Byla 1-138-732/2012
Dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nusikaltimo vietoje buvo užkluptas D. B

1Molėtų rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Liudvikui Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant prokurorei Jolitai Umbrasienei, gynėjui nedalyvaujant, nukentėjusiajam V. T., civilinio ieškovo Valstybinės miškų tarnybos atstovui Gintarui Puidokui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. P., asm.k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, ( - ) studentas, neteistas, gyv. ( - ) kaltinamas pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d., ir

Nustatė

2kaltinamasis A. P. laiko tarpe nuo 2012 m. vasario 13 d. iki 2012 m. vasario 16 d. 18 val., Molėtų r., Alantos sen., Debeikių k., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, V. T. ir R. T. bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame miške nupjovė 5308 litų vertės 64 pušis, kurių bendras tūris 53,08 ktm, ketindamas vėliau jas pagrobti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nusikaltimo vietoje buvo užkluptas D. B..

3Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jam prireikė pinigų, todėl sugalvojo išpjauti ir pavogti svetimą medieną. Spaudoje surado skelbimą, kad perka medieną. Iš J. B. paskolino benzininį pjūklą ir padedamas A. S. Debeikių k., Alantos sen. Išpjovė V. T. priklausančias pušis. Juos visus tris įvykio vietoje aptiko D. B.. Medienos nespėjo pasiimti. Su V. T. ir Valstybinės miškų tarnybos ieškiniais sutinka pilnai, juos žada atlyginti. Su nukentėjusiuoju V. T. ir Valstybinės miškų tarnybos atstovu G.Puidoku susitaikė, jie jam atleido. Dėl padaryto gailisi, prašo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylą nutraukti.

4N. V. T. paaiškino, kad gyvena ( - ). 2009 metais jis įsigijo sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį Molėtų raj., Alantos sen., Debeikių k. 2012-02-18, apie 10 val. 00 min., atvykęs į jam priklausantį sklypą, pastebėjo jog yra nupjautos ir suskersuotos bei paruoštos išvežimui 64 pušys. Iš pradžių pagalvojo, jog nupjautos pušys yra tiek jo, tiek kaimyninio sklypo savininkės L. D., nes nustatyti sklypų ribas buvo sudėtinga. Pasitelkus geodezinių matavimų įmonę UAB“ PROJEKTITA“ paaiškėjo jog visos 64 pušys priklauso jam, o L. D. miške medžiai nenupjauti. Buvo apskaičiuota jog nupjauta 53,08 ktm., medienos. Jam padarytas 5308 litų nuostolis. Jis paskutinį kartą savo sklype buvo 2011 spalio mėnesį ir tada viskas buvo tvarkoje. Jokių leidimų kam nors pjauti mišką ar atlikti kitus veiksmus jis niekam nebuvo davęs.

5Liudytojas A. S. paaiškino, kad besimokydamas Alantos verslo ir technologijos mokykloje susipažino su A. P.. 2012 m. pradžioje, gal vasario mėnesį, A. P. paprašė jo padėti miške panešioti į šalis nupjautų medžių šakas, o už tai žadėjo pavaišinti degtine. Sutiko A. P. padėti iš draugiškumo. Tą pačią dieną, po pamokų su A. P. nuėjo į mišką maždaug apie 1 kilometrą į priešingą pusę nei yra Alantos miestelis. Atėjus prie miško, A. P. užėjo į kažkokią sodybą, iš kurios atsinešė benzininį pjūklą. Miške pamatė ant žemės gulinčias nupjautas pušis, kurių šakos jau buvo nugenėtos. Kiek pušų iš viso buvo nupjauta, neskaičiavo, tačiau tikrai ne mažiau kaip 20. Miške jis rinko pušų šakas ir nešiojo jas į krūvas, o A. P. tuo tarpu ėmė pjauti miške augančias pušis. Vėliau A. P. dar keletą kartų prašė jo padėti nešioti šakas tame pačiame miške. Gal 2-3 kartus, įskaitant pirmą kartą kai jam padėjo, A. P. vis atsinešdavo į mišką benzininį pjūklą ir juo pjaudavo bei genėdavo pušis, tačiau kiek tiksliai medžių iš viso jis išpjovė, nežino. Paskutinį kartą, kai jis padėjo A. P. dirbti miške, į mišką juodos spalvos automobiliu „Nissan“, buvo atvažiavęs jo buvęs klasiokas J. B.. Jis Suprato, kad J. B. buvo paskolinęs A. P. benzininį pjūklą, kuriuo pastarasis miške pjovė pušis. Tą pačią dieną, jau temstant, miške prie jų atėjo kažkokia nepažįstama moteris, kuri sakė, kad jie pjauna svetimą mišką. A. P. sakė, kad dalis miško priklauso ir jam. Moteris klausė A. P. ar jis turi leidimą kirsti mišką, o A. P. atsakė, kad turi, nors jokio leidimo nerodė. Tik po moters apsilankymo miške suprato, kad A. P. galėjo jį apgauti, teigdamas, kad pats yra miško savininkas.

6Liudytojas J. B. paaiškino, kad 2011 m. gruodžio mėnesį per bendrus pažįstamus susipažino su A. P.. 2012 m. vasario mėnesį, jam paskambino A. P., kuris paprašė paskolinti benzininį pjūklą. Jis iš draugiškumo sutiko paskolinti A. P. pjūklą. Jį A. P. nuvežė pats, nuosavu juodos spalvos automobiliu „Nissan 100NX“, valst. Nr. ( - ). Benzininį pjūklą jis A. P. atvežė į sodybą, esančią Molėtų r., netoli Naujasodžio kaimo, kurioje A. P. dažnai būna. Po kelių dienų A. P. paskambino ir pasakė, kad galima pasiimti pjūklą. Nuvažiavęs miške matė išpjautas pušis.

7Liudytoja D. B. paaiškino, kad 2012-02-16, apie 18 val. ji vaikščiojo po mišką, priklausantį jos motinai L. D., esantį Debeikių k., Alantos s., Molėtų r. kadangi nežinojo tikslių motinai priklausančio miško ribų, pagalvojo, kad A. P. pjauna jos motinos mišką, todėl ji pasidomėjo ar A. P. turi leidimą miško pjovimui. A. P. atsakė, kad neturi, bet kitą dieną turės. Vėliau paaiškėjo, kad a. P. išpjovė medžius ne jos motinos, o kito asmens miške.

82012-06-17 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota Debeikių k., Alantos s., Molėtų r. vieta ir nupjauti medžiai. /b.l.4-8/.

92012-03-01 daiktų apžiūros metu apžiūrėti iškirsti medžiai , esantys miške Debeikių k., Alantos s., Molėtų r. /b.l.24-27/.

10LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2012-02-29 pažymoje Nr. S-7K-03-06 su priedais nurodyta, kad valdoje, kurios kadastrinis Nr. ( - ) nukirsta 64 vnt. žalių pušų, kas sudaro 53,08 ktm. medienos. Šiuo neteisėtu miško kirtimu aplinkai padaryta žala 2335,52 Lt, savininkui – 5308 Lt (b.l.17-23).

11Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu konstatuoja, jog A. P. kaltė dėl pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą visiškai įrodyta ir kvalifikuota pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d., teisingai. Kaltinamasis A. P., kirsdamas V. T. priklausantį mišką pasikėsino pagrobti svetimą turtą.

12Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes

13Kaltinamasis A. P. neteistas ( b.l.76); administracinę tvarka nebaustas (b.l.77-78); priklausomybių kabinėto įskaitoje neregistruotas (b.l. 79), charakterizuojamas teigiamai (b.l. 80). Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14Kaltinamojo A. P. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų kategorijos.

15Kadangi kaltinamasis pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, susitaikė su nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, susitarė su jais dėl žalos atlyginimo, neteistas, yra studentas, teismas daro išvadą, jog jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

16Esant tokioms aplinkybėms kaltinamasis A. P. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina, kaip tai numato LR BK 38 str. Sutinkamai su LR BK 67 str. 2 d. 5 p. ir 70 str. kaltinamajam A. P. skirtini nemokami darbai.

17Kaltinamasis A. P. su nukentėjusiuoju V. T. ir civilinio ieškovo Valstybinės miškų tarnybos atstovu susitaikė ir pažadėjo 3291,20 Lt bei 2335,52 Lt atitinkamai atlyginti nukentėjusiajam ir gamtai padarytą žalą.

18Vadovaudamasis LR BPK 297 str. , 301-304 str. str., 305 ,307 str. str., teismas

Nutarė

19A. P. padariusį nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d.; atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Baudžiamąją bylą nutraukti.

20Kaltinamajam A. P. paskirti 60 valandų nemokamų darbų, kuriuos jis turi atlikti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dinos.

21Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Liudvikui... 2. kaltinamasis A. P. laiko tarpe nuo 2012 m. vasario 13 d. iki 2012 m. vasario 16... 3. Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jam prireikė... 4. N. V. T. paaiškino, kad gyvena ( - ). 2009 metais jis įsigijo sklypą, kurio... 5. Liudytojas A. S. paaiškino, kad besimokydamas Alantos verslo ir technologijos... 6. Liudytojas J. B. paaiškino, kad 2011 m. gruodžio mėnesį per bendrus... 7. Liudytoja D. B. paaiškino, kad 2012-02-16, apie 18 val. ji vaikščiojo po... 8. 2012-06-17 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota Debeikių k.,... 9. 2012-03-01 daiktų apžiūros metu apžiūrėti iškirsti medžiai , esantys... 10. LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2012-02-29 pažymoje Nr.... 11. Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 12. Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą teismas atsižvelgė į padarytos... 13. Kaltinamasis A. P. neteistas ( b.l.76); administracinę tvarka nebaustas... 14. Kaltinamojo A. P. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių... 15. Kadangi kaltinamasis pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą... 16. Esant tokioms aplinkybėms kaltinamasis A. P. atleistinas nuo baudžiamosios... 17. Kaltinamasis A. P. su nukentėjusiuoju V. T. ir civilinio ieškovo Valstybinės... 18. Vadovaudamasis LR BPK 297 str. , 301-304 str. str., 305 ,307 str. str., teismas... 19. A. P. padariusį nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str.... 20. Kaltinamajam A. P. paskirti 60 valandų nemokamų darbų, kuriuos jis turi... 21. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...