Byla 2-579-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovei D. J., Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Lucijai Didžionienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J. ieškinį atsakovui V. Z. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė, teismo posėdžio metu patikslinusi savo reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiui vaikui D. Z., gim. 2009-06-15, po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teismui dienos iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Nurodė, kad nuo 2010 m. lapkričio atsakovas neteikia šalių vaikui jokio išlaikymo. Vaiku rūpinasi ir jį visiškai išlaiko ieškovė.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas įteiktas įstatymo nustatyta tvarka. Neatvykimo priežastys teismui nežinomos.

5Institucija, duodanti išvadą byloje – Trakų rajono administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – pateikė teismui išvadą, kurioje siūloma priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių vaikui atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį ir vaiko poreikius. Teismo posėdžio metu Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

7CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2, 3 d. d.).

8Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), kuris taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Įgyvendinant minėtą principą, teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi atžvelgti į vaiko teises ir interesus. Siekiant, kad vaikai taptų pilnavertėmis asmenybėmis, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikai turėtų sąlygas (taip pat ir materialines) tinkamai fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams turi apimti visas lėšas, reikalingas jų tinkamam maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai ir mokymui.

9Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes pripažįstant juos pagrįstais būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002). Tėvams į sunkią turtinę padėtį patekus dėl savo nerūpestingo elgesio (nenoro dirbti, nuolatinio girtavimo, turto švaistymo ir kt.), jie negali remtis susidariusia sunkia turtine padėtimi prašydami mažesnio išlaikymo dydžio nustatymo. Be to, pažymėtina, kad teismų praktikoje dėl išlaikymo dydžio vaikams priteisimo įtvirtinta nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006), kuri šiuo metu yra 800 Lt per mėnesį.

10Bylos duomenys (gimimo liudijimas) patvirtina, kad atsakovas yra nepilnamečio vaiko D. Z., gim. 2009-06-15, tėvas (b.l. 4). Taigi, jis privalo teikti išlaikymą savo vaikui iki jo pilnametystės.

11Iš pateikto paskaičiavimo (b.l. 9) matyti, kad šalių vaiko poreikiams patenkinti reikia apie 715 Lt per mėnesį. Pažymėtina, kad toks vaiko poreikių paskaičiavimas neatspindi realių vaiko poreikių per mėnesį vertinant juos vertine išraiška, nes ieškovė pateikė vaiko išlaikymui turėtas išlaidas ieškinio pareiškimo teisme, t. y. 2011-01-27, dieną. Tokiame paskaičiavime nurodytos kai kurios atskiros išlaidų pozicijos yra būtinos, tačiau jos nėra patiriamos kiekvieną mėnesį, todėl tokia ieškovės pateikta vaiko poreikių skaičiuote teismas nesivadovauja. Be to, nustatant šalių nepilnamečio vaiko poreikius, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovė neįvertino esamų ir būsimų išlaidų mokymosi priemonėms, sveikatos palaikymui ir gydymui, taip pat kitokių būtinų ir galimų išlaidų.

12Įvertinus ieškovės paaiškinimus, kurių atsakovas neginčijo ir nepaneigė, taip pat atsižvelgiant į teismų praktiką dėl išlaikymo vaikams priteisimo, pripažintina, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (800 Lt per mėnesį), nes toks vaikui reikalingo išlaikymo dydis atitinka jo poreikius ir yra būtinas vaiko poreikiams tenkinti bei užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Dėl išdėstyto teismas nustato, kad šalių nepilnamečio vaiko D. Z. poreikiams tenkinti šiuo metu reikia 800 Lt per mėnesį.

13Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ir, tokiu būdu, dėl objektyvių priežasčių negali teikti pusės šalių vaikui reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, jog jis gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką ir todėl yra pajėgus teikti šalių nepilnamečiui vaikui reikalingą išlaikymą kartu su ieškove lygiomis dalimis.

14Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.). Ieškovė su ieškiniu dėl išlaikymo vaikams priteisimo į teismą kreipėsi 2011-01-27 dieną (b.l. 1), todėl iš atsakovo šalių vaikui priteisiamas išlaikymas nuo ieškinio pareiškimo (pateikimo teismui) dienos iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Iš atsakovo valstybei priteistina 159,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 144 Lt žyminio mokesčio ir 15,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str. str., 376 str. 3 d., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš V. Z., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. Z., gim. 2009-06-15, a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-01-27, iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

20Pavesti D. J. tvarkyti nepilnamečiui vaikui D. Z. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

21Priteisti iš V. Z. 159,52 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J.... 3. ieškovė, teismo posėdžio metu patikslinusi savo reikalavimus, prašė... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko.... 5. Institucija, duodanti išvadą byloje – Trakų rajono administracijos Vaiko... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 8. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir... 9. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine... 10. Bylos duomenys (gimimo liudijimas) patvirtina, kad atsakovas yra nepilnamečio... 11. Iš pateikto paskaičiavimo (b.l. 9) matyti, kad šalių vaiko poreikiams... 12. Įvertinus ieškovės paaiškinimus, kurių atsakovas neginčijo ir nepaneigė,... 13. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ir, tokiu... 14. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir... 16. Iš atsakovo valstybei priteistina 159,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 144... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str.... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš V. Z., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. Z., gim.... 20. Pavesti D. J. tvarkyti nepilnamečiui vaikui D. Z. priklausantį išlaikymą... 21. Priteisti iš V. Z. 159,52 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 22. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...