Byla 2S-2467-485/2011
Dėl nuosavybės teisės gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Remeika, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių A. Š. ir G. G. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14239-451/2011 pagal ieškovių A. Š. ir G. G. ieškinį atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, T. K. ir kt. dėl nuosavybės teisės gynimo.

2Teismas

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą, priteisė trečiajam asmeniui T. K. iš ieškovių po 242,15 Lt teisinės pagalbos teikimo išlaidų.

4Teismas nurodė, jog ieškovės pareiškė teismui, jog atsiima savo ieškinį, o atsakovė su ieškinio atsiėmimu sutinka. Tuo pagrindu teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų T. K. prašė priteisti iš ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, jog 2009-03-04 patikslindamos ieškinį, ieškovės trečiuoju asmeniu į bylą įtraukė T. K. (t. 1, b.l. 95). Byloje esantys kvitai ir PVM sąskaitos - faktūros patvirtino, kad tretysis asmuo T. K. už suteiktą teisinę pagalbą sumokėjo 459,80 Lt. (t. 3, b. l. b.l. 50, t. 4, b. l. 51), už dokumentų kopijų darymą sumokėjo 24,50 Lt.(t. 3, b. l. 46, 47, 48). Teismas nurodė, jog remiantis CPK 3 str. 6 d., jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį arba procesinį santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogiją), o jeigu ir tokio įstatymo nėra, teismas vadovaujasi bendraisiais teisės principais. O jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Pagal CPK 94 str. ieškovui atsisakius ieškinio, atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Jeigu ieškovas atsisako ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tačiau įstatymas nenumato trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, kai ieškovas atsisako ieškinio. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės atsisakė ieškinio dėl to, kad atsakovė patenkino ieškovių patikslintą ieškinį, todėl bylinėjimosi išlaidos šioje byloje turėtų būti paskirstytos taikant CPK 93 str. 1 d. analogiją. Tretysis asmuo T. K. patyrė išlaidų dėl ieškovių užvestos teisme bylos, todėl, teismo vertinimu, jos prašymas yra pagrįstas.

5Ieškovės atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutarties dalį, kuria trečiajam asmeniui T. K. buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos ir priimti naują nutartį – trečiojo asmens prašymą atmesti.

6Ieškovės nesutinka su teismo nutarties dalimi dėl šių motyvų:

  1. tretysis asmuo T. K. byloje išreikšdavo prieštaringas pozicijas, nepritarė nei ieškovių, nei atsakovo nuomonei, vilkino procesinių sprendimų priėmimą, procese elgėsi nesąžiningai. Tretysis asmuo, reikšdamas prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėjo pagrįsti, kad jos teisės buvo pažeistos ir jas reikėjo ginti;
  2. teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, netinkamai taikė CPK 93 straipsnio nuostatas, kadangi šią teisės normą galima taikyti tik ginčą išsprendus iš esmės;
  3. CPK 94 straipsnio nuostata numato, jog ieškovui ieškinio atsisakius, atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Teismas neteisingai interpretavo šios nuostatos aiškinimą, kadangi byloje nebuvo sąlygų šiai nuostatai taikyti.

7Daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovė atsiliepimų į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

8Atstovė nurodo, jog byloje buvo neaiški T. K. pozicija, ji byloje prieštaravo bet kokiam procesiniam sprendimui, tretysis asmuo ignoravo visų namo bendraturčių teises. Tretysis asmuo nesutiko, kad ją atstovautų bendrija, todėl jos patirtos bylinėjimosi išlaidos neturėtų būti atlygintos.

9Tretysis asmuo T. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovių apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Tretysis asmuo nesutinka su atskiruoju skundu dėl šių motyvų ir nurodo, jog byloje nėra duomenų, jog tretysis asmuo piktnaudžiavo savo teisėmis, nors tretysis asmuo priklauso bendrijai, tačiau tai nereiškia, jog ji savo interesų negali ginti savarankiškai.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

13Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovėms atsiėmus ieškinį ir dėl to ieškinį palikus nenagrinėtu, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atlygintinos byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisė gauti bylinėjimosi išlaidas. Nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų (LAT 2005-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2005; 2006-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-31 nutartis c. b. Nr. 2-751/2011). CPK 47 straipsnio 2 dalis nustato, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises, įskaitant ir teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas pripažįsta, kad įstatymas nereglamentuoja, kaip turi būti paskirstomos išlaidos, kai šalis patiria išlaidas už advokato pagalbą, kai ieškinys nepradedamas iš esmės nagrinėti teisme, t. y. šiuo atžvilgiu egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, tačiau ji užpildoma taikant CPK 98 straipsnio 1 dalies analogiją (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-420/2007). Dėl to nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, netinkamai taikė CPK 93 straipsnio nuostatas, kadangi šią teisės normą galima taikyti tik ginčą išsprendus iš esmės. Tuo atveju, kai teismas priima procesinį sprendimą, kuriuo civilinė byla iš esmės yra užbaigiama, nors ginčas ir neišsprendžiamas iš esmės, teismas turi išspręsti byloje bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Ieškovės atskirajame skunde nurodo, jog T. K. pozicija byloje buvo nevienareikšmė, ji prieštaravo visų byloje dalyvavusių asmenų nuomonei, tačiau teismas pažymi, jog trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja tiesiog jo dalyvavimas procese, nepriklausomai nuo jo išreikštos nuomonės. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jie, neturėdami materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susiję tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms (CPK 47 str.1 d.). Paprastai šie asmenys nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektai, bet dalyvauja procese, norėdami ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Kaip matyti iš bylos duomenų turinio, tretysis asmuo byloje nesutiko su ieškovių pozicija, net ir atsiliepime į atskirąjį skundą T. K. išreiškė nesutikimą ieškovių keltiems reikalavimams, o tai rodo, jog ji byloje turėjo kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi nei ieškovės. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog tretysis asmuo T. K., gindama savo teises ieškovių inicijuoto proceso metu bei naudodamasis mokamomis teisinėmis paslaugomis, patyrė išlaidas, todėl ieškovėms atsiėmus ieškinį, turi teisę į jų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priteisdamas trečiajam asmeniui T. K. iš ieškovių byloje patirtas atstovavimo išlaidas, procesinių teisės normų nepažeidė, dėl ko keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

14Tretysis asmuo T. K. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, jog šia nutartimi bylos nagrinėjimas iš esmės yra baigtas, apeliacinės instancijos teismo nutartis priimta trečiojo asmens naudai bei į tai, jog tretysis asmuo T. K. pateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme patyrė 544,50 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš ieškovių trečiajam asmeniui T. K. priteistina po 272,25 Lt išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

15Remdamasi išdėstytu, teismas atskirąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti trečiajam asmeniui T. K. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) iš ieškovių A. Š. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ir G. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) po 272,25 Lt (du šimtus septyniasdešimt du litus 25 ct) išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai