Byla 2SA-1-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės Jūratės Blažienės veiksmų, suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ukmergės rajono apylinkės teisme 2010-06-17 gautas pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundas dėl antstolės Jūratės Blažienės veiksmų, vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, pripažinimo neteisėtais, antstolės nušalinimo ir vykdymo veiksmų sustabdymo, kuriuo prašoma antstolės veiksmus, dėl kurių sustabdyta UAB „Miesto energija“ šilumos energijos tiekimo veikla Šventupės katilinėje pripažinti neteisėtais; antstolės veiksmus, kuriais UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausantis turtas, buvęs Šventupės katilinėje, perduotas Ukmergės rajono savivaldybei neužfiksavus jo turto aprašuose, pripažinti neteisėtais; sustabdyti antstolės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0086/10/0865; nušalinti antstolę nuo vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0086/10/0865.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-06-21 nutartimi pareiškėjo UAB „Miesto energija“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo atmetė. Nurodė, kad CPK 510 str. 3 d. numatyta, jog skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, jeigu pripažįsta tai esant reikalinga, turi teisę sustabdyti vykdymo veiksmus. 2010-05-31 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurią vykdant yra skundžiami antstolės Jūratės Blažienės veiksmai, yra apskųsta Vilniaus apygardos teismui. Teismas, patenkinęs pareiškėjo prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, išspręstų apskųstos nutarties taikymą bei vykdymą. Atsižvelgiant į tai teismas sprendė, jog būtinumo stabdyti vykdymo veiksmus, šiuo atveju, nėra.

10III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

11Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-06-21 nutartį ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo UAB „Miesto energija“ prašymą dėl antstolės Jūratės Blažienės vykdymo veiksmų sustabdymo patenkinti. Nurodo, kad pareiškėjo UAB „Miesto energija“ pateikto prašymo dėl vykdomųjų veiksmų sustabdymo bei UAB „Miesto energija“ pateikto atskirojo skundo dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties panaikinimo, yra netapatus dalykas, kas lemia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog patenkinęs prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, išspręstų apskųstos nutarties taikymą ir vykdymą. Ukmergės rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas UAB „Miesto energija“ pateikto prašymo sustabdyti vykdomuosius veiksmus pagrįstumą, privalėjo įvertinti, ar yra CPK 144 str. įtvirtintas pagrindas byloje taikyti pareiškėjo prašomą laikinąją apsaugos priemonę - vykdomųjų veiksmų sustabdymą. Civilinėje byloje, kurioje yra pateiktas UAB „Miesto energija“ atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, UAB „Miesto energija“ prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties, vertins, ar nutartis yra teisėta bei ar pagrįstai Ukmergės rajono apylinkės teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - turto valdymo perdavimą. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino UAB „Miesto energija“ pateiktą prašymą dėl antstolės vykdomųjų veiksmų sustabdymo ir UAB „Miesto energija“ pateiktą atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties, nes skiriasi pateiktų prašymų dalykas bei pagrindas. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad antstolė Jūratė Blažienė savo vykdomaisiais veiksmais pažeidžia viešąjį interesą, dėl ko yra būtina taikyti laikinąją apsaugos priemonę - vykdomųjų veiksmų sustabdymą. UAB „Miesto energija“ pagrindė būtinumą taikyti laikinąją apsaugos priemonę - vykdomųjų veiksmų sustabdymą, tačiau pirmosios instancijos teismas, nenurodęs jokių motyvų, vykdomųjų veiksmų nestabdė. Pagrindą stabdyti antstolės Jūratės Blažienės vykdomuosius veiksmus sudaro tai, kad vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, yra peržengiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribos, t.y. UAB „Miesto energija“ negali vykdyti licencijuojamos šilumos energijos tiekimo veiklos, dėl ko šilumos energijos tiekimas Ukmergės rajone gali būti nutraukiamas, be šilumos energijos lieka daugiau kaip 7 000 šilumos energijos vartotojų (tarp jų - mokyklos, lopšeliai-darželiai). Atsižvelgdami į tai, kad vykdant teismo nutartį, dėl galimai neteisėtų antstolės veiksmų gali būti perduotas bei aprašytas didelės vertės turtas, pripažinus, kad antstolės veiksmai neteisėti, atgręžtinis nutarties vykdymas, bus apsunkintas ar pasidarys neįmanomas, bus pažeisti UAB „Miesto energija“ teisės, nes nepagrįstai ji negalės naudotis didelės vertės turtu dėl ko patirs didelę materialinę žalą. Siekiant išvengti šilumos energijos tiekimo nutraukimo Ukmergės rajone, didelės UAB „Miesto energija“ patirtinos žalos, pirmosios instancijos teismas antstolės Jūratės Blažienės vykdomuosius veiksmus privalėjo stabdyti.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje dėl antstolio veiksmų, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais.

15Pareiškėjas UAB „Miesto energija“, kaip matyti iš bylos medžiagos, kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Jūratės Blažienės veiksmų, vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, pripažinimo neteisėtais, antstolės nušalinimo ir vykdymo veiksmų sustabdymo, kuriuo prašoma antstolės veiksmus, dėl kurių sustabdyta UAB „Miesto energija“ šilumos energijos tiekimo veikla Šventupės katilinėje pripažinti neteisėtais; antstolės veiksmus, kuriais UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausantis turtas, buvęs Šventupės katilinėje, perduotas Ukmergės rajono savivaldybei neužfiksavus jo turto aprašuose, pripažinti neteisėtais; sustabdyti antstolės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0086/10/0865; nušalinti antstolę nuo vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0086/10/0865.

16CPK 510 str. 3 d. nurodyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, jeigu pripažįsta tai esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Taigi įstatymų leidėjo valia pats skundo padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų, ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalingu, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti. Kadangi, šiuo konkrečiu atveju, antstolė vykdo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikant laikinąsias apsaugos priemones (išieškojimo vykdymo procese sustabdymą pagal CPK 145 str. 1 d. 10 p.) ir nukeliant neapibrėžtam laikui 2010-05-31 teismo nutarties realų įvykdymą - ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pagrindinių civilinio proceso tikslų bei principų, t.y. teismo procesinio sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką.

17Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų CPK 145 str., taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, kol nebus apeliacine tvarka išnagrinėtas Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties teisėtumas, nes tokios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų tokia priemone siekiamų įstatyme įtvirtintų tikslų.

18Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 nutartimi suinteresuoto asmens Ukmergės rajono savivaldybės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies ir nutarė iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. Teismas, atsižvelgdamas į suinteresuoto asmens nurodomas aplinkybes, sprendė, kad yra grėsmė pastarojo turtiniams, vešiesiems interesams, be to, suinteresuotam asmeniui pareiškus ieškinį ir priėmus sprendimą jo naudai, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, sprendė, kad yra pagrindas prašymą patenkinti iš dalies.

192010-07-13 klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2010-05-31, apeliacine tvarka yra išspręstas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2S-1431-302/2010. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartis palikta nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra tokio pobūdžio, jog ieškovui pareiškus ieškinį dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, ir teismui galimai priėmus palankų sprendimą, ji realiai padėtų užtikrinti šio sprendimo tinkamą įvykdymą.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Petras Jaržemskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ukmergės rajono apylinkės teisme 2010-06-17 gautas pareiškėjo UAB „Miesto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-06-21 nutartimi pareiškėjo UAB... 10. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 11. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Teisėjų kolegija... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą,... 15. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“, kaip matyti iš bylos medžiagos,... 16. CPK 510 str. 3 d. nurodyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo,... 17. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 19. 2010-07-13 klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2010-05-31,... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti...