Byla e2-19053-294/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur negrąžinto kredito, 89,12 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 433,89 Eur mokėjimo palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po sutarties nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2018 m. gegužės 2 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas 2018 m. birželio 6 d. nutarties pagrindu įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Pagal CPK 130 straipsnio nuostatas laikoma, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 22 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9836191001 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui 6 mėnesių laikotarpiui buvo suteiktas 1 500,00 Lt (434,43 Eur) kreditas su 95,43 proc. dydžio metine palūkanų norma, atsakovui įsipareigojant kiekvieno mėnesio 22 dieną sumokėti pradiniam kreditoriui konkrečią skolos dalį ir palūkanas pagal patvirtintą mokėjimo grafiką. Sutartimi šalių sulygta kredito grąžinimo termino pabaigos data – 2014 m. rugsėjo 22 d., o kredito kaina – 444,06 Lt (128,61 Eur). Atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pradinis kreditorius UAB „4finance“, nustatęs atsakovui papildomą terminą įsipareigojimams įvykdyti iki 2014 m. birželio 13 d. ir šiam jų nevykdant, vienašališkai nutraukė Sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „4finance“ (CPK 178, 185 straipsniai). Pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2017 m. birželio 29 d. paskolų portfelio pardavimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą ieškovei.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

9Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovei susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178, 185 straipsniai).

10Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 434,43 Eur negrąžinto kredito ir 89,12 Eur palūkanų.

11Ieškovė, taikydama 95,43 proc. metinę palūkanų normą, už 382 dienas paskaičiavo atsakovui 433,89 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po Sutarties nutraukimo. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). Sutarties 4.4, 6.5 punktais šalys sulygo, kad iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 433,89 Eur mokėjimo palūkanų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokėjimo palūkanos negali būti mažinamos nei CK 1.5 straipsnio, CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų pagrindu, nes jos numato tik kompensuojamųjų palūkanų mažinimą (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-458-440/2018).

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 957,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Ieškovė už ieškinį sumokėjo žyminį mokestį – 15,00 Eur ir apmokėjo 121,00 Eur už advokato suteiktas paslaugas rengiant ieškinį. Patenkinus ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidos – 136,00 Eur, iš atsakovo priteistinos ieškovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Valstybė patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, valstybės patirtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, – 3,36 Eur, priteisiamos iš atsakovo (CPK 92, 93 straipsniai).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovės UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai: 434,43 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų, 43 ct) negrąžintą kreditą, 89,12 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų, 12 ct) bendrą vartojimo kredito kainą, 433,89 Eur (keturių šimtų trisdešimt trijų eurų, 89 ct) mokėjimo palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu po sutarties nutraukimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (957,44 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 136,00 Eur (vieno šimto trisdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į valstybės biudžetą 3,36 Eur (tris eurus, 36 ct) teismo pašto išlaidų.

19Atsakovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

20Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur negrąžinto... 4. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas 2018 m. birželio... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 22 d.... 8. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 9. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovei susidariusį... 10. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 11. Ieškovė, taikydama 95,43 proc. metinę palūkanų normą, už 382 dienas... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei... 13. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 14. Valstybė patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovės... 18. Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) į... 19. Atsakovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 20. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo...