Byla eB2-4350-794/2018
Dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Parkngo“, trečiasis asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau - VMI)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Parkngo“ bankroto administratorės UAB „Lideres“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Parkngo“, trečiasis asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau - VMI).

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi UAB „Parkngo“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Lideres“. Ta pačia nutartimi teismas taikė supaprastintą bankroto procesą ir patvirtino kreditorių sąrašą, nustatė administravimo išlaidų sąmatą.

62.

72018 m. rugsėjo 24 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patikslinti kreditoriniai reikalavimai ir nustatyta supaprastinto bankroto proceso trukmė.

83.

9Bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodo, kad per bankroto ir likvidavimo laikotarpį buvo užbaigtos įmonės bankroto ir likvidavimo procedūros. Pateikė likusio turto grąžinimo, nurašymo ir perdavimo aktus. Turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, nėra.

10Prašymas tenkintinas, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

114.

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014). Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

135.

14Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros, todėl prašo teismo priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos. Nurodė, jog bankrutavusi įmonė turto neturi, todėl nėra galimybės galutinai atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

156.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusios UAB „Parkngo“ ĮBĮ numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Įmonės bankroto administratorė pateikė teismui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymą, kurioje nurodyta, kad agentūra duomenų apie bankrutavusios įmonės sukauptas atliekas ir užterštą dirvožemį ar gruntą neturi. Teismas nenustatė, jog bankrutavusi įmonė turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditoriaus finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriumi, kurio finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, VĮ Registrų centras duomenimis registruoto turto neturi, VĮ Regitra duomenimis neturi transporto priemonių, įmonės mokumas neatstatytas. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad teismuose kitų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų dalyvaujančiu asmeniu, nėra (CPK 179 str. 3 d.).

177.

18Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 3 d. nutartimi, kuria buvo paskirtas rašytinis teismo posėdis dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, bankroto administratorė buvo įpareigota su šia nutartimi supažindinti visus įmonės kreditorius. Administratorė pateikė teismui įrodymus, jog kreditoriai apie teismo posėdį informuoti tinkamai, prieštaravimų dėl įmonės pabaigos negauta.

198.

20Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorė atliko visus ĮBĮ numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Parkngo“ pabaigos.

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 31-32 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22prašymą tenkinti.

23Pripažinti bankrutavusios UAB „Parkngo“ (juridinio asmens kodas 302334966) veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

24Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

25Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai