Byla P2-660-796/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys - antstolė B. T., BAB „Snoras“, Z. V., J. V

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Miltija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys - antstolė B. T., BAB „Snoras“, Z. V., J. V.,

Nustatė

2pareiškėja CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka pateikė teismui skundo dėl antstolės B. T. veiksmų egzempliorių ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolės B. T. vykdomas pirmąsias pakartotines varžytynes Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) iki įsiteisės teismo nutartis šioje byloje. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/01585 antstolė vykdo varžytynes, kurių metu yra parduodami J. V. ir Z. V. nuosavybės teise priklausantis 0,0585 ha ploto žemės sklypas, pastatas – gyvenamasis namas ir kiemo statiniai, esantys ( - ) (varžytynių Nr. ( - )), UAB „Miltija“ nuosavybės teise priklausantis 0,9600 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (varžytynių Nr. ( - )) ir J. V. nuosavybės teise priklausantis 2,0000 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (varžytynių Nr. ( - )). Mano, kad nenustačius iš varžytynių parduodamo hipoteka įkeisto turto eilės buvo pažeisti įkaitų davėjų interesai, todėl šiuo pagrindu skundžia antstolės veiksmus ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomas varžytynes.

3Antstolė B. T. pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo pareiškėjos prašymą atsisakyti nagrinėti CPK 137 str. 2 d. 4 p. ir 5 p. pagrindu, o nusprendus klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėti - prašymo netenkinti. Nurodė, kad 2014-09-10 gautas pareiškėjos skundas yra priimtas ir bus išnagrinėtas laikantis CPK 510 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų. Mano, kad teikdama pakartotinį skundą dėl antstolio veiksmų pareiškėja siekia ne apginti savo pažeistas teises, o vilkinti vykdymo procesą bei tokiu būdu kiek įmanoma ilgiau išlaikyti savo žinioje sutartine hipoteka įkeistą turtą. Tai grindžia tuo, jog pareiškėja neskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-02 nutarties, kuria buvo atmestas jos prašymas taikyti tas pačias laikinąsias apsaugos priemones, o pakartotinai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ir pakartotinai prašo taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad skolininko J. V. įsipareigojimai kreditoriui BAB „Snoras“ yra didesni nei sutartine hipoteka įkeisto turto vertė. 2014-03-19 priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo Nr. S-14010182, kuriuo buvo įvertintas 2,0000 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), 0,9600 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), 0,0585 ha ploto žemės sklypas, pastatas – gyvenamasis namas ir kiemo statiniai, esantys ( - ), bendra įvertinto turto vertė -1080000,00 Lt. Sutartine hipoteka įkeisto pastato – sandėlio ir žemės sklypo, esančių ( - ) vertė – 1210000,00 Lt. Bendra hipoteka įkeisto turto vertė gali siekti 2290000,00 Lt, o skolininko įsipareigojimai BAB „Snoras“ yra 2384151,03 Lt, 8 proc. metinių palūkanų bei vykdomojoje byloje susidariusios vykdymo išlaidos, todėl realizuotino turto eiles nustatymas šiuo atveju nėra reikšmingas.

4Prašymas atmestinas.

5Susipažinus su pareiškėjos skundu ir pateiktais dokumentais nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/12/01585 dėl 2384151,03 Lt skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų J. V., Z. V. ir UAB „Miltija“ išieškotojo BAB „Snoras“ naudai pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4389-144/2011, išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka įkeistą turtą. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra priimtas J. V. ir UAB „Miltija“ 2014-09-01 skundas suinteresuotiems asmenims Z. V., BAB „Snoras“, antstolei B. T. dėl neteisėtų antstolio veiksmų, kuriuo yra ginčijamas antstolės B. T. paskelbtų pirmųjų pakartotinių varžytinių Nr. 52277, 52279, 52280 teisėtumas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. P2-1231-642/2014 buvo atmestas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsisakyta sustabdyti vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje. 2014-09-10 pareiškėja UAB „Miltija“ pateikė skundą antstolei B. T., kuriuo pakartotinai prašo pripažinti antstolės B. T. pirmųjų pakartotinių varžytynių Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) 2014-08-21 paskelbimą vykdomojoje byloje Nr. 005/12/01585 neteisėtu, nurodydama kitą skundo pagrindą, bei pakartotinai pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, jog 2014-09-10 pateiktą skundą antstolė B. T. priėmė ir nagrinės jį CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat įvertinus tai, jog skunde antstolio veiksmai ginčijami kitu pagrindu, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėtinas iš esmės.

6CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

7Iš pateikto skundo matyti, kad antstolės veiksmai iš esmės skundžiami tuo pagrindu, jog varžytynės paskelbtos nenustačius bendrąja hipoteka įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse tvarkos ir eiliškumo. Antstolė B. T. nurodė, jog bendra sutartinė hipoteka įkeisto turto vertė pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis yra 2290000,00 Lt, o išieškojimas byloje vykdomas dėl 2384151,03 Lt skolos, 8 proc. metinių palūkanų bei vykdomojoje byloje susidariusių vykdymo išlaidų. Iš pateikto prašymo nėra aišku, kokią reikšmę šiuo atveju turėtų hipoteka įkeistų daiktų realizavimo tvarkos nustatymas, kai net ir bendra hipoteka įkeisto turto vertė vykdomojoje byloje nėra pakankama visiškam skolos ir vykdymo išlaidų padengimui. Dėl to laikytina, jog pareiškėja nepateikė teismui pakankamai objektyvių duomenų ir įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (CPK 178 str.).

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių ir kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, konstatuotina, jog šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

9Pareiškėjai išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl išnykus aplinkybėms, dėl kurių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas, pareiškėjai išlieka teisė kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškėjos UAB „Miltija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai