Byla 2-73-825/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ patikslintu ieškiniu (b.l. 20-21) prašo priteisti iš atsakovo A. A. 1680 Lt skolą (kurią sudaro 500,00 Lt negrąžinta paskola, 100 Lt paskolos suteikimo mokestis, 1080 Lt delspinigiai), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt žyminį mokestį. Ieškinyje nurodė, kad 2009-10-22 su atsakovu sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu paskolino atsakovui 500,00 Lt. Paskolą atsakovas turėjo grąžinti iki 2009-11-21. Atsakovas sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, nesumokėjo komisinio mokesčio (palūkanų), todėl atsakovui, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų, iš viso 1080 Lt. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2011-12-12 viešo paskelbimo būdu (b. l. 31), per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 3; 21), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos medžiaga: mokėjimo nurodymu (b.l. 11), PVM sąskaita faktūra (b.l. 10), registracijos paraiškos patvirtinimu (b.l. 9), paskolos sutarties sąlygomis (b.l. 5-7), ieškovo paaiškinimu (b.l. 12), nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2009-10-22 sudarė greitųjų vartojimo kreditų teikimo nuotoliniu būdu paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 500,00 Lt. Nustatyta, kad paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio grąžinimo terminas pasibaigė 2009-11-21. Pasibaigus paskolos grąžinimo terminui atsakovas ieškovui negražino 500,00 Lt paskolos ir nesumokėjo 100 Lt paskolos suteikimo mokesčio. Ieškovas, vadovaudamasis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, paskaičiavo 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigius už 180 dienų, iš viso 1080 Lt.

6Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.870 str., paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Šalių sudarytos paskolos sutarties 6.1. p. nustatyta, kad paskolos gavėjo grąžintiną sumą sudaro paskola ir paskolos suteikimo mokestis, kurią paskolos gavėjas privalo sumokėti paskolos davėjui pagal jo išrašytą sąskaitą, pasibaigus paskolos terminui. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.6 str. 5 d.). Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - atsakovui suteikė paskolą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė - paskolos ir kitų sutartų sumų laiku negrąžino. Ieškinys dalyje dėl 500 Lt paskolos ir jos 100 Lt paskolos sutiekimo komisinio mokesčio priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas ir šios sumos priteistinos ieškovui. Kaip nurodyta paskolos sutarties bendrosiose sąlygose, atsakovas neįvykdęs prievolės grąžinti paskolą laiku, privalo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1080 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 180 dienų.

7Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, ar tuo nepažeidžiamas sutarčių laisvės principas.

8Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovo atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovas kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

9Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Pagal formuojamą teismų praktiką didesni delspinigiai galėtų būti priteisiami tik tuo atveju, jeigu ieškovas pateiktų teismui įrodymus, patvirtinančius, jog dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo jis patyrė nuostolių, atsiradusių dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl darytina išvada, kad toks netesybų dydis nėra mažesnis už ieškovo patirtus nuostolius (CPK 178 str.). Tokiu būdu teismas, atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teisminę praktiką ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuotą minimalų palūkanų dydį, sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma negali būti laikoma protingai pagrįsta, todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, mažintina taikant 0,5 procentų delspinigių dydį, ir tokiu būdu priteisiant ieškovui iš atsakovo 540 Lt delspinigių sumą. Ši suma, teismo nuomone, laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl paskolos sutarties sąlygų nevykdymo, atsižvelgiant į nedidelę suteiktos paskolos sumą, paskolos grąžinimo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 str. 7 d., 178 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. , 6.256 str. 1 d. ir 2 d.). Likusioje dalyje ieškovo ieškinys dėl 540 Lt delspinigių yra atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str.).

10Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 70,00 Lt žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 70,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 4).

11Prie kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos ir CK 6.37 str. 2 d. numatytos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki pat visiško teismo sprendimo įvykdymo, o jų dydis nustatytas CK 6.210 str. Ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-11-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CPK 265 str. 2 d.).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. A., a.k. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 540 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-11-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

15Likusioje dalyje ieškinį dėl 540 Lt delspinigių priteisimo atmesti.

16Atsakovas A. A. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai