Byla 2A-941-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,

3sekretoriaujant Monikai Stankevičienei,

4dalyvaujant pareiškėjo AB „Turto bankas“ atstovui Dainiui Vinciūnui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens I. M. – P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB ,,Turto bankas,, pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo I. M.-P.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Pareiškėjas AB ,,Turto bankas“ kreipėsi į teismą pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašydamas nustatyti faktą, kad AB ,,Turto bankas“ turi teisę gauti 1994-12-12 vykdomojo įrašo (registro Nr. TZB-11117) dėl 49 313,52 Lt skolos išieškojimo iš I. M.-P. dublikatą. Nurodė, kad 1994-12-12 Telšių rajono notarė Z. B. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 54 729,90 Lt išieškojimo iš suinteresuoto asmens Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai. Pareiškėjas LT Vyriausybės 1997-05-28 nutarimo Nr.522 pagrindu perėmė reikalavimo teisę į skolininkės neįvykdytos prievolės dalį, šiuo metu skolos likutis yra 49 313,52Lt. Vykdomasis įrašas buvo pateiktas Teismo antstolių kontorai prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo, kuri originalą išsiuntė į skolininkės darbovietę UAB ,,Klaipėdos komprojektas“, kur vykdomasis įrašas pradingo. Telšių rajono 1 notarų biuro notarė Z. B. mirė, todėl dokumento dublikatas negalėjo būti išduotas. Lietuvos notarų rūmai pranešė, kad notarės archyvų dalis, kurioje saugoti 1994 m. vykdomieji įrašai yra sunaikinti.

8Suinteresuotas asmuo I. M.-P. su pareiškimu nesutiko, nurodė, kad pareiškėjas netinkamai formulavo reikalavimą, nesutiko, jog ji yra skolinga.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 8 d. sprendimu pareiškėjo pareiškimą tenkino, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas turi teisę gauti 1994-12-12 vykdomojo įrašo (registro Nr. TZB-11117) dėl 49 313,52 Lt išieškojimo iš suinteresuoto asmens dublikatą. Nurodė, jog juridinę reikšmę turintis faktas buvo nustatytas siekiant pareiškėjui tęsti priverstinį skolos išieškojimą iš suinteresuoto asmens. Teismas nustatė, jog pareiškėjas yra Lietuvos akcinio inovacinio banko reikalavimo teisės į suinteresuoto asmens neįvykdytos prievolės dalį perėmėjas. 1994-12-12 Telšių rajono notarė Z. B. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 54 729,90Lt išieškojimo iš suinteresuoto asmens. Vykdomojo įrašo originalas dingo, todėl pareiškėjas negalėjo gauti įstatymo nustatyta tvarka dokumento dublikato. Teismas nustatė, kad byloje esantys įrodymai sudaro pagrindą tenkinti pareiškėjo reikalavimą. Juridinę reikšmę nustatytas faktas yra pagrindas pareiškėjui kreiptis į antstolį ir tęsti priverstinį skolos išieškojimą iš suinteresuoto asmens.

10Suinteresuotas asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 8 d. priimtą sprendimą, o bylos nagrinėjimą nutraukti. Nurodo, jog teismas nukrypo nuo LAT suformuotos praktikos, kadangi skundžiamu sprendimu nustatytas faktas neturi juridinės reikšmės, nesukels pareiškėjui teisinių pasekmių ir nebus vykdytinas. Pažymi, jog Notarų rūmai neišdavė pareiškėjui vykdomojo rašto dublikato dėl to, kad sunaikintas šio įrašo originalas. Neturint originalo negalima išduoti dublikato, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Pabrėžia, jog juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reiškia objektyvia egzistavusią ar egzistuojančių aplinkybių konstatavimą, o ne teisės pripažinimą. Teigia, jog dublikatas neatitinka originalo, kadangi prarastasis originalas buvo išduotas 54 729,90 Lt sumai, o pareiškėjas prašė dublikatą išduoti 49 313,52 Lt sumai.

11Pareiškėjas atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą ir suinteresuoto asmens skundą atmesti. Mano, jog pirmosios instancijos teismas objektyviai ir visapusiškai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus konstatavo, kad tarp pareiškėjo ir apeliantės neabejotinai egzistuoja skoliniai santykiai, o pareiškimo priedai neginčijamai patvirtino, jog dokumento originalas egzistavo.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, netinkamai taikė LR CPK 444 str. 1 d. įtvirtintas nuostatas, nustatytos byloje aplinkybės nepatvirtina teismo sprendimų išvadų, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas naikintinas, o civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d., 330 str.).

15Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Tai, kad teismas bylą turi išnagrinėti ypatingos teisenos tvarka, nereiškia, kad pareiškimas dėl juridinio fakto nustatymo gali būti patenkintas, teismui nustačius, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių (LR CPK 443 str. 7 d., 444 str. 1 d., 445 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką šios kategorijos bylose teismai, nustatę, kad pareiškėjo prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių pasekmių, turi nutraukti iškeltas bylas, kaip nenagrinėtinas teismuose. Teisėjų kolegija pažymi, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę neturi juridinės reikšmės. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (LR CPK 444, 445 str.).

16Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašydamas nustatyti, kad pareiškėjas turi teisę gauti vykdomojo įrašo dublikatą. Pirmosios instancijos teismas pareiškimą tenkino, nurodydamas, jog toks juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas siejamas su teise toliau tęsti priverstinį skolos išieškojimą iš apeliantės. Pažymima, jog tokia pareiškėjo teisė – vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš skolininkės yra įgyvendinta LR Vyriausybės 1997-05-28 nutarime Nr. 522 ir nėra ginčijama, todėl pirmosios instancijos teismo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas – teisė gauti dublikatą, kad toliau būtų toliau tęsiamas priverstinį skolos išieškojimas, nesukels juridinių padarinių. Kadangi pareiškėjas prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nustatyta tvarka nesikreipė dėl prarasto dokumento – notaro vykdomojo rašto išdavimo, kurio pagrindu turėtų būti išduotas dokumento dublikatas, gavimo ar atkūrimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti tokį pareiškimą (LR CPK 137 str. 2 d. 3 p.), o jeigu pareiškimas buvo priimtas ir pareiškėjas dar galėjo kreiptis dėl prarasto dokumento gavimo ar atkūrimo, pareiškimą palikti nenagrinėtą (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į išdėstytą teisėjų kolegija sutinka su apeliantės teiginiu, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turi teisę vykdyti skolos išieškojimą iš apeliantės LR Vyriausybės 1997-05-28 nutarimo Nr. 522 pagrindu, o prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nustatyta tvarka nesikreipė dėl prarasto dokumento – notaro vykdomojo rašto išdavimo, kurio pagrindu turėtų būti išduotas dokumento dublikatas, pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas negali sukelti teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija pažymi, kad LR CPK 444 str. nuostatose nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatinėti juridinę reikšmę turinčius faktus teisme: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai. Esminis reikalavimas, kad būtų galimas teisminis procesas dėl fakto nustatymo, jog šis faktas turėtų juridinę reikšmę. Darytina išvada, kad nėra CPK 445 str. sąlygų, reikalingų juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti, todėl negali būti nustatytas teismo ir nesukurs pareiškėjui subjektinių teisių (CPK 444 str. 1d. ), sprendimas naikintinas, byla nutrauktina CPK 293 str. 1 p. pagrindu kaip nenagrinėtina teisme.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad priėmęs pareiškimą, teismas turėjo nutraukti bylą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 str. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui, nes yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą ir nutraukti bylą apeliacine tvarka kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 str. 1 p., 5 str., 7 str., 8 str., 313 str., 320 str., 326 str. 1 d. 5 p., 328 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 5 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą nutraukti.

Proceso dalyviai