Byla 2-817-945/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Ivetai Bartkevičienei, dalyvaujant ieškovo A. Š. atstovui advokatui D. M., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei UAB „Kamilit“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti į darbą, priteisti ieškovui iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (b.l. 3-4). Ieškovas nurodė 2013 m. rugsėjo 16 d. sudaręs neterminuotą darbo sutartį Nr. 70, pagal kurią pradėjo dirbti plataus profilio statybininku 20 val. per savaitę už 500 Lt mėnesinį darbo užmokestį. Dirbti ieškovas pradėjo 2013 m. rugsėjo 17 d. 2013 m. rugsėjo 23 d. ieškovas pasijuto blogai, kreipėsi į medikus, jam atlikta širdies operacija. Ieškovas sirgo nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki 2013 m. lapkričio 14 d. Šią dieną ieškovui atvykus pas gydytoją paaiškėjo, jog jis 2013 m. spalio 28 d. buvo atleistas iš darbo. Prašymą dėl atleidimo iš darbo ieškovas pasirašė darbo sutarties sudarymo metu, data jame nebuvo įrašyta, 2013 m. spalio 14 d. datą įrašė atsakovės atstovai, ieškovas valios būti atleistu iš darbo nereiškė, tuo metu buvo ligoninėje.

3Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, neįvykdė įpareigojimo pateikti teismui bylai reikšmingus rašytinius įrodymus. Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. nutarties, kuria atsakovės direktoriui paskirta bauda už teismo įpareigojimo nevykdymą, kopija, taip pat pranešimas apie teismo posėdį buvo tinkamai įteikti atsakovės direktoriui (b.l. 47), tačiau į teismo posėdį atsakovės atstovai neatvyko. Posėdžio metu ieškovo atstovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų - 2013 m. rugsėjo 16 d. Darbo sutarties Nr. 70 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymų, išrašų iš medicininių dokumentų, prašymo dėl atleidimo iš darbo - vertinimą bei atsakovei ignoravus procesą, nevykdžius teismo nustatytos pareigos pateikti papildomus pareikštiems reikalavimams įvertinti reikšmingus įrodymus, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų ir ieškinyje nurodytų paaiškinimų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių, tenkinant ieškinį iš dalies.

6Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų matyti, jog darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2013 m. spalio 28 d. DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovui ginčijant jo valios nutraukti darbo sutartį egzistavimą, įvertinęs į bylą pateikto prašymo atleisti iš darbo turinį, aplinkybes, jog, kaip matyti iš medicininių dokumentų, prašymo surašymo dieną ieškovas gulėjo ligoninėje, neturėjo jokio teisinio suinteresuotumo pasirašyti sau itin nenaudingą dokumentą, atsižvelgiant į aplinkybę, jog prašyme ieškovo vardas ir pavardė įrašyti kompiuteriu, tuo tarpu prašymo surašymo ir atleidimo datos įrašytos ranka, kas leidžia abejoti dokumento turinio autentiškumu, teismas sprendžia, jog, pasitvirtinus ieškovo nurodytoms aplinkybėms, jog nurodytą prašymą jis pasirašė sudarydamas darbo sutartį, būtų pagrindas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, kaip neatitinkantį DK 127 straipsnio 1 dalies taikymui būtino darbuotojo valios nutraukti darbo santykius kriterijaus.

7Pripažinus ieškovo atleidimą neteisėtu, nesant duomenų apie kliūčių DK 300 straipsnio 3 dalyje nurodytų pasekmių taikymui egzistavimą, tenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl ieškovo grąžinimo į darbą. Vadovaujantis DK 282 straipsnio 2 dalies 6 punktu, sprendimo dalis dėl ieškovo grąžinimo į darbą vykdoma skubiai.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog, kaip matyti iš į bylą pateiktų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir medicininių dokumentų, ieškovui iki 2013 m. lapkričio 14 d. buvo fiksuojamas nedarbingumas, esantis savarankišku neatvykimo į darbą pagrindu, todėl analogišką laikotarpį vertinti kaip priverstinę pravaikštą nėra pagrindo. Tuo tarpu laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo už akių priėmimo, nuo kada ieškovas yra grąžinamas į darbą, pripažinti priverstine pravaikšta, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, nėra jokių kliūčių.

9Nagrinėjamu atveju ieškovo vidutinis darbo užmokestis sudaro 23,81 Lt per dieną (ieškovas susitarė dėl 500 Lt darbo užmokesčio, tuo tarpu 2013 m. rugsėjo mėn. buvo 21 darbo diena, iš kurių dirbusiam 4 dienas ieškovui atsakovė paskaičiavo 95,24 Lt darbo užmokesčio), vidutiniam penkias dienas per savaitę dirbusio asmens mėnesio darbo dienų skaičiui esant lygiam 20,9 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-581), vidutinis ieškovo mėnesio darbo užmokestis atleidimo iš darbo dieną sudarė 497,63 Lt (neatskaičius mokesčių). Vadovaujantis DK 300 straipsnio 3 dalimi, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl vidutinio darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo už akių priėmimo- 1.778,61 Lt (neatskaičius mokesčių) (497,63 Lt * 3 mėn. + 23,81 Lt * 12 darbo dienų nuo 2014 m. vasario 15 d. iki 2014 m. kovo 4 d.).

10Patenkinus esminius ieškinio reikalavimus, tenkintinas ir prašymas priteisti ieškovui iš atsakovės 1.700 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą (CPK 98 str.).

11Iš atsakovės į valstybės pajamas priteistina 144 Lt žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir 53 Lt žyminio mokesčio už ieškovui priteistas pinigines sumas (CPK 80 str. 1 d. 1, 5 p., 82 str.). Iš viso iš atsakovės priteistina 197 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistinas 7,99 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas (CPK 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 230 str. 2 d., 279 str. 2 d., 282 str. 2 d. 2 p., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Pripažinti ieškovo A. Š., asmens kodas ( - ) atleidimą iš darbo UAB „Kamilit“, juridinio asmens kodas 301021573, 2013 m. spalio 28 d. DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu neteisėtu ir grąžinti į darbą.

15Priteisti ieškovo A. Š., asmens kodas ( - ) naudai iš atsakovės UAB „Kamilit“, juridinio asmens kodas 301021573, 1.778,61 Lt (tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių litų 61 ct) vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. kovo 4 d., 1.700 Lt (tūkstančio septynių šimtų litų) atstovavimo išlaidų atlyginimą. Sprendimo dalį dėl ieškovo grąžinimo į darbą vykdyti skubiai.

16Likusius ieškinio reikalavimus atmesti.

17Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Kamilit“, juridinio asmens kodas 301021573, 197 Lt (šimtą devyniasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio, 7,99 Lt (septynių litų 99 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai