Byla 2-481-153/2008

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Daivai Rinkevičienei, dalyvaujant ieškovui A. B., ieškovo įgaliotam asmeniui L. H., advokatui R. L., atsakovo VĮ Registro Centras atstovei V. J., trečiųjų asmenų UAB ,,Čiaupas,, UAB,,Verslo valdymo ir rekstruktūrizacijos centras,, atstovui V. Č., advokatui R. Š.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui dėl sprendimų ir teisinės registracijos panaikinimo, tretiesiems asmenims UAB„Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, UAB „Beržolė“ ir LUAB „ Čiaupas“,

4n u s t a t ė :

5Ieškovas A. B. teismo prašė panaikinti VĮ“Registrų centras“ Kauno filialo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo, taip pat VĮ“Registrų centras“ Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 107 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“, išspręsti klausimą iš esmės ir panaikinti teisinę registraciją, atliktą VĮ“Registrų centras“ Kauno filiale 2006-09-25 UAB „Beržolė“ vardu, remiantis 2006-08-29 Turto varžytynių aktais šio nekilnojamojo turto, esančio ( - ) .: prekybos paviljono 17E1/p, unikalus Nr. ( - ) ; prekybos korpuso 1E1/p (su nebaigtais statyti priestatais 2e2/p (baigtumas 53 proc.), 3e2/p (baigtumas 68 proc.), unikalus Nr. ( - ) ; prekybos paviljono 2E1/p, unikalus Nr. ( - ) ; garažo 5G1/p, unikalus Nr. ( - ) ; kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių (stoginės-11 vnt., tvora, kiemo aikštelė, kaminas), unikalus Nr. ( - ) .Atliekant nurodytojo nekilnojamojo turto teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu remiantis 2006-08-29 Turto varžytynių aktais buvo pažeista: 1) Nekilnojamojo turto registro įstatymo ( toliau NTRĮ) 9 str. reikalavimai. Žemės sklypas, kuriame ginčo statiniai, yra valdomas bei naudojamas Valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindais. Pagal naują to rajono (Žemųjų Šančių, buvusių kareivinių, Kauno m.) generalinį planą šis sklypas turės išsiplėsti. Pastatas garažas 5G1/p (unikalus Nr. ( - ) ) yra už žemės sklypo pagal anksčiau buvusią sudarytą žemės sklypo nuomos sutartį (Nr. N19/95-0104) ribų. Pirkėjas UAB „Beržolė“ turėjo gauti Kauno apskrities viršininko administracijos sutikimą žemės nuomos sutarties atnaujinimui, žemės sklypo išplėtimui (būsimosios sutarties sudarymui). Esančiuose teisinės registracijos dokumentuose tokių duomenų apie tą valstybinės institucijos, pagal savo kompetenciją valdančios valstybinio fondo žemę, sutikimą nėra. 2) NTRĮ 10 str. 4 p. reikalavimai. Varžytynėse parduotiems inžinieriniams statiniams pagal 2000-03-22 atliktus kadastrinius matavimus suteiktas atskiras unikalus Nr. ( - ) , tačiau atliekant 2006-09-25 teisinę registraciją be teisinio pagrindo minėti statiniai prijungti prie užregistruoto griautino, už išnuomoto valstybinės žemės sklypo ribų esančio garažo 5G1p. Minėti inžineriniai statiniai turi atskirą unikalų numerį, o be to, dalis jų, t.y. stoginės yra laikini statiniai, negalintys priklausyti jokiam kitam statiniui. Statiniams - garažui 5Gl/p (unikalus Nr. ( - ) ) ir prekybos paviljonui 2El/p (unikalus Nr. ( - ) ) - iki UAB „Čiaupas“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dienos nebuvo atlikta teisinė registracija, todėl 2006-09-25 atliekant šių statinių teisinę registraciją turėjo būti gautos ir pateiktos privalomosios Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymos apie tų statinių faktinį baigtumą ir jų priklausinių apibūdinimą, tų pažymų numeriai bei datos turėjo būti įrašyti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašuose ir atitinkamuose išrašuose.3) NTRĮ 9 str., 10 str. 4 p., 12 str. 1 ir 6 p. p., 13 str., 16 str. 3 p., 18 str., 22 str. 6 p. reikalavimai.Į 2006-08-22 varžytynes, užsiregistravęs bet dėl varžytynių organizatorių kaltės jose nedalyvavęs pirkėjas R. K. 2006-09-01 padavė Kauno apygardos teismui ieškinį dėl pastato - prekybos paviljono 17E1p (unikalus Nr. ( - ) ) pardavimo varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. Šis asmuo taip pat 2006-09-08 padavė pareiškimą VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui (pareiškimo reg. Nr. SK-513-K), kuriuo prašė sustabdyti teisinės registracijos atlikimo veiksmus dėl iškeltos civilinės bylos, tačiau VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas, pažeisdamas NTRĮ 9 str., 10 str. 4 p., 12 str. 1 ir 6 p. p., 13 str., 16 str. 3 p., 18 str., 22 str. 6 p. reikalavimus, 2006-09-25 atliko nurodytųjų statinių teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu. 4) Šioje byloje ieškovas reiškia ieškinį ne kaip trečiojo asmens LUAB „Čiaupas“ atstovas, bet kaip pagrindinis LUAB „Čiaupas“ akcininkas – savininkas. Ieškovui yra svarbu panaikinti registraciją, neteisėtų varžytynių metu už per mažą kainą parduoto LUAB „Čiaupas“ turto, kurį įregistravo Registrų centre UAB „Beržolė“, kadangi nuo to priklauso jo gausimo likviduojamos bendrovės turto dalies dydis, todėl ieškovas turi teisę teisme ginčyti jo turtines teises pažeidžiančius atsakovo sprendimus; 5) ieškinį palikus nenagrinėtą, būtų neteisingai pritaikytos CPK 296 str. nuostatos, nes ieškovas yra tinkamas ieškovas šioje byloje ir savęs įgalioti vesti bylą neprivalo, nes tai nenumatyta jokioje CPK normoje; 6) bylos medžiaga patvirtina, kad su bylos medžiaga susipažino visa eilė teisėjų - Kauno apygardos administracinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, tačiau nei vienam iš jų nekilo abejonių ar prielaidų, kad skundą ieškovas teismui padavė neturėdamas tam įgaliojimų; 7) teisę kreiptis į teismą ieškovui dėl pažeistų teisių gynybos suteikia CPK 5 str. bei CK 1.136 str., o LR Konstitucijos 109 str. numato pareigą teismams vykdyti teisingumą; 8) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) 2007-12-21 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2007, konstatuotos aplinkybės nesudaro pagrindo ieškinio reikalavimus palikti nenagrinėtais, kadangi čia buvo sprendžiamas procesinio pobūdžio klausimas dėl A. B. įtraukimo suinteresuotuoju asmeniu pačioje LUAB „Čiaupas“ bankroto byloje. Šioje civilinėje byloje ieškinio reikalavimai grindžiami iš esmės ne LR įmonių bankroto įstatymu, kurių pagrįstumas turi būti sprendžiamas išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės laikantis CPK taisyklių.

6Atsiliepime į pareiškėjo skundą atsakovas VĮ“Registrų centras“ Kauno filialas su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas neteisingai ir plečiamai aiškina NTRĮ 9 str., 10 str., 12 str., 13 str., 16 str., 18 str., 22 str. ir be pagrindo teigia, kad įregistruojant Nekilnojamojo turto registre UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai. UAB „Beržolė“ prašymas įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ) gautas 2006-09-22, su kuriuo buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių įgijimą: 2006-08-29 turto pardavimo varžytinėse aktai Nr. 1, 2, 3, 4 ir įgyto turto perdavimo-priėmimo aktai. Pateikti dokumentai atitiko NTRĮ 22 str. 10 p. bei LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, turto pardavimo varžytinėse aktai patvirtinti kreditorių susirinkimo pirmininkės N. G.. Atsisakyti įregistruoti UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į varžytinėse įgytus pastatus teritorinis registratorius - VĮ Registrų centro Kauno filialas neturėjo pagrindo. LR Įmonių bankroto įstatymas nenumato, kad parduodant bankrutuojančios įmonės nekilnojamąjį turtą, būtina gauti apskrities viršininko administracijos sutikimą žemės sutarties atnaujinimui. Teismo pranešimas apie civilinės bylos dėl nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimą iki 2006-09-22 nebuvo gautas, tuo tarpu, kai R. K. pateikta ieškinio kopija patvirtino tik tai, kad jis 2006-09-01 pateikė Kauno apygardos teismui ieškinį, tačiau nepatvirtino, kad pagal šį ieškinį buvo iškelta civilinė byla. Pagal NTRĮ 18 str. Nekilnojamojo turto registro darkytojas tik gavęs teismo pranešimą apie civilinės bylos dėl nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimą apie tai pažymi nekilnojamojo turto registre. Teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus 2007-02-19 ir 2007-03-28 sprendimai yra pagrįsti ir teisėti, o pareiškėjo A. B. skundas nepagrįstas, kadangi pareiškėjas nepateikė NTRĮ 16 str. nustatytų dokumentų, patvirtinančių, kad UAB“Beržolė“ daiktinė teisė pasibaigė arba, kad pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Pareiškėjas yra kreipęsis į Kauno apygardos teismą dėl pripažinimo negaliojančiais Turto pardavimo varžytinėse aktų 2006-08-29 Nr. 1, 2, 3, 4, todėl teismui pripažinus turto pardavimo aktus negaliojančiais, teismo sprendimas būtų pagrindas išregistruoti UAB „Beržolė“ nuosavybės teises ginčo pastatus, esančius ( - ) , NTRĮ 16 str. 1 p. nustatyta tvarka ir pagrindais.

7Atsiliepime į ieškovo skundą suinteresuotas asmuo UAB“Beržolė“ LUAB „Čiaupas su ieškovo skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas pagrįstai ir teisėtai atsisakė išregistruoti UAB „Beržolė“ nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, įsigytą iš LUAB „Čiaupas“. UAB „Beržolė“ nuosavybės teisės užregistravimui pateikė NTRĮ 22 str. 8 d. nustatytus nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad daiktinių teisių registravimui pateikti dokumentai negalioja. Nei atsakovas, nei ieškovas negali konstatuoti ir vertinti 2006-08-21 LUAB „Čiaupas“ turto pardavimo varžytinėse aktų bei priėmimo perdavimo aktų, kurių pagrindu atlikta teisinė registracija UAB „Beržolė“ vardu, teisėtumo. Šie nuosavybės teisę įrodantys dokumentai yra galiojantys ir nėra teismine tvarka panaikinti. Ieškovas nei atsakovui, nei teismui nepateikė jokių įrodymų, kad pasibaigė UAB „Beržolė“ nuosavybės teisė į nekilnojamuosius daiktus arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas, ar, kad atsakovas, registruodamas UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus, padarė klaidą.

8Ieškovo reikalavimai atmestini.

9Ieškovas A. B. ir jo atstovai apklausti teismo posėdyje iš esmės patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Jie mano, kad skundžiamas 2007 m. vasario 19 d. ir 2007 m. kovo 28 d. sprendimai yra nepagrįsti ir turi būti panaikinti, kadangi neatsižvelgta į ieškovo nurodytas aplinkybes, sudarančius pagrindą panaikinti minėtąją teisinę registraciją. VĮ „Registrų centras“ Centrinio registratoriaus. Ieškovas pagal faktinę padėtį būdamas pagrindiniu LUAB“Čiaupas“ akcininku, valdančiu 68,4% šios bendrovės akcijų, pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 15 str. be kitų akcininko teisių turi teisę gauti likviduojamos bendrovės turto dalį, o pagal 16 str. turi neturtinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais. Šioje byloje ieškovas reiškia ieškinį ne kaip trečiojo asmens LUAB „Čiaupas“ atstovas, bet kaip pagrindinis LUAB „Čiaupas“ akcininkas – savininkas. Ieškovui yra svarbu panaikinti registraciją, neteisėtų varžytynių metu už per mažą kainą parduoto LUAB „Čiaupas“ turto, kurį įregistravo Registrų centre UAB „Beržolė“, kadangi nuo to priklauso jo gausimo likviduojamos bendrovės turto dalies dydis, todėl ieškovas turi teisę teisme ginčyti jo turtines teises pažeidžiančius atsakovo sprendimus. Todėl būtina bylos nagrinėjimą sustabdyti iki bus išnagrinėta apeliacinės instancijos teisme civilinė byla dėl varžytinių panaikinimo .

10Atsakovo VĮ Registro centro atstovė prašė ieškinio reikalavimą palikti nenagrinėtu, kadangi ieškovas neturi reikalavimo teisės. Registratoriaus priimti sprendimai pagrįsti pateiktais nekilnojamo turto registracijai pateiktais nuosavybės dokumentais. Todėl ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, atsakovo atstovė prašė vadovautis nurodytais atsakovo procesiniuose dokumentuose motyvais.

11Trečiųjų asmenų atstovai UAB„Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, UAB „Beržolė“ ir LUAB „ Čiaupas“ paaiškino, kad nėra pagrindo bylos nagrinėjimą sustabdyti, kadangi ieškovas neturi reikalavimo teisės, todėl teismas privalo ieškovo ieškinio reikalavimus palikti nenagrinėtais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) 2007-12-21 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2007, nustatyta, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš likviduojamos įmonės įvykdyti prievoles.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas 2007 m. vasario 19 d. sprendimu atsisakė tenkinti ieškovo prašymą, panaikinti ginčo turto teisinę registraciją. Atsakovas nurodė, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Ginčų nagrinėjimo komisija 2007-03-28 sprendimu Nr. 107 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ 2007 m. vasario 19 d. sprendimą paliko galioti, nurodė, kad daiktinių teisių registravimo momentu jokių įrašų apie iškeltas bylas registre nebuvo, todėl nekilnojamasis turtas buvo įregistruotas remiantis UAB „Beržolė“ pateiktais turto perdavimo aktais (1t.,b.l.33-35).

13Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau) 23 str., numato, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Kartu su prašymu yra pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. nurodyti NTRĮ 22 str. Pagal NTRĮ 33 str. suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų.

14Įvertinus aukščiau minėtų Nekilnojamojo turto registro įstatymo straipsnių nuostatas, laikytina, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymas nustato tam tikrą apibrėžtą subjektų ratą, turinčių teisę pateikti prašymus dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą, kitų daiktinių teisių ar šių teisių suvaržymų įregistravimo nekilnojamojo turto registre arba dėl įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenų pakeitimo. Pagrindas minėtai šių subjektų teisei atsirasti yra jų atžvilgiu priimti NTRĮ 22 str. nurodyti dokumentai, kuriuos šie asmenys turi pateikti registro tvarkytojui, kad pagrįstų savo materialinį suinteresuotumą (NTRĮ 23 str. 1 d.). Todėl ieškovas nepriskirtinas prie minėtų asmenų rato, kadangi neteko teisės disponuoti likviduojamos įmonės turtu dėl bankroto.

15Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Čiaupas“ bankroto bylą, o 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi pripažino šią bendrovę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtino patikslintą kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, tarp jų - ir pareiškėjo A. B. 12 644,70 Lt pirmos eilės finansinį reikalavimą bei 1494,60 Lt trečios eilės finansinį reikalavimą (1t.,b.l.44-47). Teismas 2006 m. liepos 25 d. nutartimi patikslino bendrovės kreditorių sąrašą, tarp kitų patvirtindamas A. B. 13 324,44 Lt pirmos eilės finansinį reikalavimą, o 2006 m. spalio 25 d. nutartimi patikslino bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą: išbraukė iš kreditorių sąrašo asmenis, su kuriais administratorius visiškai atsiskaitė, tarp jų - ir A. B.. Įmonių bankroto proceso tikslas yra apsaugoti nemokios įmonės interesus ir maksimaliai užtikrinti tokios įmonės kreditorių interesų apsaugą bei kreditorinių reikalavimų patenkinimą, todėl Įmonių bankroto įstatymo normos imperatyviai reglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto rėžimą. ĮBĮ 10 straipsnio septinta dalis nurodo, kad, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir privalo perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę bei draudžia vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 30 str. 4d. pasakyta, kad įmonės likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius šio (ĮBĮ) įstatymo nustatyta tvarka. Likviduojant bankrutavusią įmonę, likviduojamos įmonės turtu disponuoja tik administratorius (ĮBĮ 31 str.). Administratorius vykdydamas UAB „Čiaupas“ likvidavimo procedūrą pardavė įmonės turtą varžytinėse(1t.,b.l.36-39) ir perdavė parduotą turtą naujam savininkui (1t.,b.l.40-43,b.l.1). VĮ“Registrų centras“ Kauno filialas 2006-09-25 remdamasis 2006-08-29 Turto varžytynių aktais (Nr.1,2,3,4) ginčo nekilnojamąjį turtą įregistravo trečiojo asmens UAB“Beržolė“ vardu. Todėl negalima sutikti su ieškovo motyvais, kad jis gali ginčyti likviduojamos įmonės nekilnojamo turto registracijos klausimus CPK 5str. pagrindu, kadangi ieškovas neturi subjektinės teisės tokiems veiksmams atlikti. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo ir likvidavimo UAB „Čiaupas“ dėl bankroto, pasibaigė šios bylos ieškovo buvusio likviduojamos įmonės savininko bei akcininko – A. B. įgaliojimai. Esant tokioms aplinkybėms ieškovas A. B. negali reikšti savo vardu reikalavimų dėl likviduojamos įmonės turto registracijos panaikinimo, kadangi jis neteko teisių į likviduojamos įmonės UAB „Čiaupas“ turtą (ĮBĮ 10 str.7d., 30 str.). Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, ieškovo ir jo atstovų prašymas dėl civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo netenkintinas, o ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas. Atmetus ieškovo ieškinį iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos valstybei (CPK88 str.1d.1p.,96 str.2d.) ir tretiesiems asmenims LUAB,,Čiaupas,, Verslo valdymo ir restrukturizacijos centrui (CPK88 str.1d.6p.,98 str.). Priteisdamas bylinėjimosi išlaidas (1t.,b.l.106-110) teismas atsižvelgė į advokatų darbo laiko sąnaudas ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžio nustatymo advokatams į bylos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str.,150 str.4d., teismas

Nutarė

17Ieškovo reikalavimus atmesti.

18Panaikinti taikytas šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones, nekilnojamam turtui, esančiam ( - ) .: prekybos paviljono 17E1/p, unikalus Nr. ( - ) ; prekybos korpuso 1E1/p (su nebaigtais statyti priestatais 2e2/p (baigtumas 53 proc.), 3e2/p (baigtumas 68 proc.), unikalus Nr. ( - ) ; prekybos paviljono 2E1/p, unikalus Nr. ( - ) ; garažo 5G1/p, unikalus Nr. ( - ) ; kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių (stoginės-11 vnt., tvora, kiemo aikštelė, kaminas), unikalus Nr. ( - ) , įsiteisėjus teismo sprendimui.

19Priteisti iš ieškovo A. B. (a.k. ( - )bylinėjimosi išlaidas:1) 30,85 Lt. valstybei, 2)trečiajam asmeniui LUAB,,Čiaupas,, (į.k. ( - ) ) 500,00 Lt., 2)UAB Verslo valdymo ir restrukturizacijos centrui (į.k. ( - ) ) 500,00 Lt.

20Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai