Byla A2-489-109/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. A2-14803-568/2010, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą pagal pareiškėjo E. Z. prašymą civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui E. Z., M. G. G. dėl deliktinės nuosavybės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėjas E. Z. 2010 m. gegužės 28 d. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009, kurioje 2009 m. vasario 9 d. Kauno miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą AB „VST“ ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovo E. Z. ieškovei AB „VST“ 7 515,28 Lt žalai atlyginti, 225 Lt žyminį mokestį, 2 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Išnagrinėjus bylą prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Prašyme nurodė, kad 2008-05-10 AB „VST“ pareiškė 7 515,28 Lt ieškinį mirusiajai M. G.-G., su kuria nebuvo sudaryta sutartis ir ji neturėjo elektros energijos pardavimo ar tiekimo sutarties. AB „VST“ nežinodama, kad atsakovė mirusi, nustatė neteisėtą elektros energijos naudojimą. Jis yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), mirusios savininkės turto įpėdinis. Atlikus patikrinimą, nustatyta, jog elektros skaitiklio rodmuo sukasi lėtokai, tokiu būdu reikalauta žalos atlyginimo, o neidentifikuotas elektros skaitiklis Nr. 0001798CO-U449M2 slepiamas nuo teismo. Terminas prašymui pateikti dėl proceso atnaujinimo nebuvo praleistas, jis grindžiamas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis – suradus atsiskaitymo už elektrą knygelę, o ji surasta E. R. Z. (pareiškėjo sūnaus) 2009-06-29. Tai buvo esminė aplinkybė, nežinota bylos procese, ji egzistavo 2008 m. Tik suradus atsiskaitymo knygelę paaiškėjo aplinkybės, kurios ieškovės buvo slepiamos priimant teismo sprendimą. Tokiu būdu, priimant teismo sprendimą nebuvo pakankamai ištirtos ir įvertintos aplinkybės, o sprendimas priimtas vadovaujantis prielaidomis, neginant atsakovo ir viešo interesų (b. l. 3-5).

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 17 d. nutartimi nutarė prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti. Pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad proceso atnaujinimo pagrindas – surasta atsiskaitymo knygelė, nebuvo pateikta kaip rašytinis įrodymas, pateiktų sąskaitų kopijos (b. l. 7-8) neatitinka įrodymų leistinumo taisyklių reikalavimų (CPK 177,178 str.). Teismas atsižvelgė į tai, kad nėra galimybės nurodytas aplinkybes vertinti kaip naujai paaiškėjusias, kitų aplinkybių, pagrindžiančių proceso atnaujinimo pagrindus, pareiškėjas nenurodė. Pareiškėjas neįrodė tų aplinkybių, kada tiksliai sužinojo apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, o prašymai dėl proceso atnaujinimo paduodami per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.).

6Pareiškėjas E. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartį, pakeisti netinkamą ieškovę AB „VST“ tinkama ieškove AB „Lietuvos energija“, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-02-09 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009 atmesti 2008-05-08 AB „VST“ ieškinį ir priimti sprendimą nutraukti bylą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kad išaiškintų, ar 2001-12-29 LR ūkio ministro įsakymo Nr. 398 (Žin., 2002, Nr. 3-380) „Dėl elektros tinklų kodekso bei elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 52.4,8, 67.4 punktai neprieštarauja LR Konstitucijos 29, 109 straipsniams, 98 straipsnio 1 daliai. Nurodė, kad teismo sprendimas negali būti paremtas prielaidomis, todėl ieškovė privalo žalos faktą ir dydį įrodyti aiškiais, konkrečiais ir nekeliančiais abejonių įrodymais. Teismas nemotyvavo, neįvardijo įstatymo, (teisinio pagrindo), kodėl nedavė eigos 2010-11-10 prašymui - pareiškimui (registracijos Nr. X17669) dėl proceso civilinėje byloje sustabdymo ir kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar 2001-12-29 LR ūkio ministro įsakymo Nr. 398 (Žin., 2002, Nr. 3-380) „Dėl elektros tinklų kodekso bei elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ nuostata 67.4 punkte - vienašalės sankcijos pirkėjo institutui, nesant užaktuoto ieškovų buhalterinėje apskaitoje nepagamintos, nematerialios, nepersiųstos elektros energijos trūkumo - realios žalos, neprieštarauja LR Konstitucijos 23, 29, 109 straipsniams 98 straipsnio 1 daliai, , nes nenustato aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, ir formuoja ydingą pasaulėžiūrą prekiauti nematerialiu „Oru”, gauti pinigus už nepagamintą produktą - elektrą, „pritemptą“ ieškovės ne savikainos išraiška, o su viršpelniu ir išsireikalauti PVM iš valstybės, pažeidžiant iš esmės Buhalterinės apskaitos įstatymą (Žin., 2001, Nr. 99-3515), kas ydinga, klaidinga, būtina normalizuoti teisėkūrą ir teisės taikymą šioje srityje - prašant taikyti laikiną apsaugos priemonę sustabdyti galiojimą. Be to, teismas 2010-11-17 nutartyje netinkamą ieškovą nepakeitė tinkamu, šiuo klausimu išvis nepasisakė, tuo pažeisdamas teisės normas. Nutartyje teismas suklydo teigdamas, kad pareiškėjas nesikreipė į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu, nors bylos 49 lapo antroje pusėje 16-18 eilutėje užprotokoluota: „...Mes į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą kreipėmės, bet gavome neigiamą atsakymą...“ dėl ribotos peržiūros. Nutartyje teismas teigė, kad advokatas Bronius Šimkus bylos 7 ir 8 lape nepatvirtino atsiskaitymo knygelės Nr. 450331-8 išrašų tinkamai, todėl teismas visapusiškai ir neištyrė naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, tuo pažeidė CPK 177 straipsnio 4 dalį, 178 straipsnį, nepareikalavo pateikti atsiskaitymo knygelės apžiūrėti. Nutartimi teismas pažeidė teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, įtvirtintus CK 1.5, CPK 177 straipsnio 4 dalį, 179 straipsnio 2 dalį, visapusiškai netyrė bylos aplinkybių, pažeidė LR teismų įstatymo 5 straipsnį, 34 straipsnio 1 dalį, CPK 17 straipsnį, LR Konstitucijos 23, 46, 29 straipsnius, todėl naujas bylos faktų tyrimas tiek CPK 329 str. 1 d., 293 str. 1, 2 d., CPK 326 str. 1 d. 5 p. yra būtinas, nes išaiškėjo esminės šio bylos proceso klaidos civilinėje byloje Nr. A2-14803-568/2010 (CPK 12 str. 1 d.).

7Ieškovė AB „VST“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos motyvus:

81. Apeliantas, pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-630-638/2009, kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę nurodė faktą, jog 2009-06-29 buvo rasta atsikaitymo knygelė, kurią suradus paaiškėjo, kad ieškovės tariamai buvo slepiamos aplinkybės, kurios nebuvo ištirtos priimant sprendimą, to pasekmė, buvo priimtas sprendimas vadovaujantis prielaidomis, neginant atsakovo bei viešojo intereso. Nagrinėjamos bylos atveju yra svarbi aplinkybė, jog dar 2009-08-26 apeliantas buvo kreipęsis į Kauno miesto apylinkės teismą dėl proceso atnaujinimo ir kaip vieną iš pagrindų taip pat nurodė faktą dėl atsiskaitymo knygelės radimo 2009-06-29 dieną. Tačiau Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo mėn. 17 d. nutartimi civ. byloje A2-22715-375/2009 apelianto prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti, nes apeliantas nepašalino teismo nurodytų trūkumų. Nesutikdamas su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 17 d. nutartimi, priimta civ. byloje Nr. A2-22715-375/2009, apeliantas pateikė Kauno apygardos teismui atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės mėn. 18 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2S-860-510/2010 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Nepaisant minėtos aplinkybės, pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo ir remiasi lygiai tuo pačiu pagrindu (surasta atsiskaitymo knygelė, kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe), nors CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Be to, Kauno miesto apylinkės teismas dar 2009 m. rugsėjo mėn. 17 d. nutartyje pabrėžė, jog 2009-09-07 pateiktas pareiškėjo ir E. R. Z. pasirašytas pareiškimas-patvirtinimas, kuriuo pareiškėjas įrodinėja, kad knygelė buvo surasta tik 2009-06-29, neatitinka įrodymų leistinumo taisyklių reikalavimų, todėl negali būti vertintas kaip įrodymas (CPK 177 str.). Taigi, vien ši aplinkybė suponuoja išvadą, kad pareiškėjas nepateikia teismui objektyvių įrodymų apie atsiskaitymo knygelės radimo laiką ir kad pareiškėjas negalėjo minėtos aplinkybės nurodyti bei knygelės pateikti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Net pripažinus, jog pareiškėjas atsiskaitymo knygelę rado 2009-06-29, konstatuotina, kad jis praleido 3 mėnesių terminą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Svarbu ir tai, kad pareiškėjo nurodomu pagrindu - CPK 366 str. 1 d. 2 p. - įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo pagrindą sieja su tam tikru bylos nagrinėjimo metu egzistavusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, o ne su tam tikrų dokumentų (šiuo konkrečiu atveju atsiskaitymo knygelės) suradimu. Iš pareiškėjo prašymo akivaizdu, jog esmine aplinkybe pareiškėjas laiko ne surastoje knygelėje esančių duomenų, kurie patvirtintų tam tikrų esminių aplinkybių egzistavimą bylos nagrinėjimo metu, tačiau laiko patį knygelės radimo faktą. Tuo tarpu iš pareiškimo akivaizdu, jog pareiškėjo nurodytoje atsiskaitymo knygelėje nėra jokių esminių duomenų, kurie nebuvo, ar negalėjo būti žinomi bylos nagrinėjimo metu.

92. Pareiškėjas, tiek teiktame prašyme pirmosios instancijos teismui, tiek pareikštame atskirajame skunde prašo stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pažymėtina, kad šiuo metu byloje yra keliams klausimas dėl proceso atnaujinimo ir tik tokiu atveju, jeigu teismas nuspręstų atnaujinti procesą ir tik nagrinėjant bylą iš esmės, galėtų būti keliams klausimas dėl teisės akto konstitucingumo, kadangi pareiškėjas minėto teisės akto konstitucingumo klausimą kelia dėl jam pareikšto ieškinio teisiniu pagrindu. Be to, Ūkio ministro įsakymas nelaikytinas Vyriausybės, kaip kolegialaus organo, priimtu teisės aktu, todėl nepatenka į Konstitucinio Teismo žinybingumą ir nenagrinėtinas Konstituciniame Teisme. Atsižvelgiant į tai, atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo prašymas dėl bylos stabdymo ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11

12Dėl proceso atnaujinimo instituto paskirties

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). Šio civilinio proceso teisės instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo, – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Lietgalis” v. B. Jankauskas, bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.).

14CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt.

15Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas paduotas įstatyme nustatytu terminu, ar jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, tačiau neatlieka išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-127/2006; 2007 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. K., J. N. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2007).

16Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintų proceso atnaujinimo pagrindų

17Nors pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nenurodė proceso atnaujinimo pagrindo, tačiau iš prašyme nurodytų aplinkybių galima spręsti, jog apeliantas pašo atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių – suradus atsiskaitymo už elektrą knygelę (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Įrodymai gali būti naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, taip pat jie turi atitikti reikalavimus, keliamus įrodymams, ir reikalavimus, keliamus naujoms aplinkybėms.

19Įrodymai yra faktiniai duomenys, pateikti įstatymais numatytose įrodinėjimo priemonėse (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

20Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės turi atitikti tokius reikalavimus: 1) aplinkybė buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą. Tai reiškia, kad jos nėra naujai atsiradusios, t. y. atsiradusios jau po teismo sprendimo priėmimo;

212) aplinkybė turi būti pareiškėjui nežinoma ir negalėjusi būti žinoma bylos nagrinėjimo metu; 3) aplinkybė pareiškėjui turi tapti žinoma tik priėmus teismo sprendimą; 4) aplinkybė turi turėti esminę reikšmę bylai. Šis reikalavimas skirtas naują aplinkybę pagrindžiančių duomenų turiniui. Įrodinėjimo priemonės turinys paprastai ištiriamas teismo posėdyje. Svarstant, ar atnaujinti procesą civilinėje byloje, preliminariai gali būti įvertinama, ar įrodymuose yra konkrečių duomenų, keliančių protingų abejonių dėl teismų sprendimo ir nutarties. Teismas nagrinėjimo dėl proceso atnaujinimo metu gali pasisakyti dėl tų įrodinėjimo priemonių, kuriose akivaizdžiai nėra naujų faktinių duomenų (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

22Apelianto prašyme atnaujinti procesą nurodyta aplinkybė, turinti esminę reikšmę bylai – 2009-06-29 surasta atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją knygelė ir 2 sąskaitų (kopijų) pateikimas už suvartotą elektros energiją 2000 m. vasario mėn., vienoje iš kurių deklaruoti suvartotos elektros energijos rodmenys nuo 8476 kwh iki 8512 kwh (b. l. 7), kitoje nuo 00051 iki 00233 (b. l. 8), nenurodant abonento pavardės, adreso, kolegijos nuomone, neturi jokios įrodomosios reikšmės bylai, nes Kauno miesto aplinkės teismas 2009 m. vasario 9 d. sprendimu iš atsakovo E. Z. priteisė ieškovei AB „VST” 7515,28 Lt žalą, atsakovui pažeidus Elektros tiekimo ir naudojimo taisykles, byloje buvo nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktu ir dėl to atsiradusia žala per laikotarpį nuo 2004 m. gegužės

235 d. iki 2005 m. gegužės 8 d. Minėtomis sąskaitomis iš atsiskaitymo knygelės atsakovas E. Z. grindė savo atsikirtimus į ieškinį nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme dėl žalos atlyginimo bei savo apeliacinį skundą (2 t. b. l. 102,103), todėl jos negali būti pripažintos nauja paaiškėjusia esmine aplinkybe.

24Apeliantas teigė, kad 2000 m. vasario 21 d. AB „Lietuvos energija” inžinierius E. K. pakeitė seną elektros skaitiklį nauju, kurio Nr. 0001788 CO-4449M2. Atsiskaitymo knygelėje Nr. 0450331-8 esančiais sąskaitos išrašais, pateiktais prie prašymo atnaujinti procesą, apeliantas įrodinėjo aplinkybę, jog buvo atliekami mokėjimai avansu pagal seną ir naują skaitiklį Nr. 001798 CO-4449M2, kurio savininkas yra AB „Lietuvos energija.

25Kaip buvo minėta, viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba.

26Nustačius, jog atsiskaitymo knygelėje esantys sąskaitos išrašai nėra naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, apelianto apeliacinis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimo panaikinimo teisme buvo gautas 2009-03-10 (2 t. b. l. 95), o pareiškimą dėl proceso atnaujinimo E. Z. pateikė teismui 2010-05-28, apelianto nurodyta aplinkybė, jog apie egzistuojančią atsiskaitymo už elektrą knygelę sužinojo tik 2009-06-29, neatitinka tikrovės, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas praleido trijų mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą.

27Kadangi apeliantas neįrodė proceso atnaujinimo pagrindo (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir praleido CPK 368 straipsnio 1 dalies nustatytą terminą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

28Atmetus atskirąjį skundą, apelianto prašymas kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą dėl LR Ūkio ministro 2002 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintų Elektros tiekimo ir vartojimo taisyklių atitikimo Konstitucijai ir dėl kreipimosi į administracinį teismą dėl jų atitikimo įstatymams nebetenka prasmės. Be to, pažymėtina, kad šie klausimai buvo teisingai išspręsti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-630-638/2009 2 t,

29b. l. 89-92, 140-144 ir šios bylos 46, 47 l.).

30Dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama

31CPK 45 straipsnis reglamentuoja netinkamos šalies pakeitimą tinkama. Šiame straipsnyje aiškiai pasakyta, kad teismas šalims nesutinkant, savo nuožiūra negali pakeisti nei ieškovo, nei atsakovo procesinės padėties. Be to, klausimas priskirtinas pirmosios instancijos teismo kompetencijai, todėl apelianto argumentai dėl netinkamos šalies pakeitimo atmestini.

32

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Pagal CPK 93 ir 98 straipsnių nuostatas šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš antrosios šalies, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos išnagrinėjimo pabaigos.

352011 m. sausio 14 d. ieškovas AB „VST” pateikė teismui prašymą priteisti iš pareiškėjo 847 Lt bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, konsultacijų teikimą bei su nagrinėjama byla susijusių veiksmų atlikimu (b. l. 83-89). Prie prašymo pateikė 2010-12 22 PVM sąskaitą faktūrą, serija JC 10 Nr. 0048 847 Lt (b. l. 85) ir sąskaitos išrašą, patvirtinantį 847 Lt sumokėjimą advokatų profesinei bendrijai „Juris Consultus” (b. l. 86).

36Apeliantas prašė atmesti ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo , nes ieškovo procesinius dokumentus parengė ieškovo darbuotojai, o ne advokatai. Byloje nėra sąmatos apie advokato atliktų darbų apimtį bei įkainius.

37Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos ieškovui rašytiniais įrodymais patvirtintos 847 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str. 2 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

39atskirąjį skundą atmesti.

40Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Iš pareiškėjo E. Z., a/k ( - ) gyv. ( - ), priteisti ieškovui AB „VST”, įmonės kodas 110870748, adresas J. J. g. 16c, Vilnius, a/s LT22 7044 0600 0298 2743, AB SEB bankas, banko kodas 70440 847 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 4. pareiškėjas E. Z. 2010 m. gegužės 28 d. kreipėsi į Kauno miesto... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 17 d. nutartimi nutarė... 6. Pareiškėjas E. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 7. Ieškovė AB „VST“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo... 8. 1. Apeliantas, pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 9. 2. Pareiškėjas, tiek teiktame prašyme pirmosios instancijos teismui, tiek... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. ... 12. Dėl proceso atnaujinimo instituto paskirties... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso... 14. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 15. Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas... 16. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintų proceso atnaujinimo... 17. Nors pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą nenurodė proceso atnaujinimo... 18. Įrodymai gali būti naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės pagal... 19. Įrodymai yra faktiniai duomenys, pateikti įstatymais numatytose įrodinėjimo... 20. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą naujai paaiškėjusios esminės... 21. 2) aplinkybė turi būti pareiškėjui nežinoma ir negalėjusi būti žinoma... 22. Apelianto prašyme atnaujinti procesą nurodyta aplinkybė, turinti esminę... 23. 5 d. iki 2005 m. gegužės 8 d. Minėtomis sąskaitomis iš atsiskaitymo... 24. Apeliantas teigė, kad 2000 m. vasario 21 d. AB „Lietuvos energija”... 25. Kaip buvo minėta, viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368... 26. Nustačius, jog atsiskaitymo knygelėje esantys sąskaitos išrašai nėra... 27. Kadangi apeliantas neįrodė proceso atnaujinimo pagrindo (CPK 366 straipsnio 1... 28. Atmetus atskirąjį skundą, apelianto prašymas kreiptis į Lietuvos... 29. b. l. 89-92, 140-144 ir šios bylos 46, 47 l.).... 30. Dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama... 31. CPK 45 straipsnis reglamentuoja netinkamos šalies pakeitimą tinkama. Šiame... 32. ... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Pagal CPK 93 ir 98 straipsnių nuostatas šaliai, kurios naudai priimamas... 35. 2011 m. sausio 14 d. ieškovas AB „VST” pateikė teismui prašymą... 36. Apeliantas prašė atmesti ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų... 37. Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos ieškovui rašytiniais... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. atskirąjį skundą atmesti.... 40. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti... 41. Iš pareiškėjo E. Z., a/k ( - ) gyv. ( - ), priteisti ieškovui AB „VST”,...