Byla 2-1245-753/2019

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kaišiadorių šiluma“ atstovams E. G. ir R. Č., atsakovei F. Ž., jos atstovei advokatei R. J., atsakovo UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ atstovui S. Z., specialistui dr. V. S., nedalyvaujant asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ atstovui P. M., atstovaujant atsakovės F. Ž. interesus, tretiesiems asmenims: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovui, J. K., V. V., V. D., M. S., D. K., N. K., A. B., Kaišiadorių vyskupijos kurijos atstovui, G. N., R. N., S. P., J. M., A. Ž., E. V., V. J., A. J., J. Ž., S. Ž., V. S., I. T., D. Z., A. Z., L. K., T. I., M. A., R. V., A. V., V. J., R. A., V. Ž., V. K., L. Š., Z. D., J. L., V. R., O. D., R. P., O. P., A. M., A. M., K. P., D. P., O. T., M. S., M. S., L. T., M. K., S. N. Z., J. I. – K., N. S., G. G., M. R., Ž. G., Z. L., K. A. C., institucijų teikiančių išvadas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje ir viešai šalims paskelbus specialiame interneto tinklapyje (www.teismai.lt) apie paskirto teismo posėdžio datą, vietą ir laiką (įteikiant viešai šaukimus), žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kaišiadorių šiluma“ ieškinį dėl skolos už šilumos energijos tiekimą laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovės F. Ž., ieškovės naudai, atsakovės F. Ž. priešieškinį dėl įpareigojimo ieškovę UAB „Kaišiadorių šiluma“ perskaičiuoti kompensaciją už šildymą laikotarpiu nuo 2013 spalio mėn. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pagal atsakovės buto registrinį plotą – 46,08 kv. m; ištaisyti klaidingas sąskaitas už minėtą laikotarpį, panaikinat atsakovės tariamą įsiskolinimą už šildymą ir karštą vandenį nuo 2013 m. spalio mėn. iki sprendimo byloje įsiteisėjimo, įpareigoti ieškovę į šilumos paskirstymą įtraukti visas name esančias asmeninio naudojimo sandėliuko patalpas; pripažinti, kad ieškovė nepagrįstai skirstydama šilumos energiją, rėmėsi kito gyvenamojo namo šildymo dalies projektu; pripažinti, kad butų savininkų 2013 m. rugpjūčio 2 d. protokolinis sprendimas Nr.138 dėl šilumos paskirstymo pagal metodiką 16 V yra negaliojantis, nes priimtas pažeidžiant CK 4.85 str. nuostatų reikalavimus, bei bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB “Kaišiadorių šiluma”, atsakovei UAB “Kaišiadorių butų ūkis”, tretieji asmenys byloje - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, J. K.,V. V., V. D., M. S., N. K., A. B., Kaišiadorių vyskupijos kurija, G. N., R. N., S. P., J. M., A. Ž., E. V., V. J., A. J., J. Ž., S. Ž., V. S., I. T., D. Z., A. Z., L. K., T. I., M. A., R. V., A. V., V. J., R. A., V. Ž., V. K., L. Š., Z. D., J. L., V. R., O. D., R. P., O. P., A. M., A. M., K. P., D. P., O. T., M. S., M. S., L. T., M. K., S.N. Z., D. K., J. I. – K., N. S., G. G., M. R., Ž. G., Z. L., K. .A. C., institucijos teikiančios išvadą byloje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“, įmonės kodas 158996646, pateiktu ieškinio prašė priteisti iš atsakovės F. Ž. 213,06 Eur skolą, susidariusią už šilumos energijos tiekimą laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., kurios atsakovė nesumokėjo iki šiol, priteisti 4,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1000 Eur išlaidos ekspertizės apmokėjimui, 20,85 Eur sumokėtas žyminis mokestis (t 1, b. l. 4-6, l. 7,8, 20-22, 23, t 6, b. l. 93-94). Ieškinyje nurodė, kad UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – ieškovė) butui, adresu ( - ), teikia šilumos energiją. Valstybinės įmonės (toliau -VĮ) „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, butas, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso F. Ž. (pirkimo – pardavimo sutarties pagal Lietuvos Respublikos (toliau –LR)1991 m. gegužės 28 d. Įstatymą Nr. ( - ), įrašas galioja nuo ( - )). Teismui ieškinys dėl skolos už šilumos energijos tiekimą priteisimą pateiktas 2014 m. spalio 10 d. (t 1, b. l. 4-6). Ieškinyje nurodė, kad pareiga vartotojui (buto savininkui) yra atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją, ką numato LR energijos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – taisyklės) 133.2 punktas – „vartotojai privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą“, pagal 227.2 punktą „daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas, privalo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai ir cirkuliacijai palaikyti bei kitas karšto vandens suteiktas paslaugas“. Buitinių šilumos vartotojų bei šilumos tiekėjų šilumos pirkimo – pardavimo santykius, pareigas, atsakomybę reglamentuoja šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1-173 (toliau – aprašas) aprašo 5 punktas numato, kad sutartis pagal aprašą laikoma sudaryta nuo buitinio šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos. Pagal aprašo 6 punktą, iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis minėto aprašo nustatytomis sąlygomis. Už suvartotą šilumą buitinis šilumos vartotojas moka šilumos tiekėjui pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis arba apraše nurodyta tvarka pagal vartotojui priskirtą suvartotą šilumos kiekį (aprašo 27 punktas). Buitinis šilumos vartotojas už suvartotą šilumą atsako pagal šilumos tiekėjo patektą mokėjimo už šilumą pranešimą ar sąskaitą už šilumą. 2015 m. rugpjūčio 8 d. atsakovei F. Ž. buvo išsiųstas raginimas sumokėti skolą, tačiau ji iki šiol jos nesumokėjo. Atsakovė nesudarė su ieškove šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau naudojasi ieškovės teikiamomis paslaugomis, t. y. teikiama šilumos energija butui, todėl jai kilo prievolė mokėti mokesčius už šiluminę energiją. Už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d. atsakovės butui, priklausančiam jai nuosavybės teise, tiekiamą šilumos energiją ji nesumokėjo dalies skolos, kuri sudaro 213,06 Eur, kurią prašė priteisti iš atsakovės, o taip pat priteisti 4,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ieškovės naudai (t 1, b. l. 4-6, 20-22).

52018 m. sausio 9 d. nutartimi teismas priėmė ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ paaiškinimą dėl šildymo apskaičiavimo ir ieškinio reikalavimą (patikslinimą), perskaičiavus ieškinio reikalavimą iš litų į eurus, laikant ieškinio reikalavimą – priteisti iš atsakovės F. Ž. 213,06 Eur skolą, 4,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai už šilumos energijos tiekimą laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d. Nutartimi atsisakyta priimti ieškovės reikalavimą dėl priteisimo 1216,53 Eur skolos, 39,59 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės F. Ž. (t 6, b. l. 96-97).

6Ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovas E. G. pilna apimtimi palaikė ieškinio reikalavimus, kuriuos prašė tenkinti ir priteisti iš atsakovės F. Ž. patirtas visas bylinėjimosi išlaidas. Atstovas prašė atmesti atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus. Byloje pateikta baigiamoji kalba. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau - taisyklės) punktai: taisyklių 133.2 punktas - „vartotojai privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą“; taisyklių 227.2 punktas - „buitinis karšto vandens vartotojas, privalo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai ir cirkuliacijai palaikyti bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas“. Kadangi atsakovė (vartotojas) nėra sudariusi individualios šilumos tiekimo pirkimo- pardavimo sutarties, taisyklių 27 punktas nustato, kad jose nustatytos standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų. Buitinių šilumos vartotojų bei šilumos tiekėjų tarpusavio šilumos pirkimo-pardavimo santykius, teises, pareigas, atsakomybę reglamentuoja 2012 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-173 patvirtintas šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (toliau - aprašas), kurio 5 punktas numato, kad sutartis pagal šį aprašą laikoma sudaryta nuo buitinio šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos. Aprašo 6 punktas reglamentuoja, kad iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis šiuo aprašu nustatytomis sąlygomis. Minėto aprašo 27 punktas reglamentuoja, kad už suvartotą šilumą buitinis šilumos vartotojas moka šilumos tiekėjui pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis arba apraše nurodyta tvarka pagal vartotojui priskirtą suvartotą šilumos kiekį. Remiantis aprašo 30 punktu, buitinis šilumos vartotojas už suvartotą šilumą atsiskaito pagal šilumos tiekėjo pateiktą mokėjimo už šilumą pranešimą ar sąskaitą už šilumą. Apraše taip pat nustatyti principai, kaip yra paskirstomas daugiabučio namo buitiniams vartotojams patiektas šilumos kiekis: o minėto akto 5.9 punktas nurodo, kad šilumos sąnaudos šildymui - išmatuotas, suskaičiuotas, normatyvinis ar kitaip pagal paskirstymo metodus nustatytas šilumos kiekis ploto, tūrio vieneto šildymui nustatomas pagal atsiskaitomųjų prietaisų rodmenis arba pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - komisija) rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, buitinis šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui (aprašo 21 punktas). Šilumos paskirstymo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš komisijos rekomenduotų taikyti arba su ja suderintų metodų. Kol buitinis šilumos vartotojas pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Taisyklės ir aprašas nustato, kad daugiabučio namo gyventojai šilumos paskirstymo metodą pasirenka CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus.

72013 m. birželio 17 d. Komisijos, nutarimu Nr. 03-232 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomo šilumos paskirstymo metodo daugiabučio namo ( - ), vartotojams pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16V suderinimo“ buvo suderintas šilumos paskirstymo metodas pagal sąlyginius šildymo plotus Nr. 16V. Šiuo atveju daugiabučio namo ( - ), gyventojai, vadovaudamiesi CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, pasirinko komisijos suderintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V (t 1, b. l. 161), o komisija, įvertinusi pateiktus duomenis, leido taikyti šį metodą ( t 1, b. l. 152). Pagrindinis paskirstymo metodo 16V principas - vartotojams priskiriamas šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas pagal buto ar kitos patalpos sąlyginį šildomą plotą, kai buto ar kitos patalpos naudingasis (šildomas) plotas padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa, buto ar kitos patalpos sąlyginis šildomas plotas apskaičiuojamas sumuojant valstybės įmonės Registro centro pažymoje nustatytą naudingąjį plotą ir ploto padidėjimą dėl savavališko šildymo prietaisų galios (ekvivalentinio ploto) padidinimo. Taisyklių 8 punkte įtvirtinta buto ar kitų patalpų sąlyginio šildomo ploto sąvoka. Tai buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Tuomet kai buto savininkas sumontuoja bute papildomas radiatorių sekcijas, jo bute sunaudojamam šilumos kiekiui apskaičiuoti turėtų būti naudojamas ne faktinis, o sąlyginis šildomas plotas. Tam, kad šilumos tiekėjas galėtų šilumos kiekį apskaičiuoti pagal sąlyginį plotą, daugiabučio namo valdytojas (administratorius ar bendrija) kartu su pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos prižiūrėtoju, privalo atlikti daugiabučio namo butuose įrengtų šildymo prietaisų inventorizaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuoti neteisėtą šildymo sistemos rekonstrukciją, faktinį buto ar kitos patalpos ekvivalentinį plotą arba galią ir šiuos dydžius palyginti su projekte nurodytais ekvivalentiniais plotais ar galiomis bei apibendrintą informaciją pateikti šilumos tiekėjui.

8Ieškovė nurodė, kad kompensacijos normatyvus nustato Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau - įstatymas) 11, 12 straipsniai. Kompensacija šildymo sezono metu mokama dėl būsto šildymo išlaidų, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, t. y. nedidesni nei naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui. Įstatymo 2 straipsnis nustato, kas yra būsto šildymo išlaidos - pagal komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodus būstui šildyti priskirtų centralizuotai tiekiamos šilumos sąnaudų arba pagal komisijos patvirtintą metodiką būstui šildyti nustatytų kitų energijos rūšių ar kuro sąnaudų, padaugintų iš jų kainos, suma, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Įstatymas numato, kad kompensacijos dydis už būsto šildymą skaičiuojamas naudingam buto plotui tik teisę gauti kompensaciją atitinkančiam asmeniui ir tik už tuos mėnesius, už kuriuos suteikta teisė į kompensacijas. Naudingas būsto plotas - bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šiltų pagalbinių patalpų) grindų plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų grindų plotas (įstatymo 2 straipsnio 8 punktas). Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 4.13 punkte nustatyta: butas - gyvenamojo namo (pastato) dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių, virtuvės ir kitų patalpų atitvaromis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų, o 4.12 punkte būsto naudingasis plotas - gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) suminis grindų plotas. Į naudingąjį plotą neįeina balkonų, lodžijų, terasų, nešildomų rūsių grindų plotas“. Ieškovė baigiamojoje kalboje nurodė, jog teisę gauti kompensacija sąlygas nustato Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnis. Kompensacijos skyrimo tvarką nustato piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo bei teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. V17-261, kuriame numatyta, kad: Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, jei jos nėra, kreipiasi pagal nuolatinę gyvenamąją vietą arba į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau - Socialinės paramos skyrius). Sprendimus skirti, neskirti, nutraukti, sustabdyti, perskaičiuoti socialinę pašalpą bendra tvarka priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis specialistas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų metu ir laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas. Paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuoja kompensacijas tik tiems bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems suteikta teisė į kompensacijas, ir tik už tuos mėnesius, už kuriuos suteikta teisė į kompensacijas, atitinkamai sumažina gyventojams mokesčius už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.

9Daugiabučiame name per atsiskaitymo laikotarpį (kalendorinį mėnesį) suvartotos šilumos paskirstymo pagrindai įtvirtinti šilumos ūkio įstatyme. Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Vadovaujantis to paties šilumos ūkio įstatymo straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Taisyklėse nustatyti principai, kaip yra paskirstomas daugiabučio namo buitiniams vartotojams patiektas šilumos kiekis, kurių 48.6. punktas nustato, kad buitiniams šilumos vartotojams šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvaitoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka Lietuvos Respublikos civilinis kodekso ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Taisyklių 48.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą, kuris suderintas su komisija, taikyti kitame name, konkretaus namo valdytojas kreipiasi į komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name, komisija raštu pateikė teigiamą išvadą. Kadangi atsakovė nėra sudariusi su ieškove šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties, naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, t. y. tiekiama šilumos energija, todėl pastarajai kilo prievolė mokėti mokesčius už šiluminę energiją. 2014 m. rugpjūčio 8 d. atsakovei buvo išsiųstas raginimas geruoju sumokėti skolą, tačiau ir po raginimo skolos ji nesumokėjo. Laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d. už butui, kuris jai priklauso nuosavybės teise, atsakovė kas mėnesį nesumokėdavo dalies mokesčių už šilumą, dėl ko susidarė 213,06 Eurų dydžio įsiskolinimas, kurią prašė priteisti, o taip pat delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims (paskaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už 2014 m. balandžio 9 d. iki 2014 m. spalio 9 d. laikotarpį), t. y. 4,80 Eur delspinigių bei 5 procentų dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai už šilumos energijos tiekimą laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

10Atsakovo UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ atstovas S. Z. palaikė ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ieškinio reikalavimus, atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus bei priteisti iš atsakovės patirtas 1000 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atstovo S. Z. paaiškinimu, 2012 m. spalio 2 d. atsakovės bute buvo atlikta namo butų šildymo prietaisų inventorizacija, vadovaujantis LR ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 patvirtinta „pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka“, kurios metu buvo nustatyta, kad atsakovės F. Ž. bute esantys šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius neatitinka projektinio galingumo, todėl surašytas aktas, kuriuo nustatytas bute esantis faktinis šildymo prietaisų šildomųjų paviršių skaičius 44 šildomieji paviršiai, kai pagal statinio projektinę dokumentaciją jų turi būti 26 šildomieji paviršiai.

11Atsakovė F. Ž., jos atstovė advokatė R. J. prašė pilna apimtimi tenkinti patikslinto priešieškinio reikalavimus, o ieškovės ieškinį (patikslintą dalyje dėl ieškinio sumos Eur) atmesti kaip nepagrįstą.

12Pateiktu atsiliepimu atsakovė F. Ž. nesutiko su ieškinio reikalavimais ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, neįrodytą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės (t 1, b. l. 35-38). Atsiliepime nurodė, kad 2014 m. gegužės 12 d. ji pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai (savivaldybei) paraišką dėl kompensacijos skyrimo už buto mokamus komunalinius mokesčius, tačiau kompensacija nesuteikta dėl skolos už šilumos energijos tiekimą butui, o dėl kompensacijos paskaičiavimo ji turinti kreiptis į šilumos tiekėją, o ne į savivaldybę, ką numato Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V-17-449 patvirtinto „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tiekimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ 26 punktas, t. y. kad paslaugų tiekėjai apskaičiuoja kompensacijas tik tiems bendrai gyvenantiems asmenims, kuriems suteikta teisė į kompensacijas ir kompensacijos dalimi sumažinta paslaugos kaina iki einamojo mėnesio 20 dienos, išrašo paraiškas savivaldybės administracijos buhalterijos skyriui kompensacijoms apmokėti už praėjusį skaičiavimo mėnesį. Kompensacijų skaičiavimo duomenys kompiuteriniu būdu iki einamojo mėnesio 10 dienos perduodami socialinės paramos skyriui, kuris atlieka programinį duomenų patikrinimą, formuoja klaidų testavimo protokolus, patikrintus duomenis importuoja į „Paramą“. Socialinės paramos skyrius informuoja kompensacijas skaičiuojančius paslaugų tiekėjus apie pastebėtus neatitikimus. Paslaugų tiekėjai privalo kitą skaičiavimo mėnesį ištaisyti klaidas. Atsiliepime nurodyta, kad įsiskolinimas už tiekiamą butui šilumos energiją susidarė todėl, kad dėl savivaldybės darbuotojų kaltės buvo klaidingai apskaičiuota kompensacija, t. y. kompensacija turėjo būti paskaičiuota už šilumos energiją pagal faktinį buto plotą, kurio bendras plotas – 46,08 kv. m (buto ploto duomenys yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre, kurie nėra nuginčyti), o ne pagal 77,98 kv. m „sąlyginį“ plotą. Ieškovei perskaičiavus netinkamai apskaičiuotą kompensaciją pagal atsakovės buto faktinį plotą, t. y. 46,08 kv. m, neliktų jokio įsiskolinimo už šildymą, nes vadinamas „įsiskolinimas už tiekiamą butui šildymą“ yra kompensacijos už šildymą nepriemoka dėl klaidingai apskaičiuotos kompensacijos už jai priklausančio nuosavybės teise buto šildymą (t 1, b. l. 35-38).

13Atsakovė F. Ž. byloje pateikė priešieškinį, kurį patikslino (patikslintą ieškinį), kuriuo prašė įpareigoti ieškovę UAB „Kaišiadorių šiluma“ perskaičiuoti kompensaciją už šildymą laikotarpiu nuo 2013 spalio mėn. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pagal jos buto registrinį plotą – 46,08 kv.m; įpareigoti ieškovę ištaisyti klaidingas sąskaitas už minėtą laikotarpį, panaikinat atsakovės tariamą įsiskolinimą už šildymą ir karštą vandenį nuo 2013 m. spalio mėn. iki sprendimo byloje įsiteisėjimo, įpareigoti ieškovę į šilumos paskirstymą įtraukti visas name esančias asmeninio naudojimo sandėliuko patalpas; pripažįstant, kad ieškovė nepagrįstai skirstydama šilumos energiją, rėmėsi kito gyvenamojo namo šildymo dalies projektu; pripažinti, kad butų savininkų 2013-08-02 protokolinis sprendimas Nr.138 dėl šilumos paskirstymo pagal metodiką 16 V yra negaliojantis, nes priimtas pažeidžiant CK 4.85 str. nuostatų reikalavimus, bei priteisti patirtas bylinėjimosi iš ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“. Byloje įtraukta atsakove UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ bei tretieji asmenys, t. y. daugiabučio gyvenamo namo adresu, ( - ), butų savininkai - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, J. K.,V. V., V. D., M. S., N. K., A. B., Kaišiadorių vyskupijos kurija, G. N., R. N., S. P., J. M., A. Ž., E. V., V. J., A. J., J. Ž., S. Ž., V. S., I. T., D. Z., A. Z., L. K., T. I., M. A., R. V., A. V., V. J., R. A., V. Ž., V. K., L. Š., Z. D., J. L., V. R., O. D., R. P., O. P., A. M., A. M., K. P., D. P., O. T., M. S., M. S., L. T., M. K., S. N. Z., D. K., J. I. – K., N. S., G. G., M. R., Ž. G., Z. L., K.A. C. ir institucijos teikiančios išvadą byloje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (t 1, b. l. 144-147, t 2, b. l. 28-31, t 6, 66, 72). Priešieškinio pareiškime nurodė, kad vadinamasis įsiskolinimas už butui tiekiamą šilumos energiją susidarė todėl, kad savivaldybė klaidingai apskaičiavo kompensaciją. Pagal kompensacijos apskaičiavimo tvarką kompensacija turėjo būti apskaičiuota pagal jai priklausančio buto faktinį plotą – 46,08 kv. m, t. y. buto plotą įregistruotą VĮ registrų centre, kuris laikomas teisingas, kol duomenys nėra nuginčyti ar pakeisti teismo. Savivaldybė kompensaciją už suvartotą šilumos energiją butui ir tiekiamam kaštui vandeniui atsakovei skaičiavo pagal sąlyginį plotą – 77,98 kv. m, t. y. klaidingai nurodytu bendru naudojamu plotu, todėl jai skiriama nepagrįstai 41 procentu sumažinta kompensacija, kuri atitiko tik 59 procentus skirtinos kompensacijos. Joks teisės aktas nenumato, kad kompensacija yra apskaičiuojama kitaip, negu vadovaujantis viešame registre įregistruotu faktiniu buto plotu (46,08 kv. m.). Nurodė, kad ieškovei perskaičiavus netinkamai apskaičiuotą kompensaciją už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį ginčo butui pagal faktinį plotą (46,08 kv. m.), o ne pagal sąlyginį plotą (77,98 kv. m.), jokio įsiskolinimo už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį neliktų, o vadinamas „įsiskolinimas“ yra kompensacijos už šildymą nepriemoka dėl klaidingai apskaičiuotos kompensacijos už atsakovės buto šildymą ir karštą vandenį (t 1, b. l.144-147,162-163).

14Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu į atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus, prašė juos atmesti kaip nepagrįstus (t 3, b. l. 17-19). Nurodė, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, kaip daugiabučių namų (tame tarpe ir namo, esančio adresu ( - )) patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratorius, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas savo veikloje vadovaujasi daugiabučių namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais, poįstatyminiais aktais, valdžios ir valdymo organų nutarimais, įsakymais, tame tarpe Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais 2011 m. spalio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.603, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.294 patvirtintais butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo Kaišiadorių rajone nuostatais, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, LR Aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. Dl-961 patvirtintu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, LR Aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D 1-895 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu. Bendrovė, kaip pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja, vykdydama šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-299 patvirtinto „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo“ (1 priedo 4 lentelė) reikalavimus, 2012 metais atliko Kaišiadorių miesto daugiabučiuose namuose esančių šildymo prietaisų inventorizaciją, tame tarpe ( - ) namo butuose įrengtų šildymo prietaisų atitiktį 1963m. tipiniam projektui Nr. 1-318-33, pagal kurį įrengta šio gyvenamojo namo šildymo sistema (daugiabučiai namai buvo statomi pagal tipinius projektus, individualių projektų jiems nebuvo). Visi skaičiavimai atlikti vadovaujantis minėto namo Tipiniu projektu Nr. 1-318-33, kuris saugomas UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ buveinėje adresu ( - ). UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsiliepime nurodė, kad 2013 m. birželio 20 d. įstatymų nustatyta tvarka vyko buto savininkų, adresu ( - ), susirinkimas tikslu susipažinti su namo šildymo prietaisų inventorizavimo rezultatais, priimti reikalingus sprendimus. Minėtame susirinkime dalyvavo butų savininkų mažuma (nebuvo kvorumo), todėl vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.85 straipsnio 7 dalimi, LR Aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymu patvirtintu butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus tvarkos aprašu, 2013 m. liepos mėn. vyko namo butų savininkų apklausa (balsavimas raštu) suformulavus klausimą ar pritariama atstatyti namo butuose įrengtų šildymo prietaisų galingumą į projektinę padėtį ir nuo 2013-2014 m. šildymo sezono taikyti šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr. 16-V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą bet ir į šildymo prietaisų galią). Namo butų savininkų dauguma nusprendė iki 2013m. rugsėjo 15d. atstatyti butuose įrengtų šildymo prietaisų (radiatorių ) galią į projektinę padėtį ir nuo 2013- 2014 metų šildymo sezono taikyti šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr.l6V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą bet ir į šildymo prietaisų galią) – 2013 m. rugpjūčio 2 d. apklausos (balsavimo raštu) balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.138 (pridėtas byloje). Šiuo atveju ( - ) namo butų savininkai balsų dauguma išreiškė savo valią, jie turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, priimtas sprendimas sukuria pareigas visiems butų savininkams. Butų (patalpų) savininkų sprendimas yra galiojantis, teisėtas ir privalomas visiems namo butų (patalpų) savininkams, tame tarpe ir buto Nr. ( - ) savininkei F. Ž.. Net jeigu ir būtų nustatyta nežymių balsavimo raštu procedūros pažeidimų, vien formaliu pagrindu daugumos valia negali būti paneigta. Teismui patenkinus atsakovės prašymą be teisinio ir faktinio pagrindo, būtų pažeistos kitų namo butų savininkų teisės. 54,5 procentų visų butų savininkų namo Nr. ( - ), adresu ( - ), sprendimu, visiems šio daugiabučio namo savininkams yra taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 16V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir jame įrengtų šildymo prietaisų galią). Atsiliepime į atsakovės patikslinto priešieškinio reikalavimus nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (raštas Nr.R2-2778 yra byloje) leidus ( - ) name taikyti butų savininkų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V, 2013 m. spalio 7 d. raštu Nr.5-368 (raštas yra byloje) bendrovė informavo UAB „Kaišiadorių šiluma“ apie sprendimus pakeisti šilumos paskirstymo metodą daugiabučiuose namuose, tame tarpe ir ( - ) name, pateikėme balsų skaičiavimo komisijos protokolą, butų sąlyginių plotų paskaičiavimo suvestinę (t 3, b. l. 16-19). Dėl Šilumos paskirstymo metodo Nr. 16V taikymo daugiabučiame gyvenamajame name ( - ), Kaišiadorys, kurio (metodo esmė) - vartotojams priskiriamas šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas pagal buto ar kitos patalpos sąlyginį šildomą plotą, kai buto ar kitos patalpos naudingas (šildomas) plotas padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kuomet šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingas (šildomas) plotas sutampa. Bendrovei buvo pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m rugsėjo 24 d. raštas Nr. R2-2778 „Dėl leidimo taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V daugiabučiuose namuose, esančiuose ( - ) Kaišiadoryse“ daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, adresu ( - ), Kaišiadorys, kuriame nurodyta, kad leidžiama taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidimas buvo duotas atsakant į UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2013 m. rugsėjo 18 d. pateiktą prašymą, atsižvelgiant į pateiktą informaciją bei vadovaujantis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2012, Nr. 111-5655), 48.7 punktu. Atsiliepime į atsakovės priešieškinio reikalavimus, nurodė, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2013 m. spalio 7 d. raštu Nr. 5-368 bendrovei pateikė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), balsų skaičiavimo komisijos protokolą ir butų sąlyginių plotų paskaičiavimo suvestinę pagal įrengtą šilumos galią. Butų savininkų dauguma, t. y. 54,5 % nuo visų namo butų savininkų skaičiaus, pagal UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateiktą 2013 m. rugpjūčio 2 d. protokolą Nr. 138, nusprendė nuo 2013 - 2014 m. šildymo sezono taikyti šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr. 16V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir jame įrengtų šildymo prietaisų galią), todėl visiems šio daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkams, vadovaujantis šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 03-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214), 18 punktu, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 16 V. Atsakovės F. Ž. buto, adresu ( - ), sąlyginis šildomas plotas - 77,98 kv.m, todėl būtent šiam plotui priskiriamas namo sunaudotas šilumos kiekis patalpų šildymui pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis per ataskaitinį mėnesį. Be to, valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. 22-2069 konstatavo, jog VEI ir namo šilumos ūkio prižiūrėtojo UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovai, dalyvaujant ir pareiškėjai, 2013 m. rugpjūčio 8 d. patikrino bute įrengtų šildymo prietaisų atitiktį 1963 metų tipiniam projektui Nr. 1-318-33, pagal kurį 1963 metais įrengta šio gyvenamojo namo šildymo sistema ir nustatė, kad bute sumontuoti špižiniai M-140 markės radiatoriai, kurių 1 sekcijos ekvivalentinis plotas yra 0,31 (EKM), pagal projektą, virtuvėje numatytas sekcijų skaičius - 4 vnt. (1,12 EKM), faktiškai sumontuota 11 sekcijų (3,41 EKM), svetainėje numatytas sekcijų skaičius - 12 vnt. (3,65 EKM), faktiškai sumontuota 17 sekcijų (5,21 EKM), miegamajame kambaryje numatytas sekcijų skaičius - 10 vnt. (3,15 EKM), faktiškai sumontuota 16 sekcijų (4,96 EKM). Priimtas sprendimas, kad atsakovė savo bute ir savo lėšomis privalo atstatyti projektinę šildymo prietaisų galią (demontuoti papildomas radiatorių sekcijas). Ieškovė atsiliepime nurodė, kad kompensacijas už patalpų šildymą ir karštą vandenį skaičiuoja vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V17-449 (toliau - aprašas) ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Žin., 2011, Nr. 155-7353) (toliau - paramos įstatymas). Paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad būsto šildymo išlaidų ir kitas kompensacijas savivaldybės teikia vykdydamos valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktą, išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai yra priskirta - socialinių pašalpų kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas. Savivaldybės taryba, vykdydama jos kompetencijai priskirtą funkciją, patvirtino aprašą, kurio 5 punkte nurodė, kad juo turi vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, šilumą ir vandenį teikiančios įmonės ir kt. Remiantis paramos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kompensacijoms apskaičiuoti taikomi normatyvai - naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamą vietą deklaravusiems asmenims 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui. Buto, esančio adresu ( - ), naudingas būsto plotas 46,08 kv.m, o šio buto sąlyginis šildomas plotas - 77,98 kv.m. Kompensacija už patalpų šildymą skaičiuojama tik už naudingą būsto plotą (t 2, b. l. 5-9).

15Institucija teikianti išvadą byloje – Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos (toliau – VEI)pateiktame atsiliepime prašė bylą nagrinėti iš esmės, nedalyvaujant institucijos atstovui. Atsiliepime nurodė, kad šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje tiekėjo įrenginiai sujungti su vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais. Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo-pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo-pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo-pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. Sutartimis tiekimo-vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo-pardavimo vieta. Tokiu atveju vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo-vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo-vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui. Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, faktiškai vartotojų gaunamas šilumos kiekis yra fiksuojamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, kurio nurodytas šilumos kiekis yra paskirstomas daugiabučio namo gyventojams pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1690-516/2015 konstatuota, kad VEI sprendžia eksploatacinio ir techninio pobūdžio klausimus, nagrinėdama ginčus tarp energetikos įmonių ir vartotojų, < ... > VEI kompetencijai priskirti spręsti apskaitos klausimai turi būti susiję su matavimo, energijos apskaitymo prietaisais, jų tinkamu veikimu, naudojimu, gedimais ir panašiai, tačiau VEI neperskaičiuoja už energiją apskaičiuotų mokesčių ir negali duoti tokių nurodymų kitiems subjektams.

16Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktame 2015 m. vasario 6 d. rašte Nr. 4-1478 nurodė, kad tarnybos kompetenciją šilumos srityje nustato Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, taip pat buitinių vartotojų skundus dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos bei šilumos ūkio įstatymo, kurio 19 straipsnio 4 dalis numato, jog šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bei 21 straipsnis, kurio 1 dalies 4 punktas numato, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse. Atsižvelgiant į minėtų teisės aktų nuostatas, konstatavo, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nėra teisės aktais įgaliota pasisakyti dėl F. Ž. reikalavimų civilinėje byloje (t 3, b. l. 68-69). Prašė bylą nagrinėti iš esmės valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui nedalyvaujant (t 2, b. l. 12-13,t 4, b. l. 173, t 6, b. l. 153).

17Tretieji asmenys byloje nedalyvavo, nepateikė atsiliepimo į atsakovės F. Ž. priešieškinio (patikslinto priešieškinio) reikalavimus. Tretiesiems asmenims, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – toliau LR CPK) 130 straipsniu, yra tinkamai pranešta viešai, t. y. paskelbus specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) apie paskirto teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, viešai įteikti šaukimai (t 11, b. l.11-13, 18-19). Trečiųjų asmenų neatvykimo į posėdį priežastys yra nežinomos. Byla išnagrinėta iš esmės nedalyvaujant tretiesiems asmenims.

18Ieškinys (ieškinio patikslinimas dalyje dėl skolos paskaičiavimo Eurais) paliktinas nenagrinėtinas. Atsakovės patikslintas priešieškinis tenkintinas iš dalies.

192014 m. spalio 14 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinės bylos Nr. 2-1701-753/2014 ir Nr. 2-1632-753/2014 sujungtos į vieną, paliekant civilinės bylos Nr. 2-1701-753/2014 (t 1., b. l. 31). Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ieškinys, gautas 2014 m. rugsėjo 29 d. dėl skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo (registracijos Nr. SD-133) atsakovei F. Ž. paliktas nenagrinėtinu. Nutarta bylą nagrinėti pagal ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ieškinį, gautą 2014 m. spalio 9 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme, dėl skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo (registracijos Nr. CPB-1434) atsakovei F. Ž. (t 1, b. l72-173).

20Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis – pastato – gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), turto administratorius yra UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“, į. k. 158806029, nuo 2003 m. sausio 24 d. (savivaldybės valdybos sprendimu 2001 m. rugsėjo 6 d. Nr. 95). Kadastro duomenys nustatyti 1993 m. lapkričio 26 d. Gyvenamasis namas – 5 aukštų, kurio bendras plotas – 2578,57 kv.m, gyvenamasis plotas – 1750,99 kv.m, rūsių (pusrūsių) plotas 537,01 kv. m (t 7, b. l. 29). Byloje pateiktas daugiabučio adresu ( - ), planas (t 7, b. l. 6( - )74, 131-136, 185). Byloje pateiktas šio daugiabučio centrinio apšildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktas (1967 m. rugsėjo 29 d.), iš kurio matyti, kad 55 butų gyvenamajam namui Nr. ( - ) Kaišiadoryse (adresas K. P. g. Nr. ( - )) pateikta išbandymui centrinio apšildymo sistema yra tinkama eksploatacijai. Akte nurodyta, kad šildomieji prietaisai pastatyti iš centrinės katilinės (t 8, b. l. 40). Statinio adresas yra pasikeitęs, t. y. adresu ( - ). 2002 m. sausio 18 d. daugiabučio, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyta, kad namo šalto vandentiekio sistema yra nuo įvado iki atsišakojimo į butų vidaus tinklą – dvivamzdė, iš plieninių vamzdžių, o karšto vandentiekio sistema nuo šilumos punkto iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą; šilumos tiekimo sistema nuo įvado iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – centralizuota, iš plieninių vamzdžių ir špižinių radiatorių. Akte nurodyta, kad daugiabučio, adresu ( - ), šilumos punktas ir bendro naudojimo patalpų šildymo prietaisai – individualaus namo rūsyje su individualaus karšto vandens šilumokaičiu (t 8, b. l. 42-44).

21Pagal 2014 m. spalio 11 d. atstovavimo sutartį atsakovės F. Ž. interesus byloje atstovavo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ pirmininkas P. M. (t 1, b. l. 3( - )40,118,120). Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau –Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija (byloje pateikti nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos įstatai, priimti 2014 m. rugpjūčio 21 d. visuotiniame susirinkime), kurios veiklos sritis yra fizinių ir juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas įmonėse, įstaigose, organizacijose būsto ir kitų statinių statybos, priežiūros ir vystymo klausimais ir kt.. bei vartotojų teisės, jų apsauga ir gynimas, ir fizinių, juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose vartotojų teisių klausimais. Įstatuose numatyta, kad asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas) (t 1, b. l. 72-79, byloje pateiktas elektroninis sertifikuotas išrašas iš valstybinės įmonės registrų centro LR juridinių asmenų registro, t 1, b. l. 80-82). ( - ) F. Ž. priimta į asociaciją „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjungą“, yra jos narė (t1, b. l. 119).

22Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad atsakovė F. Ž. skundė Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimus atsisakyti perskaičiuoti ir skirti kompensaciją panaikinimo, įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, pateikusi skundą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui (t 1, b. l. 41-42,43), kuris išnagrinėtas. 2014 m. lapkričio 19 d. Kauno apygardos administracinis teismas sprendimu F. Ž. skundą tenkino iš dalies: įpareigojo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo ar neskyrimo F. Ž., o bylos dalį dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. (3.22-V11)-3-570 panaikinimo nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 puntu (t 2, b. l. 18-23). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjos F. Ž. apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį, kuria administracinė byla nutraukta, paliko nepakeistą. Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (t 3, b. l; 110-111, t 4, b. l. 5-11).

23Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, kad F. Ž. kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių pateikdama pažymas apie gaunamas pajamas ir taikomus normatyvus būsto Nr. ( - ), šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti laikotarpiu 2013 m. spalio 14 d., 2014 gegužės 9 d. (t 4, b. l. 57-58, 5( - )60). Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinio paramos skyrius ( - ) nustatė, kad F. Ž. turi teisę į geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., o taip pat ir teisę (išimties tvarka) į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas laikotarpiais nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., būstui adresu – ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos neturintiems gyventojams įstatymu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V17-449, o taip pat 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V-17-16 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tiekimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ įvertinusi gyventojo prašyme – paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti pateiktą ir valstybės ir žinybinių registrų bei valstybinės informacijų sistemų gautą informaciją (t 4, b. l. 61,62,63, 64).

24Byloje pateikta UAB „Kaišiadorių šiluma“ pažyma apie mokesčių paskaičiavimą ir patalpų šildymą ir karštą vandenį, iš kurios matyti, kad atsakovė F. Ž. yra skolinga 213,06 Eur bendroje sumoje už šilumos energijos tiekimą butui, adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., kurios ji nesumokėjo iki šiol. Minėtoje 2014 m. rugsėjo 22 d. pažymoje nurodytas atsakovės F. Ž. buvo naudingas bendras plotas – 77,98 kv. m., t. y. sąlyginis plotas.

25VĮ Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo duomenimis, butas/patalpa-butas su rūsiu ( - ), pažymėtu ( - ), nuosavybės teise priklauso F. Ž. (Pirkimo-pardavimo sutarties pagal LR ( - ); įrašas galioja nuo ( - ) (t 1, b. l. 10,25,117, t 6, b. l. 58). Atsakovei nuosavybės teise priklausančio buvo bendras plotas yra 46,08 kv. m (gyvenamasis plotas – 30,08 kv. m) (t 1, b. l. 10,25). Jame gyvena viena atsakovė F. Ž. (t 1, b. l. 9, 24). Iš byloje pateiktos buto, adresu ( - ), techninės apskaitos matyti, kad butas yra privatus (inventorizuotas 1966 m. sausio 5 d.), randasi ( - ) aukšte, ( - ) kambarių (t 1, b. l. 64). Daugiabučio. adresu ( - ), statybos ( - ) metai (t 8, b. l. 105).

26Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. balandžio 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta, kad 55 butų gyvenamajam namui, kurio statinys Nr. ( - ), pateiktame objekto „55 butų gyvenamasis namas Nr. ( - )“ projekte gyvenamajame kvartale, genplano byloje (komplekto Nr. ( - ), objekto Nr. ( - ), bylos Nr. ( - )) pažymėtam statiniui Nr. ( - ), yra suteiktas adresas – ( - ) (VĮ registrų centro duomenimis pastato unikalus Nr. ( - )). Akte konstatuota, kad 55 butų gyvenamojo namo darbo brėžiniai, įsegti byloje (komplekso Nr. ( - ), objekto Nr. ( - ), bylos Nr. ( - )), yra 55 butų gyvenamojo namo, esančio adresu ( - )) (unikalus Nr. ( - )) (t 8, b. l. 110). Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms 2018 m. balandžio 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (t 8, b. l. 10), yra nepagrįstas ir atmestinas atsakovės F. Ž. patikslinto ieškinio reikalavimas, kad skirstant šilumos energiją namui, adresu ( - ), buvo remtasi kito gyvenamojo namo šildymo dalies projektui. Taip pat yra nepagrįstas ir atmestinas atsakovės F. Ž. patikslinto ieškinio reikalavimas dėl įtraukimo į šilumos tiekimo paskirstymo visas namo gyventojų asmeninio naudojimo, t. y. sandėliuko patalpas. Byloje UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ atstovo S. Z. paaiškinimu nustatyta, jog daugiabučio, adresu ( - ), bendrojo naudojimo patalpose, t. y. rūsyje, kuriame randasi gyventojų sandėliukai, nėra ir niekada nebuvo įrengti šildymo prietaisai, t. y. šios bendro naudojimo patalpos nėra šildomos, taip buvo numatyta ir statinio projektinėje dokumentacijoje. Bei tokios aplinkybės, kad daugiabučio, adresu ( - ), gyventojų bendro naudojimo patalpos – rūsys, kuriame randasi gyventojų sandėliukai, būtų šildomi ir/ar juose būtų įrengti šildymo prietaisai, nepatvirtino byloje ekspertizės išvadas pateikę – ekspertas L. U., specialistas dr. V. S., kuris teismo posėdyje palaikė ir tvirtino pateiktos techninės ekspertizės išvadą.

27Byloje pateiktas ieškovės 2014 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. SD-415, kuriuo ieškovė kreipėsi į atsakovę geruoju dėl skolos sumokėjimo už suteiktas bendrovės paslaugas (t 1, b. l. 11,26). Kaišiadorių rajono savivaldybė siūlė F. Ž. sudaryti sutartį su UAB „Kaišiadorių šiluma“ dėl susidariusios skolos už tiekiamą šilumos energiją butui mokėjimo dalimis (t 1, b. l. 51-52).

28Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad 2014 m. gegužės 12 d. F. Ž. pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai prašymą – paraišką piniginei paramai gauti (paraiškos Nr. ( - )), tikslu gauti būsto šildymo ir tiekiamo vandens (karšto, šalto vandens) kompensacijai gauti (t 1, b. l. 58-92).

29Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašte „Dėl daugiabučio namo, adresu ( - ), šildymo prietaisų projektinės galios atstatymo“ nurodyta, kad vadovaujantis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis(Žin., Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575; 2011, Nr. 130-6182) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo prievolė yra prižiūrėti pastato šilumos techninę būklę bei užsiimti efektyviu, patikimu ir saugiu šių įrenginių eksploatavimu. Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas yra UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“. Rašte nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ atliko šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) inventorizavimą daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), kuris buvo atliktas F. Ž. nuosavybės teise priklausančiame bute 2012 m. spalio 2 d. Minėtame akte ji atsisakė pasirašyti. 2013 m. birželio 20 d. administratorius UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ organizavo daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų savininkų susirinkimą, tačiau jame nebuvo kvorumo ir nebuvo priimti sprendimai. Dėl sprendimo atstatyti namo šildymo prietaisų galingumą į projektinę padėtį nuo 2013-2014 metų šildymo sezono, administratorius organizavo namo gyventojų apklausą (balsavimą raštu). Pagal 2013 m. rugpjūčio 2 d. apklausos (balsavimo raštu) balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 138, butų savininkų dauguma nusprendė iki 2013 m. rugsėjo 15 d. atstatyti įrengtų šildymo prietaisų galią į projektinę padėtį bei nuo 2013-2014 metų šildymo sezono šilumos kiekį paskirstyti pagal Nr. 16V metodą. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Daugiabučio namo butų savininkų daugumos sprendimas yra privalomas visiems butų savininkams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalis (toliau- LR CK), t 1, b. l. 45-46). Minėtame rašte nurodyta, kad 2013 m. rugpjūčio 8 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovai dar kartą atliko bute, adresu ( - ), įrengtų šildymo prietaisų atitiktį 1963 m. tipiniam projektui Nr. 1-318-33 (pagal kurį buvo įrengta šio namo šildymo sistema), bei surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo aktas Nr. 13OV8-9. Patikrinimo metu nustatyta, kad ginčo bute sumontuoti špižiniai M-140 radiatoriai, kurių 1 sekcijos ekvivalentinis plotas yra 0,31 (EKM). Pagal projektą patalpoje ( - )4 nurodytas sekcijų skaičius – 4 vnt. (1,12 EKM), faktiškai sumontuota 11 sekcijų (3,41 EKM), patalpoje ( - )6 nurodytas sekcijų skaičius – 12 vnt. (3,65 EKM), faktiškai sumontuota 17 sekcijų (5,27 EKM), patalpoje ( - )5 nurodytas sekcijų skaičius – 10 vnt. (3,15 EKM), faktiškai sumontuota 16 sekcijų (4,96 EKM). Apžiūros metu F. Ž. dalyvavo, tačiau minėtame akte ji atsisakė pasirašyti. Vadovaujantis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575; 2011, Nr. 130-6182) 133.11 punktu šilumos vartotojas privalo vykdyti valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai (t 1, b. l. 45-46).

30Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. (3.21-V11)-3-273 „Dėl šilumos kiekio paskirstymo metodo taikymo“ nurodyta, kad vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymu, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, patvirtintomis energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.1-111 „Dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, kad šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo reikalavimas atstatyti šildymo prietaisus (adresu – ( - )) į projektinę galią yra teisėtas. Rašte nurodyta, kad butui teikiamos šilumos kiekis yra skaičiuojamas pagal bute įrengtų šildymo prietaisų galią (sąlyginį plotą), F. Ž. bute yra 44 sekcijos (projektinis sekcijų skaičius – 26). Pagal šilumos paskirstymo metodiką Nr. 16V atsakovei F. Ž. nuosavybės teise priklausančio buto Nr. ( - ), sąlyginis šilumos plotas yra 77,98 kv.m. Minėtame rašte nurodyta, kad pareiškėja F. Ž. savo bute privalo atstatyti projektinę šildymo prietaisų galią (demontuoti ne pagal projektą sumontuotas radiatorių sekcijas) (t 1, b. l. 48).

312014 m. balandžio 25 d. Kaišiadorių rajono savivaldybė rašte Nr. (3.21-V-11)-3-361 „Dėl šilumos kiekio paskirstymo metodo taikymo“ nurodyta, kad šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo reikalavimas atstatyti šildymo prietaisus į projektinę galią yra teisėtas. F. Ž. butui teikiamos šilumos kiekis yra skaičiuojamas pagal bute įrengtų šildymo prietaisų galią (sąlyginį plotą). Bute yra 44 sekcijos (projektinis sekcijų skaičius -26). Pagal šilumos paskirstymo metodiką Nr. 16V sąlyginis šildomas plotas yra 77,98 kv. m. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2013 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr.R2-2778 gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidimą taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr.16V daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ). Taip pat Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2014 m. kovo 12 d. pažymos Nr.D-2013/2-1608 6.1.5. punkte nurodyta, kad vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, pareiškėja privalo savo bute atstatyti projektinę šildymo prietaisų galią (demontuoti ne pagal projektą sumontuotas radiatorių sekcijas). Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 6.3 punkte konstatuojama, kad „prižiūrėtojas pagrįstai reikalauja demontuoti ne pagal projektą sumontuotas radiatorių sekcijas“ bei 6.4.2 punkto 2 dalyje nurodė, kad metodas Nr. 16V name taikomas ir mokesčiai už šilumos energiją pareiškėjai ir kitiems namo gyventojams pagal metodo 16V reikalavimus yra skaičiuojami teisėtai (t 1, b. l. 51-52). Rašte nurodyta, kad teisė į kompensaciją nustatomą vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsniu. Vadovaujantis 23 straipsnio 1 dalies 6 punktu, kompensacija neskiriama, nutraukiamas jų tiekimas įsiskolinusiems už būstą, geriamąjį ir kaštą vandenį bendrai gyvenantiems asmenis arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie nevykdo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. įsiskolinusieji už buto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų (t 1, b. l. 51-52).

32UAB „Kaišiadorių šiluma“ pažymoje Nr. AD-432 (2014 m. rugpjūčio 22 d.) nurodyta, kad F. Ž., gyvenančiai ( - ), už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. už šilumos energiją bendroje sumoje yra priskaičiuota – 396,32 Eur, kompensacija už šilumos energiją – 107,46 Eur, o už karštą vandenį (cirkuliaciją) priskaičiuota bendroje sumoje – 205,06 Eur, kompensacija už kaštą vandenį (cirkuliaciją) 59,85 Eur. Pažymoje nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių šiluma“ kompensacijas už patalpų šildymą ir karštą vandenį skaičiuoja vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Žin., 2011, Nr. 155-7353). Kompensacija patalpų šildymui skaičiuojama naudingam būsto plotui. Šiuo atveju F. Ž. priklausančio buto, esančio ( - ), naudingas plotas – 46,08 kv.m., pagal kurį yra skaičiuojama kompensacija už patalpų šildymą. Minėtoje pažymoje nurodyta, jog buto, esančio adresu – ( - ), sąlyginis šildomas plotas – 77,98 kv.m. (t 1, b. l. 104-105). Byloje pateiktos UAB „Kaišiadorių šiluma“ pažymos apie mokesčių skaičiavimą už patalpų, adresu ( - ), šildymą ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. bei už 2014 m. rugpjūčio mėnesį, iš kurių matyti, kad atsakovės F. Ž. bendra įsiskolinimo suma už butui tiekiamą šilumos energiją ir karšto vandens sunaudojimą 2014 m. rugsėjo 1 d. bendroje sumoje sudarė 213,06 Eur (t 1, b. l. 106-116, 158-159).

33F. Ž. yra pensininkė, jai yra mokama invalidumo/netekto darbingumo ir našlės pensija (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., t 1, b. l. 121-122).

34Ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2014 m. lapkričio 26 d. rašte Nr.SD-177 „Dėl mokesčių už šilumos energiją ir kompensacijų skaičiavimo F. Ž.“ nurodyta, kad valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. R2-2778 „Dėl leidimo taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V daugiabučiuose namuose, esančiuose ( - ) Kaišiadoryse“ leido taikyti šiuose daugiabučiuose šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V, atsakydama į UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2013 m. rugsėjo 18 d. pateiktą prašymą, atsižvelgdama į pateiktą informaciją bei vadovaudamasi šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2012, Nr. 111-5655), 48,7 punktu. Rašte nurodyta, kad 16V metodas – tai UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomas šilumos paskirstymo metodas daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), vartotojams pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui. Šis šilumos paskirstymo metodas taikomas kaip per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal lygiagrečiai įrengtų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, kurių vienas matuoja šilumos kiekį patalpų šildymui, kitas – karštam vandeniui rodmenis. Vartotojams priskiriamas šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas pagal buto ar kitos patalpos sąlyginį šildomą plotą, kai buto at kitos patalpos naudingas plotas (šildomas) plotas padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingas plotas (šildomas) plotas sutampa (t 1, b. l. 141-142). Rašte nurodyta, kad gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų savininkų dauguma, t. y. 54,5 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus, pagal 2013 m. rugpjūčio 2 d. protokolą Nr. 138, pateiktą UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“, nusprendė nuo 2013-2014 metų šildymo sezono taikyti šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr. 16V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir jame įrengtų šildymo prietaisų galią), todėl visiems šio namo gyventojams, vadovaujantis šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių, patvirtintų valstybinės kainų ir energetikų kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.03-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214), 18 punktu, yra taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. ( - ) V. F. Ž. buto, adresu ( - ), sąlyginis šildomas plotas – 77,98 kv.m, šiam plotui priskiriamas namo sunaudotas šilumos kiekis patalpų šildymui pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis pagal atskaitinį mėnesį. Buto, minėtu adresu, naudingas plotas yra 46,08 kv.m. Kompensacija už patalpų šildymą skaičiuojama tik už naudingą būsto plotą. Taigi, daugiabučio gyvenamojo namo butui, adresu ( - ), sunaudotas šilumos energijos kiekis patalpų šildymui paskirstomas pagal sąlyginį plotą - 77,98 kv.m., o kompensacija už patalpų šildymą skaičiuojama tik naudingam būsto plotui – 46,08 kv.m. (t 1, 141-142, 154-155). Kadangi atsakovė nemokėjo dalies mokesčio pagal bendrovės pateikiamus mokėjimo pranešimus, todėl 2014 m. rugsėjo 1 d. susidarė 213,06 Eur įsiskolinimas tarp priskaičiuotos sumos už sąlyginį plotą ir priskaičiuotos kompensacijos sumos bei F. Ž. mokėtos sumos už šilumos energiją ir karštą vandenį, kurią ir delspinigius 4,80 Eur ieškiniu prašė priteisti ieškovė (t 1, b. l. 141-142).

35Iš byloje pateikto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 24 d. rašto Nr. R2-2776 rašyto UAB „Kaišiadorių būtų ūkiui“ „Dėl leidimo taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V daugiabučiuose namuose, esančiuose adresu ( - ) Kaišiadoryse“ nurodyta, kad 2013 m. rugsėjo 23 d. buvo gautas šių daugiabučių administratoriaus UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2013 m. rugsėjo 18 d. prašymas (reg. Nr. R1-8344) leisti taikyti minėtuose daugiabučiuose namuose UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomą šilumos paskirstymo metodą daugiabučio namo, ( - ), vartotojams pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16V (metodas Nr. 16V), suderintą komisijos 2013 m. birželio 17 d. protokoliniu nutarimu Nr.O3-232. Rašte nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ prašyme nurodė, kad bendrovė, atsižvelgdama į komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. R2-2578 nurodytas pastabas, daugiabučiuose namuose įrengė karšto vandens ruošimo šilumos apskaitos prietaisus, bei UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ informavo, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos atitinka šilumos paskirstymo metodo Nr. 16V punktuose 1.1-1.3 keliamus reikalavimus bei pateikė minėtų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo aktus. Komisija, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, bei vadovaudamasi šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2012, Nr. 111-5655), 48.7 punktu, leido taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V rašte nurodytuose daugiabučiuose (t 1, b. l. 152, t 7, b. l. 45).

36Iš byloje pateikto daugiabučio, adresu ( - ), inventorizacijos, siekiant patikrinti, ar įrengti šildymo pritaisai atitinka projektinius sprendinius ir projekte nustatytą įrengtą šilumos galią (duomenys 2013 m. spalio 8 d.), vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu patvirtintu „ Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu“ 2009 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-299, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos iš priežiūros tvarka, atliktos šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) inventorizavimu, buvo patikrinti šio daugiabučio butuose esantys šildymo prietaisų paviršių (sekcijos), iš kurio matyti, kad buto Nr. ( - ) (butas nuosavybės teise priklauso F. Ž.) yra 46,08 kv. m, projekte numatyta 26 (8,06 EKM) sekcijos, o faktiškai nustatytos – 44 (13,64 EKM) sekcijos(t 1, b. l. 153).

37Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos (toliau – VEI) rašte Nr.R-2069 (2013 m. rugpjūčio 14 d.) nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ pateikė šildymo prietaisų paviršių (sekcijų) inventorizavimo bute, adresu ( - ), aktą, kurį F. Ž. atsisakė pasirašyti. VEI ir namo šilumos prižiūrėtojo UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ atstovai, dalyvaujant F. Ž., 2013 m. rugpjūčio 8 d. patikrino jos bute įrenginių šildymo prietaisų atitiktį 1963 m. tipiniam projektui Nr. 1-318-33, pagal kurį 1963 metais įrengta šio gyvenamojo namo šildymo sistema. Rašte nurodyta, jog tikrinimo metu pareiškėjai F. Ž. buvo pateikta namo šildymo sistemos projektinė dokumentacija, pagal kurią sumontuota namo šildymo sistema ir nustatyta: bute sumontuoti špižiniai M-140 markės radiatoriai, kurių sekcijos ekvivalentinis plotas yra 0,31 (EKM). Pagal projektą, virtuvėje (patalpa ( - )4) nustatytas sekcijų skaičius – 4 vienetai (toliau – vnt.) (1,12 EKM), faktiškai sumontuota 11 sekcijų (3,41 EKM), svetainėje (patalpa ( - )6) nustatytas sekcijų skaičius – 12 vnt. (3,65 EKM), faktiškai sumontuota 17 sekcijų (5,27 EKM), miegamajame kambaryje (patalpa ( - )5) nurodytas sekcijų skaičius – 10 vnt. (3,15 EKM), faktiškai sumontuota 16 sekcijų (4,96 EKM). Rašte nurodyta, kad atlikus patikrinimą buvo surašytas 2013 m. rugpjūčio 8 d. faktinių aplinkybių patikrinimo aktas Nr. 13OV8-9, kurį ji, t. y. F. Ž. pasirašyti atsisakė. Bei rašte nurodyta, kad patikrinus UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ gyventojų skundų ir telefoninių iškvietimų registracijos žurnalą, nustatyta, jog F. Ž. dėl nepakankamo buto šildymo į bendrovę nesikreipė. Minėtame rašte nurodyta, kad pareiškėja (F. Ž.) savo bute ir savo lėšomis privalo atstatyti projektinę šildymo prietaisų galią (demontuoti papildomas radiatorių sekcijas) (t 1, b. l. 156-157).

38Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių (Žin., 2010, Nr. 43-2084) 297 punkte numatyta, kad prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią šildymo sistemos prižiūrėtojas privalo patikrinti šildymo sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575; 2011, Nr. 130-61882) 133,10 punkte nurodyta, kad šilumos vartotojas privalo valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyse) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai.

39Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas neatleidžia asmens nuo jo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, pareigos atsiskaityti už jau suteiktas paslaugas ir atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

40Byloje pateiktas 2013 m. rugpjūčio 2 d. daugiabučio, adresu ( - ), butų savininkų apklausos (balsavimo raštu) balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 138 dėl 2013-2014 metų šildymo sezono šilumos už pastatų šildymą paskirstymo metodo Nr.16V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir į šildymo prietaisų galią), atsižvelgiant į pateiktų (balsavimo raštu) biuletenių skaičių, komisija Nustatė namo butų savininkams įteiktų biuletenių skaičius – 55 vnt.; sugrąžintų biuletenių skaičius – 36 vnt. (65,5 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus); galiojančių biuletenių skaičius – 34 vnt. (61,8 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus). Protokole nurodyta, kad už šildymo prietaisų (radiatorių) atstatymą į projektinę padėtį ir šilumos metodo Nr. 16V taikymą balsavo 30-ties butų savininkai arba 54,5 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus. Iš protokolo matyti, jog prieš šilumos paskirstymo metodo Nr. 16 V taikomumą balsavo 4-rių butų savininkai arba 7,3 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus. Protokole nurodyta komisijos išvada, t. y. namo, adresu ( - ), butų savininkų dauguma nusprendė – iki 2013 m. rugsėjo 15d. atstatyti namo butuose įrengtų šildymo prietaisų (radiatorių) galią į projektinę padėtį ir nuo 2013-2014 metų šildymo sezono taikyti šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr. 16V (atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir į šildymo prietaisų galią). 2013 m. rugpjūčio 2 d. daugiabučio namo, adresu ( - ), Kaišiadorys, buto savininkų apklausos (balsavimo raštu) balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 138 yra pasirašytas šio namo butų savininkų atstovo (( - ) buto savininko) V. J., UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ atstovų (t 1, b. l. 161).

41Byloje pateiktas ekspertinio tyrimo aktas surašytas 2018 m. lapkričio 12 d. – 2019 m. sausio 11 d. eksperto L. U. (ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovas ir ypatingo statinio ekspertizės vadovas, kvalifikacijos atestato, statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai, kvalifikacijos atestato Nr. 27856, kuris yra galiojantis) (t 10, b. l. 13). Nuo 2016 m. gruodžio 19 d. L. U. yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą (t 10, b. l. 14). Atliktos ekspertizės objektas – bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse (toliau – objekto), įrengtų šildytuvų skaičiaus užtikrinimo higienos normų reikalavimams atitikties pagal esamą padėtį, vertinimas. Ekspertas L. U., atliko ekspertizę užsakovų – UAB „Kaišiadorių šiluma“, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ prašymu (trišalės ekspertizės rangos sutarties pagrindu) (t 11, b. l. 23-24, 40-42), rėmėsi tokia pateikta medžiaga – darbo projektu: 55 butų gyvenamasis namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; darbo brėžiniais; visos dalys; komplektas: 0521); genplanu; 55 būtų gyvenamasis namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; bylos Nr. ( - ) bei faktinių aplinkybių protokolais (akto lapas Nr. 4). Ekspertizės akte nurodyta, kad 2018 m. gruodžio 18 d. atlikta pirminė tyrimo objekto apžiūra – fotofiksacija, tyrimas termovizoriaus iš pastato išorinės pusės. Į butą, adresu ( - ) apžiūros metu nebuvo galimybė patekti (akto lapas Nr. 4). Statinio lokalizacija genplane (55 butų gyvenamasis namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; bylos Nr. ( - )) (akto lapas Nr. 7). Statinio padėtis detaliajame plane (detalusis planas 1005-DP-1.1) (akto lapas Nr. 8). Apžiūros metu buvo apžiūrėtas gyvenamo namo adresu ( - ), šilumos punkto būklė (akto lapas Nr.8) bei į namo šildymo sistemą paduodamo vandens ir grįžtamo vandens temperatūros (akto Nr. 9), o taip pat nustatytas apžiūros metu fiksuotas temperatūrų skirtumas tarp paduodamo ir grįžtamo šilumos sistemos vandens (akto lapas Nr. 27.18 C). Minėtame akte nurodyta, kad buto, adresu ( - ) (patalpų ( - )) langų būklė iš išorės – seni mediniai langai, matyti nusidėvėjimo požymiai, nesandarumai. Langai yra galimai trijų stiklų, su dviem oro tarpais, krašte įrengta orlaidė (akto lapai Nr. ( - )). Termovizoriaus pagalba buvo fiksuojama buto, adresu ( - ), šilumos vizualinis laidumas. Eksperto L. U. akte nurodyta, kad ( - ) aukšte esantis kraštinis langas (patalpos ( - )6 pagal 2.3 pav.) rodo didžiausius šilumos nuostolis (A ir B fasadai) (akto lapas Nr. 11,12). Akte nurodyta, kad termovizoriaus pagalba buvo fiksuojama buto, adresu ( - ), šilumos vizualinis laidumas. ( - ) aukšte esantis kraštinis langas (patalpos ( - ) pagal 2.3 pav.) rodo didžiausius šilumos nuostolius (B ir C fasaduose) (akto lapas Nr. 13). Atliekant objektų tyrimą ekspertui nebuvo galimybė patekti į butą Nr. ( - ) Kaišiadorys, todėl nebuvo nustatytas faktinis šildymo prietaisų sekcijų kiekis. Kaip faktinės aplinkybės tyrimui buvo naudojami pateikti dokumentai – šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) 2012 m. spalio 2 d. inventorizavimo aktas (akto lapas Nr. 15), kuriuo konstatuota, kad bute Nr. ( - ), esantys šildymo prietaisai neatitinka projektinio galingumo, nes šio buto patalpoje buvo nustatytas didesnis faktinis šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius (EKM), nei numatyta statinio projekte, t. y. buto patalpose – ( - ) numatyta 12 (3.65) šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius (EKM), o buvo rasta 17; ( - ) rasta 16, kai pagal projektą buvo numatytą 10 (3,15) šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius, patalpoje -( - ) v buvo rasta 11, kai pagal projektą buvo numatytą 4 (1,12) šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius, t. y. viso bute buvo rasta 44 šildomieji paviršiai (sekcijų) skaičius, kai pagal statinio projektą buvo numatyta -26 šildomieji paviršiai. Minėtame akte nurodyta, kad buto Nr. ( - ), Kaišiadorys, sąlyginis plotas yra 77.98 kv. m. bei pasiūlymas iki 2013 m. rugsėjo 1 d. atstatyti bute projekte nustatytą šildymo prietaisų galią (sekcijų skaičių, EKM). F. Ž. atsisakė pasirašyti minėtame akte (akto lapas Nr. 15). Taip pat pateikta 2013 m. rugpjūčio 8 d. faktinių aplinkybių konstatavimo akto kopija, kuriuo konstatuotos faktinės aplinkybės dėl minėtame bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse, rastų šildomųjų paviršių (sekcijų) skaičius (EKM) 44 (akto lapas Nr. 17). Eksperto L. U. akte nurodyta, kad pagal darbo projekto šildymo prietaisų įrengimo projektas (1963): 55 butų gyvenamasis namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; darbo brėžiniai; visos dalys; kompleksas: ( - )). Pagal projektą ir kadastrinės bylos patalpų žymą (2.3 pav.) patalpoje ( - ) (36) suprojektuota 12 sekcijų šildymo prietaisais; patalpoje ( - ) (1) suprojektuota 10 sekcijų šildymo prietaisais; patalpoje ( - ) (2) suprojektuota 4 sekcijų šildymo prietaisas (akto lapas Nr.5, 18). Bei pagal projektą ir kadastrinės bylos patalpų žymėjimą (2.3 pav.) aktu patalpoje (( - )) suskaičiuoti šilumos nuostoliai – 1730 kcal/h=1990W; patalpoje ( - ) (1) suskaičiuoti šilumos nuostoliai – 1520 kcal/h=1748 W; patalpoje ( - ) (2) suskaičiuoti šilumos nuostoliai – 640 kcal/h=736W (priimta, kad 1 kcal/h atitinka 1,15 W) (akto lapas Nr. 5,19). Akte nurodyta, kad šaltuoju metu bute turi +18-22 laipsnių šilumos. Nagrinėjant pateiktus faktinių aplinkybių aktus nustatyta, kad tyrimo objekte (( - )) užfiksuotos 2014 m. sausio 16 d. patalpų temperatūros yra šios: ( - )5 (1) - +21,2 C, ( - )4 (2) - +22,3 C, ( - )6 (36) - +21,9. Ekspertas L. U. išnagrinėjęs esamą situaciją nustatė, kad bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse, įrengtų šildytuvų skaičius užtikrina higienos normų reikalavimus patalpų temperatūros atžvilgiu laikotarpiu 2013-2018 metais (akto lapas Nr. 22). Nustatyta radiatorių galia tenkina keliamus projektinius reikalavimus. Ekspertas L. U. įvertinęs projektinius reikalavimus ir statinio nusidėvėjimą nustatė, kad esamų radiatorių galia užtikris minimalius higienos normų reikalavimus (+18 C), nes buto langai yra seni ir nesandarūs, mūro siūlės vietomis sutrūkę. Akte nurodyta, kad faktiškai šilumos prietaisų sekcijų bute nei yra numatyta projekte yra daugiau, t. y. patalpoje ( - )5 (1) - 16-10=6 vnt., ( - )4 (2) - 11-4= 7 vnt., ( - )6 (36) – 17-12= 5 vnt., viso sekcijų perteklius – 18 vnt. (akto lapas Nr. 25). Ekspertas L. U., išnagrinėjęs esamą situaciją nustatė, kad bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse, įrengti langai nėra keisti ir yra blogos būklės. Atlikti skaičiavimai parodė, kad projekte parinktas radiatorių keikis turi užtikrinti higienos normų keliamus reikalavimus, jeigu bute seni langai bus pakeisti naujais – šiuolaikiniais langais. Nustatyta, kad faktinis šilumos prietaisų sekcijų kiekis viršija projektinius reikalavimus 18 vnt. Eksperto L. U. akte nurodyta, kad perteklinis šilumos prietaisų sekcijų kiekis yra per didelis ir turi būti mažinamas pagal pateiktas rekomendacijas pasirenkant vieną būdą: 1) šilumos prietaisų sekcijų kiekis mažinamas 18 vnt. jei lygiagrečiai seni langai keičiami naujais, sandariais langais; 2) paliekant esamus langus sekcijų kiekį turi būti mažinamas 14 vienetų (akto lapas Nr. 25).

42Akte nurodyta, kad ekspertas L. U. atliko statinio, adresu ( - ), apžiūrą ir nustatė, kad statinyje eksploatuojamas šilumos mazgas ir jo sistemos prietaisai yra gero stovio, į sistemą tiekiama temperatūra yra pagal grafiką ir gaunami grįžtamo vandens parametrai atitinka jiems keliamiems reikalavimams (akto lapas Nr. 26), šiam statiniui (( - )) parinktas šilumos paskirstymo metodas Nr. 16V atitinka namo Nr. ( - ) šildymo sistemą ir gali būti naudojamas vienas iš komisijos rekomenduojamų paskirstymo metodų ginčo laikotarpiu nuo 2013 metų iki esamo laiko (akto lapas Nr. 27). Akte nurodyta, kad gyvenamojo namo (( - )) projektas yra laikytinas ginčo namo objektu (akto lapas Nr. 27). Visuose pateiktuose dokumentuose (detalusis planas, statinio projektas ir genplanas) informacija sutampa ir atitinka ginčo objektą (akto lapas Nr. 27).

432018 m. rugpjūčio 3 d. teismo nutartimi byloje paskirta atlikti ekspertizė dėl ginčo bute įrengtų šildytuvų skaičiaus užtikrinimo higienos normų reikalavimams atitikties pagal esamą padėtį nustatymui bei gyventojų pasirinkto šilumos paskirstymo metodo Nr. 16V atitikties namo šildymo sistemai, kuriame yra įrengta tipinė šildymo sistema, kuri pavesta atlikti ir atsakyti į klausimus ekspertui dr. V. S. (t 10, b. l. 2-5).

44Byloje pateikta 2018 m. rugsėjo 12 d. eksperto dr. V. S. techninės ekspertizės išvada. Ekspertas yra susipažinus su bylos medžiaga (10 tomų); gyvenamojo namo Nr. ( - ), Kaišiadorys, statybos projekto šiluminės dalies darbo brėžiniais ir genplanu), apklausė dėl bylos aplinkybių gyvenamojo namo, adresu ( - ), administratorių UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ specialistus, išnagrinėjo ieškovo ir namo administratoriaus internetinėse svetainėse pateiktą sietiną su bylos dalyku informaciją, bei atliko būtinus analitinius veiksmus.

45Specialisto dr. V. S. techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad valstybinė energetikos inspekcija 2014 m. sausio 16 d. atsakovės bute nustatė tokias temperatūras: virtuvėje +22,3 C, svetainėje +21,2 C, miegamajame kambaryje +21,9 C; pateiktoje UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2015 m. balandžio 9 d. pažymos grafoje “temperatūra bute“ nurodoma +21,5 C temperatūra, o lape 5 pateikta termometro nuotrauka rodo, kad 2015 m. balandžio 9 d. svetainės kambaryje buvo + 19 C (t 10, b. l. 2). Išvadoje aptartais laikotarpiais (t 10, b. l. 2) matyti, kad atsakovės bute tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laikotarpiais oro temperatūros vertė nebuvo žemesnė kaip +18 C ir nebuvo aukštesnė kaip +28 C (t 10, b. l. 17).

46LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. 5 įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“ 1 lentelėje „Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės“ nurodyta, kad tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metu laikotarpiais oro temperatūros vertė turi būti ne žemesnė kaip +18 C ir ne aukštesnė kaip +28 C. Taip pat nurodoma, kad oro temperatūra matuojama, šalia kitų prietaisų, metrologiškai patikrintais termometrais.

47Techninės ekspertizės išvadoje dr. V. S. konstatuota, kad atsakovei priklausančiame bute Nr. ( - ), Kaišiadorys, įrengtų šildytuvų skaičius užtikrina higienos normų reikalavimą buto vidaus oro temperatūrą pagal šilumos tiekėjo faktiškai taikytus temperatūrinius šilumnešio grafikus ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metų (t 10, b. l. 17-18). Išvadoje nurodyta, jog byloje nėra faktinių duomenų patvirtinančių, kad atsakovė butų įsigyto privatizavimo tvarka (butas įgytas ( - )pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, LR 1991 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. I-1374) būsto statybų užsakovas, projektuotojas ir/ar rangovas. Atsakovės bute yra sumontuoti špižiniai M-140 markės radiatoriai, kurių sekcijos ekvivalentinis plotas 0,31 EKM. Pagal buto Nr. ( - ), Kaišiadoryse, planą nurodyta, kad virtuvėje yra suplanuotos 4 sekcijos, faktiškai įrengta 11 sekcijos; svetainėje suplanuota 12 sekcijų, o faktiškai įrengta 17 sekcijų; miegamajame suplanuota 10 sekcijų, o faktiškai įrengta 16 sekcijų. Atsakovės bute pagal 1963 m. projektą Nr. N-1-318-33 buvo numatyti 26 sekcijų špižinių M-140 markės radiatorių sekcijų. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2012 m. spalio 22 d. atliktoje inventorizacijoje nurodyta, kad atsakovės bute faktiškai sumontuota analogiškos 44 sekcijos, t. y. 69,2 procentais didesnis kiekis. Valstybinė energetikos inspekcija 2014 m. sausio 16 d. atsakovės bute nustatė tokias temperatūras: virtuvėje +22,3 C, svetainėje +21,2 C, miegamajame kambaryje +21,9 C. Tuo tarpu valstybinė energetikos inspekcijos atlikti patalpų oro temperatūros matavimai kituose namo bustuose, kurių šildymo prietaisai atitinka namo šildymo 1963 m. projektą, parodė, kad bute Nr. ( - ) virtuvėje temperatūra buvo +20,4 C, svetainėje +19,6 C, miegamajame kambaryje +19,1 C. Analogiški matavimai bute Nr. ( - ) parodė, kad temperatūros virtuvėje buvo +20,3 C, kambaryje +20 C. Esant tokioms tyrimo metu nustatytoms aplinkybėms, dr. V. S. padarė išvadą, kad atsakovės bute, kuriame papildomų šildymo prietaisų skaičius viršijo projektinį 69,2 procentais, kambarių vidaus oro temperatūra buvo aukštesnė temperatūra nei kaimyniniuose butuose tik apie 10 procentų. Išvadoje, ekspertas dr. V. S. pažymėjo, kad atsakovės namo tikrinti kaimyniniai butai neatitiko namo 1963 metų projektui, kadangi butuose Nr. ( - ) sumontuoti plastikiniai langai su stiklo paketais, o atsakovės bute langai nėra keisti. Išvadoje konstatuota, jog moksliniais tyrimais nustatyta, kad senuose, nerenovuotuose daugiabučiuose namuose šilumos nuostoliai, patiriami per langus, atskirais atvejais gali siekti 30 procentų ir daugiau nuostolių per atitvaras, t. y. langų būklė yra labai svarbi šildymo efektyvumui. Įrengus efektyvius, tačiau brangius, t. y. mažas pajamas turintiems asmenims finansiškai neprieinamus, atitvarų sprendimus, šilumos tiekėjui galima reikšmingai sutaupyti šilumos energijos tiekimo apimtis mažinant teikiamo patalpų šildymui šilumnešio temperatūras ir/arba srautus (t 10, b. l. 19). Nors techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad atsakovės buto Nr. ( - ), t. y. svetainės ir miegamojo patalpose faktinis šildomas plotas yra sumažėjęs (nes šių patalpų siena yra dengta – akmens vatos ir gipso kartoninėmis plokštėmis), tačiau teismas atsižvelgia į tai, jog VĮ registrų centre atsakovės buto plotas įregistruotas – 46,08 kv. m. (t 10, b. l. 19). Teisinį registravimą vykdančios institucijos kompetencija užtikrina įrašytų duomenų patikimumo principą, kuris įtvirtintas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje – visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovė F. Ž. nepateikė byloje jokių pagrindžiančių rašytinių duomenų, šiuo atveju išrašo iš VĮ Registrų centro, apie sumažėjusią buto Nr. ( - ), Kaišiadoryse, kvadratūrą (bendro naudojamo ploto kvadratūrą), todėl eksperto nurodytos aplinkybės dėl atsakovės bute sumažėjusio buto šildomos ploto, byloje nenagrinėtinos. Išvadoje nurodyta, jog pateikta tipinė daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistema pagal 1963 m. tipinį projektą Nr. 1-318-33. Pagal schemą, šilumnešis į butų radiatorius teikiamas vienvamzde stovų sistema iš namo šilumos mazgo. Pagal schemą šilumnešio debito ir temperatūros efektyvus ir šiuolaikines projektavimo normas atitinkantis reguliavimas stovuose nenumatytas. Pagal pateiktą genplaną numatyta, kad 55 butų namo aprūpinimas per šilumos tinklus yra iš kvartalinės katilinės (t 10, b. l. 18). Išvadoje nurodyta, jog pagal VĮ registrų centro išrašą, gyvenamasis namas, adresu ( - ), šildomas centriniu šildymu iš kvartalinės rajoninės katilinės, namas administruojamas UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ (t 10, b. l. 18). UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateiktame objekto, adresu ( - ), bendrojo naudojimo apraše nurodyta: šilumos punktas – individualus namo rūsyje su individualiu kašto vandens šilumokaičiu; šilumos tiekimo sistema nuo įvado iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – centralizuota iš plieninių vamzdžių ir špižinių radiatorių; karšto vandentiekio sistema nuo šilumos punkto iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – dvivamzdė iš plieninių vamzdžių. Dr. V. S. išvadoje nurodyta, kad gyvenamojo namo, adresu ( - ), šilumos įvadas buvo pakeistas iki ginčo laikotarpio pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimus, likviduojant projektinę keturvamzdę šilumos ir karšto vandens namo tiekimo sistemą, ją pakeičiant į dvivamzdę šilumos tiekimo sistemą, namo rūsyje esančiame šilumos punkte įrengiant individualų karšto vandens šilumokaitį, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „Kaišiadorių šiluma“. Šioje išvadoje nurodyta, jog kai kuriuose namo butų, kurių vienas iš jų nuosavybės teise priklauso atsakovei, ankstesni naudotojai, susieti su namo statybų užsakovais ir/ar rangovais asmenys, dėl blogai funkcionuojančio tų butų šildymo pagal namo statybose pritaikyto 1963 m. tipinio projekto su neefektyviu šilumnešio srautų reguliavimu vamzdyne, nuoseklaus šilumnešio pratekėjimo uždara sistema, buvo įrengtos papildomos radiatorių sekcijos, kurios egzistuoja šiuo metu (t 10, b. l. 19). Taip pat išvadoje nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsakingas asmuo šilumnešio iš katilinės parametrus (srautą) ginčo name reguliuoja rankiniu būdu namo šilumos punkte du kartus per savaitę ir papildomai, esant reikalui ir pagal skundus (t 10, b. l. 19). Pateiktoje dr. V. S. ekspertizės išvadoje nurodyta, kad įgyvendinant siekį sumažinti atsakovės bute radiatorių skaičių iki 1963 m. projektinių rodiklių nepažeidžiant nei jos, nei kitų bendrasavininkų teisės turėti higienos normomis nustatytas buto vidaus oro temperatūras, būtina atlikti tokius veiksmus: nustatyti faktinį šilumos srautą patenkantį į atsakovės buto šildymo prietaisus pagal faktinį namo šildymo sistemos funkcionavimą ir pateikti kompetentingą išvadą dėl šildymo prietaisų galios poreikio visiems šildymo atvejams (administratoriaus prievolė, pagal bylos duomenis neatlikta per visą ginčo laikotarpį); inicijuoti techninį namo šildymo sistemos pertvarkymo projektą, numatant ne tik tinkamą radiatorių skaičiaus sureguliavimą, bet ir kitų būtinų efektyvumo priemonių įrengimą: efektyvų šilumnešio paskirstymą tarp butų, balansinių priemonių stovuose taikymą, radiatorių butuose renovacijos/pakeitimo dalyką, šilumos punkto modernizavimą, kitas technines priemones (savivaldybės prievolė, pagal bylos duomenis neatlikta per visą ginčo laikotarpį); vien tik papildomų radiatorių demontažas atsakovės bute be aukščiau nurodytų kompleksinio techninių priemonių įgyvendinimo galimai pažeis atsakovės teises gauti kokybišką šilumos energiją buto patalpų šildymui garantuotas LR Civiliniame kodekse.

48Dr. V. S. išvadoje nurodyta, kad sistemiškai įvertinus byloje pateiktus duomenis ir LR civilinio kodekso atitinkamas nuostatas, darytina išvada, atsakovės bute, kurio atitvarų konstrukcijos iš dalies atitinka 1963 m. namo projektui, sumažinus šildymo prietaisų galią 69,2 procentais, t. y. atstačius pagal 1963 m. tipinius projektinius sprendimus, bet namo administratoriui neturint techninių galimybių dėl pritaikytame 1963 m. tipiniame projekte nustatyto šilumnešio privedimo atsakovės butui reguliavimo priemonių nebuvimo, kitų susietų su atsakovės šildymo sistema padarytų pakeitimų nepriklausomai nuo atsakovės (kaip šildymo prietaisų laiptinėse nenaudojimas, pastatui šildyti šilumnešio naudojimas karšto vandens ruošimui projekte nenumatytame šilumokaityje namo patalpose, padidintas šildymo prietaisų, prijungtų prie stovo iš kurio nuosekliai tiekiamas šilumnešis į atsakovės buto šildymo prietaisus, skaičius ir kt.), užtikrinti projektinius šilumnešio temperatūrinius režimus atsakovės bute, t. y. paduodant patalpų šildymui šilumnešį tinkamos temperatūros ir/arba debito, užtikrinti šildymo sezono metu visais atvejais ne mažiau kaip +18 C vidaus oro temperatūrą atsakovės bute - atsakovei ir administratoriui protingai prieinamomis vadybinėmis priemonėmis bus negalima. 2018 m. rugsėjo 12 d. techninės ekspertizėje dr. V. S. nurodė (padarė išvadą), kad pagal 1963 m. namo tipinį projektą esančia šildymo sistema atsakovei priklausančiame bute, adresu ( - ), sumažinus įrengtų šildytuvų skaičių iki namo tipiniame projekte nurodyto šildytuvų skaičiaus pagal šilumos tiekėjo taikytus faktinius temperatūrinius šilumnešio grafikus ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metų higienos normų reikalaujama temperatūra visais teisės aktais nustatytais atvejais užtikrinta nebus (t 10, b. l. 20).

49Daugiabučio namo Nr. ( - ) gyventojams, adresu ( - ), vadovaujantis šilumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisyklių, patvirtintų valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11d. nutarimo Nr. 03-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214) 18 punktu yra taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 16 V. Šio metodo esmė - vartotojams priskiriamas šilumos kiekis šildyti apskaičiuojamas pagal buto ir kitos patalpos sąlyginį šildomą plotą, kai buto ar kitos patalpos naudingas plotas (šildomas) plotas padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymų prietaisų galia. Atsakovei F. Ž. nuosavybės teise priklausančio buto Nr. ( - ), bendras naudingas plotas – 46,08 kv.m, o ieškovo apskaičiuotas atsakovės buto šildomas sąlyginis plotas – 77,98 kv. m. ( t 10, b. l. 20-21). Ieškovo nurodymu, gyvenamojo namo Nr. ( - ), šildymo sistema įrengta 1965 m., pagal 1963 m. tipinį gyvenamam namui projektą Nr. 1-318-33. Dr. V. S. išdavoje nurodyta, kad pagal patvirtinto paskirstymo metodo Nr. 16 V nuostatas, komplikuotais atvejais turi būti vadovaujamasi ne šildymo prietaisų techninių aprašymų duomenimis, o tokių prietaisų faktinio veikimo rezultatu, kuris turi būti nustatytas tik ekspertiniu būdu. Atsakovės F. Ž. paaiškinimu, apžiūrint bute radiatorius dalyvaujant Kaišiadorių savivaldybės administracijos atstovui, šilo kai kurių radiatorių viršus, o apačia perpus mažiau šilo (t 4, b. l. 65). F. Ž. yra pensininkė, gauna invalidumą (suteiktas 2 grupės invalidumas), bute gyvena viena, teigia, kad bute kambario temperatūros neviršija higienos normų, nes didžiausia temperatūra siekai apie +20 C (t 4, b. l. 65). Techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad tipinis gyvenamojo namo Nr. ( - ), projektas Nr. 1-318-33 ginčo namui 1963 metais buvo pritaikytas centralizuotos šilumos tiekimui tiesiogiai per šilumos tinklus iš katilinės į daugiabučio gyvenamojo namo kiekvieno buto šildymo prietaisus. Pagal projektą iki ginčijamo laikotarpio (2013-2018 metais) šilumnešis iš katilų katilinėje per vamzdžius patekdavo iki kiekvieno šildymo prietaiso namo butuose ir, atidavęs šilumą šildymo prietaisams, buvo grąžinamas atgal į katilinę. Butų vidaus patalpų oro temperatūra buvo reguliuojama keičiant šilumnešio temperatūrą katiluose katilinėje, šilumnešio fizikinį srautą katilinėje ir šilumnešio fizikinį srautą namo įvade. Šilumnešio fizikiniai srautai butų šildymo prietaisuose reguliuojami ne dabartiniu laikotarpiu teisės aktais apibrėžtais reguliavimo prietaisais, o per 50 metų eksploatuojamais uždaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes. Karštas vanduo namui buvo tiekiamas per atskirą sistemą, kuriai namui šildyti skirtas šilumnešis nebuvo naudojamas (t 10, b. l. 27). Techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad bylos nagrinėjamu ginčijamu laikotarpiu name buvo taikomas kitas centralizuotos šilumos tiekimo būdas, nei nurodytas 1963 metais tipiniame projekte Nr. 1-318-33. Šis tipinis projektas šilumos tiekėjų pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimus buvo pakeistas - namo įvade įrengiant šilumos punktą su individualiu karšto vandens ruošimo šilumokaičiu, kuriam naudojama į namą tiekiamo šildymui šilumnešio dalis. Šilumos punkte paskirstomo šilumnešio dalys yra nustatomos atskirais matavimo prietaisais. Šilumnešio fizikiniai srautai butų šildymo prietaisuose, kaip ir anksčiau, reguliuojami ne reguliavimo, o uždaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes. Nurodė, jog naujos statybos namuose, tenkinančiuose aktualių teisės aktų reikalavimus, butų šildymo prietaisų parinkimas ir pajungimo sistemos yra sprendžiami kartu su šilumos punkto įrengimu. Tačiau senos statybos namuose įrengiant naujus šilumos punktus, pasikeitus nuosavybės santykiams, šildymo prietaisai ir jų pajungimo sistemos namo butuose Lietuvos Respublikoje, daugeliu atvejų, nebuvo keičiami. Tokie atvejai, kuriems priskirtinas ir nagrinėjamas byloje, iššaukė visą virtinę techninių problemų, kylančių reguliuojant šildomų patalpų vidaus oro temperatūrą ir užtikrinant vidaus oro kitas higienines charakteristikas, t.y. higienines sąlygas namų butuose su pakeistomis šilumos tiekimo schemomis. Techninio aspekto svarbos įrodymu tokių butų efektyviam šildymui, kaip pavyzdys, teiktini Danijos specialistų iš bendrovės Danfoss (kaip ir sietini kitų Lietuvos bei užsienio ekspertų sprendimai) siūlymai Lietuvos rinkoms (akto priedas Nr. 1). Išvadoje konstatuota, kad pagal 1963 metų tipinį projektą numatytas šilumos ir karšto vandens tiekimas gyvenamajam namui ( - ), pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimus jos kontroliuojamos įmonės UAB „Kaišiadorių šiluma“ - ieškovės buvo pakeistas iki ginčo laikotarpio. Šiuo atveju gyvenamojo namo ( - ), butų efektyvaus šildymo dalykas negali būti techniškai išspręstas vien tik keičiant senų šildymo prietaisų galias (radiatorių sekcijų kiekius) butuose pagal 1963 m. tipinį projektą.

50Siekiant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų įgyvendinimo būtina parengti efektyvumo kriterijus tenkinantį namo, adresu ( - ), naują šildymo-vėdinimo projektą susiejant su namo ir jo šildymo sistemų renovacija, o ne siekti iki ginčo tiek savivaldybės iniciatyva, tiek vartotojų iniciatyva pakeisto ir faktiškai neegzistuojančio 1963 m. tipinio projekto šildymo-vėdinimo sprendimų atgaivinimo. Dr. V. S. pateiktoje techninės ekspertizės išvadoje konstatavo, kad atsakovei F. Ž. priklausančiame bute, adresu ( - ), įrengtų šildytuvų skaičius užtikrina higienos normų reikalaujamą temperatūrą pagal šilumos tiekėjo faktiškai taikytus temperatūrinius šilumnešio grafikus ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metais. Sumažinus ginčo bute įrengtų šildytuvų skaičių iki namo tipiniame projekte nurodyto šildytuvų skaičiaus pagal šilumos tiekėjo taikytus faktinius temperatūrinius šilumnešio grafikus ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metais higienos normų reikalaujama temperatūra visais atvejais užtikrinta nebus. Minėtoje techninės ekspertizės išvadoje dr. V. S. nurodyta, kad sutinkamai su byloje esančiais įrodymais, šilumos paskirstymo metodas Nr. 16 V gali būti naudojamas name Nr. ( - ), šilumos energijos paskirstytumui ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metais, kaip atitinkantis vienam iš komisijos rekomenduojamų metodų. Tačiau išvadoje konstatuota, kad vadovaujantis šio metodo punktu 3.2, buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų (radiatorių) faktinės ir projektinės galios arba ekvivalentiniai plotai, turi būti nustatomi tik ekspertiniu (palyginimo) būdu, o ne pagal byloje pritaikytus rodiklius iš projekto techninės dokumentacijos. Pagal byloje pateiktus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ bei Valstybinės energetikos inspekcijos lyginamuosius namo ( - ), butų vidaus oro temperatūrų matavimus, kurie prilygintini ekspertinio palyginamojo būdo duomenims, atsakovės buto naudingas būsto plotas, sudarantis 46,08 kv.m, dėl papildomų radiatorių įrengimo turi būti padidintas iki 49,81 kv.m sąlyginio šildomo ploto, o ne iki byloje pagal namo šildymo dalies 1963 metų techninę dokumentaciją ieškovo apskaičiuoto sąlyginio šildomo ploto 77,98 kv.m. 2018 m. rugsėjo 12 d. techninės ekspertizės dr. V. S. išvada, sutinkamai su byloje esančiais įrodymais darytina išvada, kad tipinis gyvenamojo namo Nr. ( - ), projektas negali būti laikytinas ginčo namo projektu (t 10, b. l. 16-30).

51Iš byloje pateiktos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus šiluminės aplinkos matavimo protokolo Nr.F-K-M-2 (2014 m. sausio 8 d.) matyti, kad F. Ž. buto Nr( - ), naudojant daugiafunkcinio matavimo priemonę testo 445 Nr. 02236975, patikros liudijimą Nr. 1233518 2013 m. kovo 3 d., kalibravimo liudijimo Nr. 15/13-A, 2013 m. kovo 28 d.; Nr. 784620-T2.3-00-100 2013 m. kovo 4 d. (normatyviniai dokumentai HN 42:2009) patikros metu buvo nustatytos tokios temperatūros – svetainėje – +21,02 C, miegamojo kambaryje –+ 20,9 C, virtuvėje – +20,7 C (t 7, b. l. 38-42, 68, 196, 197-200).

52Byloje pateiktas 2013 m. birželio 20 d. daugiabučio Nr. ( - ), gyventojų susirinkimo protokolas, kuriuo gyventojai nepritarė pasiūlymui dėl balansinių ventilių įrengimo (t 9, b. l. 103). Pagal UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ specialistų paaiškinimus pakartotiniai administratoriaus daugkartiniai siūlymai gyvenamojo namo Nr. ( - ), gyventojams (butų savininkams) priimti sprendimus dėl balansinių ventilių įrengimo nesulaukė pritarimo, todėl dr. V. S. išvada, minėto namo butų savininkai atmetė administratoriaus pasiūlymus dėl šildymo efektyvumo. Bute nėra įrodymų dėl buto savininkų tokių apsisprendimų motyvų. Tai suponuoja, kad higienų normų dalyką savo bute vartotojas įgalintas spręsti be privalomojo kaimynų suderinimo (t 10, b. l. 19). Byloje yra pateikti butų savininkų, adresu ( - ), balsavimo raštu biuletenių (patvirtintos kopijos), kuriuo UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ administracija klausė gyventojų (buto savininkų) apklausą raštu suformuluotu klausymu; ar jie pritaria namo šildymo prietaisų atstatymui į projektinę padėtį (t 3, b. l. 26-61), iš kurių matyti, kad raštu balsavo šio namo gyventojai: buto Nr. ( - ) gyventoja – N. D., buto Nr. ( - ) gyventoja – J. K., buto Nr. ( - ) gyventoja – V. D., buto Nr. ( - ) – N. K., Nr. ( - )- R. N., buto Nr. ( - )- A. Ž., buto Nr. ( - )- A. J., buto Nr. ( - )- S. Ž., buto Nr. ( - ) – I. T., buto Nr. ( - ) – A. Z., buto Nr. ( - )- L. K., buto Nr. ( - )- T. I., buto Nr. ( - ) – E. A., buto Nr. ( - ) – A. V., buto Nr. ( - ) – R. A., buto Nr. ( - ) – V. Ž., buto Nr. ( - ) – V. K., buto Nr. ( - ) – J. L., buto Nr. ( - ) – V. Š., buto Nr. ( - ) – O. D., buto Nr. ( - ) – R. P., buto Nr. ( - ) – O. P., buto Nr. ( - )- K. P. (P.) , buto Nr. ( - ) – M. Z., buto Nr. ( - )- D. P., buto Nr. ( - )- O. T., buto Nr. ( - )- M. S., buto Nr. ( - ) – M. K., buto Nr. ( - )- T. G., buto Nr. ( - )- D. K., buto Nr. ( - ) – J. I. (per atstovą), buto Nr. ( - ) – Ž. G., buto Nr. ( - )- Z. L., buto Nr. ( - ) – K. A. C., gyventojai (t 3, b. l. 26-60, t 6, b. l. 17-51). Gyventojams pateiktuose biuleteniuose buvo nurodyta, kad vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003 Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi ir šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir jūsų namo butų savininkų 2013 m. birželio 20 d. susirinkimo protokolu bei visuose butuose atlikta šildymo prietaisų inventorizacija ir paruošta ataskaita, organizuojamas namo butų savininkų apklausa (balsavimas raštu), susirinkime suformuluotu klausimu: ar pritaria namo šildymo prietaisu atstatymui į projektinę padėti? Jame pasiūlytas sprendimas šiuo kausimu: atstatyti šildymo prietaisus butuose į projektinę padėtį ir pakeisti name taikomą šilumos už patalpų šildymą paskirstymo metodą Nr. 4 į šilumos patalpų šildymui paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodą Nr. 5V (kai name įrengtas vienas šilumos apskaitos prietaisas, kaip yra dabar) arba Nr. 16V (kai name bus įrengti du šilumos apskaitos prietaisai ir per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal lygiagrečiai įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, kurių vienas matuoja šilumos kiekį patalpų šildymui, kitas- karštam vandeniui ruošti rodmenis. Iš pateiktų namo gyventojams biuletenių matyti, jog gyventojams paaiškinta raštu apie siūlomus vartotojams šilumos kiekio apskaičiavimo metodus, t. y. pagal abu šiuos metodus vartotojams priskiriamas šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas pagal buto ar kitos patalpos sąlyginį šildomą plotą, kai buto naudingasis (šildomas) plotas padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte numatytų šildymo prietaisų galia. Kuomet šildymo prietaisų galia atitinka arba yra mažesnė už statinio projekte nustatytą galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa. Mokestis už patalpų šildymą tokiems butams, kitaip, negu skaičiuojant pagal dabar taikoma šilumos paskirstymo metodą Nr. 4,- bus proporcingai mažesnis. Tai yra pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 5V ir 16V, už papildomai sunaudotą šilumine energiją, bus apmokėta ne visu namo butu savininkų sąskaita, kaip buvo iki šiol, bet tik tų butų, kurių šildymo prietaisų šiluminė galia ženkliai viršija projektinę šildymo prietaisų galią, savininkų sąskaita. Bei nurodyta, kad atstačius šildymo prietaisus butuose į projektinę padėtį, šiluminės energijos suvartojimas name turėtų sumažėti ne mažiau, kaip 10 procentų (t 3, b. l. 26-60).

53Iš byloje pateikto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašto, rašyto UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ matyti, kad savivaldybės administracija pritarė daugiabučio gyvenamojo namo butų nuomininkų 2013 m. liepos mėnesį vykusiame balsavime raštu dėl šildymo prietaisų atstatymo į projektinę padėtį ir šilumos paskirstymo metodo pakeitimo išreikštai nuomonei. Rašte nurodyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybei daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), nuosavybės teise priklauso ( - ) butai. ( - ) bute šildymo prietaisai atitiko projektinius sprendinius, ( - ) bute - 2 sekcijomis viršijo nustatytą skaičių. Už teikiamas paslaugas sudarę sutartis su UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir už suvartotą šilumos kiekį moka butų nuomininkai. Pakeitus šilumos paskirstymo metodą ir neatstačius šildymo prietaisų pagal projektinius sprendinius, nuomininkams (šilumos vartotojams) mokesčiai už suvartotą šilumos kiekį būtų skaičiuojami pagal įrengtus šildymo prietaisus. Butų nuomininkai yra socialiai remtini, nepasiturintys ar mažas pajamas gaunantys asmenys, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybė pritaria butų savininkų (naudotojų) sprendimams, kurie taupo suvartojamą energiją ir mažina mokesčius už ją (t 9, b. l. 44).

54Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 40 punktas). Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 45 punktas). Šilumos paskirstymo vartotojams pagrindas įtvirtintas Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, kurioje yra nurodyta, kad tuo atveju, kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstomas vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam paskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su jais suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartota šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šilumos paskirstymo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnio bei Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, sprendimas dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo priimamas daugiabučio namo bendraturčių daugumos sprendimu. Paskirstymo metodai rengiami ir taikomi, kai visi pastato vartotojai prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos.

55Byloje nustatyta, kad daugiabučių namų, šiuo atveju ir daugiabučio adresu ( - ), administratorius UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ vykdė apklausą daugiabučio namo adresu ( - ), Kaišiadorys, butų savininkų dėl butuose įrengtų šildymo prietaisų galingumo atstatymo į projektinę padėtį. Iš byloje pateiktos (balsavimo raštu) balsų skaičiavimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 2 d. protokolo Nr. 138 (pateikta kopija) (t 2. b. l. 92), kad už šildymo prietaisų atstatymą į projektinę padėtį ir šilumos paskirstymo metodo Nr. 16 V(atsižvelgiant ne tik į buto plotą, bet ir į šildymo prietaisų galią) taikymą nuo 2013-2014 metų šildymo sezono balsavo 30 butų savininkų, t. y. 54,5 procentų visų butų savininkų. Daugiabučių namo savininkų daugumos sprendimas yra privalomas visiems butų savininkams. Neatstačius šildymo prietaisų galios į projektinę dokumentaciją, nuo 2013 -2014 metų šildymo sezono suvartotas šilumos kiekis, pagal minėtą šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V, butui suvartotos šilumos kiekis yra skaičiuojamas pagal sumontuotų šildymo prietaisų galią. Iš minėto 2013 m. rugpjūčio 2 d. protokolo Nr. 138, adresu ( - ), gyvenamojo namo butų savininkų apklausos (balsavimo raštu) skaičiavimo komisijos, kurį pasirašė UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ direktoriaus pavaduotojas V. M.-Ž., UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ inžinierius T. M. ir minėto daugiabučio namo butų savininkų atstovas (( - ) buto savininkas) V. J., matyti, kad prieš šilumos paskirstymo metodo 16 V taikymą balsavo 4 butų savininkai, kas sudaro 7,3 procentai nuo visų butų savininkų skaičiaus. Už šildymo prietaisų (radiatorių) atstatymą į projektinę padėtį ir šilumos paskirstymo metodo Nr. 16V taikymą balsavo 30-ties butų savininkai, kas sudaro 54,5 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus. Namo butų savininkams įteiktų biuletenių skaičius – 55 vienetai, o sugrąžintų biuletenių skaičius – 36 vienetai, kas sudaro 65,5 procentų nuo visų namo butų savininkų skaičiaus. Galiojančių biuletenių skaičius – 34 vienetai, kas sudarė 61,8 procentai nuo visų namo butų savininkų skaičiaus (t 2, b. l. 92, t 7, b. l. 10). Taigi iš byloje aptartų rašytinių duomenų matyti, kad daugiabučio, adresu ( - ), gyventojai (butų savininkai ar naudotojai) raštu balsavo (byloje pateikti balsavimo biuletenių kopijos) pritardami siūlymui, kad nuo 2013 -2014 metų šildymo sezono suvartotas šilumos kiekis būtų skaičiuojamas pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 16V,t. y. butui suvartotos šilumos kiekis yra skaičiuojamas pagal sumontuotų šildymo prietaisų galią. Nors byloje pateikti du šio daugiabučio buto Nr. ( - ) gyventojos – D. K. balsavimo raštu biuleteniai, bei atsakovės nuomone, balsuojant raštu dėl gyventojų apklausos pasirenkant jiems suvartotas šilumos kiekio skaičiavimo metodą, nebuvo gauta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įgalioto atstovo nuomonė šiuo klausimu (daugiabučio keli butai nuosavybės teise priklauso valstybei), tačiau teismas atsižvelgia į tai, kad byloje pateiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos raštas, kuriuo administracija pritaria daugiabučio gyvenamojo namo butų nuomininkų 2013 m. liepos mėnesį vykusiame balsavime raštu dėl šildymo prietaisų atstatymo į projektinę padėtį ir šilumos paskirstymo metodo pakeitimo išreikštai nuomonei. Rašte nurodyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybei daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), nuosavybės teise priklauso ( - ) butai. ( - ) bute šildymo prietaisai atitiko projektinius sprendinius, ( - ) bute - 2 sekcijomis viršijo nustatytą skaičių. Minėtame rašte nurodyta, kad butų nuomininkai yra socialiai remtini, nepasiturintys ar mažas pajamas gaunantys asmenys, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybė pritaria butų savininkų (naudotojų) sprendimams, kurie taupo suvartojamą energiją ir mažina mokesčius už ją (t 9, b. l. 44). Teismas daro išvadą, kad daugiabučio Nr. ( - ), Kaišiadorys, gyventojos buto Nr. ( - ) – D. K. pateikti du balsavimo biuleteniai (raštu) nesudaro teisinio pagrindo naikinti vien formaliu pagrindu bei pripažinti negaliojančiu 2013 m. protokolinį sprendimą Nr. 138 dėl šilumos paskirstymo metodo Nr. 16 V taikymo. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių policijos komisariato KPS vyresnioji tyrėja J. V. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal F. Ž. prašymą, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių numatytų BK (t 3, b. l. 20-21). Nutarime nurodyta, kad 2014 m. gegužės 5 d. į Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas prašymas pilietės F. Ž. patikrinti ar ant valdininko tariamo akto pasirašė buto savininkai ir ar buvo surinka reikiamas kiekis parašų, pagal balsavimo įstatymą (t 3, b. l. 20-21).

56Iš byloje pateikto 2012 m. spalio 2 d. šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) inventorizavimo akto matyti, kad atsakovės F. Ž. bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse, patikros metu buvo nustatyti 44 šildomieji paviršiai (sekcijos), iš jų 17 šildomųjų paviršių patalpoje Nr. ( - )6, 16 šildomųjų paviršių patalpoje Nr. ( - )5, 11 šildomųjų paviršių patalpoje Nr. ( - )4v (šildymo prietaisai N-140A (0,31 EKM), kai pagal statinio projektinį skaičių jų turėtų būti 26 šildomieji paviršiai, t. y. patalpoje Nr. ( - )6 – 12 (3,65 EKM), patalpoje Nr. ( - )5 – 10 (3,15 EKM), patalpoje Nr. ( - )4v - 4 (1,12 EKM) (t 7, b. l. 13). Iš byloje pateiktų 2012 m. spalio 2 d. šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) inventorizavimo aktų matyti, jog minėtos patikros metu ir pas kitus šio daugiabučio, adresu ( - ), gyventojus, t. y. buto Nr. ( - ) taip pat buvo nustatytas didesnis šildomųjų paviršių faktinis skaičius (EKM) nei numatytas statinio projektinis skaičius (t 7, b. l. 12, 14,15).

57Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. V17-261 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo bei tiekimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18 punktu ir 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. V17-449 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tiekimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25 punktu, socialinės paramos skyrius parengė pažymas kompensacijoms apskaičiuoti ir jas perdavė kompensacijos apskaičiuojančioms įmonėms. Šiuo atveju pagal pateiktas pažymas buvo priimti sprendimai, kurių pagrindu UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ apskaičiavo kompensacijas. Būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidų kompensacijas skaičiuoja paslaugų tiekėjai, kurie privalo vadovautis galiojančiais aktais.

58Iš byloje pateikto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos 2015 m. liepos 14 d. rašto Nr.(S-SD)-653 matyti, kad laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d., F. Ž. nebuvo suteiktas kompensacija už karšto ir geriamojo vandens išlaidas, dėl jos turimo įsiskolinimo už būsto šildymą ir (ar) kartą vandenį, ir nesant sudarius sutarties su tiekėju (UAB „Kaišiadorių šiluma“) dėl dalies skolos apmokėjimo (LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu) (t 4 b. l. 93) bei nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. (t 4, b. l. 107,108). Tačiau 2014 m. lapkričio 27 d., 2015 m. sausio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus posėdžiuose, vadovaujantis LR socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tiekimo Kaišiadorių rajono savivaldybės aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V17-449 „Dėl piniginės socialinės paramos gyventojams tiekimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. spalio 30 d. sprendimo pakeitimu“,.47.7 papunkčiu, nusprendė skirti F. Ž. būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas išimties tvarka laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. (t 4, b. l. 106,107).

59Iš byloje pateiktų UAB „Kaišiadorių šiluma“ pranešimų, apimančių laikotarpį nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. matyti, kad F. Ž., buto Nr. ( - ), Kaišiadoryse, gyventojai mokestis už tiekiamą šilumą šiam butui buvo skaičiuojama pagal buto sąlyginį plotą – 77,98 kv. m., o buto (patalpų) naudingas plotas – 46,08 kv. m. (t 7, b. l. 75-122, 137-184). LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostata, įtvirtinta 11 straipsnyje, t. y. pinigine ar nepinigine formomis parama teikiama nepasiturintiems gyventojams šio įstatymo nustatyta tvarka. Minėto įstatymo 12 straipsnyje yra numatyti normatyvai kompensacijos apskaičiuoti, kurio 1 punkte numatyta, naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis; 2) karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675, keistas Nr. XI-1772, 2011 m. gruodžio 01 d., Žin., 2011). Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą kompensacija mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų (122 Eur) ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio, už karštą vandenį, jeigu išlaidos viršija 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens gautų pajamų, už geriamąjį vandenį, jeigu išlaidos viršija 2 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens gautų pajamų.

60UAB „Kaišiadorių šiluma“ kompensacijas vartotojams už patalpų šildymą ir karštą vandenį apskaičiuoja pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis kompiuterinėse laikmenose apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į kompensaciją ir kompensacijos dalimi sumažina paslaugos kainą bei iki einamo mėn. 20 d. pateikia paraišką Savivaldybės administracijai kompensacijoms apmokėti už praėjusi skaičiavimo mėnesį. Kompensacijų skaičiavimo duomenys iki einamo mėnesio 10 d. perduodami socialinės paramos skyriui. Bylos rašytiniais duomenimis bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo butui, adresu ( - ), sunaudotas šilumos energijos kiekis patalpų šildymui paskirstomas pagal sąlyginį plotą, šiuo atveju atsakovės buto Nr. ( - ), Kaišiadorys (sąlyginis šildomas plotas77,98 kv. m), o kompensacija už patalpų šildymą skaičiuojama tik naudingam būsto plotui (46,08 kv. m.).

61Byloje atsakovė F. Ž. pateikė 2014 m. gegužės 20 d. apžiūros protokolą dėl langų priežiūros (surašytą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių policijos komisariato NPS vyr. tyrėjos J. V.) kuriame nurodyta, kad butas Nr. ( - ), Kaišiadorys, yra ( - ) aukšte. Butas yra ( - ) kambarių. Langai yra kambariuose ir virtuvėje. Protokole nurodyta, kad didžiajame kambaryje yra dvigubas medinis langas su orlaide ir durimis į balkoną, kurios taip pat yra medinės. Durys ir langai yra dažyti baltos spalvos dažais. Langai ir durys yra apklijuoti iš vidaus, baltos spalvos lipnia juosta, t. y. juostelės užklijuotos tarpuose tarp lango rėmo ir lango. Lango orlaidė uždėta medžiagine skiaute, po kuria yra polietilenas. Apžiūros metu nustatyta, kad mažesnės kvadratūros kambaryje yra langas mediniais rėmais, kuris apklijuotas baltos spalvos lipnia juostele tarpuose lango rėmo ir pačio lango bei palangės. Lange yra orlaidė, kuri pradaryta (viršutinė dalis). Orlaidės viduje įdėta medžiagos skiautė su porolonu po kuria įdėtas polietilenas. Apžiūros protokole nurodyta, kad virtuvėje langas yra mediniais rėmais su orlaide. Lango rėmo šonuose ir orlaidės šonuose priklijuotos plonos, apie 1 cm pločio, poroloninės juostelės. Tokios pat juostelės užklijuotos ir orlaidės, esančios mažesnės kvadratūros kambario, lango vidinėje rėmo pusėje. Šio kambario ir virtuvės lango rėmai yra dažyti baltos spalvos dažais. Bute esantys langai yra ne nauji (t 10, b. l. 108-109, fotolentelė, b. l. 110-111). Tačiau šis atsakovės F. Ž. pateiktas rašytinis įrodymas, kuriame aprašyti jos ginčo bute esantys langai, dar neįrodo tikrosios jų būklės. Eksperto L. U. išvadoje nurodyta, kad bute Nr. ( - ), Kaišiadoryse, įrengti langai nėra keisti ir yra blogos būklės. Mūro siūlės vietomis yra sutrukę. Atlikti skaičiavimai parodė, kad projekte parinktas radiatorių keikis turi užtikrinti higienos normų keliamus reikalavimus, jeigu bute seni langai bus pakeisti naujais – šiuolaikiniais langais. Atsakovės bute faktinis šilumos prietaisų sekcijų kiekis viršija projektinius reikalavimus 18 vnt. Eksperto L. U. akte nurodyta, kad perteklinis šilumos prietaisų sekcijų kiekis yra per didelis ir turi būti mažinamas pagal pateiktas rekomendacijas pasirenkant vieną būdą: 1) šilumos prietaisų sekcijų kiekis mažinamas 18 vnt. jei lygiagrečiai seni langai keičiami naujais, sandariais langais; 2) paliekant esamus langus sekcijų kiekį turi būti mažinamas 14 vienetų (akto lapas Nr. 25). Dr. V. S. pateiktoje techninės ekspertizės išvadoje konstatuota, jog valstybinė energetikos inspekcija 2014 m. sausio 16 d. atsakovės bute nustatė tokias temperatūras: virtuvėje +22,3 C, svetainėje +21,2 C, miegamajame kambaryje +21,9 C. Tuo tarpu valstybinė energetikos inspekcijos atlikti patalpų oro temperatūros matavimai kituose namo bustuose, kurių šildymo prietaisai atitinka namo šildymo 1963 m. projektą, parodė, kad bute Nr. 6 virtuvėje temperatūra buvo +20,4 C, svetainėje +19,6 C, miegamajame kambaryje +19,1 C. Analogiški matavimai bute Nr. ( - ) parodė, kad temperatūros virtuvėje buvo +20,3 C, kambaryje +20 C. Esant tokioms tyrimo metu nustatytoms aplinkybėms, dr. V. S. padarė išvadą, kad atsakovės bute, kuriame papildomų šildymo prietaisų skaičius viršijo projektinį 69,2 procentais, kambarių vidaus oro temperatūra buvo aukštesnė temperatūra nei kaimyniniuose butuose tik apie 10 procentų. Išvadoje, ekspertas dr. V. S. pažymėjo, kad atsakovės namo tikrinti kaimyniniai butai neatitiko namo 1963 metų projektui, kadangi butuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) sumontuoti plastikiniai langai su stiklo paketais, o atsakovės bute langai nėra keisti. Išvadoje konstatuota, jog moksliniais tyrimais nustatyta, kad senuose, nerenovuotuose daugiabučiuose namuose šilumos nuostoliai, patiriami per langus, atskirais atvejais gali siekti 30 procentų ir daugiau nuostolių per atitvaras, t. y. langų būklė yra labai svarbi šildymo efektyvumui. Įrengus efektyvius, tačiau brangius, t. y. mažas pajamas turintiems asmenims finansiškai neprieinamus, atitvarų sprendimus, šilumos tiekėjui galima reikšmingai sutaupyti šilumos energijos tiekimo apimtis mažinant teikiamo patalpų šildymui šilumnešio temperatūras ir/arba srautus (t 10, b. l. 19). Teismas atsižvelgia į tai abi byloje pateiktas ekspertų (specialisto) išvadas, kurios yra reikšmingos, nes namo patalpų šilumai turi įtakos tiek langų būklę, namo sienos, jame esantys pastato įtrūkimai (įtrūkusios pastato siūlės), pertvarų būklė, o taip pat atlikta dr. V. S. analizė dėl atsakovės bute nustatytų patalpų temperatūrų, ją palyginus su kaimyniniuose butuose esama temperatūra patalpose, iš kurių padarė išvadą, kad atsakovės bute, kuriame papildomų šildymo prietaisų skaičius viršijo projektinį 69,2 procentais, kambarių vidaus oro temperatūra buvo aukštesnė temperatūra nei kaimyniniuose butuose tik apie 10 procentų. Techninės ekspertizės išvadoje dr. V. S. konstatuota, kad atsakovei priklausančiame bute Nr. ( - ), įrengtų šildytuvų skaičius užtikrina higienos normų reikalavimą buto vidaus oro temperatūrą pagal šilumos tiekėjo faktiškai taikytus temperatūrinius šilumnešio grafikus ginčo laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 metų (t 10, b. l. 17-18). Dr. V. S. yra susipažinęs su visa bylos medžiaga, o ekspertas L. U. nėra pilnai susipažinęs su šios bylos medžiaga, išskyrus duomenis, kuriuos pateikė ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“ bei atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ekspertizei atlikti, todėl teismas daro išvadą, kad Dr. V. S. pateikta išdava dalyje dėl įrengtų šildytuvų skaičius užtikrinimo higienos normų reikalavimą atsakovės butui yra tikslesnė. Teismas atsižvelgia į dr. V. S. išvadoje nurodytą aplinkybę, kad pagal patvirtinto paskirstymo metodo Nr. 16 V nuostatas, komplikuotais atvejais turi būti vadovaujamasi ne šildymo prietaisų techninių aprašymų duomenimis, o tokių prietaisų faktinio veikimo rezultatu, kuris turi būti nustatytas tik ekspertiniu būdu. Atsakovės F. Ž. paaiškinimu, apžiūrint bute radiatorius dalyvaujant Kaišiadorių savivaldybės administracijos atstovui, šilo kai kurių radiatorių viršus, o apačia perpus mažiau šilo (t 4, b. l. 65). F. Ž. yra pensininkė, gauna invalidumą (suteiktas 2 grupės invalidumas), bute gyvena viena, teigia, kad bute kambario temperatūros neviršija higienos normų, nes didžiausia temperatūra siekai apie +20 C (t 4, b. l. 65). Techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad tipinis gyvenamojo namo Nr. ( - ), projektas Nr. 1-318-33 ginčo namui 1963 metais buvo pritaikytas centralizuotos šilumos tiekimui tiesiogiai per šilumos tinklus iš katilinės į daugiabučio gyvenamojo namo kiekvieno buto šildymo prietaisus. Pagal projektą iki ginčijamo laikotarpio (2013-2018 metais) šilumnešis iš katilų katilinėje per vamzdžius patekdavo iki kiekvieno šildymo prietaiso namo butuose ir, atidavęs šilumą šildymo prietaisams, buvo grąžinamas atgal į katilinę. Butų vidaus patalpų oro temperatūra buvo reguliuojama keičiant šilumnešio temperatūrą katiluose katilinėje, šilumnešio fizikinį srautą katilinėje ir šilumnešio fizikinį srautą namo įvade. Šilumnešio fizikiniai srautai butų šildymo prietaisuose reguliuojami ne dabartiniu laikotarpiu teisės aktais apibrėžtais reguliavimo prietaisais, o per 50 metų eksploatuojamais uždaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes. Karštas vanduo namui buvo tiekiamas per atskirą sistemą, kuriai namui šildyti skirtas šilumnešis nebuvo naudojamas (t 10, b. l. 27). Dr. V. S. techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad bylos nagrinėjamu ginčijamu laikotarpiu name buvo taikomas kitas centralizuotos šilumos tiekimo būdas, nei nurodytas 1963 metais tipiniame projekte Nr. 1-318-33. Šis tipinis projektas šilumos tiekėjų pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimus buvo pakeistas - namo įvade įrengiant šilumos punktą su individualiu karšto vandens ruošimo šilumokaičiu, kuriam naudojama į namą tiekiamo šildymui šilumnešio dalis. Šilumos punkte paskirstomo šilumnešio dalys yra nustatomos atskirais matavimo prietaisais. Šilumnešio fizikiniai srautai butų šildymo prietaisuose, kaip ir anksčiau, reguliuojami ne reguliavimo, o uždaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes.

62Bylos nagrinėjimas negali būti begalinis, didinat šalių bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas pagal byloje esančius rašytinius įrodymus, pateiktus ekspertizių aktus, bei vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijais, daro išvadą, jog tam ,kad atsakovei už tiekiamą šilumos energiją butui būtų skaičiuojama pagal sąlyginį plotą, turėtų būti atlikti išsamūs tyrimai, atliekant išsamų tyrimą ar patalpose esanti šildymo temperatūra iš tiesų atitinka higienos normų reikalavimus, atsižvelgiant į pastato būklę, mūro sienoje esamus įtrūkimus, langų būklę atsakovės bute, atitvarų kokybę ir į tai, jog namo laiptinėje 2,3,4 aukštuose nėra radiatorių, nors pagal projektinę dokumentaciją, jie turėtų būti. Atsakovės F. Ž., UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovo paaiškinimais nustatyta, jog namo laiptinėje anksčiau yra buvę radiatoriai laiptinėje nuo 1-ojo iki 4 aušto, o šiuo metu radiatoriai liko kabėti tik laiptinės 1-jame aukšte, kas neabejotinai teismo nuomone, turi įtakos pastato šildymui atitikties namo projektinei dokumentacijai. Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, atsakovei turėtų būti skaičiuojami mokesčiai už butui tiekiamą šilumos energiją, jį skaičiuojant pagal buto registrinį - 46,08 kv. m. plotą, todėl tenkintinas jos patikslinto priešieškinio reikalavimai šioje dalyje dėl mokesčių skaičiavimo pagal buto registrinį plotą ir dėl sąskaitų už šildymo teikiamą energiją butui perskaičiavimo už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2019 m. šildymo sezono pabaigos. Kitoje dalyje atsakovės patikslinto priešieškinio reikalavimai yra atmestini kaip nepagrįsti, aukščiau aptartų įrodymų visuma. Patenkinus atsakovės patikslinto priešieškinio reikalavimą dalyje dėl šilumos energijos tiekimo butui skaičiavimo pagal buto registrinį plotą – 46,08 kv, m. bei pateiktų mokėjimo sąskaitų perskaičiavimo už tiektą šilumos energiją butui nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2019 m. šildymo sezono pabaigos, ieškovės ieškinio reikalavimas dėl skolos, delspinigių ir 5 procentų metinių palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo iki jo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra paliktinas nenagrinėtinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto pagrindu.

63A. F. Ž. prašymą – paaiškinimą, kuriuo ji be teismui pateiktų priešieškinio (patikslinto ieškinio) reikalavimų dar patikslindama priešieškinio (patikslinto priešieškinio) reikalavimą prašė priteisti iš atsakovų – UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 5000 Eur neturtinę žalą už sugadintą sveikatą, patirtą stresą, susijusį su bylos nagrinėjimu ir šių bendrovių nesąžiningumą, apskaičiuojant skiriamos kompensacijos dydį už butui tiekiamos šildymo energijos ir karšto vandens tiekimą, teismas žodine protokoline nutartimi 2019 m. vasario 13 d. grąžino atsakovei, kaip pateiktą nesavalaikei, išaiškinus galimybę atsakovei kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl neturtinės žalos priteisimo (t 11, b. l. 30-35).

64Dėl bylinėjimosi išlaidų.

65Ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“ byloje pateikė rašytinį prašymą dėl patirtų 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodžiusi, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro įmokos už atliktą ekspertizę (pateikta 2018 m. lapkričio 12 d. trišalės ekspertizės rangos sutarties patvirtinta kopija, t 11, b. l. 23-24; PVM sąskaitų faktūrų Nr. 669, Nr. 678 patvirtintos kopijos), kurias bendrovės atstovas prašė priteisti iš atsakovės.

66Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateikė rašytinį prašymą dėl patirtų 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodžiusi, jog bendrovė patyrė išlaidas už atliktą ekspertizę (pateikta 2018 m. lapkričio 12 d. trišalės ekspertizės rangos sutarties patvirtinta kopija, t 11, b. l. 38, 42-44, t 10, b. l. 192-194, mokėjimo nurodymų kopijos, b. l. 43-44), kurias atstovas prašė priteisti iš atsakovės.

67Byloje ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ieškinį dėl priteisimo skolos už suvartotą tiekiamą šilumos energiją butui, delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško vykdymo palikus nenagrinėtiną Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto pagrindu, iš šalių – ieškovės UAB „Kaišiadorių šilumos“, atsakovės UAB „Kaišiadorių būtų ūkio“ yra nepriteistinos jų byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos.

68Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos, teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą F. Ž. pagal tarnybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. 2.2-(NTP-2)-18-T-2974-11483, ją atstovaujant advokatei R. J., bendroje sumoje sudarė – 1114,09 Eur (advokato užmokestis – 452,79 Eur; kitos su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusios išlaidos- 661,30 Eur) (t 11, b. l.64-65).

69Ekspertizės išlaidos, t. y. eksperto dr. V. S. paslaugos atlikus techninę ekspertizę pagal 2018 m. rugpjūčio 3 d. teismo nutartį (t 10, b. l. 2-5,sąskaita – faktūra, serija SET Nr. 10801, b. l. 49) sudarė 600 Eur, kurias apmokėjo valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kauno skyrius) (t 10, b. l. 7( - )80).

70Asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ pirmininkas P. M. byloje pateikė 2014 m. lapkričio 27 d. sąskaitą apmokėjimui, iš kurios matyti, kad F. Ž., atstovaujant jos interesus, yra sumokėjusi 260,66 Eur (217,21 Eur sudaro atsiliepimo ir priešieškinio parengimas bei 43,44 Eur atstovavimas byloje) (t 1, b. l. 166, pinigų apmokėjimo kvitas, serija NTGS Nr. 1411064, t 1, b. l. 167) bei asociacijos atstovo kelionės 28,96 Eur išlaidos (degalų pirkimo kvitas, t 1, b. l. 164), vykstant automobiliu į posėdžius (parengiamąjį posėdį ir teismo posėdžius) (pateiktas VĮ „Regitra“ transporto priemonės Opel registracijos liudijimo kopija), t. y. išlaidos bendroje sumoje sudarė – 289,62 Eur (t 1, b. l. 165). Šios atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos yra nepriteistinos iš šalių. Atsakovė yra narė asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“.Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asociacija yra steigiama ir veikia savo narių interesais, jų poreikių tenkinimui, vadovaujantis savanoriškumo, narių savitarpio supratimo bei interesų bendrumo principais. Asociacijos teikiamomis paslaugomis jos nariai paprastai turėtų naudotis nemokamai, nebent tai būtų susiję su išskirtinėmis aplinkybėmis, realiai patirtomis papildomomis išlaidomis. Kai asociacijos įstatuose vienu iš jos veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir atstovavimas jiems teisme, sudarantis prielaidas jai būti savo nario – fizinio asmens – atstovu teisme pagal pavedimą (CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktas), tai ši asociacija, įgyvendindama nurodytą tikslą bei tenkindama tokio savo nario pageidavimą ir poreikius dėl jo interesų atstovavimo bei gynimo teisme, negali iš šio (nario) reikalauti bei gauti užmokesčio už procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą teisme ir pan., nes tai prieštarauja jos tikslams, narių savitarpio supratimo, interesų bendrumo, bendriesiems teisės principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-701/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartis Nr. 3P-1518/2016 civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2016).

71Atsakovė F. Ž. byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: skenavimą (švietimą) pateiktų dokumentų, kurios bendroje sumoje sudarė – 2,06 Eur (2018 m. spalio 29 d. kvitas Nr. 00007304, serija KVB; 2019 m. spalio 30 d. kvitas Nr. 00007305, serija KVB (t 10, b. l. 105,106) bei bendroje sumoje yra 22,06 Eur (dokumentų švietimą, pateikti pinigų mokėjimo kvitai – 2014 m. rugpjūčio 12 d., serija KVB Nr. 00003823; 2014 m. rugsėjo 29 d. kvitas serija KVB Nr. 00003864; 2014 m. spalio 9 d., serija KVB, kvitai Nr. 00003877 ir Nr. 00003879; 2014 m. spalio 17 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003887; 2014 m. spalio 20 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003889; 2014 m. spalio 24 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003907; 2014 m. spalio 29, serija KVB, kvitas Nr. 00003910; 2014 m. lapkričio 25 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003940; 2014 m. lapkričio 24 d., serija VAL, kvitas Nr. 0274896; 2014 m. lapkričio 6 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003919; 2014 m. lapkričio 21 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003933; 2014 m. gruodžio 6 d., serija KVB, kvitas Nr. 00003958 (t 3, b. l. 4-16); bendroje sumoje – 4,86 Eur (2,08 Eur ir 2,78 Eur) pašto išlaidas (t 7, b. l. 17,21), dokumentų kopijų darymo (švietimo) išlaidos bendroje sumoje -16,93 Eur (pateikti pinigų priėmimo kvitai; 2017 m. liepos 7 d. - 3,96 Eurs sumai, kvito serija KVB Nr. 00005207; 2017 m. gruodžio 29 d. kvitas serija KVB Nr. 00005414 - 0,69 Eur; 2017 m. gruodžio 13 d. kvitas serija KVB Nr. 00005408 - 4,86 Eur sumai; 2016 m. gegužės 21 d. kvitas serija KVB Nr. 00004689 - 0,62 Eur sumai; 2016 m. balandžio 18 d. kvitas, serija KVB, Nr. 00004663 - 1,12 Eur sumai; 2015 m. gegužės 18 d. kvitas, serija KVB, Nr. 00004216 0,48 Eur sumai; 2015 m. balandžio 21 d. kvitas, serija KVB, Nr. 00004184 - 0,63 Eur sumai; 2015 m. balandžio 17 d. kvitas, serija KVB Nr. 00004182 - 0,56 Eur sumai; 2015 m. balandžio 1 d. kvitas, serija KVB, Nr. 00004169 - 0,81 Eur sumai; 2015 m. sausio 19 d. kvitas, serija KVB, Nr. 00004006 - 1,40 Eur sumai bei kvitas bendrai 1,80 Eur sumai), kelionės išlaidos į Kauną, vykstant į Registrų centrą, kurios bendroje sumoje sudarė – 5,80 Eur (t 8, b. l. 177-180), apmokėjimas VĮ Registrų centrui už atliktas paslaugas (dokumentų paiešką ir išdavimą), kurios bendroje sumoje sudarė – 21,29 Eur (sąskaitos faktūros apmokėjimui Nr. 7230998-1, Nr. 7017145-1, Nr. 6861905-1 ir kvitai litais, t 8, b. l, 182-185), t. y. paminėtos išlaidos bendroje sumoje sudaro – 73 Eur, o taip pat ji patyrė bendroje sumoje 17,67 Eur išlaidų (mokestį )notarui už įgaliojimo patvirtinimą (t 8, b. l. 186,187), pašto išlaidos bendroje sumoje – 18,70 Eur, tačiau iš pateiktų kvitų matyti, kad atsakovė siuntė dokumentus į Kauno apygardos administracinį teismą, Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kur buvo nagrinėjami jos skundai, kuriuose ir turėjo būti spręstinas jos patirtų bylinėjimosi išlaidų kausimai patirtų 18,70 Eur sumoje (t 8, b. l. 171).

72Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

73Patenkinus atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus dalinai (25 procentus) jos byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos yra tenkintinos iš dalies, atsižvelgiant proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (atmesta priešieškinio reikalavimų – 60 procentų, tenkintas patikslinto priešieškinio reikalavimas – 40 procentų). Atsakovės F. Ž. byloje patirtų bendroje sumoje bylinėjimosi išlaidų suma sudaro – 73 Eur, o atsižvelgiant į atmestų patikslinto priešieškinio reikalavimo dalį bei patenkintą dalį (40 procentai reikalavimų), jai priteistina patirtų bylinėjimosi išlaidų suma – 29,20 Eur, kuri priteistina lygiomis dalimis iš ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ , t. y. po 14,60 Eur. O taip pat atsižvelgiant į atsakovės atmestų patikslinto priešieškinio reikalavimo dalį bei patenkintą dalį (40 procentai reikalavimų) iš ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ yra priteistinos valstybei priteistina 40 procentai atsakovei teiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų, t. y. kurios bendroje sumoje sudaro 685,64 Eur, iš kiekvienos iš šalių priteisiant po 342,82 Eur (1714,09 Eur × 40 procentų).

74Byloje susidarė 303,19 Eur procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų, kurios, atsižvelgiant į atsakovės patenkintą priešieškinio reikalavimų dalį (patenkinta 40 procentai), kas sudaro 121,28 Eur (po 60,64 Eur) yra priteistinos lygiomis dalimis iš ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1,2 dalimis, 96, 259, 270 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu, teismas

Nutarė

76ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens kodas 158996646, ieškinį dėl 213,06 Eur skolos, susidariusios už šilumos energijos tiekimą laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., 4,80 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų bendroje sumoje 1020,85 Eur palikti nenagrinėtą.

77A. F. Ž. patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.

78Įpareigoti ieškovę UAB „Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens 158996646, perskaičiuoti per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, kompensaciją už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį atsakovės F. Ž. nuosavybės teise priklausančiam butui Nr. ( - ), Kaišiadorys, laikotarpiu nuo 2013 spalio mėn. 01 d. iki 2019 m. šildymo sezono pabaigos, pagal šio buto registrinį plotą – 46,08 kv.m., pateikiant (ištaisytas) sąskaitas už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2019 m. šildymo sezono pabaigos, ją skaičiuojant pagal buto registrinį plotą- 46,08 kv. m.

79Atmesti atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus dalyje -panaikinti jos tariamą įsiskolinimą už šildymą ir karštą vandenį nuo 2013 m. spalio mėn. iki sprendimo byloje įsiteisėjimo; įpareigoti ieškovę UAB „Kaišiadorių šiluma“ į šilumos paskirstymą įtraukti visas name esančias asmeninio naudojimo sandėliuko patalpas; pripažinti, kad ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“ nepagrįstai skirstydama šilumos energiją, rėmėsi kito gyvenamojo namo šildymo dalies projektu; pripažinti, kad butų savininkų 2013-08-02 protokolinis sprendimas Nr.138 dėl šilumos paskirstymo pagal metodiką 16 V yra negaliojantis, nes priimtas pažeidžiant CK 4.85 str. nuostatų reikalavimus, bei priteisti patirtas bylinėjimosi iš ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“, kaip nepagrįstus.

80Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens 158996646, buveinės adresas ( - ), 14,60 Eur (keturiolika eurų 0,60 eurocentų) patirtas bylinėjimosi išlaidas atsakovės F. Ž. naudai.

81Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens 158806029, buveinės adresas ( - ), 14,60 Eur (keturiolika eurų 0,60 eurocentų) patirtas bylinėjimosi išlaidas atsakovės F. Ž. naudai.

82Netenkinti atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ prašymo dėl patirtų 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės F. Ž..

83Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens 158996646, buveinės adresas ( - ), 342,86 Eur (tris šimtus keturiadešimt du eurus 0,86 eurocentus) valstybei už atsakovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, akcinė bendrovė Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ bankas Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, akcinė bendrovė „SEB bankas“ Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinose banke“, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

84Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens 158806029, buveinės adresas ( - ), 342,86 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus 0,86 eurocentus) valstybei už atsakovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, akcinė bendrovė Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ bankas Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, akcinė bendrovė „SEB bankas“ Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinose banke“, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

85Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens 158806029, buveinės adresas ( - ), 60,64 Eur (šešiasdešimt eurų 0,64 eurocentus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

86Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens 158996646, buveinės adresas ( - ), 60,64 Eur (šešiasdešimt eurų 0,64 eurocentus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

87Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkui“- Lietuvos TSR MT valstybinio statybos reikalų komiteto genplano bylą (kompleksas - ( - ) butų gyvenamasis namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale; bylos Nr. ( - )) originalą (16 lapų); Lietuvos TSR MT valstybinio statybos reikalų komiteto genplano bylą (komplektas-( - ) butų gyvenamas namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; bylos Nr. ( - )) viršelio kopijos brėžinio „Genplanas su nužymėjimu“ kopiją (4 lapai); Lietuvos TSR MT valstybinio statybos reikalų komiteto ( - ) butų gyvenamo namo bylos (kompleksas: ( - ) butų gyvenamas namas Nr. ( - ) gyvenamam kvartale Kaišiadoryse Nr. ( - )) originalą (59 lapai), Lietuvos TSR MT valstybinio statybos reikalų komiteto ( - ) butų gyvenamo namo bylos (kompleksas: ( - ) butų gyvenamas namas Nr. ( - )gyvenamam kvartale Kaišiadoryse; bylos Nr. ( - )) viršelio kopiją (35-36 puslapiai) (6 lapus).

88Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje ir viešai šalims paskelbus specialiame interneto... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“, įmonės kodas 158996646, pateiktu... 5. 2018 m. sausio 9 d. nutartimi teismas priėmė ieškovės UAB „Kaišiadorių... 6. Ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovas E. G. pilna apimtimi... 7. 2013 m. birželio 17 d. Komisijos, nutarimu Nr. 03-232 „Dėl uždarosios... 8. Ieškovė nurodė, kad kompensacijos normatyvus nustato Lietuvos Respublikos... 9. Daugiabučiame name per atsiskaitymo laikotarpį (kalendorinį mėnesį)... 10. Atsakovo UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ atstovas S. Z. palaikė ieškovės... 11. Atsakovė F. Ž., jos atstovė advokatė R. J. prašė pilna apimtimi tenkinti... 12. Pateiktu atsiliepimu atsakovė F. Ž. nesutiko su ieškinio reikalavimais ir... 13. Atsakovė F. Ž. byloje pateikė priešieškinį, kurį patikslino... 14. Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu į... 15. Institucija teikianti išvadą byloje – Valstybinė energetikos inspekcija... 16. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktame 2015 m. vasario 6... 17. Tretieji asmenys byloje nedalyvavo, nepateikė atsiliepimo į atsakovės F. Ž.... 18. Ieškinys (ieškinio patikslinimas dalyje dėl skolos paskaičiavimo Eurais)... 19. 2014 m. spalio 14 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi... 20. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis –... 21. Pagal 2014 m. spalio 11 d. atstovavimo sutartį atsakovės F. Ž. interesus... 22. Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad atsakovė F. Ž. skundė... 23. Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, kad F. Ž. kreipėsi į... 24. Byloje pateikta UAB „Kaišiadorių šiluma“ pažyma apie mokesčių... 25. VĮ Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo duomenimis,... 26. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. balandžio 11 d.... 27. Byloje pateiktas ieškovės 2014 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. SD-415, kuriuo... 28. Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad 2014 m. gegužės 12 d. F. Ž.... 29. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašte „Dėl daugiabučio... 30. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. (3.21-V11)-3-273... 31. 2014 m. balandžio 25 d. Kaišiadorių rajono savivaldybė rašte Nr.... 32. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pažymoje Nr. AD-432 (2014 m. rugpjūčio 22... 33. F. Ž. yra pensininkė, jai yra mokama invalidumo/netekto darbingumo ir... 34. Ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2014 m. lapkričio 26 d. rašte... 35. Iš byloje pateikto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 36. Iš byloje pateikto daugiabučio, adresu ( - ), inventorizacijos, siekiant... 37. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos (toliau –... 38. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo)... 39. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas neatleidžia... 40. Byloje pateiktas 2013 m. rugpjūčio 2 d. daugiabučio, adresu ( - ), butų... 41. Byloje pateiktas ekspertinio tyrimo aktas surašytas 2018 m. lapkričio 12 d.... 42. Akte nurodyta, kad ekspertas L. U. atliko statinio, adresu ( - ), apžiūrą ir... 43. 2018 m. rugpjūčio 3 d. teismo nutartimi byloje paskirta atlikti ekspertizė... 44. Byloje pateikta 2018 m. rugsėjo 12 d. eksperto dr. V. S. techninės... 45. Specialisto dr. V. S. techninės ekspertizės išvadoje nurodyta, kad... 46. LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. 5 įsakymu Nr. V-1081... 47. Techninės ekspertizės išvadoje dr. V. S. konstatuota, kad atsakovei... 48. Dr. V. S. išvadoje nurodyta, kad sistemiškai įvertinus byloje pateiktus... 49. Daugiabučio namo Nr. ( - ) gyventojams, adresu ( - ), vadovaujantis šilumos... 50. Siekiant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų... 51. Iš byloje pateiktos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros... 52. Byloje pateiktas 2013 m. birželio 20 d. daugiabučio Nr. ( - ), gyventojų... 53. Iš byloje pateikto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašto,... 54. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir... 55. Byloje nustatyta, kad daugiabučių namų, šiuo atveju ir daugiabučio adresu... 56. Iš byloje pateikto 2012 m. spalio 2 d. šildymo prietaisų šildomųjų... 57. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29... 58. Iš byloje pateikto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos... 59. Iš byloje pateiktų UAB „Kaišiadorių šiluma“ pranešimų, apimančių... 60. UAB „Kaišiadorių šiluma“ kompensacijas vartotojams už patalpų... 61. Byloje atsakovė F. Ž. pateikė 2014 m. gegužės 20 d. apžiūros protokolą... 62. Bylos nagrinėjimas negali būti begalinis, didinat šalių bylinėjimosi... 63. A. F. Ž. prašymą – paaiškinimą, kuriuo ji be teismui pateiktų... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 65. Ieškovė UAB „Kaišiadorių šiluma“ byloje pateikė rašytinį prašymą... 66. Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateikė rašytinį prašymą... 67. Byloje ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“ ieškinį dėl priteisimo... 68. Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos, teikiant... 69. Ekspertizės išlaidos, t. y. eksperto dr. V. S. paslaugos atlikus techninę... 70. Asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ pirmininkas P. M.... 71. Atsakovė F. Ž. byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: skenavimą... 72. Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis... 73. Patenkinus atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus dalinai... 74. Byloje susidarė 303,19 Eur procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų,... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1... 76. ieškovės UAB „Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens kodas 158996646,... 77. A. F. Ž. patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.... 78. Įpareigoti ieškovę UAB „Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens... 79. Atmesti atsakovės F. Ž. patikslinto priešieškinio reikalavimus dalyje... 80. Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens... 81. Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens... 82. Netenkinti atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkio“ prašymo dėl... 83. Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens... 84. Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens... 85. Priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, juridinio asmens... 86. Priteisti iš ieškovės UAB Kaišiadorių šiluma“, juridinio asmens... 87. Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atsakovei UAB „Kaišiadorių... 88. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos...