Byla 2A-78/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovei V. J. , trečiųjų asmenų atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-481-153/2008 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Beržolė“ ir likviduojama uždaroji akcinė bendrovė ,,Čiaupas“, dėl sprendimų ir teisinės registracijos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Čiaupas“ bankroto bylą, o 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi pripažino šią bendrovę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

4Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Registrų centrui, prašydamas: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo; 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 107 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“; 3) išspręsti klausimą iš esmės ir panaikinti 2006 m. rugsėjo 25 d. VĮ Registrų centro Kauno filiale atliktą teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu, remiantis 2006 m. rugpjūčio 29 d. Turto varžytynių aktais, šio nekilnojamojo turto, esančio ( - ): prekybos paviljono 17E1/p, prekybos korpuso 1E1/p (su nebaigtais statyti priestatais), prekybos paviljono 2E1/p, garažo 5G1/p, kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių.

5Ieškovo teigimu, atliekant nurodyto nekilnojamojo turto teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu remiantis 2006 m. rugpjūčio 29 d. Turto varžytynių aktais buvo pažeisti: Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau NTRĮ) 9 straipsnio, 10 straipsnio 4 punkto, 12 straipsnio 1 ir 6 punktų, 13 straipsnio, 16 straipsnio 3 punkto, 18 straipsnio, 22 straipsnio 6 punkto reikalavimai. Ieškovas taip pat nurodė, kad šioje byloje reiškia ieškinį ne kaip trečiojo asmens LUAB „Čiaupas“ atstovas, bet kaip pagrindinis LUAB „Čiaupas“ savininkas, tai yra akcininkas, kuriam priklauso 68,4 % šios bendrovės akcijų. Ieškovui yra svarbu panaikinti neteisėtų varžytynių metu už per mažą kainą parduoto LUAB „Čiaupas“ turto registraciją, nes nuo to priklauso jo gausimo likviduojamos bendrovės turto dalies dydis.

6Atsakovas VĮ Registrų centras su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog įregistruojant Nekilnojamojo turto registre UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus buvo pažeisti įstatymo reikalavimai, nes atsakovas neturėjo pagrindo atsisakyti įregistruoti UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į varžytinėse įgytus pastatus.

7Tretieji asmenys UAB ,,Beržolė“ ir LUAB „Čiaupas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Beržolė“ nuosavybės teisės užregistravimui pateikė NTRĮ 22 straipsnio aštuntojoje dalyje nustatytus nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad daiktinių teisių registravimui pateikti dokumentai negalioja.

8Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės reikšti nurodyto pobūdžio ieškinį. Šią išvadą teismas grindė tuo, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymas nustato tam tikrą apibrėžtą subjektų ratą, turinčių teisę pateikti prašymus dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą, kitų daiktinių teisių ar šių teisių suvaržymų įregistravimo nekilnojamojo turto registre arba dėl įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenų pakeitimo (NTRĮ 23, 22, 33 str.), tačiau ieškovas, teismo nuomone, prie minėtų asmenų rato negali būti priskiriamas, nes, bendrovei iškėlus bankroto bylą, ieškovas neteko teisės disponuoti likviduojamos įmonės turtu. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog jis gali ginčyti likviduojamos įmonės nekilnojamo turto registracijos klausimus CPK 5 straipsnio pagrindu, nes, teismo nuomone, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo ir likvidavimo UAB „Čiaupas“ dėl bankroto, pasibaigė ieškovo, likviduojamos įmonės savininko bei akcininko, įgaliojimai, todėl, teismo nuomone, ieškovas negali reikšti savo vardu reikalavimų dėl likviduojamos įmonės turto registracijos panaikinimo (ĮBĮ 10 str.7d., 30 str.). Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas net nėra LUAB ,,Čiaupas“ kreditoriumi, nes teismas, nagrinėjantis bankroto bylą, 2006 m. spalio 25 d. nutartimi, patikslindamas bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, išbraukė iš kreditorių sąrašo asmenis, su kuriais administratorius visiškai atsiskaitė, tarp jų - ir A. B. .

9Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Nepagrįsta teismo išvada, kad apeliantas neturi reikalavimo teisės. Apeliantas yra pagrindinis LUAB ,,Čiaupas“ akcininkas, valdantis 68,4 % bendrovės akcijų, ir pagal ĮBĮ 2 straipsnio 9 punktą pilnai atitinkantis savininko sąvokos aprašymą. ABĮ 15 straipsnyje, tarp kitų akcininko teisių, nurodyta teisė gauti likviduojamos bendrovės turto dalį, o pagal šio įstatymo 16 straipsnį, akcininkas turi neturtinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos suteikia CPK 5 straipsnis ir CK 1.136 straipsnis.
  2. Nepagrįsta teismo išvada, kad apeliantas nebėra LUAB ,,Čiaupas“ kreditorius. Tuo metu, kai apeliantas pradėjo ginčą dėl UAB ,,Beržolė“ nuosavybės teisių neteisėtos teisinės registracijos į ginčo statinius, apeliantas ne tik buvo LUAB ,,Čiaupas“ pagrindiniu akcininku, bet ir nebuvo išbrauktas iš šios bendrovės pirmosios eilės kreditorių sąrašo. Be to, ir iki šiol apeliantas yra ne tik pagrindinis bendrovės akcininkas, tačiau ir trečiosios eilės kreditorius su savarankišku 1 494,60 Lt reikalavimu.
  3. Teismo sprendimas nepagrįstas, nes aplinkybę, jog bankrutuojančios įmonės kreditoriai bei savininkai nėra pasyvūs stebėtojai, patvirtina eilė ĮBĮ normų.
  4. Teismo sprendimas nepagrįstas, nes teismas nesustabdė bylos nagrinėjimo, nors buvo ir tebėra privalomas bylos sustabdymo pagrindas (CPK 163 str. 3 p.). Iki šiol nėra galutinai baigta nagrinėti civilinė byla pagal apelianto ieškinį dėl nurodytų ginčo varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais.

10Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centras, tretieji asmenys LUAB ,,Čiaupas“, UAB ,,Beržolė“ ir UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Iš esmės remiasi teismo sprendime bei savo ankstesniuose procesiniuose dokumentuose išdėstytomis aplinkybėmis. Nurodo, kad teiginiai, jog varžytynės yra neteisėtos, o varžytynių aktai negaliojantys, nepagrįsti jokiais įrodymais ir neatitinka faktinių aplinkybių, nėra nuginčyti teismine tvarka. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali atsisakyti įregistruoti daiktines teises, remdamasis pateiktų dokumentų negaliojimu ar neteisėtumu, jei tokios aplinkybės nėra nustatytos teismine tvarka. Taip pat sutinka su teismo išvada, kad apeliantas neturi reikalavimo teisės šioje byloje.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 107 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“, išspręsti klausimą iš esmės ir panaikinti 2006 m. rugsėjo 25 d. VĮ Registrų centro Kauno filiale atliktą ieškovo nurodyto nekilnojamojo turto teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu, atliktą remiantis 2006 m. rugpjūčio 29 d. Turto varžytynių aktais. Ieškovas teigė, jog jam, kaip pagrindiniam LUAB „Čiaupas“ akcininkui, yra svarbu panaikinti neteisėtų varžytynių metu už per mažą kainą parduoto LUAB „Čiaupas“ turto registraciją, nes nuo to priklauso jo gausimo likviduojamos bendrovės turto dalies dydis. Taigi savo reikalavimus šioje byloje ieškovas iš esmės kildino iš, jo teigimu, neteisėtų ginčo nekilnojamojo turto varžytynių.

13Pažymėtina, kad minėtus reikalavimus ieškovas pateikė atsakovui VĮ Registrų centrui, todėl, sprendžiant šį ginčą, pirmiausia būtina atkreipti dėmesį į atsakovo vykdomas funkcijas bei jų pobūdį.

14Kaip žinoma, nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, daiktinių teisių suvaržymai yra registruojami nekilnojamojo turto registre (NTRĮ 2 str.), o registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka (CK 4.262 str., NTRĮ 4 str.). Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos esmę, tai reiškia, kad duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2007, 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009). Duomenys apie daiktinės teisės turėtoją gali būti pakeisti kitais duomenimis (įrašas apie buvusį daiktinės teisės turėtoją pakeistas įrašu apie naują daiktinės teisės turėtoją) tik tuo atveju, kai yra pateikiami nauji įstatymų nustatyti dokumentai apie daiktinės teisės pasibaigimą (daiktinės teisės turėtojo netekimą savo daiktinės teisės, šios teisės perleidimą kitam asmeniui). Šios nuostatos yra taikomos nekilnojamojo turto registratoriui, kuris, kaip viešojo administravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti nekilnojamojo turto registre esančių duomenų (keisti įrašą apie daiktinės teisės turėtoją), kitaip vertindamas tuos pačius duomenis (įstatymų nustatytus dokumentus), kurie buvo pagrindas padaryti nekilnojamojo turto registre pirminį įrašą. Taigi nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ir kt.), su kuria siejamas civilinių teisinių santykių atsiradimas ar pasibaigimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2007). Dėl to reikalavimas panaikinti nekilnojamojo turto teisinę registraciją yra išvestinio pobūdžio.

15Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju klausimas dėl ieškovo keliamos turto teisinės registracijos pagrįstumo bei teisėtumo yra tiesiogiai susijęs su ieškovo nurodomų varžytynių aktų teisėtumu. Dėl to šios bylos nagrinėjimas Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartimi buvo sustabdytas iki tol, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams UAB ,,Beržolė“, BUAB ,,Čiaupas“ ir UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurioje ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais minėtus 2006 m. rugpjūčio 29 d. BUAB „Čiaupas“ turto pardavimo varžytynėse atsakovui UAB „Beržolė“ aktus bei 2006 m. rugpjūčio 29 d. pasirašytus negyvenamųjų pastatų, esančių ( - ), perdavimo-priėmimo aktus (CPK 163 str. 3 p.). Buvo nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo panaikinti 2006 m. rugsėjo 25 d. VĮ Registrų centro Kauno filiale atliktą nekilnojamojo turto, esančio ( - ), teisinę registraciją UAB „Beržolė“ vardu, o ši ginčijama teisinė turto registracija buvo atlikta remiantis 2006 m. rugpjūčio 29 d. Turto varžytynių aktais. Tuo tarpu minėtoje kitoje civilinėje byloje ieškovas A. B. prašo pripažinti negaliojančiais tuos pačius 2006 m. rugpjūčio 29 d. Turto pardavimo varžytynėse aktus, kuriais buvo parduotas minėtas ginčo nekilnojamasis turtas, tai yra kitoje civilinėje byloje yra ginčijamas varžytynių aktų, kuriais remiantis buvo atlikta šioje byloje ginčijama turto teisinė registracija, teisėtumas. Buvo konstatuota, kad tarp šių bylų yra prejudicinis ryšys, tai yra sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas (CPK 182 str. 2 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1106/2003, 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005, 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2009, ir kt.). Pažymėtina, kad tokį ryšį pripažįsta ir apeliantas, apeliaciniame skunde nurodydamas, jog ši byla turėjo būti stabdoma, nes nėra galutinai baigta nagrinėti civilinė byla pagal apelianto ieškinį dėl nurodytų ginčo varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais.

16Kauno apygardos teismas 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu pastarąją bylą išnagrinėjo ir ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2006 m. liepos 19 d. vykusiame BUAB „Čiaupas“ kreditorių susirinkime ieškovas balsavo už patvirtintą parduodamo varžytynėse turto kainą ir taip išreiškė savo valią bei sutikimą sudaryti bankrutuojančiai bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius (turto pardavimo varžytynėse aktus). Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. liepos 10 d. šį teismo sprendimą paliko nepakeistą (civilinės byloje Nr. 2A-54/2009). Duomenų, kad ši teismo nutartis būtų apskųsta kasacine tvarka, nėra.

17Atsižvelgdama į minėtų bylų prejudicinį ryšį bei į tai, kad susijusioje byloje buvo atmestas reikalavimas pripažinti negaliojančiais varžytynių aktus, kurių neteisėtumu apeliantas grindžia savo reikalavimą šioje byloje, teisėjų kolegija sprendžia, kad, nenuginčijus minėtų varžytynių aktų teisėtumo, apelianto reikalavimai šioje byloje atmestini. Kaip pagrįstai nurodė atsakovas, kartu su UAB „Beržolė“ prašymu įregistruoti nuosavybės teises į ginčo turtą buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių įgijimą - 2006 m. rugpjūčio 29 d. turto pardavimo varžytynėse aktai ir įgyto turto perdavimo-priėmimo aktai, apeliantas neįrodė, jog šie dokumentai neatitiko NTRĮ 22 straipsnio 10 punkto bei Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atsisakyti įregistruoti UAB „Beržolė“ nuosavybės teises į varžytynėse įgytus pastatus. Dėl to skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, o apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, susiję tiek su apelianto teise reikšti nagrinėjamus reikalavimus, tiek su varžytynių teisėtumu, neturi teisinės reikšmės ir neduoda pagrindo kitokiai išvadai (CPK 185 str.).

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 320 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Remdamasi CPK 88, 93 straipsniais teisėjų kolegija priteisia valstybei iš ieškovo 64,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 2, b. l. 95).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovo A. B. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) valstybei 64,60 Lt (šešiasdešimt keturi litai 60 ct) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Registrų... 5. Ieškovo teigimu, atliekant nurodyto nekilnojamojo turto teisinę registraciją... 6. Atsakovas VĮ Registrų centras su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas... 7. Tretieji asmenys UAB ,,Beržolė“ ir LUAB „Čiaupas“ su pareikštu... 8. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo teismo sprendimą panaikinti ir... 10. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centras, tretieji... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VĮ... 13. Pažymėtina, kad minėtus reikalavimus ieškovas pateikė atsakovui VĮ... 14. Kaip žinoma, nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės... 15. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju... 16. Kauno apygardos teismas 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu pastarąją bylą... 17. Atsižvelgdama į minėtų bylų prejudicinį ryšį bei į tai, kad... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, daro... 19. Remdamasi CPK 88, 93 straipsniais teisėjų kolegija priteisia valstybei iš... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 22. Priteisti iš ieškovo A. B. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) valstybei...