Byla 2S-1295-431/2013
Dėl kreditavimo sutarties Nr. KK08/08/03B nutraukimo pripažinimo neteisėtu, išvadą byloje teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl kreditavimo sutarties Nr. KK08/08/03B nutraukimo pripažinimo neteisėtu, išvadą byloje teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių tarnyba.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus atsisakant atidėti paskolos grąžinimą neteisėtais, pažeidžiančiais ieškovo ir jo šeimos interesus; pripažinti atsakovo 2008-08-01 kreditavimo sutarties Nr. KK 08/08/03B nuostatas dėl atsakovo teisės vienašališkai nutraukti minėtą sutartį nesąžiningomis ir todėl neprivalomomis ieškovui; įpareigoti atsakovą tęsti 2008-08-01 kreditavimo sutarties Nr. KK 08/08/03B vykdymą, t.y. šalis sugrąžinti į padėtį buvusią iki kreditavimo sutarties nutraukimo, ją partęsiant. Ieškovas, siekdamas užtikrinti ieškovo ir atsakovo turtinių interesų apsaugą bei būsimą teismo sprendimą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždėti ieškovo turtui - 0,0600 ha žemės sklypui, ( - ), areštą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-19 nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas konstatavo, jog ieškovas ieškinyje konkrečiai nenurodė, kokiu pagrindu prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nenustatė pagrindų, kad ieškovas tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių paties ieškovo nurodytam turtui, būtų apsunkintas teismo procesinio sprendimo vykdymas (CPK 185 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas A. T. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-19 nutartį ir priimti naują sprendimą – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 0,600 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pagal Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/08/03B ieškovo žemės sklypas buvo įkeistas atsakovui. Ieškovas, siekdamas atnaujinti kredito suteikimo sutartį ir teikdamas teismui prašymą grąžinti minėtos kredito sutarties šalis į pradinę padėtį, vertina, kad sutarties dalis yra ir atsakovui įkeistas turtas, kuris, jeigu bus teismo proceso metu prarastas, padarys beprasmišku procesą, nes grąžinant šalis į pradinę padėtį, teismas privalo užtikrinti ir nekilnojamojo turto grąžinimą bankui kaip kredito sutarties dalį. Todėl teismo išvada, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimas neapsunkins galimo teigiamo sprendimo vykdymo, neatitinka nei ieškinio turinio, nei komercinių bankų kreditų teikimo praktikos ir reikalavimų.
  2. Teismas pažeidė šalių interesų pusiausvyrą, nevertino, kad kredito suma viršija 100000,00 Lt, ir tai yra didelė pinigų suma kredito šalims, kurios apsauga kredito šalims turi būti garantuojama.

12Atsiliepimu į ieškovo A. T. atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-19 nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo 1022,45 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Nurodo, jog iš byloje esančių įrodymų nėra nustatyta tikimybė, kad ieškinys gali būti tenkintinas. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu tik tuomet, kai buvo užbaigta hipotekos byla ir įsiteisėjo sprendimai, turintys prejudicinę ir res judicata galią bei buvo parduotas įkeistas turtas. Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo skundą ir 2012-02-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-150-661/2012 patvirtino, kad kredito sutartis buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai. Be to, ieškovas ieškinyje prašo pripažinti kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, tačiau neginčija savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį ir neginčija, kad jis pažeidė kredito sutartį, nemokėdamas įmokų ir palūkanų. Kitaip tariant, byloje nėra ginčo, ar atsakovas turi reikalavimo teisę į ieškovą, kuri yra kilusi iš kredito sutarties, kurios įvykdymas užtikrintas hipoteka, taip pat nėra ginčo, jog ši vis dar neįvykdyta. Todėl, net ir ieškovui galimai palankaus sprendimo priėmimo atveju, ieškovo vykdytina prievolė atsakovui išliktų, ir klausimas galėtų būti keliamas tik dėl atsakovo reikalavimo dydžio konkrečiu momentu. Tuo tarpu ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės preliminariai nuo 1 iki 2 metų suspenduotų visos atsakovo reikalavimo teisės realizavimą, kas būtų nepagrįsta ir neproporcinga nagrinėjamos bylos kontekste. Nuo kredito sutarties nutraukimo iki ieškinio pareiškimo yra praėję daugiau kaip dveji metai, per kuriuos ieškovas savo teisių aktyviai neįgyvendino, jokių mokėjimų atsakovui nevykdė. Įkeistas turtas dar iki ieškinio ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškimo buvo parduotas naujam pirkėjui, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų įkeisto turto pirkėjo interesus, kadangi asmuo, įgijęs turtą iš varžytynių, kurių teisėtumas nėra ginčijamas, susidurtų su nepagrįstais apribojimais, kurie būtų neproporcingi.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-19 nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

19Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

21Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė pripažinti 2008-08-01 Kreditavimo sutarties Nr. KK08/08/03B sąlygas dėl atsakovo teisės vienašališkai nutraukti minėtą sutartį nesąžiningomis, pripažinti atsakovo veiksmus, atsisakant atidėti paskolos grąžinimą, neteisėtais ir įpareigoti atsakovą tęsti sutarties vykdymą, šalis grąžinant į buvusią iki kreditavimo sutarties nutraukimo padėtį. Byloje esantys dokumentai bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad 2008-08-01 Kreditavimo sutarties Nr. KK 08/08/03B, kuria ieškovui buvo suteiktas 37071,00 eurų kreditas, įvykdymo užtikrinimui pagal sutarties 3.1 punktą hipotekos lakštu Nr. 01120080020365, 2008-08-06 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, buvo įkeistas ieškovui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas. Atsakovui 2011-03-16 nutraukus Kreditavimo sutartį, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėja 2011-04-04 nutartimi nutarė areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą bei įspėjo ieškovą, kad negrąžinus skolos, t.y. 36 620,79 EUR bei 135,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų, per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-21671-596/2013).

22Ieškinyje ieškovas pripažino, jog nuo 2010-03-05 dėl prarasto darbo netinkamai vykdė kreditavimo sutarties sąlygas. Reikalaudamas tęsti sutarties vykdymą ir grąžinti šalis į buvusią padėtį, ieškovas nepateikė jokio skolos mokėjimo plano, nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis yra mokus ir turi galimybę toliau tinkamai tęsti savo sutartinių prievolių vykdymą. Aukščiau aptarti duomenys patvirtina, jog nuo to laiko, kai ieškovas nustojo mokėti atsakovui periodines įmoka ir palūkanas, iki kreditavimo sutarties nutraukimo praėjo beveik vieneri metai. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog per tą laiką būtų bandęs bent minimaliai vykdyti sutartines prievoles ar gerinti savo finansinę padėtį. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog ieškovo ieškinio argumentai bei kartu su ieškiniu pateikti įrodymai nesudaro preliminaraus pagrindo manyti, jog reikalavimas tęsti sutarties vykdymą ir grąžinti šalis į buvusią padėtį galėtų būti tenkinamas.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

24Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 1022,45 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Kadangi atskirasis skundas atmestas, atsakovui yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 98 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15. punktu, nustatančiu maksimalų 0,5 koeficientą už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, sprendžia, kad šioje proceso stadijoje atsakovui turi būti priteistinos bylinėjimosi išlaidos, neviršijančios nurodyto maksimalaus dydžio, tai yra 500,00 Lt, todėl atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas tik iš dalies.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus (j.a.k. 112025592), iš A. T. (a.k. ( - ) 500,00 Lt (penkis šimtus litų 0 ct) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. T.... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-19 nutartimi atmetė ieškovo... 8. Teismas konstatavo, jog ieškovas ieškinyje konkrečiai nenurodė, kokiu... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas A. T. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pagal... 12. Atsiliepimu į ieškovo A. T. atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus... 13. Nurodo, jog iš byloje esančių įrodymų nėra nustatyta tikimybė, kad... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė pripažinti 2008-08-01 Kreditavimo... 22. Ieškinyje ieškovas pripažino, jog nuo 2010-03-05 dėl prarasto darbo... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 24. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą priteisti iš ieškovo... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį palikti... 28. Priteisti Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc...