalis suteikia teisę byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikti rašytinius paaiškinimus, tačiau juose negali būti nurodomos naujos aplinkybės ar nauji argumentai, kurie nebuvo pateikti anksčiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197-611/2015).

6319. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2019-02-22 nutarties kopija apeliantės atstovams advokatams K. B. ir K. R. išsiųsta 2019-02-22 per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (EPP) (t. 6, b. l. 82-83), o apeliantės direktoriui Z. V. įteikta 2019-02-25 (t. 6, b. l. 87). Pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena.

6420. Apeliantės atskirasis skundas pateiktas ir teisme gautas 2019-03-01, o dokumentas, pavadintas atskirojo skundo papildymu, gautas 2019-03-05, t. y. praleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą terminą atskirajam skundui paduoti. Termino praleidimą pripažįsta ir pati apeliantė, prašydama jį atnaujinti. Apeliantei nenurodė jokių priežasčių, objektyviai lemiančių termino atnaujinimo poreikį, pagrindo atnaujinti terminą atskirojo skundo papildymui pateikti neįžvelgia ir apeliacinės instancijos teismas (CPK 307 str. 2 d.). Pažymėtina, kad tokios būtinybės nesuponuoja ir apeliantės įvardijama priežastis – teismo grąžintų jai dokumentų, susijusių su kitų procesinių veiksmų nagrinėjamoje byloje atlikimu, gavimo momentas.

6521. Kita vertus, kaip nurodyta pirmiau, apeliantė ELLORA 4522899 LTD tvirtina grindžianti savo 2019-03-01 atskirąjį skundą, kurį teismas priėmė ir atsiuntė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, be kita ko, ir 2019-01-25 ELLORA 4522899 LTD atsiliepimo dėl bylos sustabdymo aplinkybėmis bei jo priedais, taigi šiuos argumentus norėtų pagrįsti naujais įrodymais, atskirojo skundo papildyme prašomais prijungti prie bylos apeliacinės instancijos teisme. Vadinasi, iš esmės nėra prielaidų vertinti, kad 2019-03-05 yra paduotas būtent atskirojo skundo papildymas (kaip jis būtų bepavadintas). Šis apeliantės procesinis dokumentas vertintinas tik kaip prašymas priimti naujus įrodymus ir toliau pasisakytina dėl jų priėmimo į apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą.

6622. Naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme klausimas yra sureguliuotas CPK 314 straipsnyje, kurio nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą atsisakyti priimti naujus įrodymus, jeigu jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti arba kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Neabejotina, kad gali būti priimami tik tie įrodymai, kurie tiesiogiai susiję su apeliacinės instancijos teisme sprendžiamais klausimais (apeliacijos ribos) ir gali turėti įtakos vertinant skundžiamo teismo procesinio dokumento teisėtumą bei pagrįstumą. Taigi, dėl naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimo spręstina ir vadovaujantis įrodymų sąsajumo taisykle.

6723. Kaip matyti iš prašymo turinio, pateikiamais naujais rašytiniais įrodymais apeliantė siekia pagrįsti savo poziciją dėl galinčio labai užsitęsti nagrinėjamos bylos proceso, pirmosios instancijos teismui taikius bylos sustabdymo institutą. Apeliantės teigimu, atsakovės UAB „Skomė“ teisėtiems akcininkams bei pačiai bendrovei daroma žala dėl neteisėtos sudėties akcininkų veiksmų, priimamų sprendimų (bendrovės, jos turto pardavimo). Tačiau būtent tokios įvardijamos aplinkybės nėra susijusios nei su faktiniu paties ieškinio pagrindu (yra ginčijami akcijų perleidimo sandoriai, teigiant, kad jos iš apeliantės nuosavybės buvo perduotos kitų asmenų nuosavybėn suklastotų sandorių pagrindu, kitaip tariant, pavogtos, o neteisėtų akcininkų veiksmais padaryta/daroma žala neįrodinėjama), nei su bylos sustabdymui egzistavusiu ar neegzistavusiu pagrindu.

6824. Nenustačius pridedamų naujų duomenų sąsajumo su teismo spręstu procesiniu klausimu ir priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nėra nepagrįstai atsisakęs šių duomenų priimti į bylą, taigi ši sąlyga išimties iš CPK 314 straipsnyje nustatytos bendrosios taisyklės taikymui nėra nustatyta. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti ir vėliau atsiradusios būtinybės teikti tokius rašytinius įrodymus apeliacinės instancijos teismui, nes jie nei gali patvirtinti, nei paneigti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą. Priešingai, spręstina, kad apeliantė tokio pobūdžio duomenų teikimu nepagrįstai siekia išplėsti apeliaciniame procese nagrinėtino klausimo ribas. Dėl bylos sustabdymo

6925.

70Civilinės bylos sustabdymas – tai procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui (CPK 1623 str.). CPK yra reglamentuoti civilinės bylos sustabdymo pagrindai ir išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Byloje nustačius privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančias aplinkybes, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, tuo tarpu bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas gali, bet nėra įpareigotas sustabdyti bylos nagrinėjimą.

7126.

72Nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas galėtų pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai ir kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad tokios aplinkybės, kliudančios nagrinėti bylą, iš tiesų egzistuoja.

7327.

74Aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo institutą, taikymą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą. Byla sustabdoma iki tol, kol išnyksta sustabdymo pagrindą sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011). Dėl CPK 164 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindo teismų praktikoje pasisakyta, kad, siekdamas nustatyti šio pagrindo buvimą, teismas turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas ir atitikti teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

7528.

76Atskirajame skunde teigiama, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, o nutartis sustabdyti bylą paremta formaliais argumentais, nepagrindžiant bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu būtinumo, taigi nutartis naikintina vien dėl absoliutaus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Tokia apeliantės pozicija stokoja pagrįstumo.

7729.

78Sutiktina, kad vien ikiteisminio tyrimo veiksmų pradėjimas, nesant surašyto kaltinamojo akto, kuriame būtų grindžiamas kaltinimas ir baudžiamosios bylos perdavimas teismui, ir kuris apibrėžtų baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme ribas, neteikia pagrindo privalomam civilinės bylos sustabdymui pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Kita vertus, tai anaiptol nereiškia, kad teismas iš viso negali apsvarstyti civilinės bylos sustabdymo klausimo dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, jeigu šio tyrimo metu atlikti veiksmai ir nustatytos aplinkybės turėtų tiesioginę reikšmę civilinės bylos išnagrinėjimo rezultatui ir galutinio sprendimo joje priėmimui. Toks bylos sustabdymas dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ir yra galimas pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį.

7930.

80Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 dalimi ir naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise spręsti dėl bylos sustabdymo poreikio, išklausęs abiejų šalių nuomones, konstatavo fakultatyviojo pagrindo civilinės bylos sustabdymui iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir jame bus priimtas atitinkamas procesinis sprendimas buvimą. Teismas nutartyje pažymėjo, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje yra remiamasi neteisėtai atliktais veiksmais, kurie yra tiriami ikiteisminiame tyrime, taip pat remiamasi šiame tyrime surinktais įrodymais, o sandorių negaliojimo pagrindas grindžiamas dokumentų klastojimu. Pirmosios instancijos teismas taip pat rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais, kuriuose pasisakyta apie bylą nagrinėjančio teismo diskreciją susiklosčiusią situaciją įvertinti savo nuožiūra.

8131.

82Skundžiamos teismo nutarties turinys leidžia įsitikinti, kad teismas, spręsdamas, ar taikyti bylos sustabdymo institutą, atsižvelgė į nagrinėjamo civilinėje byloje ieškinio dalyką ir jo pagrindą

83(t. y. faktines aplinkybes, kuriomis apeliantė grindžia sudarytų sandorių bei akcijų perregistravimo kitiems asmenims neteisėtumą), ir padarė išvadą, kad šioje konkrečioje situacijoje nėra galimybės išnagrinėti ieškinio iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas. Todėl atskirojo skundo teiginiai, kad skundžiama nutartis yra visiškai be motyvų, pripažintini deklaratyviais, o apeliantės prašymas panaikinti šią nutartį remiantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu netenkintinas.

8432.

85Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, šalių procesiniuose dokumentuose išvardintus argumentus bei įrodymus, kuriais grindžiami reikalavimai bei atsikirtimai į juos, neturi pagrindo padaryti kitokią išvadą dėl civilinės bylos sustabdymo poreikio, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

8633.

87Apeliantė ieškinyje suformulavo reikalavimus pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „Skomė“ akcijų perleidimo 2011-04-21 ir 2013-08-23 sandorius, pareigoti atsakovę UAB „Skomė“ iš jos akcininkų registro išregistruoti akcininką DIVINE ir įregistruoti 187 500 vnt. UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų apeliantės vardu. Iš apeliantės ieškinio turinio matyti, kad šių reikalavimų faktiniu pagrindu (t. y. aplinkybėmis, kuriomis grindžiami reikalavimai) apeliantė nurodo UAB „Skomė“ akcijų, priklausiusių apeliantei, perleidimą ginčijamais sandoriais, kitaip tariant, siekia įrodyti dokumentų suklastojimo faktą. Ieškinyje akcentuojama ir tai, kad ginčo akcijos iš apeliantės buvo pavogtos. Todėl nepaisant to, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu nenustatinėjama konkrečių asmenų kaltė, padarius tokius veiksmus (pvz., suklastojus dokumentus ar sukčiavus), sprendžiant ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimą ir dėl paties ieškinio patenkinimo galimybės teismas vis tik privalėtų įvertinti, ar tokios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiami ieškinio reikalavimai, o kartu ir apeliantės teiginiai, jog akcijų perleidimo kitų asmenų nuosavybėn veiksmai buvo atlikti be jos pačios (jos buvusių valdymo organų ir dalyvių) valios, žinios ir sutikimo, pasitvirtino. Analogiški ieškinyje nurodytiems kaip galimai neteisėtiems veiksmai, perleidžiant atsakovės akcijas netikrų ar suklastotų dokumentų pagrindu BISMARK ir vėliau DIVINE, akcininkų perregistravimo registruose, šiuo metu tiriami ir dėl jų bus pasisakyta ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 metu.

8834.

89Šiame kontekste aktuali ir tokia aplinkybė, kad, bylos duomenimis, apeliantės bendrovė buvo išregistruota iš Anglijos ir Velso juridinių asmenų registro. Ir nors vėliau jos registracija, tik kitu pavadinimu, atkurta, tačiau veiklos nevykdymas tęsėsi ilgą laiką (ne vieną mėnesį). Tokių aplinkybių, kad apeliantės bendrovės išregistravimas, kurio būtinoji sąlyga, kaip tvirtina šalys, buvo jokio turto (taigi ir akcijų) neturėjimas, taip pat buvo neteisėtas ir atliktas ne pačios apeliantės noru ir iniciatyva, apeliantė civilinėje byloje neįrodinėja. Atsakovės 2018-12-21 paaiškinimuose (t. 5, b. l. 18-19) ir jų priede esanti informacija apie buvusią apeliantės vadovę, galimus jos ryšius su bendrovėmis, kurioms buvo perleistos ginčo akcijos, taip pat suponuoja poreikį papildomai patirtinti tokią informaciją prieš darant išvadas, ar pati apeliantė nebuvo perleidusi jai priklausančio turto (akcijų) kitiems asmenims. Akivaizdu, kad tokius duomenis gerokai lengviau patikrinti būtent baudžiamojo proceso, o ne civilinio proceso priemonėmis.

9035.

91Nesutiktina ir su tokiais apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad jos į bylą pateiktas ekspertizės aktas, gautas ne iš ikiteisminio tyrimo bylos, jau savaime pakankamas įrodymas spręsti dėl ginčijamų sandorių sudarymo suklastojus dokumentus ir šių akcijų išreikalavimo iš, kaip teigia apeliantė, svetimo neteisėto valdymo. Visuotinai priimtina ir taikytina verslo praktika yra sandorių sudarymas apsikeičiant, be kita ko, ir elektroninės formos dokumentais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sandorių, su kuriais nesutinka apeliantė, sudarymo aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu galėtų būti ištirtos ir patikrintos gerokai išsamiau, nei tai galima būtų padaryti civilinio proceso priemonėmis, jos neabejotinai galėtų turėti teisinės reikšmės (įtakos) nagrinėjamo civilinio ginčo baigčiai.

9236.

93Dėl tokių atskirojo skundo argumentų, kad procesinis sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos neprilygtų teismo nuosprendžiui dėl asmenų kaltės nustatymo, pasakytina, kad jeigu ikiteisminis tyrimas pasibaigtų baudžiamosios bylos procesu, atsirastų kiti, nauji teisiniai pagrindai stabdyti civilinę bylą, atitinkamai, atsirastų prielaidos dar ir faktų prejudicijai (CPK 182 str. 3 p.).

9437.

95Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepimu į atskirąjį skundą, kad didžiąją dalį civilinės bylos medžiagos sudaro įvairūs dokumentai iš ikiteisminio tyrimo. Faktai, kad ir pati apeliantė nuolat į bylą teikia naujus duomenis bei dokumentus, kurie yra ikiteisminio tyrimo medžiagos dalis, kad ji pati pripažįsta ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos svarbą šioje civilinėje byloje kilusio ginčo išnagrinėjimui (pavyzdžiui, t. 4, b. l. 112, pirmasis sakinys), taip pat papildomai pagrindžia pirmosios instancijos teismo poziciją dėl poreikio sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

9638.

97Bylos duomenys patvirtina, kad pati apeliantė 2012 metais inicijavo ikiteisminio tyrimo atlikimą dėl aptartų galimai nusikalstamų veiksmų, suklastojant dokumentus ir neteisėtai perleidžiat UAB „Skomė“ akcijas (t. 1, b. l. 207-208). Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, kitoje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-220-943/2019 (buvęs Nr. 2A-999-178/2018) pagal ieškovų R. V., Z. V. ir ELLORA 4522899 LTD apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-11-30 sprendimo dėl žalos atlyginimo, pati apeliantė kartu su kitais ieškovais reiškė prašymą dėl bylos sustabdymo iki procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-00139-12 arba įsiteisėjusio teismo nuosprendžio priėmimo. Pažymėtina, kad aptariamą kitą bylą apeliacinės instancijos teismas 2018-09-11 nutartimi yra sustabdęs privalomuoju bylų sustabdymo pagrindu (dėl nagrinėjamos civilinės bylos), nurodęs, kad svarstyti sustabdymo klausimą dar ir fakultatyviuoju pagrindu, kai yra privalomasis, kol kas nėra tikslinga.

9839.

99Taigi, apeliantės procesinis elgesys šiuo aspektu yra pakankamai prieštaringas, nes vienu atveju ji, teikdama prioritetą, siekia nustatyti kaltus asmenis ir inicijuoja ikiteisminį tyrimą, taip pat vienoje iš civilinių bylų prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, kitoje, t. y. nagrinėjamoje civilinėje byloje išreiškia visiškai priešingą poziciją, teigdama, kad nei viena civilinė byla, kurioje sprendžiami šalių ginčai, iki nagrinėjamos bylos nebuvo sustabdyta dėl nuo 2012 metų atliekamo ikiteisminio tyrimo. Todėl ir tokie atskirojo skundo argumentai nepatvirtina skundžiamos nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo.

10040.

101Atsižvelgiant į aukščiau aptartų bylos sustabdymą reglamentuojančių teisė normų, tiek teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų visumą, bylos sustabdymo klausimas sprendžiamas vertinant kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, ieškinio pagrindą ir dalyką, pateiktus įrodymus ir kt. Tai, kad teismuose yra nagrinėjamos kitos bylos, kuriose dalyvauja tos pačios ar iš dalies sutampančios šalys, savaime nėra pagrindas priimti analogiško procesinio sprendimo dėl bylos (ne)sustabdymo. Todėl atsakovė teisingai pažymi, kad kitose bylose priimti sprendimai dėl bylos (ne)sustabdymo neturi prejudicinias galios nagrinėjamai bylai.

10241.

103Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama nutartimi priimtas sprendimas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą yra pagrįstas proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų užtikrinimu, siekiu išvengti galimų procesinių sprendimų prieštaringumo, juolab kad ikiteisminio tyrimo metu atliekami ir tokie procesiniai veiksmai, kaip teisinės pagalbos prašymų pagrindu užsienio valstybėse reziduojančių asmenų, susijusių su akcijų savininkais tapusių bendrovių įsteigimu, vadovavimu joms, apklausa, identifikuojami jų tarpusavio ryšiai, veiksmai ir pan.

10442.

105Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bylos sustabdymu vilkinamas bylos procesas, t. y. pažeidžiamas proceso operatyvumo principas, UAB „Skomė“ ir jos teisėtiems akcininkams daroma žala dėl bendrovės neteisėtos sudėties akcininkų priimamų / galimų priimti sprendimų, o tai patvirtina įrodymai, kuriuos pirmosios instancijas teismas atsisakė priimi ir kitus išreikalauti iš atsakovės. Nesutikdamas su šiuo apeliantės argumentu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors proceso operatyvumo principas ir yra itin svarbus, vis dėlto prioritetas turi būti taikomas teisingam bylos išnagrinėjimo principui. Tik tokiu atveju būtų tinkamai įgyvendinta asmens teisė į teisingą teismą, taip pat užtikrinti bendrieji teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai, teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniuose sprendimuose pateiktų išvadų, nustatytų aplinkybių suderinamumas.

10643.

107Šiame kontekste pažymėtina, kad būtent teismo diskrecija nuspręsti, ar byloje pakanka duomenų, įrodymų, kurie leistų padaryti neabejotiną išvadą dėl bylos sustabdymo pagrindo buvimo. Tai, kad aplinkybė dėl galimos žalos bendrovei ir / ar jos akcininkams ateityje padarymo nėra susijusi ir neturi įtakos sprendžiamam procesiniam klausimui dėl bylos sustabdymo, jau buvo aptarta pirmiau. Apeliantė tokius savo interesus gali ginti prašydama teismo taikyti atsakovės valdymo organams laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti jiems iki teismo sprendimo priėmimo bei jo įsiteisėjimo priimti atitinkamus sprendimus, kuriais, ieškinio patenkinimo atveju, jai gali būti padaryta žala.

10844.

109Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje suformuluotus ieškinio reikalavimus (dalyką ir pagrindą), taip pat byloje esančius duomenis apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisės normų, nustatančių fakultatyvųjį bylos sustabdymo pagrindą, aiškinimo ir taikymo klaidų nepadarė. Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

11045.

111Atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas šioje bylos proceso stadijoje nespręstinas. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas bus sprendžiamas priėmus galutinį sprendimą byloje pagal principą „pralaimėjęs moka“. Už tarpinių procesinių skundų ar atsiliepimų į juos padavimą bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-7-701/2018).

112Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

113Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė ELLORA 4522899 LTD kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB... 6. 1.1.... 7. pripažinti negaliojančiu 2011-04-21 perleidimo sandorį (akcijų sertifikato... 8. 1.2.... 9. pripažinti negaliojančiu 2013-08-23 perleidimo sandorį (akcijų sertifikato... 10. 1.3.... 11. išreikalauti iš atsakovės DIVINE CONSULT LTD ieškovės ELLORA 4522899 LTD... 12. 1.4.... 13. įpareigoti atsakovę UAB „Skomė“ iš jos akcininkų registro... 14. 1.5.... 15. priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 16. 2.... 17. Ieškinyje nurodė, kad 2003-05-20 ji įsigijo 187 500 vnt. UAB „Skomė“... 18. 3.... 19. Kaip teisinis reikalavimų pagrindas ieškinyje įvardijamos Lietuvos... 20. 4.... 21. Akcijų tvarkytoja atsakovė UAB „Skomė“, prieš atlikdama ginčo akcijų... 22. 5.... 23. Ieškovė du kartus teikė į bylą patikslintą ieškinį (t. 3, b. l. 7-17,... 24. 6.... 25. Ieškovė į bylą pateikė 2018-02-09 Generalinės prokuratūros Baudžiamojo... 26. 7.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2019-01-14 teismo posėdžio metu, atsižvelgdamas... 28. 8.... 29. Ieškovė ELLORA 4522899 LTD prašė civilinės bylos nesustabdyti ir prijungti... 30. 9.... 31. Atsakovė UAB „Skomė“ pritarė civilinės bylos sustabdymui CPK 164... 32. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 33. 10.... 34. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-22 nutartimi (t. 6, b. l. 77-79) sustabdė... 35. 11.... 36. Teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimus dėl sandorių negaliojimo,... 37. 12.... 38. Įvertinęs ieškinio pagrindą bei dalyką, įrodinėjamas aplinkybes,... 39. 13.... 40. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti nauji įrodymai dėl UAB „Investmira“... 41. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 42. 14.... 43. Ieškovė ELLORA 4522899 LTD 2019-03-01 pateiktame atskirajame skunde (t. 6, b.... 44. 14.1. Privalomojo bylos sustabdymo pagrindų nesama, tą skundžiamoje... 45. 14.2.Skundžiama nutartimi yra vilkinamas civilinės bylos nagrinėjimas, nes... 46. 14.3.Civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo nagrinėjami dalykai skiriasi.... 47. 14.4. Nors ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2012 m., nei viena kita civilinė... 48. 14.5. Teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovės argumentus dėl bylos... 49. 14.6. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-04 nutartyje, priimtoje civilinėje... 50. 15. Ieškovė ELLORA 4522899 LTD 2019-03-05 pateikė procesinį dokumentą,... 51. 16. UAB „Skomė“ atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą (t. 6, b. l.... 52. 16.1. Priešingai nei nurodo ieškovė, skundžiama nutartis pagrįsta... 53. 16.2. Ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 vykdymas yra priežastimi... 54. 16.3. Jeigu įsiteisėjusių teismo nuosprendžiu dėl veikų, vertinamų... 55. 16.4.Tai, kad kitose bylose teismai nekonstatavo bylų sustabdymo dėl... 56. 16.5. Bylos sustabdymas atitinka proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo... 57. 16.6. Ieškovės 2019-03-05 atskirojo skundo papildymas ir kartu pateikti... 58. Teisėja... 59. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 60. Dėl atskirojo skundo papildymo ir naujų įrodymų ... 61. 17. Apeliantė ELLORA 4522899 LTD pateikė procesinį dokumentą, nurodydama,... 62. 18. Pagal CPK 323 ir 338 straipsnių nuostatas keisti (pildyti) apeliacinį /... 63. 19. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2019-02-22 nutarties kopija... 64. 20. Apeliantės atskirasis skundas pateiktas ir teisme gautas 2019-03-01, o... 65. 21. Kita vertus, kaip nurodyta pirmiau, apeliantė ELLORA 4522899 LTD tvirtina... 66. 22. Naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme klausimas yra... 67. 23. Kaip matyti iš prašymo turinio, pateikiamais naujais rašytiniais... 68. 24. Nenustačius pridedamų naujų duomenų sąsajumo su teismo spręstu... 69. 25.... 70. Civilinės bylos sustabdymas – tai procesinių veiksmų, kuriais siekiama... 71. 26.... 72. Nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas galėtų pažeisti civilinio proceso... 73. 27.... 74. Aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo... 75. 28.... 76. Atskirajame skunde teigiama, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo privalomojo... 77. 29.... 78. Sutiktina, kad vien ikiteisminio tyrimo veiksmų pradėjimas, nesant surašyto... 79. 30.... 80. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 164... 81. 31.... 82. Skundžiamos teismo nutarties turinys leidžia įsitikinti, kad teismas,... 83. (t. y. faktines aplinkybes, kuriomis apeliantė grindžia sudarytų sandorių... 84. 32.... 85. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, šalių... 86. 33.... 87. Apeliantė ieškinyje suformulavo reikalavimus pripažinti negaliojančiais... 88. 34.... 89. Šiame kontekste aktuali ir tokia aplinkybė, kad, bylos duomenimis,... 90. 35.... 91. Nesutiktina ir su tokiais apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad jos į... 92. 36.... 93. Dėl tokių atskirojo skundo argumentų, kad procesinis sprendimas dėl... 94. 37.... 95. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepimu į... 96. 38.... 97. Bylos duomenys patvirtina, kad pati apeliantė 2012 metais inicijavo... 98. 39.... 99. Taigi, apeliantės procesinis elgesys šiuo aspektu yra pakankamai... 100. 40.... 101. Atsižvelgiant į aukščiau aptartų bylos sustabdymą reglamentuojančių... 102. 41.... 103. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama nutartimi priimtas... 104. 42.... 105. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bylos sustabdymu vilkinamas bylos... 106. 43.... 107. Šiame kontekste pažymėtina, kad būtent teismo diskrecija nuspręsti, ar... 108. 44.... 109. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas,... 110. 45.... 111. Atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas prašymas priteisti jai... 112. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 113. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą....