Byla 2-483-825/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,

2sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant ieškovo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, atstovei Neringai Joneliūnaitei, atsakovės, Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“, atstovui S. V., atsakovės, Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“, atstovui advokatui Vytautui Polikaičiui, trečiojo asmens, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovui Elenai Neimaer - Zinkienei, trečiojo asmens, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, atstovui Daliui Ramonui, nedalyvaujant trečiojo asmens, uždarosios akcinės bendrovės „Hansa lizingo“, atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, ieškinį atsakovei, Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovei „( - )“, dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

3Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovę „( - )“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. kovo 5 d. reikalavimą Nr. (15.12)-2D-2242, t.y. pašalinti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ) kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, pastatytą grūdų džiovyklą, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys - įpareigoti Inspekciją (kodas 288600210) išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ) kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, pastatytą grūdų džiovyklą, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“.

4Ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus motyvus bei paaiškino, kad 2010 m. kovo 3 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnams atlikus patikrinimą prie žemės ūkio bendrovės „( - )“ gamybinių pastatų, esančių ( - ) kaime, Kėdainių rajone, buvo nustatyta, kad žemės ūkio bendrovės „( - )“ nuosavybės teise nepriklausančioje žemėje be statybą pateisinančių dokumentų pastatyta grūdų džiovykla, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai. Žemės ūkio bendrovė „( - )“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams nepateikė grūdų džiovyklos supaprastinto statinio projekto su rašytiniu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimu ir paaiškino, kad žemės sklypas prie gamybinių pastatų nėra suformuotas. 2012 m. sausio 13 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams atlikus reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą, buvo nustatyta, kad atsakovas neįvykdė Inspekcijos reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus bei paaiškino, kad Kėdainių rajono ( - ) kolūkis 1992 metais buvo padalintas į 23 gamybinius technologinius komplektus. Jų vietoje susikūrė žemės ūkio bendrovės. Vietoje ( - ) augalininkystės gamybinio technologinio komplekto susikūrusi Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė „( - )“ buvo įregistruota 1992 m. spalio 16 d. Vietoje autotransporto gamybinio technologinio komplekto susikūrė ( - ) autotransporto žemės ūkio bendrovė. 1995 metų vasario 17 dieną ( - ) autotransporto žemės ūkio bendrovė pardavė, o žemės ūkio bendrovė „( - )“ nupirko nebaigtą statyti automašinų profilaktoriumą, kuris buvo pradėtas statyti dar ( - ) kolūkio, o dalinant kolūkio turtą atiteko ( - ) autotransporto žemės ūkio bendrovei. Už nebaigtą statyti automašinų profilaktoriumą bendrovė sumokėjo 15000 (penkiolika tūkstančių) litų. Kadangi buvusio ( - ) kolūkio turtas nebuvo nustatyta tvarka įregistruotas nekilnojamojo turto registre, notarinė pirkimo - pardavimo sutartis tarp dviejų žemės ūkio bendrovių sudaryta nebuvo, sandoris įformintas 1995 m. vasario 17 d. išrašytu mokėjimo reikalavimu. Dabartiniu metu ( - ) autotransporto žemės ūkio bendrovė yra likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro, todėl įstatymo nustatyta tvarka tinkamai įforminti įvykusio sandorio tarp dviejų bendrovių negalima. Nuo pat sandorio sudarymo dienos bendrovė valdo ir naudojasi nebaigtu statyti automašinų profilaktoriumu, jį prižiūri, atliko remontą. Sandorio sudarymo metu statinys buvo be stogo, todėl bendrovė uždengė stogą. Bendrovė 2005 metais nutarė šiame pastate įsirengti grūdų džiovyklą. 2005 m. gegužės 17 d. bendrovė sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 050517, kuria nusipirko iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ naują grūdų džiovyklą MEPU RCW300. Nupirktos grūdų džiovyklos du bokštai buvo sumontuoti šalia bendrovei priklausančio pastato, kurį 1995 metais nusipirko iš ( - ) autotransporto žemės ūkio bendrovės. Montavimo darbus atliko grūdų džiovyklos pardavėjas uždaroji akcinė bendrovė „( - )“. Atlikdamas darbus rangovas, grūdų džiovyklos pardavėjas, uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ bendrovės vadovus informavo, kad džiovyklai sumontuoti nereikalingas statybos leidimas. Bendrovė buvo įsitikinusi, kad perka įrenginį, kurio montavimui jokie leidimai nereikalingi. Vasarą šiame pastate bendrovė laiko grūdus, žiemos metu laiko žemės ūkio techniką. Prie bendrovei priklausančių gamybinių pastatų nėra suformuoto žemės sklypo, todėl bendrovė negali nei išsinuomoti, nei nusipirkti žemės. Neturint žemės dokumentų, negalima gauti statybos leidimo. Grūdų džiovykla buvo sumontuota ir 2005 m. liepos 25 d. atliktų darbų priėmimo aktu buvo perduota bendrovei. Jau daugiau kaip šešerius metus bendrovė naudojasi šiuo įrenginiu, jis yra būtinas bendrovės veiklai, kadangi bendrovės pagrindinė veiklos rūšis yra grūdinių javų auginimas. Grūdų džiovykla kartu su montavimo darbais bendrovei kainavo 159961,25 litą. Teigia, kad bendrovė nusipirko ir pardavėjo pagalba sumontavo įrenginį, kurio montavimui nereikalingas statybos leidimas, todėl inspekcijos reikalavimas įpareigoti bendrovę per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius -išardyti savavališkai valstybinėje žemėje pastatytą grūdų džiovyklą yra nepagrįstas, neteisėtas, todėl atmestinas. Nurodo, kad žemės sklypas, kuriame stovi bendrovei priklausantys pastatai, nėra draustinio, rezervato ar kitokioje saugomoje teritorijoje. Statybai buvo naudojamos tiktai bendrovės nuosavos lėšos. Jokių neigiamų padarinių aplinkai padaryta nebuvo, visuomenės interesai pažeisti nebuvo. Ieškovo prašymo tenkinimas pažeistų teisingumo ir protingumo principus, būtų bereikalingai naudojamos sąnaudos statinio griovimui. Grūdų džiovykla bendrovei yra būtina. Dabartiniu metu tvarko dokumentus turimų pastatų įregistravimui bendrovės vardu. Statinį nugriovus, būtu priversti jį statyti iš naujo, būtų papildomai naudojamos statybinės medžiagos, padidėtų statinio savikaina. Teismo posėdžio metu nurodė papildomai, kad bokštai skirti sandėliavimui, daiktas nėra džiovykla. Žemės ūkio bendrovė „( - )“ 20 metų valdo tuos pastatus, bei po tais pastatais esančią žemę. Niekas į tuos pastatus pretenzijų nereiškia. Šie statiniai niekam nekliudo. Šiai dienai niekas nepretenduoja į šią žemę. Jų nugriovimas nebus teisingas ir protingas.

6Tretysis asmuo, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, su ieškiniu sutinka, nurodė, kad atsakovas nebūdamas žemės naudotoju ir neturėdamas atitinkamų leidimų ir projektų apskritai negalėjo atlikti statybos darbų.

7Tretysis asmuo, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, su ieškiniu sutinka, nurodė, kad Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė „( - )“ į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo nesikreipė ir statybos leidimas nebuvo išduotas.

8Liudytojas T. J. paaiškino, kad bokštas, tai tam tikras metalinis rezervuaras. Viduje yra sraigtinis transporteris, kuris išvalo dugną. Yra ventiliatorius iš lauko pusės, apačioje. Bokštas yra su jame esančiu transporteriu ir ventiliatoriais, kaušiniu elevatoriumi. Pateikė technologinius įrengimo išdėstymo brėžinius, klientas įrengė pamatus. Pagal statybos reglamentą, tokiam statiniui projekto reikia.

9Ieškinys tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos įstatymo 2 str. 17 d. reglamentavo, kad naujo statinio statyba, tai tokia statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype, kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują statinį. Vadovaujantis savavališkos statybos nustatymo metu galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelės 34 punktu, stacionarios grūdų džiovyklos iki 14 m aukščio ir 40 m2 ploto priskiriamos II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Vadovaujantis savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 12.4.2 ir 12.4.3 punktais, II grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardytose reglamento 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, o statybos leidimas nereikalingas, tačiau vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, paminėto 12.4.2 papunktyje, pritarimas. Statytojo teisių įgyvendinimas buvo reglamentuotas Statybos įstatymo 3 str. 2 d., kurioje buvo nustatyta, kad teisė būti statytoju įgyvendinama, kai: statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą; 3) statytojas turi nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. numatė statytojo pareigą turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą bei įstatymo nustatyta tvarka gauti statybos leidimą. 2010 m. kovo 3 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnams atlikus patikrinimą prie žemės ūkio bendrovės „( - )“ gamybinių pastatų, esančių ( - ) kaime, Kėdainių rajone, buvo nustatyta, kad žemės ūkio bendrovės „( - )“ nuosavybės teise nepriklausančioje žemėje be statybą pateisinančių dokumentų pastatyta grūdų džiovykla, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai. Žemės ūkio bendrovė „( - )“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams nepateikė grūdų džiovyklos supaprastinto statinio projekto su rašytiniu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimu. Atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 3, 12 straipsnių ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nuostatas. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d., nesudėtingo statinio statyba neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios yra savavališka statinio statyba. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. bei statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 16.1 punktą Inspekcijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku. Inspekcijos Kauno skyrius 2010 m. kovo 3 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100303-00056 ir statybos sustabdymo aktą Nr. ( - )100303-00031 (b.l. 10 – 18), kuriais buvo nustatyta, kad. statytojas, žemės ūkio bendrovė „( - )“, neturėdamas supaprastinto statinio projekto su įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais be žemės nuosavybę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, pastatė II grupės nesudėtingo statinio kategorijos statinį - Grūdų džiovyklą. Minėti aktai atsakovui buvo įteikti tą pačią dieną pasirašytinai. Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. bei Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, 20.1.1.1 punktas reglamentavo, kad Inspekcija pagal šio įstatymo priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos turi teisę pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius - nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai statomą ar pastatytą statinį arba savavališkai statomą ar pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę. 2010 m. kovo 5 d. Inspekcijos Kauno skyrius surašė reikalavimą Nr. (15.12)-2D-2242 (b.l. 19), kuriuo pareikalavo iš statytojo, žemės ūkio bendrovės „( - )“ ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 30 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai pastatytą Grūdų džiovyklą. Minėtas reikalavimas buvo išsiųstas statytojui registruotu laišku ir įteiktas 2010-03-09 (b.l. 20).

11Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, 1 priedo 2 lentelės 10 punktu, stacionarios grūdų džiovyklos, kurių aukštis iki 15 m, užstatymo plotas iki 40 m2, taip pat priskiriamos II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais privaloma rengti supaprastintą statybos projektą. Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. reglamentuoja, kad rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 - 13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas) yra statybą leidžiantis dokumentas. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 32 punktas numato, kad atvejai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui rašytinį pritarimą, pateikiami reglamento 6 priede. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.3 punktą, statant valstybinėje žemėje privaloma gauti rašytinius pritarimus supaprastintam statybos projektui. Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 5 p. numato, kad norint gauti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui vienas iš pateikiamų dokumentų yra žemės sklypo bendraturčių sutikimas. Taip pat Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 50 punktas numato, kad statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, visais atvejais privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą, ar panašiai, dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Grūdų džiovyklos statybai valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinį sutikimą parengti supaprastintą Grūdų džiovyklos statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 71 d. statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento yra savavališka statyba. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 str., jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama.

122010 m. kovo 3 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnams atlikus patikrinimą prie žemės ūkio bendrovės „( - )“ gamybinių pastatų, esančių ( - ) kaime, Kėdainių rajone, buvo nustatyta, kad žemės ūkio bendrovės „( - )“ nuosavybės teise nepriklausančioje žemėje be statybą pateisinančių dokumentų pastatyta grūdų džiovykla, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai. Žemės ūkio bendrovė „( - )“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams nepateikė grūdų džiovyklos supaprastinto statinio projekto su rašytiniu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimu ir paaiškino, kad žemės sklypas prie gamybinių pastatų nėra suformuotas. 2012 m. sausio 13 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams atlikus reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą (b.l. 21 – 26), buvo nustatyta, kad atsakovas neįvykdė Inspekcijos reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

13Atmestini atsakovės atstovų teiginiai, kad ieškovo prašomi nugriauti statiniai nėra grūdų džiovykla atmestini, nes, kad du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai yra grūdų džiovyklos sudedamoji dalis pripažįsta ir atsakovas, bet teigia, kad tai skirta sandėliavimui. Kad tai yra grūdų džiovyklos dalis pripažįstama ir Lizingo sutartimi (b.l. 86 – 93), liudytojų , ir paties atsakovo atstovo paaiškinimais, kad išdžiovinti grūdai sandėliuojami į du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus. Bet siekiant, kad šalims būtų pakankamai aišku, ką privaloma nugriauti, teismas įvardija, kad du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai yra grūdų džiovyklos sudedamoji dalis, kas nekeičia nei reikalavimo bei jo esmės, nei prieštaravimų esmės.

14Atmestini atsakovės atstovų teiginiai, kad nėra aišku kurioje vietovėje stovi reikalaujami nugriauti statiniai, nes tiek iš atsakovės atstovų paaiškinimų, tiek iš pateiktų žemėlapių (b.l. 26, 142), akivaizdu apie kokius statinius ir kur esančius nurodoma ieškinyje, tuo labiau, kad statiniai oficialiai nėra registruoti registruose.

15Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo proceso metu atsakovai ne kartą nurodė, kad supranta kokį statinį prašomą nugriauti. Teigė, kad rūpinasi teisiškai įteisinti statinius, bet nė karto nepateikė šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų.

16Teismas, vadovaudamasis protingumo bei teisingumo principais mano, kad reikalavimo įgyvendinimo terminas turi būti pakankamai protingas, kad atsakovas galėtų įvykdyti reikalavimą, todėl terminas ilgintinas.

17Kadangi ieškinys patenkintas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d) (b.l. 140).

18Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 79 str., 96 str. iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (pašto išlaidos) valstybei.

19Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

20Priimti galutinį sprendimą.

21Ieškinį tenkinti.

22Įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovę „( - )“, kodas ( - ), per 12 (dvylika) mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, 2010 m. kovo 5 d. reikalavimą Nr. (15.12)-2D-2242, t.y. pašalinti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ) kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė „( - )“, kodas ( - ), teismo nustatytu terminu neįvykdys - įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ) kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“.

23Priteisti iš Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“, kodas ( - ), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, 254,47 (du šimtus penkiasdešimt keturis litus 47 ct) litus bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „( - )“, kodas ( - ), 139 (šimtą trisdešimt devynis) litus žyminio mokesčio ir 41,90 (keturiasdešimt vieną litą 90 ct) litą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Žyminio mokesčio bei išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų įteikimo išlaidos), įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,... 2. sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant ieškovo, Valstybinės... 3. Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono žemės ūkio... 4. Ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus motyvus bei paaiškino, kad... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus... 6. Tretysis asmuo, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 7. Tretysis asmuo, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, su ieškiniu... 8. Liudytojas T. J. paaiškino, kad bokštas, tai tam tikras... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 11. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, 1... 12. 2010 m. kovo 3 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 13. Atmestini atsakovės atstovų teiginiai, kad ieškovo prašomi nugriauti... 14. Atmestini atsakovės atstovų teiginiai, kad nėra aišku kurioje vietovėje... 15. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo proceso metu atsakovai ne kartą... 16. Teismas, vadovaudamasis protingumo bei teisingumo principais mano, kad... 17. Kadangi ieškinys patenkintas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš... 18. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 79 str., 96 str.... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 20. Priimti galutinį sprendimą.... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovę „ 23. Priteisti iš Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „ 24. Priteisti iš Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „ 25. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...