Byla II-1668-815/2010
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-7082 panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Editai Sakalinskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – N. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – N. S. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-7082 panaikinimo arba pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Anonimiškai pasikreipusi moteris, Vilniaus miesto ( - ) g. 37 namo gyventoja, 2010 m. rugpjūčio 16 d. elektroniniu paštu atsiųstu prašymu (b. l. 12) (Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje gautas 2010 m. rugpjūčio 20 d.) informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyrių, kad gyvena bendrabutyje su bendrais patogumais (tualetas, virtuvė, bendro naudojimo); kad kaimynai, gyvenantys ( - ) g. 37-96, įsigijo vilkšunių veislės šuniuką, kuris dažnai būna bendrose patalpose – prausykloje, virtuvėje, koridoriuje, balkone, tualetuose; kad tas šuo ten pat ir tuštinasi; kad į prašymus susitvarkyti šeimininkai reaguoja piktai, susitarti gražiuoju nepavyksta; kad laikyti šunį bendrabutyje, reikėtų atsiklausti kaimynų, tačiau jie to nepaiso. Prašymu (b. l. 12) taip pat prašoma pagelbėti šioje situacijoje, paaiškinant kaimynams, kad šuo turi gyventi jų kambaryje, o ne visur, ir kad negali tuštintis ir šlapintis bendro naudojimo patalpose.

52. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyrius 2010 m. rugpjūčio 31 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. A10-1312 (toliau – ir protokolas Nr. A10-1312) (b. l. 10), kuriame nurodė, kad N. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) g. 37-96, Vilniuje, gyvenamojoje vietoje, t. y. bendrabutyje, laikė šunį. Protokole Nr. A10-1312 nurodyta, kad tuo buvo pažeistas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1251 patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių 27.2 punktas ir padarytas pažeidimas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 110 straipsnio 1 dalyje.

63. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2010 m. rugsėjo 9 d. posėdyje, nedalyvaujant N. S. (žr. šios Komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. protokolą Nr. A11-7082 (b. l. 8)), išnagrinėjo N. S. administracinio teisės pažeidimo bylą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2010 m. rugsėjo 9 d. priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-7082 (toliau – ir nutarimas Nr. A11-7082) (b. l. 2, 7), kuriame, be kita ko, konstatuota, kad N. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) g. 37-96, Vilniuje, bendrabutyje laikė šunį. Nutarime Nr. A11-7082 nurodyta, kad tuo buvo pažeistas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1251 patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių 27.2 punktas ir padarytas pažeidimas, numatytas ATPK 110 straipsnio 1 dalyje. Nutarimu Nr. A11-7082 N. S. skirta administracinė nuobauda – 75 (septyniasdešimt penkių) litų bauda.

74. Skunde (b. l. 1) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – N. S. prašo teismą panaikinti arba pakeisti nutarimą Nr. A11-7082, panaikinant baudą. Skunde nurodo, jog šunį laikė laikinai, kol bus paskiepytas; jog šunį paskiepijus jis būtų išvežtas į Šalčininkų rajoną jos sūnaus vaikams. Skunde taip pat paaiškinama, kad N. S. yra sunki materialinė padėtis, nes ji gauna 324 litų pašalpą per mėnesį.

8Su skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – N. S. pateikė gyvūno vakcinacijos pažymėjimo kopiją (b. l. 3), taip pat savo šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimo serija PP Nr. ( - ) kopiją (b. l. 4).

9II

10Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – N. S. palaikė skundą jame išdėstytais argumentais.

11Teismas

konstatuoja:

121. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje, be kita ko, nustatyta, kad N. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) g. 37-96, Vilniuje, bendrabutyje laikė šunį; kad tuo buvo pažeistas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1251 patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių 27.2 punktas ir padarytas pažeidimas, numatytas ATPK 110 straipsnio 1 dalyje; kad N. S. skirta administracinė nuobauda – 75 (septyniasdešimt penkių) litų bauda (žr. protokolą Nr. A10-1312 (b. l. 10), nutarimą Nr. A11-7082 (b. l. 2, 7)).

132. N. S. patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas“ (2004 m. spalio 28 d. redakcija) 1 dalį, kurioje nustatyta, kad Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų šimtų litų. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti į kitus teisės aktus – nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1251 patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles. Šių taisyklių 27.2 punkte nustatyta, kad šunis, kates laikyti draudžiama bendrabučiuose, dviejų butų ir daugiabučių namų butuose, kurių gyventojai naudojasi juose esančiomis bendromis virtuvėmis, tualetais, voniomis.

14Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą, taip pat į tai, kad N. S. laikė šunį bendrabutyje (žr. protokolą Nr. A10-1312 (b. l. 10), nutarimą Nr. A11-7082 (b. l. 2, 7)), konstatuotina, jog N. S. pagrįstai ir teisėtai yra patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 110 straipsnio 1 dalį. Todėl naikinti nutarimą Nr. A11-7082 nėra jokio teisinio pagrindo; juolab, kad pats administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pripažįsta padaręs administracinį teisės pažeidimą.

153. Kitaip vertintinas N. S. paskirtos administracinės nuobaudos – 75 (septyniasdešimt penkių) litų baudos dydis. Minėta, kad už ATPK 110 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda iki dviejų šimtų litų. Atsižvelgiant į tai, kad N. S. šunį laikė laikinai, t. y. kol jis bus paskiepytas, kad jos yra sunki materialinė padėtis (žr. šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimo serija PP Nr. ( - ) kopiją (b. l. 4)), konstatuotina, jog administracinės nuobaudos tikslai šioje administracinio teisės pažeidimo byloje bus pasiekti N. S. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 1 dalyje, padarymą skiriant administracinę nuobaudą – įspėjimą.

164. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – N. S. skundas tenkintinas, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-7082 keistinas: N. S. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 110 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirtinas įspėjimas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

18N. S. skundą tenkinti.

19Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-7082 pakeisti, N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskiriant įspėjimą.

20Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai