Byla e2-521-496/2015
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Bankroto vizija“ atstovams V. K. ir advokatui D. N., atsakovo J. K. atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bankroto vizija“ ieškinį atsakovams J. K. ir Ž. V. dėl administravimo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Bankroto vizija“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų J. K. ir Ž. V. 4737,21 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas advokatas D. N. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko, prašo priteisti solidariai iš atsakovų administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Stogavos langai“ ir bankroto administratoriumi paskyrė ieškovą UAB „Bankroto vizija“. Šioje teismo nutartyje konstatuota, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Stogavos langai“, kadangi ši bendrovė nemoka įmokų VSDFV Šiaulių skyriui, 2014-08-01 dienai įmonės skola 42345,62 Lt, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-08-01 UAB „Stogavos langai“ sumokėjo tik 1567,40 Lt mokesčių. Teismo nutartyje nurodoma, kad Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, jog šiuo metu UAB „Stogavos langai“ turi 100763,37 Lt mokestinę nepriemoką, iki 2014-09-10 ši bendrovė nėra pateikusi metinės pelno mokesčių deklaracijos už 2012 metus, antstolis neturi galimybės išieškoti lėšų. UAB „Stogavos langai“ neteikia finansinės atskaitomybės duomenų, paskutiniai duomenys pateikti už laikotarpį nuo 2009-03-06 iki 2009-12-31, kurie patvirtina, kad jau tuo metu buvo šios bendrovės nemokumo būsena. Iškelti šiai įmonei bankroto bylą paprašė jos kreditorius (VSDFV), o bendrovės vadovas bei akcininkai nepateisinamai ilgai delsė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, didino kreditorinius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad UAB „Stogavos langai“ turto neturi, o kreditoriniai reikalavimai didžiuliai, 2015-02-24 dienai sudaro 50975,75 Eur. Nustatyta, kad įmonės direktoriaus pareigas iki bankroto bylos iškėlimo dienos ėjo Ž. V., o akcininkais buvo Ž. V. bei J. K., kurių kiekvienas valdė po 50 procentų įmonės akcijų. Nustatyta, kad įmonė jokio turto neturi. Vadovaujantis bankroto įstatymu, bankroto administratorius, administravęs bankrutuojančią įmonę ir negavęs administravimo lėšų apmokėjimo, turi teisę kreiptis į teismą dėl lėšų priteisimo solidariai iš įmonės savininko bei įmonės vadovo. J. K. finansinės atskaitomybės netvirtino, elgėsi nerūpestingai, įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė dėl įmonėms bankroto iškėlimo. Ieškovas patyrė administravimo išlaidų, kurios patvirtintos Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. ir 2015 m. sausio 13 d. nutartimis, t.y. 1737,21 Eur ir 3000 Eur. Yra išrašyta sąskaita UAB „Stogavos langai“, kuris su ieškovu neatsiskaitė. J. K. nesidomėjo savo pareigomis, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad jis neturėtų būtu atsakingas.

5Ieškovo atstovas V. K. ieškinį palaiko, palaiko advokato išdėstytus faktus ir aplinkybes. Šiaulių apygardos teismas nustatė 15 dienų terminą dokumentų perdavimui bankroto administratoriui. Kadangi su Ž. V. niekaip nepavykdavo susisiekti, ieškovas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl vykdomojo rašto pagal 2014-09-25 nutartį išdavimo. 2014 m. gruodžio 2 d. Šiaulių apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą. Išieškojimas buvo perduotas vykdyti pagal atsakovo Ž. V. gyvenamąją vietą antstoliui V. Z.. Nepavykus įvykdyti išieškojimo, vykdomasis dokumentas buvo grąžintas.

6Atsakovo J. K. atstovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad J. K. su ieškiniu nesutinka. Nėra priežastinio ryšio tarp jo veikos ir prašomos priteisti sumos, kadangi jis turėjo 50 procentų įmonės akcijų, o ne 51 procentą. Nuo 2009 m. Ž. V. ėjo vadovo pareigas ir buvo sunkiai susirgęs, dvejus metus vadovas nevadovavo tinkamai dėl jo sveikatos sutrikimų, todėl įmonės veikla buvo sustabdyta. Tikėjosi, kad pasveikus vadovui bus galima toliau vykdyti įmonės veiklą. VSDFV iš karto nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Įtakoti vadovą vienas J. K. negalėjo, kadangi abu valdė po 50 procentų akcijų ir tik bendru sutarimu galėjo atlikti veiksmus, susijusius su kitomis instancijomis. J. K. teigimu jie buvo priėmę atitinkamus sprendimus. Kodėl Ž. V. neperdavė dokumentų bankroto administratoriui, J. K. nežino. Už žalą, padarytą įmonei, turi atsakyti įmonės vadovas.

7Atsakovas Ž. V. į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad BUAB „Stogavos langai“ vadovas laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, nes turėjo finansinių sunkumų, įmonei trūko apyvartinių lėšų, vyko bankroto procedūra kitai įmonei BUAB „Stogava ir Ko“, kurios akcininkas ir vadovas jis buvo. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kiek realiai buvo patirta išlaidų dėl bankroto administravimo, tiesiog pateikė 2014-10-22 ir 2015-01-13 nutartis. Taip pat ieškinyje nėra nurodytos ir kitos vadovo ar įmonės savininko civilinės atsakomybės sąlygos, kurios yra būtinos civilinei atsakomybei kilti, t.y. neteisėti veiksmai, dėl jų atsiradusi žala (nuostoliai), priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys ir kaltė. Nurodo, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovai atliko nesąžiningus veiksmus, sukėlusius įmonės nemokumą arba prie to prisidėjusius, ar kad laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir tai sąlygojo žalos atsiradimą bankroto administratoriui, kas lėmė jų subsidiarią atsakomybę, todėl civilinė atsakomybė BUAB „Stogavos langai“ buvusiam vadovui Ž. V. taikoma būti negali.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2014 m. rugsėjo 25 d., 2014 m. spalio 22 d. ir 2015 m. sausio 13 d. Šiaulių apygardos teismo nutarčių byloje Nr. B2-1037-124/2014, 2014 m. spalio 6 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 02, 2014 m. spalio 17 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. 2228781, 2015 m. sausio 28 d. sąskaitos-faktūros Nr. 2417286, 2015 m. vasario 18 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties byloje Nr. B2-455-124/2015, 2015 m. vasario 24 d. pranešimų J. K. ir Ž. V., 2015 m. kovo 12 d. sąskaitos serija BVZ, Nr. 00031, VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija, 2015 m. birželio 19 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimo byloje Nr. B2-455-124/2015, 2009 m. vasario 24 d. UAB „Stogavos langai“ steigimo sutarties, VSDFV Šiaulių skyriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. rašto dėl informacijos pateikimo, antstolio V. Z. 2015 m. rugpjūčio 26 d. patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei 2015 m. rugpjūčio 28 d. rašto dėl informacijos pateikimo ir UAB „Bankroto vizija“ 2015 m. rugpjūčio 26 d. rašto dėl informacijos pateikimo – matyti, kad 2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Stogavos langai“ buvo iškelta bankroto byla, o bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi paskirtas ieškovas UAB „Bankroto vizija“. Ieškovas ir UAB „Stogavos langai“ 2014 m. spalio 6 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį dėl įmonės bankroto administravimo. Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Stogavos langai“ į teismą nesikreipė nei jos vadovas, nei akcininkai. Iškelti bankroto bylą paprašė įmonės kreditorius VSDFV. Įmonės direktoriaus pareigas iki bankroto bylos iškėlimo dienos ėjo Ž. V., o akcininkais buvo Ž. V. bei J. K., kurių kiekvienas valdė po 50 procentų įmonės akcijų. Nustatyta, kad įmonė jokio turto neturi. Atsakovai, nesikreipdami į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, padarė žalos įmonei bei kreditoriams. Ieškovas bankrutuojančios UAB „Stogavos langai“ administravimo išlaidoms apmokėti patyrė viso 4737,21 Eur išlaidų, kurių suma patvirtinta 2014 m. spalio 22 d. ir 2015 m. sausio 13 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimis (6000 Lt, kas atitinka 1737,72 Eur, ir 3000 Eur). Ieškovas atsakovams siųstais raštais prašė apmokėti administravimo išlaidas, tačiau ieškovo teigimu, atsakovai to nepadarė.

10Atsakovai nurodo, kad bankroto administravimo išlaidos neturėtų būti priteistos iš jų. Atsakovas Ž. V. nurodo, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovai atliko nesąžiningus veiksmus, sukėlusius įmonės nemokumą arba prie to prisidėjusius, ar kad laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir tai sąlygojo žalos atsiradimą bankroto administratoriui, kas lėmė jų subsidiarią atsakomybę, todėl civilinė atsakomybė BUAB „Stogavos langai“ buvusiam vadovui Ž. V. taikoma būti negali.

11Atsakovo J. K. atstovė nurodė, kad nėra priežastinio ryšio tarp J. K. veikos ir prašomos priteisti sumos, kadangi vadovo pareigas nuo 2009 m. įmonėje UAB „Stogavos langai“ ėjo Ž. V., o J. K. valdė 50 procentų įmonės akcijų.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 9 dalis numato, kad savininkas yra įmonės dalyvis: akcininkas ar akcininkų grupė, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, individualios įmonės savininkas, dalininkas, narys ir valstybės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. To paties įstatymo 8 straipsnį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t.y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), t.y. įmonei tapus nemokiai. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad UAB „Stogavos langai“ vadovo pareigas nuo 2009 metų ėjo Ž. V., o įmonės savininkai buvo Ž. V. ir J. K., abu valdę po 50 procentų įmonės akcijų. Įmonei tapus nemokiai, nei jos vadovas ir savininkas Ž. V., nei jos savininkas J. K. įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo kreipėsi kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius. Šio pareiškimo pagrindu buvo iškelta bankroto byla UAB „Stogavos langai“ atžvilgiu. Įmonės vadovas nepateikė bankroto administratoriui įmonės dokumentų, dėl ko buvo kreiptasi į antstolį. Bankroto administratorius patyrė administravimo išlaidų, šių lėšų iš bankrutuojančios įmonės neatgavo.

14Nagrinėjančiam bylą teismui privalomą reikšmę turi įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės (CPK 182 str.). Bankroto bylos iškėlimas yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas. Atsakovai turėjo įstatyminę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, o tokios pareigos nevykdydamas leidžia teismui spręsti, jog atsakovai atliko anksčiau nurodytus neteisėtus veiksmus, o teismui nustačius, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jų kaltės dėl atsiradusių administravimo išlaidų, turi atsakovai (CPK 178, 182 str. 4 d.), tačiau į bylą tokių įrodymų nėra pateikta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

15Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalį kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų matyti, iškėlus bankroto bylą UAB „Stogavos langai“, dėl kurios iškėlimo atsakovai į teismą nesikreipė, pagal 2014 m. spalio 6 d. sutartį UAB „Stogavos langai“ įsipareigojo apmokėti administravimo išlaidas ieškovui. Ieškovas pateikė sąskaitą UAB „Stogavos langai“, kurioje nurodytos administravimo išlaidos. Įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 22 d. ir 2015 m. sausio 13 d. nutartimis buvo patvirtinta UAB „Stogavos langai“ administravimo išlaidų suma, kurią tvirtindamas teismas įvertino bankroto procedūrų atlikimui reikalingų lėšų dydį. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, kuri teismine tvarka išieškoma solidariai iš įmonės vadovo ir savininko, todėl ieškinys dėl 4737,21 Eur negautų administravimo lėšų priteisimo pripažįstamas pagrįstu ir yra tenkintinas.

16Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1 dalį skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti nurodyto dydžio procesines palūkanas iš atsakovų taip pat yra pagristas ir tenkinamas.

17Tenkinant ieškinį iš atsakovų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš 484 Eur už procesinių dokumentų paruošimą bei atstovavimą teisme (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

18Ieškovui paduodant ieškinį buvo atidėtas 107 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas. Tenkinant ieškinį šio žyminio mokesčio mokėjimas priteisiamas iš atsakovų valstybei.

19Valstybei iš atsakovų priteisiamos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 8,82 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str. ir 307 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti solidariai iš Ž. V., a. k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) Uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto vizija“, įmonės kodas ( - ), 4737,21 Eur (keturis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis eurus 21 centą) administravimo lėšų ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. balandžio 20 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš Ž. V., a. k. ( - ), UAB „Bankroto vizija“, įmonės kodas ( - ), 242 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš J. K., a. k. ( - ) UAB „Bankroto vizija“, įmonės kodas ( - ), 242 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš Ž. V., a. k. ( - ), valstybei 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 92 centus) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš J. K., a. k. ( - ) valstybei 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 92 centus) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bankroto... 3. Ieškovas UAB „Bankroto vizija“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš... 4. Ieškovo atstovas advokatas D. N. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį... 5. Ieškovo atstovas V. K. ieškinį palaiko, palaiko advokato išdėstytus faktus... 6. Atsakovo J. K. atstovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad J. K. su... 7. Atsakovas Ž. V. į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą į... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2014 m. rugsėjo 25 d., 2014 m.... 10. Atsakovai nurodo, kad bankroto administravimo išlaidos neturėtų būti... 11. Atsakovo J. K. atstovė nurodė, kad nėra priežastinio ryšio tarp J. K.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 9 dalis numato,... 13. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad UAB „Stogavos langai“ vadovo... 14. Nagrinėjančiam bylą teismui privalomą reikšmę turi įsiteisėjusiu teismo... 15. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalį... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1... 17. Tenkinant ieškinį iš atsakovų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos,... 18. Ieškovui paduodant ieškinį buvo atidėtas 107 Eur žyminio mokesčio... 19. Valstybei iš atsakovų priteisiamos valstybės turėtos bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš Ž. V., a. k. ( - ) ir J. K., a.k. ( - ) Uždarajai... 23. Priteisti iš Ž. V., a. k. ( - ), UAB „Bankroto vizija“, įmonės kodas (... 24. Priteisti iš J. K., a. k. ( - ) UAB „Bankroto vizija“, įmonės kodas ( -... 25. Priteisti iš Ž. V., a. k. ( - ), valstybei 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis... 26. Priteisti iš J. K., a. k. ( - ) valstybei 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...