Byla 2-751/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „YIT technika“, civilinėje byloje Nr. 2-6986-392/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Tarptautinis Vilniaus oro uostas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarytos preliminarios pasiūlymų eilės pripažinimo neteisėta bei negaliojančia ir įpareigojimo sudaryti naują eilę, tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „YIT technika“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Ground Services“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarytos preliminarios pasiūlymų eilės pripažinimo neteisėta bei negaliojančia ir įpareigojimo sudaryti naują eilę.

52010 m. lapkričio 11 d. ieškovas AB „City Service“ pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo pareiškė, kad atsisako nuo ieškinio. Be to, nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam žinomos.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi AB „City Service“ prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio tenkino, civilinę bylą nutraukė.

72010 m. lapkričio 26 d. tretysis asmuo UAB „YIT technika“, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, kreipėsi į teismą su prašymu, prašydamas priteisti iš ieškovo AB „City Service“

85 611,37 Lt sumą bylinėjimosi išlaidų, skirtų advokato paslaugoms apmokėti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens UAB „YIT technika“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies; priteisti UAB „YIT technika“ 3 900 Lt bylinėjimosi išlaidų iš AB „City Service“.

11Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju trečiajam asmeniui UAB „YIT technika“ pagal atstovavimo sutartį byloje atstovavo advokatai.

12Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir teisininko laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

13Teismo teigimu, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.16 bei 8.17 punktais trečiajam asmeniui gali būti priteisiama 2 400 Lt už atsiliepimo parengimą, 96 Lt už prašymo parengimą,

141 400 Lt už tripliko parengimą, 9,60 Lt už paklausimą, 3,50 Lt už dokumentų kopijų darymą bei papildoma suma už konsultacijas.

15Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos sudėtingumą – 3 900 Lt suma advokato paslaugoms apmokėti yra pakankama.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

17Atskiruoju skundu ieškovas AB „City Service“ prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį ir sumažinti priteistos advokato paslaugoms apmokėti sumos dydį iki 1 250 Lt. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

181. Priimant skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į byloje dalyvaujančių asmenų skaičių, keliamų teisinių klausimų sudėtingumą, ginčo pobūdį, rengtų procesinių dokumentų turinį bei kitas svarbias bylos aplinkybes, todėl UAB „YIT technika“ priteisė neprotingo dydžio bylinėjimosi išlaidas.

192. Tretysis asmuo UAB „YIT technika“ visuose procesiniuose dokumentuose iš esmės rėmėsi ir palaikė ieškovo AB „City Service“ byloje pateiktą argumentaciją, todėl reikalaudamas neprotingo dydžio bylinėjimosi išlaidų, veikė prieš ieškovo interesus ir pažeidė CPK 47 straipsnio 4 dalies nuostatas.

203. Procesinis dokumentas triplikas, kuris buvo pateiktas trečiojo asmens UAB „YIT technika“ po ieškovo ieškinio atsisakymo, neturėtų būti vertinamas kaip bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo objektas, kadangi byloje dalyvaujančiam asmeniui suteiktų procesinių teisių neįgyvendinimas neturi šiai šaliai suteikti daugiau privilegijų nei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, nes šalių procesinės teisės yra lygios.

214. Skundžiama teismo nutartimi priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis nėra pagrįstas ir turėtų būti mažinamas perpus, todėl sumažintinas trečiajam asmeniui UAB „YIT technika“ advokato paslaugoms apmokėti priteistos sumos dydis iki 1 250 Lt.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „YIT technika“ nurodo, kad su ieškovo AB „City Service“ atskirojo skundo argumentais nesutinka, teigia, kad jie yra nepagrįsti, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies.

26Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas procese. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jie, neturėdami materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susiję tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Paprastai šie asmenys nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektai, bet dalyvauja procese norėdami ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi.

27Remiantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta 2004 m. kovo 26 d. Lietuvos advokatų tarybos nutarimu ir 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o CPK 98 straipsnyje vartojama sąvoka „sprendimas“ turėtų būti suprantama kaip bet koks procesinis sprendimas, kuriuo užbaigiama byla.

28Rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo paslaugas maksimalų dydį. Rekomendacijų nuostatos neriboja šalių teisės susitarti dėl advokato atlyginimo dydžio, tačiau šalys privalo atsižvelgti į tai, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu nurodyta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ( CPK 3 straipsnio 7 dalis), teisinė pagalba teikiama, pavyzdžiui, itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ir panašiai. Tokiu atveju bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti priteisti visas turėtas išlaidas. Tuo tarpu teismas gali sumažinti išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo dydį, jeigu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, šis yra neprotingai didelis.

29Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto AB „City Service“ atskirojo skundo argumentų.

30Bylos duomenys patvirtina, kad trečiajam asmeniui UAB „YIT technika“ pagal sudarytą 2010 m. rugsėjo 15 d. atstovavimo sutartį atstovo advokatai. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „YIT technika“ atstovė advokatė pateikė 5 611,37 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį patvirtinančius įrodymus (dokumentų analizė ir šalies konsultavimas, atsiliepimo rengimas, prašymo parengimas, atskirojo skundo parengimas, bylos dokumentų kopijų darymas, tripliko parengimas) ir tokių išlaidų mokėjimo dokumentus pirmosios instancijos teismui, kuris atsižvelgiant į bylos aplinkybes priteisė iš ieškovo AB „City Service“ trečiajam asmeniui UAB „YIT technika“ 3 900 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidos advokato pagalbai apmokėti).

31Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų, kad tretysis asmuo „YIT technika“, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, dalyvavo byloje ieškovo pusėje ir, prašydamas priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, veikė prieš ieškovo interesus. Pagal pateiktus į bylą dalyvaujančių byloje asmenų procesinius dokumentus ir kitus bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad tretysis asmuo UAB „YIT technika“, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, byloje nedalyvavo ieškovo pusėje.

32Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad nepriteistinas išlaidų atlyginimas už tripliko parengimą, kadangi triplikas buvo pateiktas į bylą po ieškovo atsisakymo nuo ieškinio. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas neinformavo trečiojo asmens UAB „YIT technika“ apie atsisakymą nuo ieškinio, tretysis asmuo teismo nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl atsisakymo nuo ieškinio, nuorašą gavo po tripliko parengimo, todėl trečiojo asmens turėtos išlaidos dėl tripliko parengimo buvo reikalingos, yra pateisinamos ir atlygintinos.

33Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl priteisto bylinėjimosi išlaidų dydžio.

34Teisėjų kolegija nurodo, kad įvertinus visos bylos eigą, sudėtingumą bei vadovaujantis realumo, būtinumo, pagrįstumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, 3 900 Lt yra tinkama bei pakankama suma, kuri atitinka Rekomendacijoje numatytus dydžius bei kuri priteistina iš ieškovo trečiajam asmeniui šioje nagrinėjamoje situacijoje už suteiktas advokato teisines paslaugas.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

36Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ... 5. 2010 m. lapkričio 11 d. ieškovas AB „City Service“ pateikė teismui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi AB „City... 7. 2010 m. lapkričio 26 d. tretysis asmuo UAB „YIT technika“,... 8. 5 611,37 Lt sumą bylinėjimosi išlaidų, skirtų advokato paslaugoms... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė trečiojo... 11. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju trečiajam asmeniui UAB „YIT... 12. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies... 13. Teismo teigimu, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.16 bei 8.17 punktais... 14. 1 400 Lt už tripliko parengimą, 9,60 Lt už paklausimą, 3,50 Lt už... 15. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos sudėtingumą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. Atskiruoju skundu ieškovas AB „City Service“ prašo apeliacinės... 18. 1. Priimant skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė... 19. 2. Tretysis asmuo UAB „YIT technika“ visuose procesiniuose dokumentuose iš... 20. 3. Procesinis dokumentas triplikas, kuris buvo pateiktas trečiojo asmens UAB... 21. 4. Skundžiama teismo nutartimi priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis nėra... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „YIT technika“... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d.... 25. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai trečiojo... 26. Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas... 27. Remiantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato... 29. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto AB „City Service“... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiajam asmeniui UAB „YIT technika“ pagal... 31. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų, kad... 32. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 33. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 34. Teisėjų kolegija nurodo, kad įvertinus visos bylos eigą, sudėtingumą bei... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai... 36. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....