Byla e2-4531-433/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Baigiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano būstas Vilnius“ ieškinį atsakovams R. P. ir R. P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad UAB „Mano būstas Vilnius” (toliau – ieškovas) 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu teikia namo esančio ( - ) administravimo paslaugas. 2019 m. birželio 27 d. buvo baigta UAB „Mano būstas Vilnius“ ir UAB „Vilkpėdės būstas“ reorganizacija, kurios pagrindu UAB „Vilkpėdės būstas“ buvo prijungta prie UAB „Mano būstas Vilnius“. UAB „Vilkpėdės būstas“ turtas, teisės ir pareigos buvo perduotos UAB „Mano būstas Vilnius“, kuri po reorganizacijos pakeitė savo pavadinimą ir veiklą tęsia UAB Mano Būstas Vilnius pavadinimu. Atsakovai R. P. ir R. P. (toliau – atsakovas (-ai)), yra buto, esančio adresu ( - ) savininkai. Šis butas atsakovams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. UAB „Mano būstas Vilnius“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name kuriame atsakovai nuosavybės teise turi aukščiau nurodytą butą ir jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (LR CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas Nekilnojamo turto registre nėra registruojamas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra neindividualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (LR CK 4.82 str. 7 d.). Patalpų savininkų pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (LR CK 4.82 str. 3 d., 4 d. ir 4.84 str. 9 d.), ne iš sutarties ar pan. LR CK 4.82 str. 3 d., 4 d., 4.84 str. 9 d., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau – Administravimo nuostatai), patvirtinti 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas“) ir Vilniaus miesto administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų ir valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų mėnesinių įmokų apskaičiavimas“) nustato, kaip kiekvieną mėnesį ieškovas patalpų savininkams, taip pat ir atsakovams apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 metų gruodžio 01 d. iki 2019 metų kovo 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovams yra 6137,78 EUR. Skolos laikotarpis yra apskaičiuojamas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-969/2017. Nagrinėjamoje situacijoje šalys nėra sudariusios susitarimo, kokia tvarka įskaityti atsakovo įmokas į jo turimas skolas. Nesant šalių susitarimo, taikytinas CK 6.55 straipsnyje nustatytas skolų įskaitymo eiliškumo reglamentavimas: kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola, nebent skolininkas mokėdamas pareiškia, kurią skolą jis grąžina. Be to, ieškovas negali identifikuoti konkretaus atsakovo mokėjusio už paslaugas skolos laikotarpiu, kadangi ieškovas iš gautų įmokų neturėjo jokios galimybės nustatyti, kokia skola apmokama ir kuris iš atsakovų skolą apmoka (atsakovai turėtų pateikti dokumentus), o atsakovams atlikus mokėjimus iš paslaugos teikėjo gaudavo tik ataskaitą, kurioje matydavosi tik mokėtojo rekvizitai ir sumokėta suma. Jokių kitų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kokia skola apmokama, bei kuris iš atsakovų mokėdavo nebūdavo pateikiami. Remiantis LR Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.210 str. 1 d. atsakovai turi mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią vėluoja sumokėti. Prašo solidariai priteisti iš atsakovų R. P. ir R. P. 6 137,78 Eur skolą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Kadangi atsakovai R. P. ir R. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas 2019-08-28 priėmė sprendimą už akių, ieškovės ieškinį patenkino ir nusprendė: „Solidariai priteisti iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Mano Būstas Vilnius“, juridinio asmens kodas 121452091, naudai: 6 137,78 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto trisdešimt septynių eurų, 78 ct) skolą, 5 (penkių) proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą (6 137,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 200,55 Eur (du šimtus eurų, 55 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) – 100,27 Eur (vieną šimtą eurų, 27 ct), o iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) – 100,28 Eur (vieną šimtą eurų, 28 ct)“.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d., išnagrinėjęs atsakovų R. P. ir R. P. pareiškimą dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo ir prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-29796-433/2019 pagal ieškovo UAB „Mano būstas Vilnius“ ieškinį atsakovams R. P. ir R. P. dėl skolos priteisimo, priėmė nutartį, kuria patenkino šį jų pareiškimą ir panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą už akių bei atnaujino civilinės bylos Nr. e2-29796-433/2019 nagrinėjimą iš esmės.

7Atsakovai R. P. ir R. P. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi jų nuomone, ieškovas klaidingai yra apskaičiavęs galimą jų įsiskolinimą. Iš ieškinio turinio yra neįmanoma suprasti ieškovo įmonių reorganizavimo teisinių pasekmių bei ieškovo teisių į ieškinio reikalavimų apimtis, o taip pat ieškinyje nėra konkrečiai pagrįstas ieškinio dydis bei atsakovų pareigos mokėti konkretaus dydžio įmokas ieškovui.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytus argumentus.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Ieškovo atstovo paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu ieškovas (iki 2019-06-27 ieškovo pavadinimas buvo UAB „Vilkpėdės būstas) teikia namo, esančio ( - ), administravimo paslaugas. 2019 m. birželio 27 d. buvo baigta UAB „Mano būstas Vilnius“ ir UAB „Vilkpėdės būstas“ reorganizacija, kurios pagrindu UAB „Vilkpėdės būstas“ buvo prijungta prie UAB „Mano būstas Vilnius“. UAB „Vilkpėdės būstas“ turtas, teisės ir pareigos buvo perduotos UAB „Mano būstas Vilnius“, kuri po reorganizacijos pakeitė pavadinimą ir veiklą tęsia UAB „Mano Būstas Vilnius“ pavadinimu. Atsakovai R. P. ir R. P. yra buto, esančio ( - ), unikalus ( - ), savininkai nuo ( - ). Ieškovas per laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name ( - ), už kurias, pateikė atsakovams PVM sąskaitas faktūras bendrai 6137,78 Eur sumai. Ieškovo teigimu, atsakovai šių sąskaitų neapmokėjo, todėl susidarė 6137,78 Eur įsiskolinimas, kurį prašo teismo priteisti iš atsakovų solidariai.

11Atsakovai teigia, kad ieškinyje nurodyta reikalaujama suma galimai nėra pagrįsta.

12Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ieškovo – daugiabučio namo administratoriaus, ir atsakovų – vienų iš patalpų savininkų, ginčas dėl mokesčių už bendro naudojimo objektų eksploatavimą dydžio, mokesčių skaičiavimo metodikos teisingumo, susidariusių skolų už suteiktas paslaugas dydžio, įrodymų pakankamumo.

13Pažymėtina, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011; etc.). Taigi, kiekvienoje civilinėje byloje teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 straipsnis). Vertindamas kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, teismas, be kita ko, turi nustatyti įrodymo ryšį su byla (įrodymo sąsajumą), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas. Taigi, kaip minėta, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo ar neegzistavo, taip pat, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokią išvadą. Įrodymų sąsajumas (CPK 180 straipsnis) reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

14Dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendru turtu susijusias išlaidas (CK 4.82 straipsnio 1, 3 dalys)

15Pažymėtina, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisė gali būti asmeninė arba bendroji. Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės teisė (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas. Taigi, vadovaujantis pirmiau nurodytomis teisės normomis, pažymėtina, kad ieškovo ir atsakovo teisiniai santykiai reglamentuojami įstatymo nuostatų – CK 4.82 straipsnio 3 dalies, 4.83 straipsnio 3 dalies, 4.84 straipsnio 1–4 dalių, įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, tarp jų – Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų bei Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 30-637.

16Dėl ginčo esmės

17Nors atsakovai atsiliepime teigia, kad ieškovas klaidingai yra apskaičiavęs galimą jų įsiskolinimą, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė teismui jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Priešingai, iš teismui pateiktų sąskaitų, kurios kiekvieną mėnesį siunčiamos atsakovams aiškiai nurodytos paslaugos, už kurias skaičiuojami mokesčiai, šių mokesčių dydžiai, bei apskaičiavimo tvarka. Iš ieškovo pateiktos atsakovų skolos valdymo ataskaitos nustatyta, kad atsakovai paskutinį mokėjimą ieškovui už suteiktas paslaugas atliko dar 2016 m. gegužės mėnesį. Vėliau, kaip matyti iš pateiktos skolos valdymo ataskaitos, jokie mokėjimai ieškovui nebuvo atliekami. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismui pateiktas Neprotestuotinas paprastasis vekselis, kurį ( - ) pasirašė atsakovė R. P. ir, pagal kurį ji be sąlygų įsipareigojo sumokėti vekselio turėtojui – bendrovei UAB „Naujamiesčio būstas“ 1296,90 Eur patvirtina, kad atsakovė R. P. pripažino skolą administravimo paslaugas teikiančiai bendrovei. Be to, iš pačio atsiliepimo matyti, kad atsakovai patį skolos faktą pripažįstą, tačiau tvirtina, jog galimai ieškovas neteisingai apskaičiavo galimą jos dydį. Aukščiau minėta, jog tokios atsakovų prielaidos nėra pagrįstos kokiais nors įrodymais.

18Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. ieškovas suteikė namo, esančio ( - ), savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas šiame name, kuriame atsakovai turi nuosavybės teise butą bei CK 4.82 straipsnyje esant įtvirtintai atsakovų pareigai išlaikyti bei mokėti mokesčius ir kitas rinkliavas už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, ieškovui iš atsakovų solidariai už paminėtą laikotarpį priteistina 6137,78 Eur dydžio skola.

19CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6137,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas sumokėtas 138,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos, patirtos dėl naudojimosi viešo registro duomenimis, 1,68 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškas (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalis 6 ir 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

21Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsakovas šioje byloje už teisinę pagalbą sumokėjo 60,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, nurodytos išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

22Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu sudaro 14,32 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteisiamos 14,32 Eur dysžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, t. y. po 7,16 Eur iš kiekvieno atsakovo.

23Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Mano Būstas Vilnius“, juridinio asmens kodas 121452091, naudai: 6 137,78 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septyni eurų 78 ct) skolą, 5 (penki) proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (6 137,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Mano Būstas Vilnius“, juridinio asmens kodas 121452091, naudai 140,55 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt eurų 55 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Mano Būstas Vilnius“, juridinio asmens kodas 121452091, 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų) už teisines paslaugas.

29Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 7,16 Eur (septyni eurai 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

30Priteisti iš R. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 7,16 Eur (septyni eurai 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad UAB „Mano būstas Vilnius” (toliau –... 5. Kadangi atsakovai R. P. ir R. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d., išnagrinėjęs... 7. Atsakovai R. P. ir R. P. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškinio... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Ieškovo atstovo paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 11. Atsakovai teigia, kad ieškinyje nurodyta reikalaujama suma galimai nėra... 12. Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ieškovo – daugiabučio namo... 13. Pažymėtina, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas –... 14. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės... 15. Pažymėtina, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra,... 16. Dėl ginčo esmės... 17. Nors atsakovai atsiliepime teigia, kad ieškovas klaidingai yra apskaičiavęs... 18. Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad laikotarpiu... 19. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovui iš... 21. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu sudaro 14,32 Eur (CPK... 23. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 25. ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P., asmens... 27. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P.,... 28. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. P., asmens kodas ( - ) ir R. P.,... 29. Priteisti iš atsakovės R. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 7,16 Eur... 30. Priteisti iš R. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 7,16 Eur (septyni... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...