Byla e2-187-883/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. S., dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rosminda“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Katalonija“ atstovei advokatės padėjėjai A. G., atsakovui M. S. ir jo atstovui advokatui D. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rosminda“ ieškinį atsakovams M. S. ir D. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė bankrutavusi UAB „Rosminda“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Katalonija, pateikė teismui ieškinį, kurį patikslino, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų M. S. ir D. J. 148 623,51 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo D. J. 9 350 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

52.

6Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2017-08-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-853-569/2017 buvo iškelta bankroto byla UAB „Rosminda“, bankroto administratoriumi paskirta „Katalonija“, UAB. Šiaulių apygardos teismas minėta 2017-08-14 nutartimi įpareigojo bankrutuojančios UAB „Rosminda“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau turtas bankroto administratoriui nėra perduotas iki šiol. 2017-12-22 Šiaulių apygardos teismo 2017-12-22 nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Rosminda“ kreditorių finansiniai reikalavimai 82581,31 Eur sumai. Ieškovė nurodo, kad susipažinus su UAB „Rosminda“ buhalterinės apskaitos dokumentais bankroto administratorius nustatė, jog 2017-08-31 bendrovės kasoje buvo 144072,69 Eur, tačiau ši suma nei buvusio vadovo M. S. (bendrovės direktoriumi įregistruoto juridinių asmenų registre), nei bendrovės faktinio vadovo D. J. iki šiol nėra perduota bankroto administratoriui. Taip pat atsakovai M. S. ir D. J. iki šiol bankroto administratoriui nėra perdavę ilgalaikio bendrovės turto – krovininio automobilio VOLVO FH12 bei puspriekabės M. T. FH2-1424, kurių bendra likutinė vertė 4550,82 Eur. Ieškovės nuomone, formalus bendrovės vadovas M. S. bei faktinis bendrovės vadovas D. J. solidariai ieškovei ir jos kreditoriams padarė 148623,51 Eur (144072,69 Eur + 4550,82 Eur) dydžio turtinę žalą. Ieškovė taip pat nurodo, kad susipažinus su iš buvusių bendrovės valdymo organų narių gautais dokumentais bankroto administratorius nustatė, jog UAB „Litforina“ ieškovei skolinga 9440,35 Eur, dėl ko kreipėsi į nurodytą juridinį asmenį su 2017-11-21 pretenzija. UAB „Litforina” atsakydama į 2017-11-21 pretenziją pateikė duomenis, jog beveik visą įsiskolinimą (9350 Eur iš 9440,35 Eur sumos) sumokėjo tiesiogiai D. J., kuris bankroto administratoriaus duomenimis buvo direktoriaus pavaduotojas komercijos reikalais bei faktinis bendrovės vadovas (kuris ir internetiniuose tinklapiuose nurodomas kaip bendrovės kontaktinis asmuo ir kuris pasirašydavo dokumentus bendrovės vardu).

73.

8Posėdžio metu ieškovės BUAB „Rosminda“ atstovė ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad įmonei padarytą žalą prašo solidariai priteisti iš faktinio vadovo D. J. ir bendrovės vadovu įregistruoto M. S., kurie turėjo žinoti, jog yra atsakingi už veiklos organizavimą ir turto išsaugojimą.

94.

10Atsakovas M. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad nuo ieškovės UAB „Rosminda“ įsteigimo iki bankroto bylos jai iškėlimo faktiniu vadovu bendrovėje buvo atsakovas D. J., o M. S. vadovo funkcijų bendrovėje neatlikinėjo. Kasos knygoje yra ne atsakovo M. S. parašas, kas ir buvo patvirtinta Ekspertizės aktu Nr. 11-Š89. Jis nebuvo bendrovėje kasininku bei nevaldė bei nedisponavo bendrovės kasa bei kitu bendrovės turtu, o bendrovės turtą kontroliavo, valdė bei juo ir kasoje esančiomis lėšomis disponavo tik faktinis bendrovės vadovas D. J.. Kasos knygos 13 lape yra pasirašęs ne atsakovas M. S., o pasirašęs yra atsakovas D. J., kurio žinioje ir buvo UAB „Rosminda“ piniginės lėšos, todėl atsakovas M. S. negali būti laikomas atsakingu už atsakovo D. J. veiksmus neperdavus jo žinioje buvusio turto, įskaitant piniginių lėšų. Faktas, kad vietoj formalaus bendrovės vadovo visus bendrovės vadovo veiksmus faktiškai atlieka kitas asmuo - faktinis vadovas – pats savaime nereiškia turtinės žalos tokiai bendrovei padarymo. Atsakovas M. S. neatliko veiksmų, lėmusių ieškovei atsiradusią turtinę žalą. Ta aplinkybė, kad atsakovas M. S. buvo įregistruotas juridinių asmenų registre kaip bendrovės vadovas, tačiau faktiškai nevykdė jokių vadovo funkcijų, nesudaro pagrindo konstatuoti teisinį ir faktinį priežastinį ryšį tarp minėtos aplinkybės bei to, kad atsakovas D. J. neišsaugojo (pasisavino) bendrovės turtą. Todėl nėra atsakovo M. S. civilinės atsakomybės sąlygų. Šiuo atveju nėra jokio atsakovo M. S. veiksmo, dėl kurio galėtų būti sprendžiama, ar jis pripažintinas conditio sine qua non konkrečių neigiamų padarinių atžvilgiu, todėl nėra ir faktinio priežastinio ryšio. Žala ieškovei kilo tik dėl atsakovo D. J. neteisėtų veiksmų, taigi žalos atsiradimą lėmė (tiesioginių neigiamų padarinių kilo) būtent šio konkretaus asmens atlikti neteisėti veiksmai (iš esmės draudžiami baudžiamosios teisės normų), tai patvirtinta esant faktinį (kartu ir teisinį) priežastinį ryšį tarp atsakovo D. J. neteisėtų veiksmų ir ieškovei atsiradusios turtinės žalos. Jokio bendrininkavimo tarp atsakovo M. S. ir atsakovo D. J. dėl ieškovei turtinę žalą sukėlusių veiksmų nebuvo – nebuvo jokių suderintų atsakovų veiksmų faktiniam vadovui D. J. neperduodant administratoriui bendrovės turto, taip pat nebuvo jokių atsakovo M. S. savarankiškų, bet sukėlusių bendrą žalą, pernelyg nenutolusių veiksmų. Todėl ieškovės teiginiai apie solidarią atsakovų atsakomybę taip pat nepagrįsti. Atsakovo M. S. veikimas nėra susijęs su žalos ieškovei atsiradimu, todėl jam ir dalinė atsakomybė netaikytina. Ieškovės užimta pozicija prieštaringa - dėl UAB „Litforina“ pravestų 9350 Eur atsakovui D. J., kurie priklauso UAB „Rosminda“, ieškovė ieškiniu juos prašo priteisti iš atsakovo D. J. ir nekelia šiuo atveju atsakovo M. S. atsakomybės klausimo. Tuo tarpu, nors procesiniuose dokumentuose sutinka bei akcentuoja, kad bendrovėje faktiniu vadovu buvo D. J., vis vien dėl kito turto neperdavimo administratoriui, kelia ir M. S. atsakomybės klausimą, nors ir to kito bendrovės turto atsakovas M. S. faktiškai nekontroliavo, nevaldė bei nedisponavo.

115.

12Posėdžio metu atsakovas M. S. papildomai paaiškino, kad su atsakovu D. J. buvo draugais nuo 16 metų amžiaus. D. J. pasisakė, kad nori atidaryti įmonę ir pasiūlė tapti tos įmonės direktoriumi. M. S. buvo žinoma, kad įmonė vykdys medienos pervežimo veiklą. Apie įmonės veiklą D. J. jam nepasakojo, jokiuose sandoriuose M. S. nedalyvavo, įmonės dokumentų nepasirašinėjo, tik vieną kartą buvo nuvykęs į Registrų centrą dėl elektroninio parašo įregistravimo, realiai nebuvo įmonės vadovu, nedalyvavo įmonės valdyme, nepriėmė jokių su šios įmonės veikla susijusių sprendimų. Niekas iš įmonės kreditorių nėra kreipęsis į M. S. dėl skolų, pats D. J. niekada nesakė, kad įmonė turi finansinių sunkumų.

136.

14Atsakovui D. J. teismo šaukimas į teismo posėdį įteiktas asmeniškai, atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo nepateikė, todėl byla nagrinėjama atsakovui D. J. nedalyvaujant.

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

167.

17Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Rosminda“ įregistruota 2014-02-03, įmonės vadovas nuo 2014-02-03 M. S. (atsakovas), akcininkė R. N. (Juridinių asmenų registro 2017-09-17 išrašas). 2017-08-14 Šiaulių apygardos teismo nutartimi įmonei iškelta bankroto byla, ta pačia nutartimi įmonės valdymo organai buvo įpareigoti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus ir turtą. Iki ieškinio pateikimo dienos įmonės turtas bankroto administratoriui nėra perduotas. 2017-12-22 nutartimi BUAB „Rosminda“ bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 82 581,31 Eur sumai.

188.

19Ieškovė BUAB „Rosminda“, atstovaujama bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų M. S. ir D. J. 148 623,51 Eur žalos atlyginimo. Atsakovas M. S. su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad jis realiai nebuvo įmonės vadovu, nedalyvavo įmonės valdyme, nepriėmė jokių su šios įmonės veikla susijusių sprendimų, įmonės turto nevaldė ir juo nedisponavo, todėl ieškinys turėtų būti reiškiamas faktiniam įmonės vadovui D. J..

20Dėl atsakovo M. S. civilinės atsakomybės

219.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.). Ieškovas, reikšdamas atsakovui, kaip įmonės vadovui, reikalavimą atlyginti įmonei padarytą žalą, privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė, tačiau, teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją turi atsakovas (CPK 178, 182 str. 4 d.).

2310.

24Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovui M. S. yra grindžiamas jo, kaip Juridinių asmenų registre įregistruoto įmonės vadovo, o atsakovui D. J. kaip faktinio įmonės vadovo civilinės atsakomybės pagrindais, kylančiais konkrečiu įstatyme numatytu pagrindu – iškėlus įmonei bankroto bylą perduoti visą įmonės balanse apskaitytą turtą. Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, kad atsakovas M. S. nuo 2014-02-03 iki 2017-09-04 ėjo įmonės vadovo pareigas. Tuo tarpu pats atsakovas neigia buvimo įmonės vadovu faktą, tvirtina, kad faktiniu UAB „Rosminda“ vadovu nuo pat įmonės įsteigimo iki bankroto bylos jai iškėlimo buvo atsakovas D. J.. Paaiškino, kad 2014 metais niekur nedirbo ir paprašytas pažįstamo D. J. sutiko būti oficialiu įmonės vadovu, tačiau jokių funkcijų įmonėje nevykdė, įmonės turto nekontroliavo.

2511.

26Atsakovo M. S. nurodytas aplinkybes patvirtino apklaustos liudytojos. Liudytoja apklausta UAB „Rosminda“ akcininkė R. N. paaiškino, kad D. J. prašymu sutiko tapti UAB „Rosminda“ akcininke, suprato, kad įmonė priklauso D. J., o ji nebus už nieką atsakinga. Kartu su D. J. buvo tvarkant įmonės steigimo dokumentų pasirašymą Registrų centre ir Medicinos banke, tačiau kiti įmonės veiklos reikalai su ja derinami nebuvo, apie įmonės skolas jai žinoma nebuvo. Liudytoja patvirtino, kad atsakovas M. S., kurį pažįsta ir su kuriuo mokėsi vienoje mokykloje, jokio vaidmens įmonėje neatliko. L. V. B. paaiškino, kad UAB „Rosminda“ veiklos pradžioje tvarkė įmonės buhalteriją, įmonės direktoriumi buvo D. J., kuris jai atveždavo įmonės dokumentus, jis pats buvo ir įmonės kasininkas, mokėdavo darbo užmokestį. Įmonės veikla nesidomėjo, buvo pasamdyta tik dokumentų suvedimui, apie pinigų cirkuliaciją nesiaiškindavo; patvirtino, kad atsakovas M. S. įmonės veikloje visai nedalyvavo. Liudytoja I. P. (UAB „Dero“ direktorė) paaiškino, kad UAB „Dero“ įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė nuo 2016 m. pabaigos. UAB „Rosminda“ oficialus direktorius buvo M. S., kurio ji nebuvo mačiusi; bendravimas vyko su D. J., kuris atvyko su įgaliojimu pasirašyti dokumentus. Bendrovės dokumentus atveždavo D. J., kasoje buvo nurodytas didelis pinigų kiekis, kasa nuolat didėjo; realaus pinigų kasoje buvimo patvirtinti negali, D. J. nurodė, kad darbo užmokestį moka grynais, pristatydavo žiniaraščius; nemano, jog buhalterinė įmonės nebuvo sutvarkyta.

2712.

28Byloje paskirtos rašysenos ekspertizės metu nustatyta, kad tikėtina, jog BUAB „Rosminda“ dokumentuose: 2017-08-31 Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2017-08-31 Pelno (nuostolių) ataskaita, 2017-08-31 balansas, 2017 m. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis, 2017-07-24 Įsakymas dėl komandiruotės Nr.17/07/24-1; 2017 m. rugpjūčio mėnesio atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis Nr. 16, 2017 m. rugpjūčio mėnesio darbo užmokesčio skaičiavimo žiniaraštis Nr.1708, 2016-08-31 Kasos išlaidų orderis Nr. R051, 2017-08-12 Kasos išlaidų orderis Nr. 074 - M. S. vardu pasirašė ne pats M. S., o kitas asmuo.

2913.

30Įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, teismas sprendžia, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas M. S. atliko bent dalį įmonės valdymo funkcijų, todėl sutiktina su atsakovo M. S. teiginiu, kad jis buvo tik fiktyvus įmonės vadovas. Įvertinus aplinkybę, kad atsakovas M. S. anksčiau nėra vadovavęs jokiai įmonei, neturi specialaus išsilavinimo, tikėtina, kad sutikdamas būti fiktyviu įmonės vadovu, jis galėjo neįvertinti prisiimtos atsakomybės apimties.

3114.

32Teismas konstatuoja, kad bankroto bylos UAB „Rosminda“ iškėlimo metu atsakovas M. S. BUAB „Rosminda“ turtu nedisponavo, todėl objektyviai negalėjo įvykdyti jam pagal Juridinių asmenų registro duomenis tenkančios pareigos perduoti bankrutuojančios bendrovės turtą ir dokumentus bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Atsižvelgiant į tai, atsakovas M. S. nepripažintinas tinkamu atsakomybės subjektu už šios pareigos pažeidimą. Dėl atsakovo D. J. civilinės atsakomybės

3315.

34Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kai bendrovėje esant paskirtam juridinio asmens vadovui M. S., jis bendrovės veikloje nedalyvavo, o jo funkcijas atliko kitas asmuo – komercijos direktorius D. J..

3516.

36Kasacinis teismas savo praktikoje yra įtvirtinęs teisės aiškinimo taisyklę, kad civilinės atsakomybės prasme kaip vadovas gali būti vertinamas ne tik asmuo, kuris pagal įmonės dokumentus tuo metu ėjo įmonės vadovo pareigas (de jure vadovas), tačiau ir bet kuris kitas asmuo, jei nustatoma, kad įmonė veikė jo vadovaujama (de facto vadovas). Pripažinus, kad formaliai vadovu nepaskirtas asmuo sistemingai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas, jo atsakomybė už neteisėtais veiksmais įmonei padarytą žalą taikoma kaip de jure vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013 ). Naujausioje kasacinio teismo praktikoje expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinta, kad faktiniu įmonės vadovu pripažįstamas tas asmuo, kuris atlieka juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas ir priima vadovui pagal kompetenciją priskirtus valdingus sprendimus, nepriklausomai nuo jo einamų formalių pareigų įmonėje ir nepriklausomai nuo jo buvimo ar ne įmonės dalyviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-265-611/2017, 26 punktas).

3717.

38Nagrinėjamu atveju nustatyta (10, 11 punktai), kad UAB „Rosminda“ įsteigta D. J. iniciatyva, bendrovėje nebuvo kito vadovo ir tik D. J. vykdė bendrovės valdymo funkciją, todėl teismas sprendžia, kad egzistuoja visos sąlygos laikyti atsakovą D. J. faktiniu įmonės vadovu.

3918.

40Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę, reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015). CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, pareiga pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie interesų konfliktą. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 7 dalį bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų, nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2014).

4119.

42Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą; įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų; ir kt. (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Pagal ĮBĮ nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Balansą administratorius sudaro iš bankrutuojančios įmonės dokumentų, kurie jam būna pateikti įmonės valdymo organų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Jei administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose užfiksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organai. Atitinkamai nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, juridinio asmens valdymo organas turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (CK 2.87, 6.245 - 6.249 ir 6.263 str.).

4320.

44Ieškovė BUAB „Rosminda“ nurodo, kad žalą sudaro bankroto administratoriui neperduotos piniginės lėšos - 144 072,69 Eur apskaityti bendrovės kasoje. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pagal 2014-02-07 įsakymą dėl kasininko paskyrimo kasininko pareigas ėjo komercijos direktorius D. J.. 2016 m. pradžioje įmonės kasoje buvo 9718 Eur. 2016 m. sausio mėnesį D. J. grąžino įmonei 60 000 Eur, iš UAB „Medicinos bankas“ per 2016 m. sausio mėnesį gauta 34 900 Eur, pajamos 2016 m. sausio mėnesį sudarė apie 90 000 Eur, 2016 m. rugpjūčio mėnesį D. J. grąžino įmonei 70 000 Eur avansą; 2017-08-31 balanso duomenimis, UAB „Rosminda“ turtas 2017 metais sudarė 165 732 Eur, bendrovės kasoje buvo apskaityta 144 072, 69 Eur suma (prie bylos prijungta Kasos knyga). Liudytojos I. P. ir V. B., vedusios įmonės buhalterinę apskaitą, paaiškino, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal D. J. pateiktus dokumentus, vadovaujantis buhalterinės apskaitos vedimą reglamentuojančiais teisės aktais. Įrodymų, kad kasos knygoje nurodyta suma yra neteisinga, byloje nėra.

4521.

46Ieškovė taip pat nurodo, kad bankroto administratoriui nėra perduotas ilgalaikis bendrovės turtas – krovininis automobilis VOLVO FH12 bei puspriekabė M. T. FH2- 1424, kurių bendra likutinė vertė 4550,82 Eur. Ieškovė remiasi 2017 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiu, byloje yra pateiktas 2017-09-06 VĮ Regitra Šiaulių filialo raštas dėl informacijos suteikimo, kuriame nurodyta, jog nuo 2014-02-07 UAB „Rosminda“ vardu 2015-01-31 buvo įregistruota transporto priemonė VOLVO FH12, valst. Nr. ( - )

4722.

48Įvertinęs visą tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovas D. J., nors ir bankroto bylos BUAB „Rosminda“ iškėlimo metu de jure (teisiškai) nebuvo bendrovės valdymo organas (bendrovės vadovas), kaip tai nustato ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, tačiau byloje surinkti ir teismo posėdžio metu ištirti įrodymai patvirtina, kad nuo bendrovės įsteigimo jis de facto (iš tikrųjų) jai vadovavo, organizuodamas ir vykdydamas bendrovės kasdienę veiklą, todėl turėjo išsaugoti bendrovės turtą ir pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, perduoti bankroto administratoriui.

4923.

50Nustačius, kad atsakovas D. J., būdamas faktiniu įmonės vadovu, nesiėmė jokių priemonių įmonės turto išsaugojimui, spręstina, jog jis veikė priešingai įmonės interesams ir tuo atliko neteisėtus veiksmus ir padarė žalą ne tik įmonei, bet ir jos kreditoriams. Esant nurodytiems atsakovo D. J. neteisėtiems veiksmams, žalos padarymo faktui ir priežastiniam ryšiui, bei atsakovui D. J. nepaneigus kaltės prezumpcijos, spręstina, jog atsakovui, kaip buvusiai faktiniam įmonės vadovui, taikytina deliktinė atsakomybė (CK 2.87 str. 7 d., CK 6.246 – 6.249 str.).

5124.

52Byloje pateikti ir aptarti įrodymai patvirtina, kad de facto UAB „Rosminda“ vadovavęs D. J., bendrovės finansinei padėčiai tapus kritine, neišsaugojo ir neperdavė bankroto administratoriui 144072,69 Eur piniginių lėšų ir 4550,82 Eur vertės ilgalaikio turto, todėl iš atsakovo D. J. priteistina 148 623,51 Eur nuostolių, atsiradusių dėl turto neperdavimo ir dėl lėšų (CK 2.87 str., 6.37 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str., 11 str.).

53Dėl piniginių lėšų pasisavinimo

5425.

55Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius, perėmęs įmonės dokumentus, remdamasis įmonės buhalterinės apskaitos duomenimis nustatė, kad UAB „Liftorina“ yra skolinga UAB „Rosminda“ 9440,35 Eur. UAB „Liftorina“ pateikė duomenis, kad 9350 Eur sumokėjo tiesiogiai atsakovui D. J.: 2017-06-16 pavedimu sumokėta 3500 Eur, 2017-07-07 – 850 Eur, 2017-07-21 – 1400 Eur, 2017-07-28 –1250 Eur, 2017-08-17– 800 Eur, 2017-08-25 –1550 Eur. Duomenų, kad šios piniginės lėšos perduotos bendrovei, byloje nėra, todėl minėta 9350 Eur suma priteistina iš atsakovo D. J..

56Dėl procesinių palūkanų

5726.

58Bankroto administratorius taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo patenkintų ieškinio reikalavimų sumos, už laikotarpį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymu nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Remiantis išdėstytu, iš atsakovo D. J. ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5927.

602018-01-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas 148 623,51 Eur vertės atsakovui M. S. (a. k. ( - ) priklausantis turtas, o jo nesant – piniginės lėšos. Ieškinį atsakovo M. S. atžvilgiu atmetus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos jo turtui ir piniginėms lėšoms. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2018-01-23 nutartimi, kuri buvo pakeista 2018-10-17 nutartimi, atsakovo D. J. atžvilgiu, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo .

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

6228.

63Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93 str. 1 d.), todėl iš atsakovo D. J. priteistinas 2160 Eur žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovė BUAB „Rosminda“ atleista (CPK 80 str., 83 str., 96 str.). 2018-12-03 nutartimi liudytojai V. B. jos 2018-11-29 turėtos kelionės į teismo posėdį išlaidos – 22,78 Eur atlygintos iš Šiaulių apygardos teismo lėšų, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovo D. J. valstybei.

6429.

65Atsakovas M. S. už ekspertizę sumokėjo 411,21 Eur, ieškinį jo atžvilgiu atmetus, atsižvelgiant, kad sprendimas priimtas ieškovės BUAB „Rosminda“ naudai, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo D. J..

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 270 str., teismas

Nutarė

67Ieškinį tenkinti iš dalies.

68Priteisti iš atsakovo D. J. ieškovei bankrutavusiai UAB „Rosminda“, j. a. k. 303234075, 157 973,51 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (157 973,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-01-23 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

69Ieškinio reikalavimus atsakovo M. S. atžvilgiu atmesti.

70Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) valstybei 2182,78 Eur bylinėjimosi išlaidų.

71Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) atsakovui M. S. 411,21 Eur bylinėjimosi išlaidų.

72Panaikinti 2018-01-23 nutartimi atsakovo M. S. (a. k. ( - ) atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

73Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė bankrutavusi UAB „Rosminda“, atstovaujama bankroto... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2017-08-14 nutartimi... 7. 3.... 8. Posėdžio metu ieškovės BUAB „Rosminda“ atstovė ieškinį palaikė... 9. 4.... 10. Atsakovas M. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. 5.... 12. Posėdžio metu atsakovas M. S. papildomai paaiškino, kad su atsakovu D. J.... 13. 6.... 14. Atsakovui D. J. teismo šaukimas į teismo posėdį įteiktas asmeniškai,... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. 7.... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Rosminda“ įregistruota 2014-02-03,... 18. 8.... 19. Ieškovė BUAB „Rosminda“, atstovaujama bankroto administratoriaus,... 20. Dėl atsakovo M. S. civilinės atsakomybės... 21. 9.... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės valdymo... 23. 10.... 24. Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovui M. S. yra grindžiamas jo, kaip... 25. 11.... 26. Atsakovo M. S. nurodytas aplinkybes patvirtino apklaustos liudytojos. Liudytoja... 27. 12.... 28. Byloje paskirtos rašysenos ekspertizės metu nustatyta, kad tikėtina, jog... 29. 13.... 30. Įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus,... 31. 14.... 32. Teismas konstatuoja, kad bankroto bylos UAB „Rosminda“ iškėlimo metu... 33. 15.... 34. Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kai bendrovėje esant... 35. 16.... 36. Kasacinis teismas savo praktikoje yra įtvirtinęs teisės aiškinimo... 37. 17.... 38. Nagrinėjamu atveju nustatyta (10, 11 punktai), kad UAB „Rosminda“... 39. 18.... 40. Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas... 41. 19.... 42. Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai... 43. 20.... 44. Ieškovė BUAB „Rosminda“ nurodo, kad žalą sudaro bankroto... 45. 21.... 46. Ieškovė taip pat nurodo, kad bankroto administratoriui nėra perduotas... 47. 22.... 48. Įvertinęs visą tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovas D.... 49. 23.... 50. Nustačius, kad atsakovas D. J., būdamas faktiniu įmonės vadovu, nesiėmė... 51. 24.... 52. Byloje pateikti ir aptarti įrodymai patvirtina, kad de facto UAB... 53. Dėl piniginių lėšų pasisavinimo... 54. 25.... 55. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius, perėmęs įmonės... 56. Dėl procesinių palūkanų... 57. 26.... 58. Bankroto administratorius taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų... 59. 27.... 60. 2018-01-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 62. 28.... 63. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 64. 29.... 65. Atsakovas M. S. už ekspertizę sumokėjo 411,21 Eur, ieškinį jo atžvilgiu... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 270 str., teismas... 67. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 68. Priteisti iš atsakovo D. J. ieškovei bankrutavusiai UAB „Rosminda“, j. a.... 69. Ieškinio reikalavimus atsakovo M. S. atžvilgiu atmesti.... 70. Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) valstybei 2182,78 Eur bylinėjimosi... 71. Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) atsakovui M. S. 411,21 Eur... 72. Panaikinti 2018-01-23 nutartimi atsakovo M. S. (a. k. ( - ) atžvilgiu taikytas... 73. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...