Byla TA-556-32-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų I. N., J. V., V. V. (V. V.), Z. S. ir L. S. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. N., J. V., V. V. (V. V.), Z. S. ir L. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų I. N., J. V., V. V., Z. S. ir L. S. (toliau – ir pareiškėjai) skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus kaip nepagrįstą.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo administracinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,JGK Statyba“ (toliau - ir UAB ,,JGK Statyba“) teismui pateikė prašymą dėl patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 19 d. nutartimi UAB ,,JGK Statyba“ prašymą patenkino iš dalies – priteisė iš pareiškėjų solidariai 1 000 Lt atstovavimo išlaidų patirtų Vilniaus apygardos administraciniame teisme, o UAB ,,JGK statyba“ reikalavimą priteisti 1 000 Lt atstovavimo išlaidų remiantis pinigų priėmimo kvitu Nr. 362863, išrašytu pagal 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05, su byla perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

8II.

9Pareiškėjai 2008 m. kovo 31 d. teismui išsiuntė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties, taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

10Pareiškėjai nurodo, kad teismo nutartį pareiškėjai J. V. ir V. V. gavo 2008 m. kovo 22 d. Pareiškėja L. S. teismo nutartį gavo iš J. V. 2008 m. kovo 29 d. Pašto voke esančiame spaude data – 2008 m. kovo 21 d., yra data, kada nutartį gavo pašto skyrius. Pareiškėjai faktiškai nepraleido atskirojo skundo padavimo termino.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas priimtinas.

14Pareiškėjai skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartį, kuria UAB ,,JGK Statyba“ priteista iš pareiškėjų solidariai 1 000 Lt atstovavimo išlaidų patirtų Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

15Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 3 dalimi, atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties paduotinas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjams dienos.

16Pareiškėjai tvirtina, kad skundžiamos teismo nutarties nuorašą gavo ne anksčiau kaip 2008 m. kovo 22 d. Įvertinus byloje esančią medžiagą netikėti pareiškėjų teiginiais apie nutarties nuorašo įteikimą nėra pagrindo, todėl šiuo atveju 2008 m. kovo 19 d. nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjams diena laikytina jų nurodyta data, t. y. 2008 m. kovo 22 d. Pareiškėjai atskirąjį skundą išsiuntė 2008 m. kovo 31 d. ir minėto septynių dienų atskirojo skundo padavimo termino nepraleido. Atskirasis skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio (Administracinių bylų teisenos įstatymo 148 str.) reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsniu, 148 straipsniu ir 149 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjų I. N., J. V., V. V. (V. V.), Z. S. ir L. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties priimti nagrinėti apeliacine tvarka. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai