Byla e2A-230-340/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Kutrienės, Neringos Švedienės ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Autairas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Autairas“ patikslintą ieškinį atsakovams V. Š., D. P., V. U., V. G., S. N., T. R., L. Č., A. Č., I. S., K. S., I. B., I. Š., L. O., M. O., G. Š., T. M. R., J. R., S. Š., T. G., A. J. V., L. K., R. S., I. R., A. R., R. S., D. B., S. Z., A. Z., A. K., UAB „ADMI“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo - UAB „A-Z projektai“.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Autairas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 34 385 Eur žalą dėl negauto pelno, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-03-27 ieškovė su atsakovų įgaliotiniais V. Š. ir V. U. pasirašė daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartį Nr. RENI5/03/27-1, kuria ieškovė įsipareigojo nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti atsakovams visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus per objekto garantinį laiką, o atsakovai - pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir sutartį atsakovai privalo pateikti ieškovei, priimti iš ieškovės baigtus darbus ir atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Ieškovė tinkamai atliko objekto projektavimo darbus, parengė techninį darbo projektą, perdavė atsakovams, tačiau statybos darbų pradžiai vykdyti iš atsakovų negavo reikalingų dokumentų, kuriuos pagal sutartį ir teisės aktus atsakovai privalėjo pateikti ieškovei. Atsakovai, nepaisant ieškovo raginimų, nepateikdami ieškovei reikalingos dokumentacijos, vienašališkai nutraukė sutartį, o 2016-02-10 paskelbė ir įvykdė naują viešą konkursą namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams atlikti. Pažymėjo, kad 2015-05-12 ieškovė gavo atsakovo V. Š. raštą „Dėl daugiabučio namo, esančio ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų“, kuriuo informavo ieškovę, kad projektas yra gavęs finansavimą iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros, todėl prašė pradėti daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbus. Ieškovė po 2015-05-12 atsakovo pranešimo pradėjo objekto ( - ), techninio darbo projekto parengimo darbus, kuriam atlikti ieškovas buvo pasisamdęs subrangovą UAB „A-Z projektai“. 2015-07-14 raštu Nr. RENI5/07/14 atsakovas V. Š. ieškovui pranešė, kad laukia informacijos iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros dėl finansavimo sutarties pasirašymo datos, todėl ieškovei tapo neaišku ar tikrai atsakovų projektas turi finansavimą ir pradėjus vykdyti darbus bus atsiskaityta su ieškove. 2015-08-28 atsakovė UAB „ADMI“ el. paštu atsiuntė VIPA 2015-08-28 raštą Nr. 2015/2-311, kuriuo patvirtino, kad atsakovų projektas neturi finansavimo, ir informavo, kad daugiabučių namų (modernizavimo) paskolos sutarčių pasirašymas planuojamas rugsėjo mėn. pradžioje, todėl 2015-09-01 ieškovas raštu Nr. 15/141 informavo, jog numatytų darbų pagal sutartį atlikti iki nustatyto termino pabaigos neįmanoma, prašė pasirašyti papildomą susitarimą pratęsiant sutarties vykdymo terminą. 2015-09-17 buvo pasirašytas susitarimas Nr. REN-71, kuriuo padaryti sutarties pakeitimai apsprendė darbų atlikimo terminą, bet ne vėliau kaip iki 2016-07-01 ir TDP parengimo terminą iki 2015-10-01. 2015-09-04 iki susitarimo Nr. REN-71 pasirašymo, atsakovė UAB „ADMI“ el. paštu ieškovui atsiuntė Aplinkos ministerijos raštą Nr.(13-1)-D8-6510, kuris patvirtino, jog objektas neturi finansavimo ir atsakovų apgavystę, nuslepiant nuo ieškovės faktines aplinkybes. Kadangi ieškovė buvo parengusi TDP, tai 2015-09-17 atsakovas UAB „ADMI“ įsipareigojo pristatyti TDP namo gyventojams, po kurio ieškovė laukė iš atsakovų TDP patvirtinimo, todėl iki 2015-10-01 nesulaukus atsakymo iš atsakovo bei užtrukus statybą leidžiančio leidimo išdavimui iš atsakingų institucijų, ieškovas pateikė 2015-09-30 garantinį raštą Nr. 15/161, kad parengtus TDP 4 egz. pristatys atsakovui iki 2015-10-31 po statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 2015-09-29 ieškovas išrašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 1 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr.000856 už atliktus techninio darbo projekto parengimo darbus bei perdavė atsakovams priimti. Atsakovas V. Š. dokumentus priėmė ir pasirašė. 2015-10-09 atsakovo UAB „ADMI“ atstovė el. paštu informavo ieškovę, kad tik 2015-09-29 buvo pasirašyta paskolos sutartis tarp atsakovo ir VIPA. Ieškovė 2015-10-16 el. paštu informavo atsakovą UAB „ADMI“, kad dar nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas, todėl ieškovė neturi teisės pradėti vykdyti darbų ir galimybės pateikti detalizuotą darbų vykdymo grafiką. Atėjus gruodžio, sausio mėn. ieškovė 2015-12-21 nuvyko pas atsakovus aptarti tolesnių veiksmų bei išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių atsakovai nepateikia ieškovei reikalingų dokumentų statybos darbams pasirengti ir pradėti, o 2015-12-22 gavo atsakovų įspėjimą, jog nepateikus iki 2016-01-29 sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, sutartis atsakovų vienašališkai bus nutraukta. 2016-01-29 ieškovas raštu Nr.16-01-29 išdėstė motyvus dėl ko negali pradėti statybos modernizavimo darbų, todėl ir neturi pareigos pristatyti atsakovams reikalaujamų dokumentų. 2016-02-05 atsakovai atsiuntė ieškovui pareiškimą „Dėl vienašalio daugiabučio namo Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. REN 15/03/27-1 nutraukimo“. 2016-02-12 ieškovas paprašė UAB „ADMI“ suorganizuoti pakartotiną susitikimą su atsakovais dar kartą išaiškinti atsakovams jų pareigas bei prašė anuliuoti pareiškimą ir leisti ieškovui vykdyti sutartį, nes ieškovas yra pasirengęs pateikti reikalingus dokumentus bei pradėti statybos darbus. 2016-02-12 ieškovas www.atnaujinkbusta.lt rado informaciją, kad atsakovai dar 2016-02-10 buvo paskelbę pirkimą Nr. REN-256 „Kvietimą pateikti pasiūlymą namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams pirkti“. Ieškovė 2016-02-15 raštu Nr. 16-02-15 pareiškė, jog su atsakovų sutarties vienašaliu nutraukimu nesutinka. Rangovas 2016-01-29 raštu Nr.16-01-29 paprašė užsakovo pateikti rangovui statybos darbams vykdyti reikalingą dokumentaciją, kuriuos pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir sutartį užsakovas privalo pateikti rangovui. Statybos rangos darbų pradžia pagal sutartį yra laikoma diena, kai rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybos leidimas, pasirašytas statybvietės pardavimo ir priėmimo aktas), kurių perdavimo faktas reikštų statybos rangos darbų pradžią, tačiau rangovas minėtų dokumentų iš užsakovo negavo, todėl statybos rangos darbų rangovas pradėti neturėjo teisės bei neturėjo pagrindo pateikti užsakovui sutarties 1.6 punkte nustatytų sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų. Ieškovo vertinimu, sutartis užsakovo vienašališkai nutraukta neteisėtai, todėl 2016-02-05 užsakovo pareiškimas „Dėl vienašalio daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. REN 15/03/27-1 nutraukimo“ turi būti anuliuotas, rangovui perduota privaloma techninė dokumentacija ir tik tada rangovas įsipareigoja pristatyti užsakovui reikalingą dokumentaciją sutarčiai įvykdyti bei atlikti statybos rangos darbus nustatyta tvarka ir terminais. Dėl atsakovų neteisėtai vienašališkai nutrauktos sutarties Nr. REN 15/03/27-1, ieškovė pagal sudarytą objekto lokalinę sąmatą negavo planuoto pelno (pajamų) ir patyrė 34 385 Eur žalą, kuri priteistina iš atsakovų solidariai.
 2. Atsakovai V. G., S. N., T. R., L. Č., A. Č., I. S., K. S., L. P., I. P., I. Š., V. U., L. O., M. O., T. M. R., J. R., G. Š., S. Š., T. G., A. J. V., L. K., R. S., I. R., A. R., V. Š., D. P., R. S., D. B., S. Z., A. Z., A. K. atsiliepime prašė atmesti patikslintą ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė aiškina faktines aplinkybes, kurios neturi ryšio su rangos sutarties nutraukimu: finansavimo gavimą, santykius su subrangovu UAB „A-Z projektai“, techninio projekto perdavimą ir pan. UAB „Autairas“ nutraukė rangos sutartį dėl atsakovų kaltės, o atsakovai nutraukė sutartį dėl UAB „Autairas“ kaltės. Dėl ieškovės nurodytų aplinkybių atsakovai nėra ir negali būti atsakingi, pvz., dėl finansavimo vėlavimo (finansavimas suteikiamas ne atsakovų pageidaujamu metu, bet įstatymų nustatyta tvarka kompetentingų valstybės institucijų sprendimais). Dėl šių aplinkybių ieškovė iki rangos sutarties nutraukimo nebuvo reiškęs pretenzijų, nors pagal sutarties 11.1.25 punktą, ieškovė, kaip rangovė, privalėjo raštu informuoti užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Bendrasavininkiai rangos sutartį nutraukė teisėtai ir pagrįstai, laikydamiesi nustatytos tvarkos. Ieškovė nesugebėjo paaiškinti, kodėl jis, nepaisant jam suteikto papildomo termino, taip ir neištaisė rangos sutarties pažeidimų - nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) bei rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų. Dėl to ir buvo nutraukta rangos sutartis. Ieškovė įsipareigojo pateikti banko garantiją ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus iki statybos darbų vykdymo pradžios. Šio įsipareigojo ieškovas neįvykdė. Ieškovė privalėjo apsidrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu jau 2015-03-27, kada įsigaliojo rangos sutartis ir būti apsidraudusiu iki įvykdys visus savo įsipareigojimus. Šio reikalavimo ieškovė nevykdė visą sutarties galiojimo laikotarpį. 2015-12-01 raštu Nr. REN-17 ieškovė dar kartą buvo informuotas, kad pasirašyta daugiabučio namo renovacijos finansavimo sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra bei priminta, kad remiantis sutarties 1.6. punktu, ieškovas UAB „Autairas“ įsipareigojo iki statybos darbų vykdymo pradžios pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus. Ieškovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, bendrasavininkiai 2015-12-22 pateikė įspėjimą dėl sutarties vienašalio nutraukimo. Tik pasibaigus terminui, per kurį ieškovė galėjo ištaisyti įsipareigojimų vykdymo trūkumus, pasibaigus rangos sutarčiai, ieškovė 2016-01-29 pateikė atsakymą į bendrasavininkių įspėjimą dėl sutarties nutraukimo. UAB „Autairas“ galėjo reikalauti iš bendrasavininkių dokumentų pateikimo tik po to, kai pats įvykdys įsipareigojimus pateikti sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą - banko garantiją bei civilinės atsakomybė draudimą. Ieškovui nepateikus įsipareigojimų užtikrinimo, bendrasavininkiai ne tik turėjo teisę vienašališkai nutraukti rangos sutartį, bet ir privalėjo tai padaryti siekiant užtikrinti iš valstybės gauto finansavimo tinkamą panaudojimą. Ieškovė nepateikė privalomų dokumentų dėl savo kaltės. Bendrasavininkiai pagrįstai manė, kad ieškovas nesirengia tinkamai vykdyti rangos sutarties ir dėl to galimi dideli (neproporcingi) nuostoliai. UAB „Autairas“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, tapo aišku, kad ieškovo galimybės tinkamai įvykdyti rangos sutartį buvo itin abejotinos. Ieškovės reikalavimas dėl 34 385 Eur planuoto negauto pelno nepagrįstas, kadangi rangos sutartis buvo nutraukta išimtinai dėl ieškovės, todėl dėl to atsiradę nuostoliai priskirtini išimtinai ieškovui. Ieškovas reikalavimą dėl negauto pelno grindžia paties parengta lokaline sąmata, kuri nėra niekuo pagrįsta, todėl vertintina tik kaip ieškovo nepagrįstų norų išraiška. Šiuo atveju nebuvo nei neteisėtų veiksmų, nei ieškovė pagrindė realią galimybę gauti nurodyto dydžio pelną. Kadangi UAB „Autairas“ iškelta restruktūrizavimo byla, vadinasi, ji ilgą laiką dirbo nuostolingai. Didelė tikimybė, kad dėl rangos sutarties vykdymo UAB „Autairas“ būtų gavęs ne pelno, o patyręs, kaip ir savo ankstesnėje veikloje, nuostolius.
 3. Atsakovė UAB „ADMI“ atsiliepime prašė pakeisti UAB „ADMI“ procesinę padėtį iš atsakovo į trečiąjį asmenį, UAB „Autairas“ ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „ADMI“, teikdama bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugas, buvo bendrasavininkų įgaliota komunikuoti su ieškove ir prižiūrėti sutarties vykdymą. UAB „ADMI“ ir bendrasavininkai 2013-10-14 pasirašė pavedimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti daugiabučio namo renovacijos proceso organizavimo, priežiūros ir valdymo paslaugas bendrasavininkų pavedimu. Ieškovė pati patvirtino, kad ji dar negavo statybos leidimo, bet vengdama sutartimi nustatytų įpareigojimų vykdymo, nurodė, kad statybos leidimą, tariamai, turi gauti bendrasavininkai. Ieškovė ne tik delsė pateikti sutarties 1.6. punkte išvardytus dokumentus, bet ir delsė priimti subrangovo UAB „A-Z projektai“ parengtą Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nebendradarbiavo nei su subrangovu, nei su bendrasavininkais, nei su UAB „ADMI“, siekiant nevilkinti projekto įgyvendinimo, neliko kitos išeities, kaip UAB „ADMI“, veikiančiam kaip bendraturčių įgaliotam renovacijos proceso prižiūrėtojui, priimti parengtą techninį darbo projektą iš subrangovo. Ieškovei nepateikiant pagal sutartį privalomų pateikti banko garantijos ir civilinės atsakomybės draudimo dokumentų, bendrasavininkai 2015-12-22 pateikė ieškovui įspėjimą dėl sutarties vienašalio nutraukimo. 2016-01-20 ieškovė elektroniniu paštu siūlė atsakovui pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą vietoj sutartimi nustatytos banko garantijos, tačiau tai neatitiko Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimo konkurso sąlygų ir sutarties reikalavimų. Ieškovei nepateikus sutartimi nustatytų dokumentų, bendrasavininkai 2016-02-05 pareiškimu teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2016-01-29. Ieškovė nuslepia tikruosius faktus ir paties ieškovo nesąžiningą neveikimą, kadangi bet kokie darbai ir bendrasavininkų įsipareigojimai gali būti vykdomi tik po to, kai ieškovė pateikia sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą. Ieškovė, o ne bendrasavininkai turėjo parengti visus dokumentus. Ieškovė negalėjo pateikti banko garantijos dėl sudėtingos finansinės padėties ir tą patvirtina ieškovės kreditorių pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo ir ieškovo prašymas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Bendrasavininkai pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė sutartį (12.2. p.). Sutarties 1.6. punkte nurodytų dokumentų nepateikimas laikytinas netinkamu vykdymu ir esminiu sutarties pažeidimu, kas leido bendrasavininkams vienašališkai nutraukti sutartį. Kuo ilgiau ieškovas delsė ir nepateikė sutarties 1.6 punkte nurodytų dokumentų, tuo toliau buvo nukeliama rangos darbų pradžia dėl ko bendrasavininkai prarado suinteresuotumą sutarties vykdymu. Ieškovei vengiant pateikti sutarties 1.6 punkte nurodytus dokumentus bei nesiimant priemonių rangos darbams pradėti, bendrasavininkai pagrįstai manė, kad ieškovė nesirengė tinkamai vykdyti sutarties bei dėl sutarties nutraukimo nepatirs labai didelių (neproporcingų) nuostolių.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovės UAB „Autairas“ 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „ADMI“ 1 300 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovams ir atsakovų atstovams V. Š. ir V. U. bei 739,87 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Sprendimą grindė šiais motyvais:
  1. Vertindamas ieškovės reikalavimą (dėl negautų pajamų priteisimo) bei nurodomą faktinį pagrindą, kuris siejamas su 2015-03-27 daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartimi Nr. REN15/03/27-1, kurios šalimi nebuvo UAB „ADMI“, teismas sutiko su UAB „ADMI“, kad šis subjektas nėra tinkamas atsakovas byloje, todėl šio subjekto atžvilgiu reikalavimai negali būti reiškiami ir tenkinami (CPK 45 str.). Pagal ieškovės ieškinio reikalavimą ir ieškinio faktinį pagrindą tinkamais atsakovais byloje laikytini tik 2015-03-27 daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartį Nr. REN15/03/27-1 sudarę Daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai.
  2. Nagrinėjamu atveju teismas pagal bylos duomenys nenustatė atsakovų neteisėtų veiksmų, gi, priešingai, bylos duomenys patvirtina tai, kad sutartis buvo nutraukta pačiai ieškovei UAB „Autairas“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų.
  3. Teismas sutiko su UAB „ADMI“ argumentais, kad rangos darbai turi būti atlikti laikantis sutartimi nustatyto grafiko, o nepateikus sutarties 1.6 punkte nurodytų dokumentų, buvo nukeliama rangos darbų pradžia, dėl ko bendrasavininkai prarado suinteresuotumą sutarties vykdymu. Ieškovė nepateikė sutarties 1.6 punkte nurodytų dokumentų dėl savo kaltės, o tokios pareigos neįvykdymas nėra susijęs su atsakovų veiksmais. Ieškovei vengiant pateikti sutarties 1.6 punkte nurodytus dokumentus, bendrasavininkai pagrįstai manė, kad ieškovė nesirengė tinkamai vykdyti sutarties bei dėl sutarties nutraukimo nepatirs labai didelių (neproporcingų) nuostolių.
  4. Ieškovė, teikdama ieškinį dėl žalos (negautų pajamų atlyginimo), neįrodė atsakovų kaltės, t. y. neįrodė šios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Nėra pagrindo konstatuoti atsakovų neteisėtų veiksmų, todėl taip pat negali būti konstatuota priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio), todėl ieškovės reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo laikytinas neįrodytu ir atmestinas (CPK 185 str.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Autairas“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-31 d. sprendimą ir priteisti solidariai iš atsakovų V. Š., D. P., V. U., V. G., S. N.,T. R., L. Č., A. Č., I. S., K. S., I. B., I. Š., L. O., M. O., G. Š., Timothy M. R., S. Š.,T. G., A. J. V., L. K., R. S., I. R., A. R., R. S., D. B., S. Z., A. Z., A. K., 34 385,00 Eur žalą dėl negauto pelno ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Skundą grindė šiais argumentais:
  1. Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai nekreipė dėmesio į statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus bei priėmė sprendimą vadovaudamasis išimtinai tik keliais Sutarties punktais, tokiu būdu pažeisdamas sutarčių aiškinimo taisykles nustatytas ne tik LR CK 6.193 str., bet ir teismų praktikoje;
  2. Teismas laikė, kad dokumentus gauti yra rangovo (šiuo atveju apeliantės) pareiga ir dėl to statybų pradžia priklauso išimtinai nuo tos dienos kai apeliantė gavo visus reikiamus dokumentus. Toks sutarties aiškinimas yra iš esmės ydingas, kadangi ne tik tolimesnės sutarties nuostatos, bet ir statybų darbus reglamentuojantys teisės aktai nurodo kokius dokumentus rangovui turi pateikti užsakovas (atsakovai). Kadangi Sutartis nedetalizuoja kokius dokumentus privalo pateikti atsakovai, teismas turėjo atsižvelgti į Statybos įstatymą bei į kitus teisės aktus, reguliuojančius statybos darbus.
  3. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei kilti, o būtent - kaltės, neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio. Būtent dėl aukščiau išvardintų priežasčių ir aplinkybių, į kurias Vilniaus miesto apylinkės teismas visiškai neatsižvelgė, atsakovų veiksmai turėtų būti laikomi neteisėtais dėl atsakovų neveikimo, kai šie buvo įpareigoti atlikti veiksmus. Dėl atsakovų neveikimo - dokumentų negavimo ir neperdavimo, fakto slėpimo, kad atsakovų projektas neturi finansavimo ir galiausiai vienašališko sutarties nutraukimo, ieškovė patyrė didelius nuostolius.
 2. Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė šiuos atsikirtimus į skundą:
  1. Apeliantė BUAB „Autairas“ teigia, kad ji nesutiko su tokiu Rangos sutarties nutraukimu, tačiau nepaaiškina, kodėl tokiu atveju ji Rangos sutarties nutraukimo neginčijo. Reikalavimo pripažinti Rangos sutarties nutraukimą negaliojančiu apeliantė niekada nėra pareiškusi. BUAB „Autairas“ kuria tik jai vienai suprantamas ir niekuo bendro su realiomis faktinėmis aplinkybėmis neturinčias hipotezes, kurias bando įrodinėti dar kitomis savo susigalvotomis aplinkybėmis.
  2. Rangos sutartis buvo nutraukta dėl ieškovo BUAB „Autairas“ kaltės - jam neįvykdžius jo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) bei rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų.
  3. Bendrasavininkiai Rangos sutartį nutraukė teisėtai ir pagrįstai, laikydamiesi įstatymų nustatytos tvarkos. Ieškovė BUAB „Autairas“ taip ir nesugebėjo paaiškinti, kodėl ji - profesionalus verslininkas statybos srityje, nepaisant jam suteikto papildomo termino, taip ir neištaisė savo Rangos sutarties pažeidimų - nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) bei rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų.
  4. Ieškovės BUAB „Autairas“ pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą Rangos sutartyje nėra niekaip siejama su jokia Bendrasavininkių pareiga. Ieškovės BUAB „Autairas“ pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą buvo nesąlygiška, todėl jokie bendrasavininkių veiksmai ar neveikimas negalėjo pašalinti ieškovės BUAB „Autairas“ pareigos Rangos sutartyje nustatytais terminais įvykdyti šiuos įsipareigojimus.
  5. Bendrasavininkiai, būdami vartotojai, sudarę su ieškove BUAB „Autairas“ - profesionaliu verslininku Rangos sutartį savo asmeninio ar šeimos būsto renovavimui, nutraukdami Rangos sutartį pagrįstai gynė savo teisę užsitikrinti tinkamą renovavimo darbų atlikimą.
  6. Rangos sutartis buvo nutraukta išimtinai dėl ieškovo BUAB „Autairas“ kaltės, todėl visi dėl to atsiradę nuostoliai ir priskirtini išimtinai ieškovui BUAB „Autairas“. Taigi, jokios bendrasavininkių kaltės, t. y. būtinos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto apylinkės teismas savo sprendime pagrįstai konstatavo, kad ieškovas BUAB „Autairas“ neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio) - tiksliau, nei vienos iš šių privalomų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, todėl ieškovo reikalavimas dėl negautų pajamų priteisimo laikytinas neįrodytu ir atmestinas (CPK 185 str.).
 3. Atsakovas UAB „ADMI“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimą. Nurodė šiuos atsikirtimus:
  1. Ieškovė savo apeliacinį skundą grindžia tariamais bendrasavininkų ir atsakovės nesąžiningais veiksmais, tačiau visiškai nuslepia tikruosius faktus ir pačios ieškovės nesąžiningą neveikimą, taip nepagrįstai klaidindama teismą;
  2. Ieškovės pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą Rangos sutartyje nėra niekaip siejama su jokia bendrasavininkių pareiga. Ieškovės pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą buvo nesąlygiška. Jokie bendrasavininkių veiksmai ar neveikimas negalėjo pašalinti Ieškovo pareigos Rangos sutartyje nustatytais terminais įvykdyti šiuos įsipareigojimus.
  3. Ieškovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, vengiant priimti subrangovo parengtą dokumentaciją, vendrasavininkus atstovaujančiam atsakovui nieko kito neliko, kaip tik tiesiogiai priimti subrangovo parengtą techninį darbo projektą, statybos leidimą ir kitą reikalingą dokumentaciją, todėl 2015 m. gruodžio mėnesio 16 d. Subrangovas ir atsakovė pasirašė dokumentų priėmimo – perdavimo aktą.
  4. Ieškovė iškreipia faktus ir apeliuoja į tariamą bendrasavininkų pareigą pateikti statybos pradžiai reikalingus dokumentus. Visą reikalingą dokumentaciją parengė ir ieškovę ragino priimti jo pasitelktas subrangovas, tačiau dėl pačios ieškovės neteisėto delsimo bei Sutarties vykdymo vilkinimo, dokumentų ieškovė nepriėmė.
  5. Ieškovas vengė pateikti Sutarties 1.6. nurodytus dokumentus, kurių nepateikus rangos darbai negalėjo būti pradėti ir Sutartis negalėjo būti tinkamai vykdoma, taip pat nesiėmė jokių veiksmų rangos darbų pradžios iniciavimui, todėl bendrasavininkai visiškai teisėtai nutraukė Sutartį.
  6. Apeliantės teiginiai, kad ji negavo 34 385 Eur palnuoto pelno, kurį laiko žala – visiškai nepagrįsti. Ieškovė reikalavimą dėl negautų pajamų grindė suvestiniu statybos kainos apskaičiavimu ir sąmatomis, anot ieškovės, sudarytomis vadovaujantis UAB „Sistela“ parengtais statybos resursų sąnaudų ir skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkiniais. Atsakovė nesutinka su ieškovės pateiktais įrodymais, pagrindžiančiais ieškovės prašomų atlyginti nuostolių dydį, bei mano, kad ieškovės pateiktos sąmatos nėra tinkamas faktinių išlaidų paskaičiavimas, grindžiamos prielaidomis ir neatitinka tikrovės.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

10

 1. Apeliacinis skundas atmestinas.
 2. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Byloje nustatyta, kad UAB „ADMI“ 2016-02-10 teikė kvietimą pateikti pasiūlymą namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams pirkti Nr. REN-256. 2016-03-27 tarp Daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų, atstovaujamų namo įgaliotinių V. Š. ir V. U., ir ieškovės UAB „Autairas“ buvo sudaryta daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartis Nr. REN15/03/27-1, kurioje susitarta, jog rangovas iki sutarties pasirašymo užsakovui pateikia projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus, o iki statybos darbų vykdymo pradžios – sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus. Sutarties 2.1.2 punktas numatė, kad statybos rangos darbų pradžia pagal šią sutartį yra laikoma diena, kai rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybos leidimas, pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas). Iki statybos rangos darbų pradžios rangovas privalėjo tinkamai pasirengti darbų atlikimui: parengti visus darbų atlikimui reikalingus dokumentus, TDP, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka sutartyje numatytą darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas ir kitas priemones. Sutarties 12.2 punktas numatė, kad užsakovas turi teisę įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų vienašališkai be teismo nutraukti sutartį, jeigu rangovas nevykdo esminių sutarties sąlygų (CK 6.217 str.). UAB „ADMI“ 2015-12-01 raštu Nr. REN-171 prašė UAB „Autairas“ vykdyti sutarties sąlygas ir laiku pateikti sutarties 1.6 punkte išvardintus reikiamus dokumentus (rangovas įsipareigoja iki statybos darbų vykdymo pradžios pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus). Daugiabučio namo Polocko g. 43, Vilniuje, Jungtinės veiklos dalyviai 2015-12-22 įspėjimu reikalavo ne vėliau kaip iki 2016-01-29 pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus. Rangovas iki 2016-01-29 nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentų, todėl užsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškė, kad 2015-03-27 Daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartis Nr. REN15/03/27-1 užsakovo nutraukta vienašališkai nuo 2016-01-29. UAB „Autairas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 34 385 Eur žalą dėl negauto pelno, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendimą teismas motyvavo tuo, kad byloje nėra įrodyta neteisėtų atsakovų veiksmų, o sutartis buvo nutraukta pačiai ieškovei UAB „Autairas“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Teismas sutiko su UAB „ADMI“ argumentais, kad rangos darbai turi būti atlikti laikantis sutartimi nustatyto grafiko, o nepateikus sutarties 1.6 punkte nurodytų dokumentų, buvo nukeliama rangos darbų pradžia, dėl ko bendrasavininkai prarado suinteresuotumą sutarties vykdymu. Ieškovei vengiant pateikti sutarties 1.6 punkte nurodytus dokumentus, bendrasavininkai pagrįstai manė, kad ieškovė nesirengė tinkamai vykdyti sutarties bei dėl sutarties nutraukimo nepatirs labai didelių (neproporcingų) nuostolių. Be to, teikdama ieškinį dėl žalos (negautų pajamų atlyginimo), ieškovė neįrodė atsakovų kaltės. Teismas padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio), todėl ieškovės reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo laikė neįrodytu ir atmetė (CPK 185 str.).
 5. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nekreipė dėmesio į statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus bei priėmė sprendimą vadovaudamasis išimtinai tik keliais Sutarties punktais, tokiu būdu pažeisdamas sutarčių aiškinimo taisykles nustatytas ne tik LR CK 6.193 str., bet ir teismų praktikoje. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės teiginiais nesutinka.
 6. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.193 straipsniu, sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Viso sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, šalių sudarytos sutarties nutraukimas iš esmės buvo susietas su 1.6 punkto nuostata, kuri numatė, kad rangovas iki sutarties pasirašymo užsakovui pateikia privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus, o iki statybos darbų vykdymo pradžios – sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus.
 7. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu sutarties išaiškinimu, jog statybos darbai galėjo būti pradedami tik tada, kada rangovė UAB „Autairas“ pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus. Negana to, pačioje sutartyje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kas turi pateikti nurodytus dokumentus ir kada jie turi būti pateikti. Sutartyje nėra įtvirtina nuostatų, kurios numatytų priešpriešinius užsakovo ar kito subjekto veiksmus (elgesį), siejamą su sutarties 1.6 punkto sąlygos įgyvendinimu. Dėl išdėstyto konstatuotina, jog ieškovės pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą rangos sutartyje negali būti siejama su bendrasavininkių atitinkamomis pareigomis, kadangi sutarties 1.6 punkte numatyti rangovės įsipareigojimai nebuvo išimtinai susieti su užsakovų atliktais veiksmais ar jų sąlygoti. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovei UAB „Autairas“ ne kartą buvo teikiami reikalavimai dėl sutarties 1.6 punkto sąlygos tinkamo nevykdymo, tačiau ieškovė šių įsipareigojimų nesugebėjo įvykdyti. Be to, pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės teiginys, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą vadovaudamasis išimtinai tik keliais sutarties punktais. Pažymėtina, jog apeliantė skunde nenurodė argumentų, kodėl statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus, kuriais neva nepagrįstai nesirėmė pirmosios instancijos teismas, ji laiko svarbesniais įrodymais nei tarp šalių sudarytos sutarties nuostatos ir jose įtvirtinti įsipareigojimai, todėl tokie teiginiais laikytini nepagrįstais ir neįrodytais (CPK 178 straipsnis).
 8. Tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde ieškovė nurodė, jog bendrasavininkai ir atsakovė UAB „ADMI“ elgėsi nesąžiningai, kadangi nepateikė ieškovei reikalingos dokumentacijos statybos darbų pradžiai, todėl ieškovė neturėjo pareigos perduoti Sutarties 1.6. punkte nurodytos dokumentacijos. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės teiginiais nesutinka.
 9. Pažymėtina, jog pagal Sutarties 1.7. punktą rangovas darbus pradeda vykdyti tik po to, kai raštu gauna patvirtinimą iš užsakovo apie gautą finansavimą. Tokį patvirtinimą ieškovė gavo 2015 m. spalio 9 elektroniniu paštu bei 2015 m. gruodžio 1 d. raštu. Be to, kaip jau minėta, pagal Sutarties 1.6. punktą rangovas iki statybos darbų vykdymo pradžios įsipareigojo pateikti užsakovui sutarties vykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus. Iš byloje esančių rašytinių įridymų (susirašinėjimų tarp šalių) matyti, jog ieškovė vendgė vykdyti Sutarties 1.6 punkte numatytą reikalavimą remdamasi tuo, kad bendrasavininkai nepateikė ieškovei statybos leidimo, perengto ir patvirtinto statinio projekto su užsakovo techninio prižiūrėtojo pritarimu ir kt. Apeliacinės instancijos teismas neneigia to, kad tam tikrus dokumentus rangovui turėjo pateikti ir bendrasavininkai iki statybos darbų vykdymo pradžios, tačiau pažymi, jog ieškovės pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą Rangos sutartyje nėra niekaip siejama su jokia bendrasavininkių pareiga. Akcentuotina ir tai, jog pagal Sutarties 2.1.2. punktą, statybos rangos darbų pradžia pagal Sutartį yra laikoma ta diena, kai būtent rangovas gavo visus reikalingus dokumentus.
 10. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepimė į apeliacinį skundą nurodyta aplinkybe, jog ieškovė ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į banką dėl garantijos gavimo, taip pat nepateikė įrodymų, kad jai nebuvo suteikta garantija būtent dėl to, kad bendrasavininkai nepateikė reikiamų dokumentų, todėl konstatuotina, jog iš esmės apeliantė į bylą nepateikė jokių patikimų įrodymų, kad ji apskritai stengėsi įvykdyti Sutarties 1.6 punkte numatytus įsipareigojimus.
 11. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), matyti, jog Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi ieškovei UAB „Autairas“ iškėlė bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-348-544/2016). Nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 31 d. Minėtoje byloje teismas konstatavo, jog UAB „Autairas“ turi įsiskolinimą 5279,88 Eur sumai pagal 2014-06-25 rangos sutartį su UAB „Firsta“, 40 432,94 Eur sumai pagal 2013-11-22 sutartį Nr. CPO23258 bei 2015-03-16 Susitarimą Nr. 1. su UAB „Molėtų švara“, 21458,73 Eur sumai pagal 2015-06-04 statybos rangos sutartį Nr. 15/06/04 su UAB „Vilniaus statyba LT“, 9228,42 Eur sumai pagal 2014-07-24 rangos darbų sutartį Nr. 14/07/25 su UAB „Reforsas“ ir kt. Vadinasi, savo sutartinių įsipareigojimų ieškovė iš esmės nevykdo jau nuo 2014 m. vidurio. Dėl išdėstytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su atsakovės UAB „ADMI“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyta aplinkybe, jog ieškovės galimai negalėjo pateikti banko garantijos dėl sudėtingos finansinės padėties. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, sunki finansinė padėtis taip pat galėtų būti ir kriterijus, apibūdinantis ieškovės galimybes vykdyti 2016-03-27 su atsakovais pasirašytą daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutartį Nr. RENI5/03/27-1. Aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės taip pat galėtų rodyti ir pačios ieškovės nesąžiningumą, kuomet ji prisiimta didelės apimties finansinius įsipareigojimus turėdama finansinių sunkumų.
 12. Skunde apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei kilti – kaltės, neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio. Pasak apeliantės, dėl atsakovų neveikimo - dokumentų negavimo ir neperdavimo, fakto slėpimo, kad atsakovų projektas neturi finansavimo ir galiausiai vienašališko sutarties nutraukimo, ieškovė patyrė didelius nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantės teiginius vertina kritiškai.
 13. Kaip jau minėta, pateiktu ieškiniu ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 34 385 Eur žalos dėl negauto pelno. Pažymėtina, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.). Kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje yra pažymėjęs, kad negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodyti; netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2014; kt.). Tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų; nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/ 2012; kt.).
 14. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovė, teikdama ieškinį dėl žalos, neįrodė ne tik atsakovų kaltės, bet ir visų kitų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.
 15. Kaip jau buvo nurodyta nutarties 14-16 punktuose, Sutarties 1.6 punkte numatyti rangovės įsipareigojimai nebuvo išimtinai susieti su užsakovų atliktais veiksmais ar jų sąlygoti, o ieškovės pareiga pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimą Rangos sutartyje nėra niekaip siejama su jokia bendrasavininkių pareiga, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, kad dėl atsakovų dokumentų negavimo ir neperdavimo ieškovė patyrė didelius nuostolius ir kad tokie atsakovų veiksmai galėtų būti laikomi neteisėtais.
 16. Akcentuotina, jog kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos sprendžiant dėl negautų pajamų priteisimo, konstatavo, kad negautų pajamų įrodinėjimas reiškia aplinkybių, kurių nebuvo, tačiau galėjo būti, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, įrodinėjimą. Taigi įrodinėjama negautų pajamų reali gavimo galimybė ir jų dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2014 ir kt.).
 17. Ieškovė reikalavimą dėl negautų pajamų grindė suvestiniu statybos kainos apskaičiavimu ir sąmatomis, sudarytomis vadovaujantis UAB „Sistela“ parengtais statybos resursų sąnaudų ir skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkiniais. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismu ir atsakovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyta aplinkybe, kad ieškovės pateikti įrodymai negali pagrįsti prašomų atlyginti nuostolių dydžio, kadangi iš emės yra grindžiami tik prielaidomis, neapibrėžtais rodikliais, o ne tikrovėje nustatytais faktais ir galimai atliktais darbais. Kaip ne kartą yra pažymėjęs kasacinis teismas, negautų pajamų, atlyginimo atveju, žala nepreziumuojama, todėl ieškovas turi įrodyti, kad negautos pajamos yra realios, bet ne tikėtinos. Bendras ir vienas iš svarbiausių reikalavimų, keliamas norint atlyginti bet kokius nuostolius, yra jų realumas. Kadangi netiesioginiai nuostoliai nėra akivaizdūs lyginant su tiesioginiais, skiriasi tiesioginių ir netiesioginių nuostolių realumo, kurį reikia įrodinėti (CPK 178 str.), laipsnis. Realiomis laikomos ir turi būti atlyginamos tos rangovo pajamos, kurias jis būtų gavęs kokybiškai ir nustatytu laiku įvykdęs sutartį, neneigiant paties prievolių įvykdymo tinkamai ir laiku realumo bei esant tuometinei mokesčių bazei. Negautos pajamos yra pagrįstai iš statybos rangos sutarties tikėtinos gauti lėšos, kurios šaliai liktų įvertinus visas sąnaudas ir įplaukas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; kt.).
 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės UAB „Autairas“ pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodyta pelno suma negali būti laikoma realiomis ieškovės negautomis pajamomis, nes iš pateiktų įrodymų negalima nustatyti sąnaudų ir įplaukų, kurias įvertinus gaunamas ikimokestinis pelnas. Byloje nėra duomenų, kokia pelno norma buvo suplanuota pasirašant sutartį ir kokia ji būtų buvusi iš tiesų, be to, iš pateiktos sąmatos nėra matomas realus ieškovės darbuotojų skaičius ir, ar mokėtinas socialinio draudimo dydis yra realus ir pagrįstas.
 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje civilinėje Nr. 3K-3-252/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų ieškovės apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, kadangi jie nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi.
 20. Atsakovai Daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai V. Š., D. P., V. U., V. G., S. N., T. R., L. Č., A. Č., I. S., K. S., I. B., I. Š., L. O., M. O., G. Š., T. M. R., J. R., S. Š., T. G., A. J. V., L. K., R. S., I. R., A. R., R. S., D. B., S. Z., A. Z., A. K. patyrė 700 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, šios išlaidos priteistinos visa apimtimi (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog iš 2016-12-15 mokėjimo nurodymo matyti, kad minėtas bylinėjimosi išlaidas už atsakovus advokatų kontorai sumokėjo atsakovė UAB „ADMI“, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos jai.
 21. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš ieškovės UAB „Autairas“ (į. k. 147063097) atsakovės UAB „ADMI“ (į.k. 300527781) naudai 700 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai