Byla 2-58-675/2013
Dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,

2sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,

3dalyvaujant ieškovo Kooperatinės bendrovės Ukmergės ūkininkų kredito unijos atstovui A. D. ir advokatui R. D. ,

4atsakovams S. K. , A. D. ,

5atsakovo A. D. atstovei adv. V. Budrevičienei,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Kooperatinės bendrovės Ukmergės ūkininkų kredito unijos ieškinį atsakovams S. K. , A. D. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

7Ieškovas Kooperatinė bendrovė Ukmergės ūkininkų kredito unija su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų S. K. ir A. D. 19527,62 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008 m. birželio 5 d. ieškovas su atsakovu S. K. sudarė paskolos sutartį Nr. 08-00089, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 36 000,00 Lt paskola 5 metams, t.y. iki 2013 . birželio 20 d., o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą, mokėti palūkanas bei kitas mokėtinas sumas sutartyje ir tvarkaraštyje nustatytais terminais bei tvarka. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 13 proc. dydžio metines palūkanas (Sutarties 2,5 p.), taip pat mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 2.13 p., 6.8 p). Ieškovas nurodė, kad atsakovo laiduotojas yra atsakovas A. D. , kuris 2008 m. birželio 5 d, laidavimo sutartimi laidavo už atsakovo S. K. paskolos grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui, jei atsakovas S. K. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. A. D. savo parašu patvirtino, jog jis žinojo sutarties sąlygas, jas suprato, su jomis sutiko ir išreiškė jo tikrąją valią. Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. K. paskutinę įmoką už paskolą padarė 2011-07-13, įmokėjo 500,00 Lt., daugiau jokių įmokų nebuvo. Ieškovas, jei atsakovas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas sumas ir nesumoka šių sumų per 15 dienų nuo kredito unijos raštiško įspėjimo, turi teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį. Atsakovui 2011-09-14 buvo išsiųstas įspėjimas dėl sutarties nutraukimo, tačiau atsakovas mokėjimo pavedimų nedarė, todėl ieškovas 2011-09-30 vienašališkai nutraukė su atsakovu S. K. sudarytą paskolos sutartį. Kadangi paskolos gavėjas, prievolės atsiskaityti už paimtą paskolą neįvykdė, ieškovas kreipėsi su pretenziją į laiduotoją- atsakovą A. D. , tačiau pastarasis taip pat savo prievolės neįvykdė ir įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl įsiskolinimo priteisimo solidariai iš atsakovų.

9Ieškovo atstovai teisme paaiškino, kad palaiko savo ieškinio reikalavimus, kad atsakovams buvo išsiųsti pranešimai apie susidariusį įsiskolinimą ir įspėjimai apie paskolos sutarties nutraukimą. Ieškovo adv. R. D. teisme paaiškino, kad tiek paskolos gavėjas, tiek laiduotojas, pasirašydami sutartį turėjo teisę reikalauti paskolos sutarties egzemplioriaus, todėl laiduotojo paaiškinimas, kad jis nežinojo paskolos sutarties sąlygų, yra ne kas kitą, kaip tik savo teisių nerealizavimas. Ieškovo atstovas teigė, kad pats atsakovas A. D. pats nereikalavo paskolos sutarties ir su jos sąlygom nepageidavo susipažinti, veikė pasitikėdamas S. K. , nors puikiai suprato ką reiškia laidavimas ir jokios prievartos niekas jam nenaudojo, pats pasirašė. Ieškovo atstovai teisme paaiškino, kad pagal tuo metu patvirtintą paskolų suteikimo administravimo tvarką nustatyta, kad jei paskola yra iki 50 000,00 Lt., tai paskolos tikslinę paskirtį patvirtinantys dokumentai gali būti nerenkami.

10Atsakovas A. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes nei ieškovas nei atsakovas nevykdė paskolos sutartyje numatytų įsipareigojimų, užtikrinančių paskolos grąžinimą numatytais sutartyje terminais. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, vadovaudamasis sutartimi, turėjo pareikalauti iš paskolos gavėjo papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tikrinti paskolos tikslinį panaudojimą, o atsakovas S. K. - pablogėjus finansinei padėčiai, privalėjo pateikti papildomas paskolos užtikrinimo priemones, o gautą paskolą naudoti pagal tikslinę paskirtį bei užtikrinti Unijos galimybę kontroliuoti, kaip naudojama paskola. Atsakovas nurodė, kad jo duomenimis paskola S. K. buvo sutekta būsto remontui, nors S. K. nuosavo būsto tuo metu neturėjo. Atsakovas nurodė, kad paskola buvo išleista automobilių pirkimui ir pralošta žaidžiant azartinius žaidimus. A. D. nurodė, kad pasirašė laidavimo sutartį, nes jo žmona ir S. K. buvusi žmona yra seserys, ir jam buvo pažadėta, kad S. K. pats grąžins visą paskolą, jokių bėdų dėl to nekils. Atsakovas nurodė, kad jis iš ieškovo 2011-09-14 gavo raštą dėl skolos ir netesybų sumokėjimo, tuomet suprato, kad S. K. nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovas susisiekė su paskolos gavėju ir pastarasis jį patikino, kad su Unija visus reikalus sutvarkė. Vėliau gavęs dokumentus iš teismo vėl susisiekė su S. K. ir šis paaiškino, kad Unija kreipėsi į teismą.

11Atsakovas A. D. teismo posėdyje paaiškino, kad pas jį į namus atvyko S. K. su D. K. ir paprašė, kad jis būtų jų laiduotojas, garantavo, kad nebus jokių problemų dėl paskolos grąžinimo. Patvirtino, kad skaitė laidavimo sutartį ir suprato ką pasirašė. A. D. paaiškino, kad pačios paskolos sutarties jis nematė, nereikalavo, kad ją parodytų.

12Atsakovo A. D. atstovė adv. V. Budrevičienė teismo posėdyje teigė, kad paskolos paskirtis buvo buto remontas, tačiau pats atsakovas jokio būsto neturėjo, o ieškovas šios situacijos nesiaiškino, nepareikalavo jokių dokumentų dėl paskolos panaudojimo, patvirtinančių kam ji buvo išleista. Atstovė mano, kad skola turi būti priteista iš atsakovo S. K. , todėl prašo ieškinį atmesti.

13A. S. K. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškovo ieškiniu, kad paskolos sutartis vienašališkai buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės. Nurodė, kad ieškovą informavo, jog laikinai išvyksta į užsienį, nes keičia darbovietę, pranešimų dėl paskolos sutarties nutraukimo jis nėra gavęs. Teismo posėdžio metu atsakovas S. K. paaiškino, kad paskolą pripažįsta ir su ieškiniu sutinka. Papasakojo, kad paskolą ėmė vestuvėms, nors sutartyje jos tikslinė paskirtis buvo nurodyta- buto remontas.

14Ieškinys tenkintinas.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Ukmergės ūkininkų kredito unija 2008-06-05 sudarė paskolos sutartį Nr. 08-00089 su atsakovu S. K. (b.l. 4-8), atsakovui suteikta 36 000,00 Lt paskola būsto remontui, galutinis paskolos grąžinimo terminas 2013-06-20. Atsakovas S. K. įsipareigojo grąžinti paskolą nustatyta tvarka ir terminais bei mokėti 13,00 proc. dydžio metines palūkanas bei 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Iš 2008-06-05 laidavimo sutarties matyti, kad atsakovas A. D. laidavo už paskolos gavėją S. K. ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu Unijai, jeigu paskolos gavėjas tinkamai negrąžins ieškovui paskolos bei su ja susijusių palūkanų (b.l. 9). Atsakovas A. D. teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis pasirašė minėtą laidavimo sutartį, kad suprato, jog laiduoja už atsakovą S. K. . Iš sąskaitos išrašo (b.l. 11-13) matyti, kad paskolos gavėjas S. K. iš pradžių mokėjo įmokas už paskolą, paskutinis mokėjimas atliktas 2011-7-13, daugiau įmokų nebuvo. Ieškovas, negavęs įmokų už suteiktą paskolą, 2011-09-14 ir 2011-10-03 pranešimais (b.l. 14, 15) informavo atsakovą- paskolos gavėją apie tai, kad pastarasis nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų ir įspėjo apie vienašališką sutarties nutraukimą. Ieškovas pranešimus išsiuntė ir atsakovui- laiduotojui A. D. (b.l. 16, 17) dėl vienašališkos paskolos sutarties nutraukimo ir įspėjimo, jog ieškovas kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo.

16LR CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Nagrinėjamu atveju, pagal 2008 m. birželio 5 d. Paskolos sutartį Nr. 08-00089 atsakovui S. K. pinigai buvo išmokėti 2008 m. birželio 5 d., atidedamieji terminai paskolos išmokėjimui nebuvo nustatyti. Tokiu būdu byloje nustatyta, kad ieškovas savo prievolę išmokėti paskolos sumą įvykdė tinkamai. Tuo tarpu atsakovas sutartimi įsipareigojo grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas pagal paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštį. LR CK 6.876 str. sakoma, kad jeigu paskolos gavėjas neįvykdo paskolos sutartyje numatytos prievolės pateikti savo prievolių įvykdymo užtikrinimą <...>, paskolos davėjas turi teisę reikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolos sumą prieš terminą ir sumokėti palūkanas, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Pagal 2008 m. birželio 5 d. sudarytos laidavimo sutarties Nr. 08-00082 sąlygas, jeigu skolininkas prievolės neįvykdo ar ją įvykdo netinkamai, jis ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai (3 p.). Pagal CK 6.76 ir CK 6.81 straipsnių nuostatas, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalies normą, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidariosios atsakomybės esmė ta, kad visi bendraskoliai atsako visa skolos suma (CK 6.6. str. 6 d.). Laidavimo sutarties 5.1. punktu šalys susitarė, kad paskolos gavėjui negrąžinus paskolos ar jos dalies, nesumokėjus palūkanų ar jų dalies paskolos sutartyje nustatytais terminai, laiduotojas įsipareigoja sumokėti unijai negrąžintą paskolą ar jos dalį, nesumokėtas palūkanas ir delspinigius per 10 kalendorinių dienų nuo unijos pranešimo išsiuntimo. Nurodė, kad laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį su tolimesniais jos papildymais ir pakeitimais (15 p.). Taigi, kreditorius gali reikalauti iš laiduotojo prievolės įvykdymo už skolininką, pastarajam nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Pažymėtina, kad pačios laidavimo sutarties 15 punkte yra aiškiai nurodyta, kad laidavimo sutartis galioja iki tol, kol bus įvykdyti visi skolininko ir/ar laiduotojo įsipareigojimai, nurodyti šioje laidavimo sutartyje. Skolininkas ir laiduotojas yra bendraskoliai, kurie yra įsipareigoję atsakyti pagal prievolę kreditoriui iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 6 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką, kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi. Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga, teismo teigimu, neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4, 5 d.). Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, teismo vertinimu, išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl tiek laiduotojui, tiek kreditoriui turėjo būti aišku, kokią atsakomybę laiduotojas prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas. Taip pat teismas mano, jog kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutartyje nustatytas palūkanas (CK 6.261 str.). Šios palūkanos turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolos dalimi, todėl vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o pagal 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo <...> sumokėti netesybas (baudas, delspinigius). Byloje nustatyta, kad šalys buvo sudariusios paskolos sutartį. Pagal LR CK 6.872 str. 1 d., palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu.

18Esant tokioms aplinkybėms, solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 19 527,62 Lt skola už paimtą ir negrąžintą paskolą ( 6.873 str.).

19Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. skolininkas praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovų nuo priteistos sumos, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, nuo ieškinio pareiškimo priėmimo dienos (2012-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d., 2005-06-29 LAT Civilinių bylų skyriaus konsultacija Nr. A3-130).

20Iš atsakovų S. K. ir A. D. priteisti po 293,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str.).

21Iš atsakovų priteistinos 33,95 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-269 str., 270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti solidariai iš atsakovų S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. D. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 19 527,62 Lt (devyniolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt septynis litus 62 centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012 m. sausio 2 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovo Kooperatinės bendrovės Ukmergės ūkininkų kredito unijos, įmonės kodas 110083981, buveinė Kauno g. 16 a, Ukmergės m., naudai.

25Priteisti iš atsakovų S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. D. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 293,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo ieškovo Kooperatinės bendrovės Ukmergės ūkininkų kredito unijos, įmonės kodas 110083981, buveinė Kauno g. 16 a, Ukmergės m., naudai.

26Priteisti iš atsakovo S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ) 16,98 Lt (šešiolika litų 98 centus) pato išlaidų valstybės naudai, iš atsakovo A. D. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 16,97 Lt (šešiolika litų 97 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

27Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Maleronkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Kooperatinės bendrovės Ukmergės ūkininkų kredito... 4. atsakovams S. K. , A. D. ,... 5. atsakovo A. D. atstovei adv. V. Budrevičienei,... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę... 7. Ieškovas Kooperatinė bendrovė Ukmergės ūkininkų kredito unija su... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008 m. birželio 5 d. ieškovas su atsakovu... 9. Ieškovo atstovai teisme paaiškino, kad palaiko savo ieškinio reikalavimus,... 10. Atsakovas A. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 11. Atsakovas A. D. teismo posėdyje paaiškino, kad pas jį į namus atvyko S. K.... 12. Atsakovo A. D. atstovė adv. V. Budrevičienė teismo posėdyje teigė, kad... 13. A. S. K. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Ukmergės... 16. LR CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta... 17. Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 18. Esant tokioms aplinkybėms, solidariai iš atsakovų ieškovo naudai... 19. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. skolininkas praleidęs terminą įvykdyti piniginę... 20. Iš atsakovų S. K. ir A. D. priteisti po 293,00 Lt žyminio mokesčio... 21. Iš atsakovų priteistinos 33,95 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-269 str., 270... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. D. ,... 25. Priteisti iš atsakovų S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. D. , a.k. ( - )... 26. Priteisti iš atsakovo S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ) 16,98 Lt (šešiolika... 27. Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas...