Byla 2S-860-510/2010
Dėl proceso atnaujinimo

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. Z. pareiškimą suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „VST“ dėl proceso atnaujinimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas E. Z. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-630-638/2009.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi nustatė terminą prašymo trūkumams šalinti.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nutarė prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyti priimti. Teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas trūkumų nepašalino.

7Pareiškėjas E. Z. pateikė atskirąjį skundą (b.l. 19-21), kuriuo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009 dėl žalos atlyginimo, atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą, atmesti AB „VST“ ieškinį, imtis priemonių, kad būtų gražintas 225 Lt žyminis mokestis ir panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Pareiškėjas nurodė, kad AB „VST“ pareiškė nepagrįstą 7515,28 Lt ieškinį M. G.-G., nes pažeidimai nustatyti po jos mirties. Pareiškėjas moka už sunaudotą elektrą avansu, todėl neaišku, kodėl už M. G.-G. yra įtrauktas atsakovu. Pareiškėjas nėra namo savininkas, tik prižiūri jį, kaip tikėtiną palikimą, o su AB „VST“ nėra sudaręs elektros tiekimo sutarties. AB „VST“ 2005 m. gegužės 5 d. vykdant užduotį Nr. 379037 dėl abonento 450331-8 rodmenų nurašymo, buvo nurodyti suklastoti duomenys apie skaitiklį. Pareiškėjas nurodo proceso atnaujinimo pagrindą – atsiskaitymo knygelę Nr. 450331-8, kurioje nurodyti mokėjimai už elektrą nuo 2000 m. vasario 21 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d. Atsiskaitymo knygelė Nr. 450331-8 įrodo, kad buvo atliekami mokėjimai senu ir nauju skaitikliu, ir kad elektros skaitiklio Nr. 0001798 CO-U449M2 savininkas yra AB „Lietuvos energija“, kuris nepareiškė savo valios dėl elektros skaitiklio būklės. Procesas turi būti atnaujintas dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų, o būtent dėl A. Š. ir Raimondo Kazlo teisių ir pareigų, nes šie asmenys tikrino skaitiklį be savininko AB „Lietuvos energija“ nurodymo.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartimi (b.l. 22) įpareigojo pareiškėją E. Z. per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti trūkumus. Teismas nurodė, kad atskirajame skunde privalėjo būti nurodytos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas. Taip pat teismas pažymėjo, kad netinkamai suformuluotas dalykas, nes apeliantas nepareiškė reikalavimo panaikinti skundžiamą nutartį.

9Pareiškėjas E. Z. pateikė patikslintą atskirąjį skundą (b.l. 31-37), kuriuo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą, atmesti AB „VST“ ieškinį ir imtis priemonių, kad būtų gražintas 225 Lt žyminis mokestis. Pareiškėjas patikslintame skunde iš esmės pakartojo pradiniame atskirajame skunde nurodytas aplinkybes.

10Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutartimi (b.l. 38) pareiškėjo E. Z. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pareiškėjas trūkumų nepašalino.

11Pareiškėjas E. Z. atskiruoju skundu (b.l. 52-61) prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartį, pripažįstant, kad atskirieji skundai atitinka įstatymų reikalavimus ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą; pripažinti pagristą ir teisėtą 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį civilinėje byloje Nr. A2-22715-375/2009 dėl proceso atnaujinimo ir perduoti civilinę bylą Nr. A2-22715-375/2009 pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; atmesti AB „VST“ ieškinį ir imtis priemonių, kad būtų gražintas 225 Lt žyminis mokestis. Pareiškėjas pažymėjo, kad išsamiai nurodė atskirajame skunde visą eilę akivaizdžių esminių aplinkybių, įrodymų, teisinių argumentų, materialiosios bei proceso teisės normų šiurkščių pažeidimų, išaiškėjusių pateikus netikėtai rastą atsiskaitymo knygelę. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėdamas bylą teismas padarė esminius materialinės teisės normų pažeidimus, pažeidė CPK įtvirtintas principines nuostatas, nes negynė viešojo intereso, mirusios M. G.-G. ir pareiškėjo Konstitucijoje saugomų teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo. Pareiškėjo nuomone, kreipdamasis dėl proceso atnaujinimo 2009 m. rugpjūčio 26 d. prašyme kartu su 2009 m. rugsėjo 9 d. prašymu, aiškiai išdėstė proceso atnaujinimo objektyvų ir realų pagrindą, motyvus, įrodymus, o teismas nepakankamai išnagrinėjo klausimą, neapklausė pareiškėjo ir kitų asmenų, nesudarė jokių sąlygų pareikšti nuomonę dėl abstraktaus įrodymų perkvalifikavimo pagrįstumo ir pareiškėjo teises apribojo tiek, kad neįmanoma pasinaudoti teisę į teisingą procesą. Atėmimas galimybės apginti teisėtus turtinius interesus 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi yra esminis procesinės teisės pažeidimas, šalių lygiateisiškumo principo pažeidimas, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimas, suponuojantis 2009 m. gruodžio 11 d. nutarties ir 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties naikinimą. Pareiškėjas pakartojo ankstesniuose atskiruosiuose skunduose nurodytas su proceso atnaujinimo būtinumu susijusias aplinkybes.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Kaip minėta, Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartyje konstatavo, kad atskirasis skundas yra su trūkumais, nes pareiškėjas E. Z. jame nenurodė aplinkybių, kuriomis grindžiamas skundžiamos Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties neteisėtumas, ir netinkamai suformulavo skundo dalyką. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutartimi nutarė atskirąjį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, nes laikė, kad pareiškėjas atskirojo skundo trūkumų nepašalino.

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą, sprendžia, kad panaikinti skundžiamą Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartį nėra pagrindo.

15Atskirajame skunde, be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta: skundžiamas procesinis sprendimas ir teismas, priėmęs tą procesinį sprendimą; bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas procesinio sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (atskirojo skundo pagrindas); apelianto prašymas (atskirojo skundo dalykas) (CPK 306, 338 straipsniai).

16Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pradiniame atskirajame skunde nebuvo nurodytas atskirojo skundo dalykas, nes pareiškėjas jame nurodė, kad prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo argumentai, pagrindžiantys Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą, pradiniame atskirajame skunde nebuvo nenurodyti. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartyje, nustatydamas terminą trūkumams šalinti, pagrįstai nurodė, kad pareiškėjas apsiribojo bylos nagrinėjimo metu išnagrinėtų aplinkybių įvardijimu ir platesniu jų komentavimu, o taip pat teiginių, įvardintų prašyme dėl proceso atnaujinimo, pakartojimu. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas nepašalino pareiškimo trūkumų, todėl pareiškėjas atskirajame skunde dėl šios nutarties turėjo išdėstyti motyvus, pagrindžiančius būtent šios teismo išvados nepagrįstumą, tačiau jis patikslintame atskirajame skunde dėl šios nutarties (kaip ir pradiniame atskirajame skunde) pateikė savo argumentus ne dėl Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo, bet išdėstė visų bylos aplinkybių vertinimą. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nei pradiniame, nei patikslintame atskiruosiuose skunduose tinkamai nenurodė atskirojo skundo pagrindo, tai yra tų aplinkybių, kuriais pagrindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas (CPK 306 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). Kolegija laiko, jog buvo pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas nepašalino atskirojo skundo trūkumų, bei laikyti atskirąjį skundą nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

17Remiantis išdėstytais motyvais, Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai