Byla 3K-3-141/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Dangutės Ambrasienės ir Sigito Gurevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams A. S., A. O., L. O., M. I., O. O. dėl iškeldinimo ir nuostolių atlyginimo, atsakovų L. O., O. O. priešieškinį ieškovui A. K., dalyvaujant tretiesiems asmenims antstolei Danguolei Štrimaitienei, antstoliui Andriui Bubliui, SP UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ (UAB „Vilniaus energija“), UAB „Adulta“, M. A., VSDFV Vilniaus skyriui, dėl turto pardavimo be varžytynių ir turto pardavimo iš varžytynių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Pareiškimo esmė

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškovo A. K. ieškinio dalį dėl atsakovų iškeldinimo atmetė, priėmė ieškovo A. K. atsisakymą nuo reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų nuostolius ir šią bylos dalį nutraukė; priešieškinį iš dalies tenkino: pripažino 2004 m. sausio 12 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, kitą priešieškinio dalį atmetė.

52006 m. birželio 29 d. ieškovas išsiuntė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 11 d. nutartimi ieškovo apeliacinio skundo nepriėmė ir grąžino jį padavusiam asmeniui, nurodydamas, kad praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti (terminas apeliaciniam skundui paduoti baigėsi 2006 m. birželio 28 d., o apeliacinis skundas įteiktas paštui 2006 m. birželio 29 d.).

7Ieškovas A. K. pateikė pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir prašė teismo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo paduoti. Ieškovas nurodė, kad paskutinėmis termino apeliaciniam skundui paduoti dienomis (2006 m. birželio 21-29 d.) buvo komandiruotėje Panevėžio mieste, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ įrenginėjo oro kondicionavimo sistemą ir per paskutines dienas fiziškai negalėjo įgyvendinti savo teisės į apeliaciją. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad terminas praleistas tik vieną dieną, taip pat į didelį kiekį apeliacinio skundo medžiagos, praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 26 d. nutartimi atmetė prašymą ir neatnaujino termino apeliaciniam skundui paduoti. Teismas nurodė, kad svarbia termino praleidimo priežastimi gali būti pripažinta tokia aplinkybė, kuri trukdė ieškovui ar jo atstovei tinkamai, laiku įgyvendinti teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir nepriklausė nuo šių asmenų valios. Teismas nurodė, kad ieškovas yra bendrovės direktorius, todėl galėjo siųsti į komandiruotę kitą bendrovės darbuotoją arba išvykdamas į komandiruotę Panevėžyje galėjo įgalioti savo atstovę paduoti apeliacinį skundą, arba galėjo išsiųsti apeliacinį skundą paštu iš Panevėžio. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl savo paties nerūpestingumo.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą atmetė, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutartį paliko nepakeistą. Kolegija nurodė, kad ieškovas turėjo galimybę planuoti savo užimtumą darbe ir pasirūpinti, kad skundas būtų paduotas nepaleidus termino. Ieškovas nenurodė kitų termino praleidimo priežasčių, išskyrus darbą. CPK 156 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežastys, kurios nelaikomos svarbiomis teismo posėdžiui atidėti, įvardijant ir komandiruotę. CPK 78 straipsnyje nenurodytos priežastys, kurios pripažintinos svarbiomis. Kolegijos nuomone, priežastys, dėl kurių negali būti atidėtas teismo posėdis, turėtų būti analogiškos toms, dėl kurių terminas negali būti atnaujintas.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartį, atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Terminas buvo praleistas per klaidą minimaliai - tik vieną dieną. Kasatorius daugiau nei dvejus metus vykusio proceso pirmosios instancijos teisme metu elgėsi sąžiningai, procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo, dalyvavo su atstove vykusiuose teismo posėdžiuose, teismo pavedimu per antstolius įteikinėjo atsakovams teismo šaukimus. Paskutinėmis termino apeliaciniam skundui paduoti dienomis (2006 m. birželio 21-29 d.) kasatorius buvo komandiruotėje Panevėžio mieste, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ įrenginėjo oro kondicionavimo sistemą. Būtent dėl didelio fizinio darbo krūvio ir pervargimo, per klaidą, kasatorius praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti. Teismai neatsižvelgė į tai, kad apeliacinio skundo medžiaga yra labai didelės apimties (120 lapų). Apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 307 straipsnio 2 dalis.). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas sprendžia, ar pareiškėjo nurodytos priežastys, dėl kurių praleistas terminas, yra svarbios, įstatyme nenustatyta kriterijų, pagal kuriuos priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis, tai yra teismo diskrecijos teisė. Apeliacijos ribojimas reikštų teisminės gynybos prieinamumo principo ribojimą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, CPK 5 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, svarstant dėl nedaug praleisto termino teismo sprendimui apskųsti atnaujinimo ir taikant CPK 127 straipsnį, reikėtų vadovautis tuo, kad iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių - teisės apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka - dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės - klaidos, nes priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 11 straipsnio 7 dalis), ir kad turi būti vertinama, ar asmuo viso proceso metu ir apskundimo procedūroje elgėsi sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-320/2004). Pažymėtina, kad kitos šalies apeliacinis skundas priimtas ir nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme.

142. Pirmosios instancijos teismas, net nesiaiškindamas faktinių aplinkybių ir kasatoriaus materialinių galimybių, padarė nepagrįstą išvadą, kad išvykdamas į komandiruotę kasatorius galėjo įgalioti savo atstovę paduoti apeliacinį skundą laiku. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad priežastys, dėl kurių negali būti atidėtas teismo posėdis, turėtų būti analogiškos atvejams, dėl kurių terminas negali būti pripažintas praleistas dėl svarbių priežasčių, nepagrįsta. Toks apeliacinės instancijos teismo teiginys prieštarauja Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 7 d. rekomendacijos Nr. R/95/5 nuostatai, orientuojančiai įstatymų leidėjus į tai, kad būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į šią rekomendaciją, CPK 78 straipsnyje neįvardijo priežasčių ir paliko termino atnaujinimo klausimą spręsti teismui pagal vidinį įsitikinimą. Apeliacinės instancijos teismas nevertino kitų kasatoriaus nurodytų termino praleidimo priežasčių, t. y. didelio teismui pateiktos apeliacinio skundo medžiagos kiekio, nepagrįstai nurodydamas, kad kasatorius nenurodė kitų priežasčių, dėl kurių praleido terminą, išskyrus darbą.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai L. O. ir O. O. prašo kasacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistas. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

16Pagal analogiją (CK 1.8 straipsnis) taikant CPK 78 straipsnį ir sprendžiant, ar priežastys, dėl kurių praleistas terminas, svarbios, gali būti taikoma CPK 156 straipsnio 1 dalis, nustatanti priežastis, dėl kurių negali būti atidėtas teismo posėdis. Kasatorius yra kvalifikuotas teisininkas, todėl turėjo būti rūpestingas ir nepraleisti termino apeliaciniam skundui paduoti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

19Ieškovas apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo padavė 2006 m. birželio 29 d. Terminas apeliaciniam skundui paduoti baigėsi 2006 m. birželio 28 d., todėl 2007 m. liepos 11 d. nutartimi apeliacinis skundas grąžintas ieškovui. Ieškovas apeliacinį skundą padavė iš naujo, prašydamas atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

20V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu; kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde keliami procesinių teisės normų, reglamentuojančių termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai, dėl kurių teisėjų kolegija pasisako.

22Pagal CPK 78 straipsnį procesinis terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatymas neįvardija, kokios priežastys laikytinos svarbiomis, palikdamas šį klausimą spręsti teismui savo nuožiūra. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes. Kadangi CPK 78 straipsnyje nenurodytos priežastys, kurios pripažįstamos svarbiomis, tai apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą, atsižvelgė į nuostatas, įtvirtintas CPK 156 straipsnyje. Pagal CPK 156 straipsnio 1 dalį atidėti bylos nagrinėjimą teismas turi teisę CPK nustatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina išreikalauti naujus įrodymus ar dėl kitų svarbių priežasčių (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas, šalies atstovo užimtumas kitose bylose ir kitos panašios priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis priežastimis). Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pagal įstatymą komandiruotė nelaikoma svarbia priežastimi teismo posėdžiui atidėti, analogiškai nelaikytina svarbia priežastimi ir sprendžiant termino atnaujinimo klausimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 156 straipsnį ne visais atvejais komandiruotė laikoma nesvarbia priežastimi, dėl kurios teismo posėdis neatidedamas. Įstatyme įvardyta, kad komandiruotė paprastai nelaikoma svarbia priežastimi, t. y. teismas kiekvienu atveju, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, vertina, ar komandiruotė laikytina svarbia ar nesvarbia priežastimi. Apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad ieškovo išvykimas į komandiruotę nėra svarbi priežastis atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, neatsižvelgė į tai, kad komandiruotė gali būti pripažįstama svarbia priežastimi tiek pagal CPK 156 straipsnį teismo posėdžiui atidėti, tiek pagal CPK 78 praleistam terminui atnaujinti.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą, turi atsižvelgti į tai, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą apeliacine tvarka. Sprendžiant termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą būtina įvertinti tai lėmusias priežastis, t. y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis ar įvykusi klaida, ar kitos aplinkybės. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti yra praleistas viena diena, t. y. minimaliai, kad teismai nenustatė, jog ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pažymi, kad iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis ieškovas neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2007).

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad skundžiamos nutartys naikintinos, ieškovo prašymas tenkintinas ir terminas apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo peržiūrėjimo paduoti atnaujintinas, kiti apeliacinio skundo priėmimo klausimai perduodami spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 315 straipsnis).

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti, ieškovo prašymą dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo tenkinti: atnaujinti terminą ieškovo A. K. apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo paduoti. Kitus apeliacinio skundo priėmimo klausimus perduoti spręsti Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui.

27Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Pareiškimo esmė... 4. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gegužės 29 d. sprendimu... 5. 2006 m. birželio 29 d. ieškovas išsiuntė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 6. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 11 d. nutartimi... 7. Ieškovas A. K. pateikė pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 26 d. nutartimi... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo... 13. 1. Terminas buvo praleistas per klaidą minimaliai - tik vieną dieną.... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas, net nesiaiškindamas faktinių aplinkybių ir... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai L. O. ir O. O. prašo kasacinį... 16. Pagal analogiją (CK 1.8 straipsnis) taikant CPK 78 straipsnį ir sprendžiant,... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 19. Ieškovas apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006... 20. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus... 22. Pagal CPK 78 straipsnį procesinis terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas termino apeliaciniam... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 26 d. nutartį ir... 27. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...