Byla 2A-184-601/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪB ,,Nabagėlis“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas ŽŪB ,,Nabagėlis“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti jam nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį Graužių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. Nurodė, kad 1995 m. vasario 17 d. Kunionių autotransporto ŽŪB pardavė ŽŪB ,,Nabagėlis“ nebaigtą statyti automašinų profilaktoriumą, už kurį sumokėjo 15 000 Lt. Pirkimo-pradavimo sutartis tarp bendrovių nebuvo sudaryta, sandoris įformintas 1995 m. vasario 17 d. mokėjimo reikalavimu. Tinkamai įforminti įvykusio sandorio negalima, nes Kunionių autotransporto ŽŪB yra likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b. l. 1-3).

5Suinteresuotas asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu sutinka su pareiškime išdėstytais reikalavimais (b. l. 32).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareiškimu, nes pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad prašomas įteisinti statinys buvo statomas sutinkamai su tuo metu galiojusiais teisės aktais (b. l. 37-39).

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno skyrius atsiliepimu prašė ŽŪB ,,Nabagėlis“ pareiškimą atmesti, kadangi nėra visų įgyjamosios senaties taikymo sąlygų (b. l. 42-44).

 1. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pareiškimą tenkino

9(b. l. 83-86). Nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjas ŽŪB „Nabagėlis“ pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį Graužių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. Priteisė iš ŽŪB „Nabagėlis“ 31,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

10Motyvuose nurodė, kad pareiškėjas 1995 metais garažą, esantį Graužių k., Josvainių sen., Kėdainių r., įsigijo iš Kėdainių rajono Kunionių autotransporto ŽŪB. Pareiškėjas nėra nekilnojamojo daikto savininkas (pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta nesilaikant privalomos tokio sandorio formos), bet yra sąžiningai įgijęs minėtą nekilnojamąjį daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdo nuo 1995 metų (daugiau kaip 10 metų). Pradėjęs jį valdyti buvo pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą ir sąžiningu valdytoju išliko visą įgyjamosios senaties laiką. Šis nekilnojamasis daiktas nėra nei valstybės, nei savivaldybės nuosavybė, jis nėra registruotas ir kitų asmenų vardu, nėra duomenų, kad garažas pripažintas savavališka statyba. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjas valdė statinį, į šį turtą kas nors būtų pareiškęs pretenzijas, jokių pretendentų į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai internete apie bylos nagrinėjimą teisme. Jokiais įrodymais nepaneigti pareiškėjo atstovo paaiškinimai, kad nuo 1995 metų iki šios dienos pareiškėjas nepertraukiamai naudojosi ir rūpinosi garažu kaip savo turtu. Byloje įrodytos visos CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties sąlygos.

 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai:

11Suinteresuotas asmuo (apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti

12(b. l. 89-93). Motyvuose nurodė:

 1. Sprendimas priimtas pažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normas, nevisapusiškai ir neobjektyviai įvertinus byloje surinktus įrodomus, neišsiaiškinus visų bylai aktualių aplinkybių, nukrypstant nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administratoriaus teismo suformuotos praktikos.
 2. Teismas netyrė garažo atsiradimo ir statybos teisėtumo aplinkybių, apsiribojo tik fakto konstatavimu, kad jis neturi duomenų, jog garažas teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas savavališka statyba. Nevertino garažo statybos pradžios, jos vykdymo ir užbaigimo teisėtumo.
 3. Juridiniai faktai registruojami tik tokiu atveju, jei nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas, kadastro duomenų suformavimas ar unikalaus numerio suteikimas nereiškia, kad nekilnojamojo turto objektas suformuotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Nesant įregistruoto nekilnojamojo daikto negali būti registruojamos ir daiktinės teisės į jį.
 4. Statybos teisėtumas negali būti preziumuojamas, įrodinėjimo našta (kad garažas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ar kad teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas viešojo administravimo subjekto spendimas ginčo garažą suformuoti kaip nekilnojamąjį daiktą) priklauso pareiškėjui. Nesant valdymo teisės objekto, negali būti ir teisėto valdymo, todėl negalėjo būti nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas.
 5. Byloje esantys raštiniai įrodymai nepatvirtina, kad nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta ir įregistruota, o pareiškėjui garažas perduotas, nes nuosavybės teisės atsiranda nuo daikto perdavimo (taip numatė galiojęs CK). 1995 m. sausio 17 d. mokėjimo reikalavimas Nr. 3 patvirtina tik pinigų sumokėjimo faktą, kas nepakankama prielaida nekilnojamojo turto perdavimo faktui patvirtinti. Nesant turto perdavimo-priėmimo akto, negalimas ir teisėto valdymo konstravimas.
 6. 1995 m. sausio 17 d. mokėjimo reikalavimo Nr. 3 metu galiojusi CK 114 straipsnio redakcija numatė, kad fiziniai ir juridiniai asmenys pastatu ar įrenginiu naudotis ar disponuoti neturi teisės, jei jis neturi nustatyto leidimo, reikiamai patvirtinto projekto, yra su nukrypimais nuo projekto ir kt.
 7. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Josvainių seniūnijos 2010-05-07 pažyma Nr. 290 apie pastatų priklausymą pareiškėjui ir 2012-08-24 pažyma Nr. V4-666 apie garažui planuojamą suteikti adresą, nes nei Vietos savivaldos įstatymas, nei Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Josvainių seniūnijos veiklos nuostatai nenumato, kad Josvainių seniūnas turėjo teisę išduoti tokias pažymas apie juridiniams asmenims nekilnojamojo turto priklausymą ir priimti sprendimus dėl adresų nekilnojamajam turtui suteikimo.
 8. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nėra aiškaus trijų kaimų Maleikonių, Kunionių ir Graužių teritorijų atribojimo ir sprendimu nustatė nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktą į garažą, kurių Graužių k. net nėra. Faktiškai ginčo garažas yra ne Gražių k., o Kunionių k. (tai nustatyta ir Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civ. byloje Nr. 2-483-825/2012).

13Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad sutinka su apeliaciniame skunde nurodytais motyvais ir prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą (b. l. 99-100).

14Pareiškėjas ŽŪB ,,Nabagėlis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti

15(b. l. 104-105). Motyvuose nurodė:

 1. Kėdainių rajono apylinkės teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė ir įvertino bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.
 2. Apeliacinio skundo motyvas dėl pažeistų procesinių teisės normų yra abstraktus, neparemtas konkrečiais faktais, nėra aišku, kokios procesinės teisės normos pažeistos.
 3. Faktinį garažo perdavimą patvirtina 1995 m. sausio 17 d. mokėjimo reikalavimas (sumokėta 15 000 Lt suma) ir liudytojų A. U. ir J. M. parodymai. Byloje pateikti įrodymai, kuriais vadovavosi teismas, yra tinkami ir nenuginčyti kitais leistinais įrodymais.
 4. Pareiškėjas yra sąžiningas įgijėjas, jo sąžiningumas bylos nagrinėjimo metu neginčytas. Jis sąžiningai, atvirai, teisėtai ir nepertraukimai kaip savo valdo garažą daugiau kaip 17 metų, visą laiką turėjo teisinę galimybę įgyvendinti teisę į daiktą (tačiau ja nepasinaudojo).
 5. Pareiškėjas atitinka visas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ir CK IV knygos, II dalies V skyriaus III skirsnyje išdėstytas sąlygas, yra sąžiningas ir teisėtas valdytojas, nėra jokių CK nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto, toks įgijimas nepažeistų viešojo intereso ir trečiųjų asmenų teisių.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, tačiau nustatė, kad buvo pažeistos procesinės teisės normos (netinkamai pritaikytos), dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla, kas sudaro pagrindą sprendimui panaikinti ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d.).

18Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjas ŽŪB „Nabagėlis“ pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį Graužių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. (toliau – ginčo garažas).

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pagal byloje esančius įrodymus ir nustatytas aplinkybes galima daryti išvadą, jog ginčo garažas yra ne Graužių k., o Kunionių k. Tokią išvadą patvirtina: 1) Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimas civ. byloje Nr. 2-483-825/2012 (dar neįsiteisėjęs), 2) liudytojai A. U. (buvęs Kunionių autotransporto ŽŪB vadovas), J. M. (Kunionių ŽŪB vadovas) (b. l. 76), 3) suinteresuoto asmens Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. V. ir jo pateikta žemėlapio ištrauka (b. l. 76, 71). Be to, pats pareiškėjas (jo atstovas) baigiamųjų kalbų metu sutiko, kad ginčo garažas yra Kunionių k. ir prašė nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjas ŽŪB „Nabagėlis“ pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį Kunionių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, esant akivaizdiems prieštaravimams dėl ginčo garažo buvimo vietos, rėmėsi nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, kurioje ginčo garažo vieta nurodyta Graužių k. (b. l. 15-23). Kodėl nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje buvo įrašyta ginčo garažo buvimo vieta – Graužių k., nėra nustatyta. Atsižvelgiant į VĮ Registrų centras Kauno filialo raštą (b. l. 60) ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Josvainių sen. seniūno pažymą (nurodo ginčo garažo buvimo vietą – Graužių k.; b. l. 11) tikėtina, kad tokia ginčo garažo vieta buvo nustatyta pagal Josvainių seniūno pažymą, kuri prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Taigi, pirmosios instancijos teismas, esant akivaizdiems prieštaravimams dėl ginčo garažo buvimo vietos ir esant pareiškėjo prašymui nustatyti nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į daiktą, esantį kitoje vietoje, negu nurodyta pareiškime ir paskelbtame pranešime specialiame interneto tinklapyje (toliau – pranešimas), turėjo imtis priemonių pašalinti atsiradusius prieštaravimus, o nustačius, kad ginčo garažas yra kitoje vietoje negu nurodyta pranešime, paskelbti naują pranešimą, nurodant tinkamą ginčo garažo adresą.

20Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios kategorijos bylose (dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo) yra numatyta speciali, privaloma pasirengimo nagrinėti teisme stadija, kurios metu, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų iki teismo posėdžio, specialiame interneto tinklapyje skelbiamas pranešimas apie bylos nagrinėjimą (CPK 532 str. 1 d.). Pranešime, be kitų duomenų, turi būti nurodytas daiktas, kuriam prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas (CPK 532 str. 2 d. 3 p.). Pažymėtina, kad daikto netinkamas adreso nurodymas pranešime, laikytinas netinkamu CPK 532 straipsnio nuostatų įgyvendinimu, dėl ko būtų neteisingai išspręsta byla, nes galimai esantys suinteresuoti asmenys praranda galimybę (teisę) kreiptis į teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese bei ginčyti valdymo sąžiningumą, teisėtumą ir nepertraukiamumą (CPK 532 str. 2 d. 4 p., 533 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas nuosavybės teisės įgijimą pagal įgyjamąją senatį nustatė į daiktą, nurodytą pranešime, tačiau, kaip aukščiau nurodyta, tikėtina, kad tokio daikto nurodytu adresu nėra, kas leidžia daryti išvadą, jog galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės (ne apeliacinės instancijos teismo kompetencija) atlikti pasirengimo nagrinėti teisme veiksmus (CPK 532 str.), todėl byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

21Be to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino ginčo garažo statybų teisėtumo. Statinys gali tapti nuosavybės ar valdymo teisės objektu (CK 4.69 str. 1 d.) tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra teisėta, todėl, nenustačius ginčo garažo statybos teisėtumo, negali būti nustatomas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas. Taigi, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo turi ištirti ir įvertinti visus įrodymus, susijusius su ginčo garažo statybos teisėtumu bei nustatyti, ar ginčo garažas gali būti privačios nuosavybės teisės objektas.

22Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas yra kreipęsis į Kauno apskrities archyvą dėl statybos dokumentų (statybos leidimo) ginčo garažui buvimo (b. l. 13-14), tačiau buvo kreiptasi, nurodant ginčo garažo adresą Graužų k., o ne Kunionių k. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, tikslinga imtis priemonių surasti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus (jeigu tokie buvo (yra)), nurodant ginčo garažo adresą Kunionių k., Josvainių sen., Kėdainių r.

23Atsižvelgiant į tai, kad byla grąžintina pirmosios instancijos nagrinėti iš naujo dėl procesinės teisės normų pažeidimo, kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini.

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 331 str.

Nutarė

25Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies

26Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas ŽŪB ,,Nabagėlis“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti... 5. Suinteresuotas asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu... 9. (b. l. 83-86). Nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį... 10. Motyvuose nurodė, kad pareiškėjas 1995 metais garažą, esantį Graužių... 11. Suinteresuotas asmuo (apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Kėdainių rajono... 12. (b. l. 89-93). Motyvuose nurodė:
 1. Sprendimas priimtas... 13. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 14. Pareiškėjas ŽŪB ,,Nabagėlis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. (b. l. 104-105). Motyvuose nurodė:
  1. Kėdainių rajono... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu nustatė... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad... 20. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios kategorijos bylose (dėl... 21. Be to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo... 22. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas yra kreipęsis į Kauno apskrities... 23. Atsižvelgiant į tai, kad byla grąžintina pirmosios instancijos nagrinėti... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325... 25. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies... 26. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą...