Byla e2-658-413/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujat ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ atstovei E. M.,

4atsakovės UAB „Knyslys“ atstovams vadovei E. M., advokatui P. Č., advokato padėjėjui Arūnui Lasinskui,

5trečiųjų asmenų UAB „Univesa“ ir UAB „Prekybos miestelis urmas“ atstovui R. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės ,,Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Knyslys“, tretiesiems asmenims ieškovės pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Univesa“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Prekybos miestelis urmas“ dėl žalos atlyginimo.

7Teismas

Nustatė

8I. Ginčo esmė

91.

10Trečiajam asmeniui UAB „Univesa“ nuosavybės teise priklauso sandėliavimo pastato 12-as sandėlis, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šios patalpos 2008 m. liepos 31 d. nuomos sutarties Nr. 127A/82 ir vėlesnių susitarimų pagrindu išnuomotos kitam trečiajam asmeniui – UAB „Prekybos miestelis urmas“, kuris minėto sandėlio 14-tą paviljoną 2015 m. liepos 30 d. Patalpų subnuomos sutarties Nr. 007S12A1-013-3 pagrindu išnuomojo (subnuomavo) atsakovei UAB „Knyslys“.

112.

12Patalpų savininkas AB „Univesa“ ir ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ yra sudarę turto draudimo sutartį. 2017 m. liepos 16 d. atsakovės subnuomojamose patalpose, 14 – ame paviljone, kilo gaisras, kurio metu buvo apgadintas UAB „Univesa“ priklausantis turtas. Ieškovė įvykį pripažino draudžiamuoju ir UAB „Univesa“ išmokėjo 64 812,18 Eur dydžio draudimo išmoką žalai atlyginti.

13II. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė

143.

15Ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Knyslys“ 64 304,23 Eur žalai atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

164.

17Ieškovės reikalavimai grindžiami šiais argumentais:

184.1.

19Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2017 m. liepos 19 d. rašte nurodyta, kad labiausiai tikėtina gaisro priežastis – elektros instaliacijos (ilginamojo laido) gedimas. Siekdamas visapusiškai išsiaiškinti draudžiamąjį įvykį, draudikas kreipėsi į gaisrų tyrimų specialistus UAB „Gaisriniai tyrimai“. Tyrimą atliko specialistas E. P., turintis teismo eksperto kvalifikaciją gaisrų ekspertizių srityje. 2017 m. rugsėjo 26 d. specialisto išvadoje nurodyta, jog apibendrinant apžiūros metu nustatytus gaisro padarytus pažeidimus, degimo požymius, pateiktą medžiagą ir liudininkų parodymus, gaisras kilo 14-to paviljono pietryčių dalyje, ties medine spintele, tarp raudonos ir baltos spalvos vitrininių šaldytuvų. Labiausiai tikėtina, kad gaisro priežastis yra elektros instaliacijos gedimas. Remiantis Kauno APGV VPP skyriaus vyresniojo inspektoriaus, vidaus tarnybos kapitono K. S. 2017 m. liepos 17 d. tarnybiniu pranešimu dėl neatidėliotino informacijos apie gaisrą patikrinimo, ilginamojo laido gedimo atmesti nėra galimybės.

204.2.

21Ieškovė sprendė, kad dėl gaisro yra atsakinga atsakovė UAB „Knyslys“, todėl, atlyginusi patalpų draudėjui žalą, ji įgijo teisę reikalauti išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo iš atsakingo už žalos padarymą asmens – atsakovės. Draudikas kreipėsi su pretenziniu reikalavimu ir jį pagrindžiančiais dokumentais į UAB „Knyslys“, tačiau gavo atsakymą, kuriame nurodė, jog draudiko pretenzija nepagrįsta, nes UAB „Knyslys“ dėl įvykio nėra atsakinga.

224.3.

23Patalpose atsakovė vykdė komercinę veiklą, jose buvo įrengta mėsos gaminių parduotuvė. Atsakovė, būdama verslininkė, kuriai keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, nesinaudojo nuomojamomis patalpomis tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala. Atsakovė, subnuomos sutarties pagrindu priėmusi patalpas valdyti, įsipareigojo grąžinti jas tokios pat būklės, kokias priėmė (subnuomos sutarties 4.3 punktas), įsipareigojo savo veiklą organizuoti ir vykdyti tokiu būdu, kad nebūtų trukdoma kitiems Prekybos miestelyje Urmas veiklą vykdantiems asmenims (6.2.3 punktas), užtikrinti priešgaisrinį režimą (6.2.4.), visus elektros įrenginius apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą (6.2.10). Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad pareiga imtis visų galimų priešgaisrinės apsaugos priemonių ir jas tinkamai įgyvendinti, rūpintis valdomu turtu bei jame esančios įrangos tinkamu veikimu, šiuo konkrečiu atveju pirmiausia teko būtent patalpų, kuriose buvo gaisro židinys, subnuomininkei. Būtent atsakovės veiksmai (neveikimas) sąlygojo nuostolių atsiradimą (priežastinis ryšys), kadangi atsakovė neorganizavo komercinės veiklos tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims ir užkertamas kelias gaisrui kilti, dėl to jai kyla žalos atlyginimo pareiga (CK 6.263 str.).

244.4.

25Žalos dydžiui pagrįsti yra pateiktai skaičiavimai pagal bylos administravimo metu surinktus įrodymus. Darbus objekte po gaisro atliko įmonė UAB „Tabulva“. Darbų rangovas pasirinktas išanalizavus kelių įmonių pasiūlymus. Rangovui teikiant pasiūlymą, kartu buvo pateikta informacija, kad jis vykdė panašių apimčių lubų įrengimo darbus prekybos centruose Lidl, Maxima ir pan., todėl pagrindo abejoti rangovo galimybėmis nebuvo.

264.5.

27Darbų specifika objekte pasireiškė tuo, kad darbai buvo vykdomi tik nakties metu ir savaitgaliais, kadangi lubų keitimas turėjo būti atliekamas virš kitų trečiojo asmens UAB „Univesa“ subnuomininkų nuomojamų prekybos plotų. Kitų subnuomininkų plotai, siekiant apsaugoti jų prekes, buvo dengiami plėvele. Jei darbai nebūtų buvę vykdomi nakties metu, 12-as sandėlis būtų uždarytas dviem – trims savaitėms, dėl ko draudėjas būtų patyręs papildomus nuostolius, tokius nuostolius būtų patyrę ir trečiojo asmens subnuomininkai, taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad ieškovei apdraudus trečiojo asmens civilinę atsakomybę bei verslo nutrūkimo nuostolius, draudimo išmoka būtų ženkliai didesnė. Todėl buvo priimtas sprendimas neuždaryti viso sandėlio, o gaisro padarinius šalinti po darbo valandų.

284.6.

29Pateikti rangovo įkainiai, atsižvelgiant į darbų specifiką ir darbų atlikimo laiką, atitiko rinkos kainas. Visi draudėjo patirti nuostoliai yra pagrįsti ir tiesiogiai susiję su atsakovės neteisėtais veiksmais (nesugebėjimu savo turtu naudotis taip, kad nebūtų padaryta žalos trečiųjų asmenų turtui).

305.

31Atsakovė UAB „Knyslys“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų, būtinų atsakovės žalos padarymo faktui konstatuoti, todėl jos ieškinys yra nepagrįstas.

326.

33Atsakovės pozicija grindžiama šiais argumentais:

346.1.

35UAB „Gaisriniai tyrimai“ išvadoje nustatyta, jog labiausiai tikėtina gaisro priežastis yra atsakovo valdomose patalpose sudegęs ilginimasis laidas, tačiau tai nėra kategoriška išvada, o tik prielaida. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad pats ilginamasis laidas nebuvo ir nėra atsakovės nuosavybė, o UAB „Univesa“ darbuotojų įrenginys, kuriuo jie patys ir sujungė atsakovės šaldytuvus. Vadinasi gaisras kilo dėl priežasčių, už kurias atsakovė nėra atsakinga. Tiek Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, tiek UAB „Gaisriniai tyrimai“ išvados dėl gaisro priežasties yra tik tikėtino pobūdžio. Eksperto išvados patvirtina, kad tikslios gaisro kilimo priežasties nėra galimybės nustatyti.

366.2.

37Nesant tikslios gaisro kilimo priežasties, negalimas visiškas nuostolių atlyginimas iš vienos atsakovės. Be to, po gaisro elektros sutrikimų atstatinėti nereikėjo, viskas veikė. Dėl pastato priežiūros ir įrodymų išsaugojimo po įvykusio gaisro yra atsakingas patalpų savininkas. Nors dėl gaisro kilimo ir nėra kalta atsakovė, tačiau ji nesutinka ir dėl gaisro metu patirtų nuostolių bei jų paskaičiavimu. Ieškovės pateikti išlaidų dokumentai įrodo, kad patalpų savininkas ne tik atstatė patalpų būklę po gaisro, bet jas iš esmės pagerino. Atsakovės nuomone, vykdyti gaisro padarinių šalinimo darbus nakties metu nebuvo būtinybės. Atkreipia dėmesį, kad nuo gaisro nukentėjusioms patalpoms jau seniai nebuvo atliktas vidaus apdailos remontas, tad ieškovo pateiktas nusidėvėjimo paskaičiavimas yra nepagrįstas.

386.3.

39Darbų rangovas pasirinktas neskaidriai, darbų kaina paskaičiuota padidintomis kainomis, rangovas iš viso neturėjo teisės atlikti tokių statybos rangos darbų. Pagal pateiktus prekių įsigijimo dokumentus ir sąmatą matyti, kad yra neatitikimai, ieškovė nepagrindė, kodėl nesutampa prekių kainos su jų kiekiais.

407.

41Tretieji asmenys UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir UAB „Univesa“ prašo ieškinį tenkinti ieškovės išdėstytais argumentais. Nurodo, kad pateikti įrodymai yra tinkami, objektyvūs ir patvirtina ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius pagrindus.

42III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentais ir išvados

438.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 16 d. trečiajam asmeniui UAB „Univesa“ priklausančiose ir atsakovės UAB „Knyslys“ subnuomojamose patalpose, esančiose ( - ) (unikalus Nr. ( - )), 12-o sandėlio 14-ame paviljone, kilo gaisras, kurio metu buvo apgadintas patalpų savininkui UAB „Univesa“ priklausantis turtas. Ieškovė (draudikas) ir UAB „Univesa“ (draudėjas) yra sudariusios Įmonių turto draudimo sutartį, pagal kurią UAB „Univesa“ apdraudė jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą visų rizikų draudimu. Ieškovė gaisro įvykį pripažino draudžiamuoju ir išmokėjo UAB „Univesa“ 64 6115,44 Eur draudimo išmoką. Atlyginusi draudėjo patirtus nuostolius ir nustačiusi, kad gaisras kilo atsakovės patalpose, kuriomis ji naudojasi su trečiuoju asmeniu UAB „Prekybos miestelis urmas“ 2015 m. liepos 30 d. sudarytos Patalpų subnuomos sutarties pagrindu ir kuria atsakovė yra prisiėmusi visą atsakomybę už priešgaisrinę patalpų saugų, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti 64 304,23 Eur žalą regreso tvarka (t. 1, b. l. 5, 6-11, 12-14, 15, 17, 21, 23-24).

459.

46CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi, draudikas (ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“) įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš asmens, atsakingo už jos atsiradimą.

4710.

48Draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas. Kadangi ginčo teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip civilinės deliktinės atsakomybės santykiai (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), tai žalą padariusio asmens atsakomybei turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai).

49Dėl žalos dydžio

5011.

51Bylos duomenimis, ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ įvykį pripažino draudžiamuoju ir trečiajam asmeniui UAB „Univesa“ išmokėjo 64 812,18 Eur dydžio draudimo išmoką žalai atlyginti. Tokios dydžio žalos atlyginimą ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Knyslys“.

5212.

53CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su neteisėtais skolininko veiksmais (CK 6.247 straipsnis).

5413.

55CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą, kurio esmė – siekis grąžinti nukentėjusį asmenį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę atsakovo žalingų veiksmų. Civilinė atsakomybė atlieka ne baudinę, bet kompensacinę funkciją žalą patyrusiam asmeniui, todėl nustatant žalos dydį siekiama kompensuoti tik tiek, kiek būtina, kad nukentėjęs asmuo būtų grąžintas į tą padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę padaryta žalos.

5614.

57Bylos duomenimis, gaisro padarinius šalino UAB „Tabulva“. Ieškovė paskaičiavo žalos dydžius ir surašė išmokos aktus: 2017 m. rugpjūčio 7 d. paskaičiuota nuostolių suma yra 13 796,38 Eur. Patalpų savininkui ši suma pervesta 2017 m. rugpjūčio 8 d. 2017 m. rugsėjo 18 d. paskaičiuota nuostolių suma yra 47 339,86 Eur. Ši suma rangovui UAB „Tabulva“ pervesta 2017 m. rugsėjo 21 d. 2017 m. rugsėjo 26 d. paskaičiuota nuostolių suma yra 3675,94 Eur. Ši suma patalpų savininkui pervesta 2017 m. rugsėjo 28 d. ( t. 1, b. l. 54–59).

5815.

59Atsakovės atstovai nesutinka su tokiu žalos dydžiu, nes, jų manymu, visų sandėlio patalpų remontuoti nebuvo būtinybės, kadangi pastatas jau seniai nebuvo remontuotas, todėl mano, kad jeigu ir būtų priteisti nuostoliai, tačiau ieškovė realiai patirtų nuostolių dydžio neįrodė.

6016.

61Ieškovė įrodinėja, kad rangovas UAB „Tabulva“ pasirinktas todėl, kad jis vienintelis po gaisro sutiko imtis darbų. 2017 m. liepos 20 d. buvo organizuota patalpų po gaisro apžiūra, dalyvavo trys rangovai, bet du iš jų atsisakė vykdyti darbus dėl darbų specifikos. Darbų specifika pasireiškė tuo, kad galimybė vykdyti objekte darbus buvo tik nakties metu ir savaitgaliais, nes remontas turėjo būtų atliekamas virš kitų patalpų subnuomininkų prekybos plotų. Šias aplinkybes patvirtina atstovų susirašinėjimas elektroniniu paštu (t. 4, b. l. 12–14). Priešingu atveju, uždarius paviljoną, nuostolius būtų patyrę trečiojo asmens subnuomininkai, todėl darbus reikėjo atlikti nedelsiant.

6217.

63Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad sandėlio patalpų aukštis yra 10 metrų, todėl joms suremontuoti buvo reikalingi keltuvai. Tai, kad UAB „Tabulva“ nuomojo keltuvus iš UAB „Cramo“ patvirtina nuotraukos. Nors UAB „Tobulva“ sąskaitų byloje nėra, tačiau iš nuotraukų matyti, kad vienas iš keltuvų buvo JLG 6RS, kurio nuomos kaina UAB „Cramo“ interneto svetainėje nurodyta 50,81 Eur dienai (t. 4, b. l. 50–57, 75–78). Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog įvertinus keltuvų nuomos trukmę, reikalingų keltuvų kiekį, nuomos metą bei patalpų specifiką, pateiktas rangovo pasiūlymas atitiko rinkos kainas, todėl tokio tipo keltuvo nuomos išlaidos pripažintinos pagrįstomis. Iš UAB „Tobulva“ pasiūlymo dėl remonto darbų matyti, jog rangovas numatė, kadangi salėje yra prekiaujama maisto produktais, todėl rangovo darbuotojams atliekant remonto darbus yra būtina juos uždengti plėvele. Numatyti darbai buvo lubų plokščių pakeitimas, sienų dažymas, valymo darbai (t. 4, b. l. 5–6, 80–88). Šiems darbams atlikti ir reikalingoms medžiagoms nupirkti į bylą yra pateiktos UAB „Lemora“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, kad UAB „Tobulva“ iš UAB „Lemora“ pirko plokštes dažus, tinką, gruntą, plėvelę (t. 4, b. l. 27–30, 41–43). Rangovo atliktų darbų kaštus patvirtina byloje esanti lokalinė sąmata (t. 4, b. l. 31–32).

6418.

65Į bylą pateiktos nuotraukos patvirtina, kad žala paviljonui buvo padaryta didelė, matyti išdaužyti langai, nukritusios, nuo karščio aptirpusios plokštės lubose, sienose, aprūkusios sienos, daug nuolaužų (t. 4, b. l. 20–26, 35–36, 58–75, 89–90). Aplinkybę, jog buvo naudojami keltuvai UAB „Tobulva“ už atliktus darbus patalpų savininkui UAB „Univesa“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą 77 632,39 Eur sumai ( t. 4, b. l. 38), tačiau ranka yra atlikti prierašai, jog remonto nuostolio dydis be PVM yra 61 339,86 Eur – 13 796,38 Eur = 47 339,86 Eur (t. 4, b. l. 46).

6619.

67Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė įrodė realiai patirtų nuostolių dydį, jos išmokėtos sumos sutampa su kitais byloje esančiais įrodymais, atsakovė savo poziciją grindė asmenine nuomone ir ir savo prieštaravimų pagrindo kitais įrodymais (pvz. specialistų išvadomis) nepagrindė, todėl atsakovės argumentai, kad ieškovė nepagrindė žalos dydžio, atmestini kaip nepagrįsti.

68Dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų

6920.

70Kai statinio valdymas perleidžiamas sutartimi, kiekvienu konkrečiu atveju būtina nustatyti tokio susitarimo turinį.

7121.

72Iš bylos medžiagos matyti, kad tretieji asmenys UAB „Univesa“ (patalpų nuomotojas) ir UAB „Prekybos miestelis urmas“ (patalpų nuomininkas) 2008 m. liepos 31 d. sudarė minėtų patalpų nuomos sutartį Nr. 127A/82, kurios 10.2.3 punktu nustatė, kad nuomininkas privalo užtikrinti atitinkamos paskirties pastatams ir patalpoms keliamus <...> elektrosaugos, priešgaisrinės bei kitus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus ir standartus, kad šių reikalavimų vykdymą organizuoja ir už jų pažeidimus pilnai atsako betarpiškai nuomininkas, kuris privalo pilnai atlyginti žalą, padarytą nuomotojui ir tretiesiems asmenims vykdant nuomininko veiklą arba dėl priešgaisrinės apsaugos ir kitų saugumo taisyklių reikalavimų nesilaikymo bei netinkamo patalpų eksploatavimo (sutarties 10.2.5 punktas, t. 2, b. l. 19-30).

7322.

74Panašios nuomos sutarties nuostatos, liečiančio priešgaisrinės saugos reikalavimus, buvo perkeltos ir į atsakovės (subnuomininko) su UAB „Prekybos miestelis urmas“ (nuomininko) 2015 m. liepos 30 d. sudarytos Patalpų subnuomos sutarties 6.2.4 punktą, kuriuo subnuomininkas privalo užtikrinti priešgaisrinį patalpų režimą; 6.2.10 punktą, kuriuo subnuomininkas įsipareigojo visus elektros įrenginius nuo trumpo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą (1 t., b. l. 72-76).

7523.

76Rašytinais bylos įrodymais (specialistų, ekspertų išvadomis) nustatyta, kad gaisras kilo atsakovės patalpose, galima gaisro kilimo priežastis – elektros instaliacijos gedimas (ilginamojo laido) (t. 1, b. l. 21, 61-70).

7724.

78Dėl kokios priežasties kilo gaisras atsakovo patalpose, nukentėjęs asmuo neprivalo įrodinėti. Jeigu gaisro kilimo vieta yra akivaizdi ir aiški, tai teismas turi spręsti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip rūpestingas asmuo, galimybę numatyti gaisro kilimą ir imtis veiksmų jam išvengti. Esant tokiai situacijai patalpų savininkas (valdytojas) turi įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl gaisro kilimo. Tokio elgesio privalo laikytis tiek turto savininkas, tiek kitas jo valdytojas, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti atitinkamas patalpas. Įrodytas gaisro židinio faktas būtų pakankamas pagrindas konstatuoti, kad šis asmuo elgėsi nerūpestingai. Toks asmuo (savininkas, valdytojas, naudotojas), kurio patalpoje kilo gaisras, turėtų įrodinėti, kad jo kaltės nėra, t. y. kad jis laikėsi visų keliamų reikalavimų, o gaisras kilo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, gamtos jėgų veikimo ar kitokių priežasčių, už kurias jis nėra atsakingas. Taigi gaisro priežastį turi įrodyti asmuo, kurio patalpose kilo gaisras ir kad ta gaisro priežastis nepriklausė nuo jo elgesio (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009).

7925.

80Atsakovė savo kaltę neigė iš esmės dviem pagrindais, t. y. 1) kad byloje negalima nustatyti tikrosios gaisro kilimo priežasties, kadangi nei UAB „Univesa“, nei UAB „Prekybos miestelis urmas“ dėl savo netinkamų veiksmų neišsaugojo bylai reikšmingų įrodymų (ilginamojo laido), už kurio priežiūrą atsakovė nebuvo atsakinga; 2) gaisrą galėjo sukelti trečiųjų asmenų veiksmai.

8126.

82Teismas atmeta kaip neįrodytus ir prieštaraujančius faktinei bylos medžiagai atsakovės paaiškinimus dėl trečiųjų asmenų įtakos žalos atsiradimui, kadangi šie paaiškinimai grindžiami prielaidomis, o trečiųjų asmenų galimą įtaka gaisro sukėlimui paneigia ikiteisminio tyrimo 2018 m. birželio 14 d. nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (CPK 178 straipsnis).

8327.

84Sutiktina su atsakove, kad nagrinėjamu atveju tikroji gaisro priežastis nebuvo nustatyta, ką patvirtina ir civilinėje byloje atliktos gaisro ekspertizės 2018 m. gruodžio 20 d. akto išvados. Byloje taip pat leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nebuvo paneigti nuo gaisro tyrimo pradžios atsakovės nuoseklūs paaiškinimai, kad atsakovei priklausančių elektros įrenginių pajungimą savo jėgomis ir priemonėmis (taigi ir ilginamuoju laidu) atliko UAB „Prekybos miestelis urmas“ darbuotojai. Tačiau, teismo vertinimu, aptartos aplinkybės ir šios bylos trečių asmenų veiksmai (neveikimas) nesudaro pagrindo visiškai atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės.

85Dėl žalos dydžio mažinimo

8628.

87CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo principą, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Aiškindamas šią normą kasacinis teismas yra nurodęs, kad ši teisės norma gali būti taikoma tiek sutartinės, tiek ir deliktinės atsakomybės atveju. Ji leidžia teismui įgyvendinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus tais atvejais, kai visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimas sukeltų atsakovui arba kitiems asmenims labai sunkių padarinių, todėl visiškas nuostolių atlyginimas pažeistų šiuos principus. Kadangi aptariama teisės norma nustato visiško nuostolių atlyginimo principo išimtį, tai ji turi būti taikoma labai atsargiai ir tik išimtiniais atvejais, kai yra jos taikymo sąlygos ir sąžiningumas, protingumas bei teisingumas iš tiesų reikalauja sumažinti nuostolių atlyginimo dydį. Jos taikymas turi būti motyvuojamas teismo procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje, nurodant konkretų jos taikymo sąlygų konkrečioje byloje turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 21 d. TEISMŲ PRAKTIKOS DĖL SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO APŽVALGA Nr. AC-49-1. Teismų praktika. 2019, 49, p. 642-686).

8829.

89Vadovaujantis aukščiau nurodyta teismų praktika, teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas mažinti prašomą priteisti iš atsakovė žalos dydį, 50 procentų, kadangi: 1) byloje nustatyta daugiau tikėtina, tačiau ne tikroji gaisro kilimo priežastis; 2) iš UAB „Vatas“ akto (t. 2, b. l. 50) matyti, kad tretieji asmenys tinkamai neužtikrino priešgaisrinės patalpų būklės, t. y. taipogi nebuvo pakankamai rūpestingi, kad perduodamos subnuomininkams patalpos atitiktų visus priešgaisrinės saugos reikalavimus; 3) bylos duomenimis, ginčo patalpų nusidėvėjimas siekė 38 proc., tačiau nustatant ieškovei žalos dydį, ši aplinkybė nebuvo vertinama (t. 1, b. l. 24).

9030.

91Apibendrinant tai, kas nurodyta, ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovei iš atsakovės 32 152,12 Eur žalos atlyginimo.

92Dėl procesinių palūkanų priteisimo

9331.

94Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9532.

96Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

9733.

98Remiantis nurodytu, konstatuotina, kad atsakovei nustatytu terminu neįvykdžius prievolės, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

10034.

101Ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 1190 Eur žyminis mokestis, atsakovės UAB „Knyslys“ byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 1286,08 Eur: 719,95 Eur teisinės pagalbos išlaidų ir 566,13 Eur už ekspertizę.

10235.

103Teismui nusprendus ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį patenkinti iš dalies (50 proc.), ieškovei iš atsakovės UAB „Knyslys“ atitinkami priteistina 595 Eur (1190 Eur x 50 proc./100 proc.), o iš ieškovės atsakovei priteistina 643,04 Eur (1286,08 Eur x 50 proc./100 proc., tačiau atlikus vienarūšių reikalavimų įskaitymą, iš ieškovės atsakovei priteistina 48,04 Eur atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

10436.

105Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro 9,34 Eur, atitinkamai valstybei iš ieškovės ir atsakovės priteistina po 4,67 Eur minėtų išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

106Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais,

Nutarė

107ieškinį patenkinti iš dalies.

108Priteisti ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Compensa Vienna Insurance Group“ (juridinio asmens kodas 304080146) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Knyslys“ (juridinio asmens kodas 135713740) 32 152,12 Eur (trisdešimt du tūkstančius šimtą penkiasdešimt du eurus 12 ct) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (32 152,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

109Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Knyslys“ (juridinio asmens kodas 135713740) iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ (juridinio asmens kodas 304080146) 48,04 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 4 ct) bylinėjimosi išlaidų.

110Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ (juridinio asmens kodas 304080146) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Knyslys“ (juridinio asmens kodas 135713740) po 4,67 Eur (keturis eurus 67 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš pasirinktų banko sąskaitų, nurodytų interneto puslapyje https://kat.teismas.lt/teismo-lankytojams/mokesciai-ir-baudos/78, nurodant mokėjimo paskirtį: „bylinėjimosi išlaidos“.

111Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,... 3. dalyvaujat ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ atstovei E. M.,... 4. atsakovės UAB „Knyslys“ atstovams vadovei E. M., advokatui P. Č.,... 5. trečiųjų asmenų UAB „Univesa“ ir UAB „Prekybos miestelis urmas“... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 7. Teismas... 8. I. Ginčo esmė... 9. 1.... 10. Trečiajam asmeniui UAB „Univesa“ nuosavybės teise priklauso sandėliavimo... 11. 2.... 12. Patalpų savininkas AB „Univesa“ ir ieškovė ADB ,,Compensa Vienna... 13. II. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė... 14. 3.... 15. Ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ teismui pateiktu ieškiniu... 16. 4.... 17. Ieškovės reikalavimai grindžiami šiais argumentais:... 18. 4.1.... 19. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2017 m. liepos 19 d.... 20. 4.2.... 21. Ieškovė sprendė, kad dėl gaisro yra atsakinga atsakovė UAB „Knyslys“,... 22. 4.3.... 23. Patalpose atsakovė vykdė komercinę veiklą, jose buvo įrengta mėsos... 24. 4.4.... 25. Žalos dydžiui pagrįsti yra pateiktai skaičiavimai pagal bylos... 26. 4.5.... 27. Darbų specifika objekte pasireiškė tuo, kad darbai buvo vykdomi tik nakties... 28. 4.6.... 29. Pateikti rangovo įkainiai, atsižvelgiant į darbų specifiką ir darbų... 30. 5.... 31. Atsakovė UAB „Knyslys“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 32. 6.... 33. Atsakovės pozicija grindžiama šiais argumentais:... 34. 6.1.... 35. UAB „Gaisriniai tyrimai“ išvadoje nustatyta, jog labiausiai tikėtina... 36. 6.2.... 37. Nesant tikslios gaisro kilimo priežasties, negalimas visiškas nuostolių... 38. 6.3.... 39. Darbų rangovas pasirinktas neskaidriai, darbų kaina paskaičiuota... 40. 7.... 41. Tretieji asmenys UAB „Prekybos miestelis urmas“ ir UAB „Univesa“ prašo... 42. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentais ir išvados... 43. 8.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 16 d. trečiajam asmeniui UAB... 45. 9.... 46. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 47. 10.... 48. Draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę... 49. Dėl žalos dydžio ... 50. 11.... 51. Bylos duomenimis, ieškovė ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ įvykį... 52. 12.... 53. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas... 54. 13.... 55. CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo... 56. 14.... 57. Bylos duomenimis, gaisro padarinius šalino UAB „Tabulva“. Ieškovė... 58. 15.... 59. Atsakovės atstovai nesutinka su tokiu žalos dydžiu, nes, jų manymu, visų... 60. 16.... 61. Ieškovė įrodinėja, kad rangovas UAB „Tabulva“ pasirinktas todėl, kad... 62. 17.... 63. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad sandėlio patalpų aukštis yra... 64. 18.... 65. Į bylą pateiktos nuotraukos patvirtina, kad žala paviljonui buvo padaryta... 66. 19.... 67. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė... 68. Dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų... 69. 20.... 70. Kai statinio valdymas perleidžiamas sutartimi, kiekvienu konkrečiu atveju... 71. 21.... 72. Iš bylos medžiagos matyti, kad tretieji asmenys UAB „Univesa“ (patalpų... 73. 22.... 74. Panašios nuomos sutarties nuostatos, liečiančio priešgaisrinės saugos... 75. 23.... 76. Rašytinais bylos įrodymais (specialistų, ekspertų išvadomis) nustatyta,... 77. 24.... 78. Dėl kokios priežasties kilo gaisras atsakovo patalpose, nukentėjęs asmuo... 79. 25.... 80. Atsakovė savo kaltę neigė iš esmės dviem pagrindais, t. y. 1) kad byloje... 81. 26.... 82. Teismas atmeta kaip neįrodytus ir prieštaraujančius faktinei bylos... 83. 27.... 84. Sutiktina su atsakove, kad nagrinėjamu atveju tikroji gaisro priežastis... 85. Dėl žalos dydžio mažinimo... 86. 28.... 87. CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo... 88. 29.... 89. Vadovaujantis aukščiau nurodyta teismų praktika, teismo vertinimu, šiuo... 90. 30.... 91. Apibendrinant tai, kas nurodyta, ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu... 92. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 93. 31.... 94. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 95. 32.... 96. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 97. 33.... 98. Remiantis nurodytu, konstatuotina, kad atsakovei nustatytu terminu... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 100. 34.... 101. Ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ byloje turėtos... 102. 35.... 103. Teismui nusprendus ieškovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“... 104. 36.... 105. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro... 106. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 107. ieškinį patenkinti iš dalies.... 108. Priteisti ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Compensa Vienna Insurance... 109. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Knyslys“ (juridinio... 110. Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa... 111. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...