Byla I-441-596/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos E. M. ir A. B. skundus atsakovėms Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir

Nustatė

2Pareiškėja E. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – ir Valdyba), neišmokėtą 4 135,8 Lt valstybės tarnautojo darbo užmokesčio (priedo už kvalifikacinę klasę) dalį už laikotarpį nuo 2011-04-27 iki skundo teismui padavimo dienos, t. y. iki 2013-09-30 (b. l. 1–4).

3Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Valdybos, neišmokėtą 2 078,45 Lt valstybės tarnautojo darbo užmokesčio (priedo už kvalifikacinę klasę) dalį už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki skundo teismui padavimo dienos, t. y. iki 2013-09-30 (b. l. 22–25).

4Pareiškėja E. M. ir A. B. skundus grindžia analogiškais argumentais ir nurodo, kad Lietuvos Respublikos Seimui 2009-07-17 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) pakeitimus nuo 2009-08-01 sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai bei priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai. Šis valstybės tarnautojų darbo užmokesčio (pareiginės algos (koeficientų) ir priedų už kvalifikacinę klasę) sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinio Teismo) 2013-07-01 nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl pareiškėjoms nepagrįstai buvo sumažinta ir dėl to neteisėtai neišmokėta valstybės tarnautojo darbo užmokesčio (priedo už kvalifikacinę klasę) dalis, t. y. E. M. – 4 135,8 Lt už laikotarpį nuo 2011-04-27 iki 2013-09-30, o A. B. – 2 078,45 Lt už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2013-09-30 (b. l. 1–4, 22–25).

5Pareiškėja E. M. skunde pažymėjo, kad nuo 2011-01-27 eina Valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigas, jai suteikta trečia kvalifikacinė klasė. Nuo 2012-08-07 iš minėtų pareigų buvo perkelta į Valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigas, suteikiant antrąją kvalifikacinę klasę (b. l. 1–4).

6Pareiškėja A. B. skunde pažymėjo, kad nuo 2011-12-30 eina Valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigas, jai suteikta trečioji kvalifikacinė klasė. Nuo 2012-08-07 iš minėtų pareigų buvo perkelta į Valdybos finansų skyriaus B lygio, 8 kategorijos pareigas, paliekant suteiktą trečią kvalifikacinę klasę (b. l. 22–25).

7Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į pareiškėjos E. M. skundą ir atsiliepime į pareiškėjos A. B. skundą remiasi iš esmės analogiškais argumentais ir nurodo, kad taikant iki 2013-10-01 galiojusias VTĮ nuostatas, kuriomis buvo sumažinti priedai už kvalifikacinę klasę, pareiškėjoms buvo sumokėtas ne visas priklausantis darbo užmokestis, todėl laikotarpiu nuo 2011-04-27 iki 2013-10-01 pareiškėjai E. M. nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 4 135,8 Lt (neatskaičius mokesčių), o pareiškėjai A. B. laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-10-01 nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 2 078,45 Lt (neatskaičius mokesčių). Atsižvelgiant į išdėstytą, prašo atidėti teismo sprendimo vykdymą, kadangi Valdyba neturi papildomai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (b. l. 19–20, 37–38).

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimo į skundą nepateikė.

9Skundas atmetamas.

10Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2011-04-27 įsakymu Nr. TE-40 „Dėl E. M. priėmimo“, nuo 2011-04-27 priėmė pareiškėją E. M. į Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigas ir suteikė jai trečią kvalifikacinę klasę (b. l. 12).

11Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2012-08-07 įsakymu Nr. TE-49 „Dėl E. M. perkėlimo ir kvalifikacinės klasės suteikimo“ nuo 2012-08-07 perkėlė pareiškėją E. M. iš Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigų į Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigas ir suteikė jai antrą kvalifikacinę klasę (b. l. 14).

12Pareiškėja E. M. 2013-09-19 kreipėsi į Specialiąją priešgaisrinę gelbėjimo valdybą su prašymu „Dėl informacijos apie nepriskaičiuotos ir neišmokėtos darbo užmokesčio dalies pateikimą ir atsiskaitymą“, prašydama suteikti informaciją apie tai, kiek sumažėjo pareiškėjos gaunamas darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 lyginant su tuo dydžiu, kurį ji būtų gavusi, jeigu VTĮ nebūtų sumažinti pareiškėjos priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, bei išmokėti darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl sumažinto priedo už kvalifikacinę klasę dydžio sumažinimo (b. l. 5).

13Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-09-30 raštu Nr. S-327-(3.8) „Dėl duomenų pateikimo“ atsakė į pareiškėjos E. M. prašymą Nr. V-347 „Dėl informacijos apie nepriskaičiuotos ir neišmokėtos darbo užmokesčio dalies pateikimą ir atsiskaitymą“ ir nurodė, kad teikia pažymą apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, ir informavo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2013 m. vykdė tuo metu galiojančius bei teisėtus įstatymus ir lėšų, skirtų išmokėti neišmokėtai darbo užmokesčio daliai, neturi (b. l. 6).

14Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2011-12-27 įsakymu Nr. TE-133 „Dėl A. B. priėmimo“ nuo 2011-12-30 priėmė pareiškėją A. B. į Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigas ir suteikė jai trečią kvalifikacinę klasę (b. l. 32).

15Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2012-08-07 įsakymu Nr. TE-33 „Dėl A. B. perkėlimo ir kvalifikacinės klasės suteikimo“ nuo 2012-08-07 perkėlė pareiškėją A. B. iš Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigų į Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigas ir suteikė jai trečią kvalifikacinę klasę (b. l. 33).

16Pareiškėja A. B. 2013-09-20 kreipėsi į Specialiąją priešgaisrinę gelbėjimo valdybą su prašymu „Dėl informacijos apie nepriskaičiuotos ir neišmokėtos darbo užmokesčio dalies pateikimą ir atsiskaitymą“, prašydama suteikti informaciją apie tai, kiek sumažėjo pareiškėjos gaunamas darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-09-30 lyginant su tuo dydžiu, kurį ji būtų gavusi, jeigu VTĮ nebūtų sumažinti pareiškėjos priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, bei išmokėti darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl sumažinto priedo už kvalifikacinę klasę dydžio sumažinimo (b. l. 26).

17Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-09-30 raštu Nr. S-328-(3.8) „Dėl duomenų pateikimo“ atsakė į pareiškėjos A. B. prašymą Nr. V-351 „Dėl informacijos apie nepriskaičiuotos ir neišmokėtos darbo užmokesčio dalies pateikimą ir atsiskaitymą“ ir nurodė, kad teikia pažymą apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, ir informavo, kad laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2013 m. vykdė tuo metu galiojančius bei teisėtus įstatymus ir lėšų, skirtų išmokėti neišmokėtai darbo užmokesčio daliai, neturi (b. l. 27).

18Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet pareiškėjoms kas mėnesį buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis pagal įstatymus, kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

19Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2009-03-10 įstatymo Nr. XI-186 redakcija) 23 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. To paties įstatymo 24 str. 1 ir 2 d. įtvirtinta, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Vadovaujantis VTĮ 25 str. valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

20VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie 1–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 1 kategorijos – 3,0; 2 kategorijos – 3,2; 3 kategorijos – 3,4; 4 kategorijos – 3,6; 5 kategorijos – 3,8; 6 kategorijos – 4,0; 7 kategorijos – 4,2; 8 kategorijos – 4,4; 9 kategorijos – 4,6; 10 kategorijos – 4,8; 11 kategorijos – 5,2; 12 kategorijos – 5,7; 13 kategorijos – 6,3; 14 kategorijos – 7,0; 15 kategorijos – 7,8; 16 kategorijos – 8,7; 17 kategorijos – 9,7; 18 kategorijos – 10,8; 19 kategorijos – 11,9; 20 kategorijos – 13. Kadangi 2009-05-01 įsigaliojo VTĮ 1 priedo pakeitimai (2009-04-23 įstatymas Nr. XI-227), buvo nustatyti tokie 15–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 15 kategorijos – 7,6; 16 kategorijos – 8,4; 17 kategorijos – 9,1; 18 kategorijos – 9,9; 19 kategorijos – 10,7; 20 kategorijos – 11,4. Nuo 2009-08-01 VTĮ 1 priedas buvo dar kartą pakeistas (2009-07-17 įstatymu Nr. XI-363), nustatant tokius 11–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus: 11 kategorijos – 5,17; 12 kategorijos – 5,64; 13 kategorijos – 6,2; 14 kategorijos – 6,86; 15 kategorijos – 7,41; 16 kategorijos – 8,1; 17 kategorijos – 8,69; 18 kategorijos – 9,35; 19 kategorijos – 10; 20 kategorijos – 10,54.

21VTĮ 25 str. 3 d. redakcijoje, galiojusioje iki 2009-08-01, buvo nustatyta, jog priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos. 2009-07-17 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymu Nr. XI-363 nuo 2009-08-01 buvo pakeista VTĮ 25 str. 3 d., nustatant, kad priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos.

22Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo pakeitimais (2010-06-30 įstatyme Nr. XI-944; 2011-11-22 įstatyme Nr. XI-1721; 2012-12-20 įstatyme Nr. XII-114) buvo nustatyta, kad sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai ir pareiginių algų koeficientai galioja iki 2013-12-31, tačiau 2013-09-19 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-517, kuris įsigaliojo 2013-10-01, buvo nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009-05-01.

23Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti išvadą, kad nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams; nuo 2009-08-01 dar kartą buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams; minėtų pareigybių kategorijoms sumažinti pareiginių algų koeficiento dydžiai galiojo iki 2013-09-30; nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 valstybės tarnautojams buvo sumažinti priedai už kvalifikacines kategorijas.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. M. nuo 2011-04-27 ir pareiškėja A. B. nuo 2011-12-30 ėjo Valdybos Finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 7 kategorijos) pareigas, joms buvo suteikta trečia kvalifikacinė klasė (b. l. 12, 32). Nuo 2012-08-07 pareiškėjos iš minėtų pareigų buvo perkeltos į Valdybos finansų skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigas, pareiškėjai E. M. suteikiant antrą kvalifikacinę klasę, o pareiškėjai A. B. paliekant suteiktą trečią kvalifikacinę klasę (b. l. 14, 33). Taigi, pareiškėjoms dėl pasikeitusių VTĮ nuostatų buvo sumažintas darbo užmokestis, sumažinus priedų už suteiktas kvalifikacines klases dydžius.

25Konstitucinis teismas 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, pripažino, kad: 1) VTĮ 1 priedas (2009-04-23 redakcija, įsigaliojusi 2009-05-01, Žin., 2009, Nr. 49-1937), kuriame buvo nustatyti sumažinti 15–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu buvo neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d. (2009-04-23 redakcija, Žin., 2009, Nr. 49-1937; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4297; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7038; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7993) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) VTĮ 1 priedas (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 4) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 5) VTĮ 25 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, įsigaliojusi 2009-08-01, Žin., 2009, Nr. 91-3918) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str.1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 6) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 2 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

26Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013-10-01. Šiame nutarime Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

27Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo vykdymas, Konstitucinis Teismas 2014-04-16 priėmė sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“, kuriame pabrėžė, kad: 1) įstatymų leidėjas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir (ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu; 2) praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

28Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo išaiškinimą, priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo Įstatymą (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas), kuriuo numatyta nustatyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems už darbą buvo apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų. Minėtą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą pateikti iš pradžių buvo numatyta iki 2014-05-01, tačiau vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-05-01.

29Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01, kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

30Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, kurie, kaip minėta, yra nustatyti Grąžinimo įstatyme. Pažymėtina, kad Grąžinimo įstatyme praradimų kompensavimo tvarka, vadovaujantis Grąžinimo įstatymo 2 str. 2 d., yra grindžiama proporcingumo principu, kuris yra reikšmingas atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo nuostatas. Praradimų kompensavimas, nesilaikant Grąžinimo įstatyme nustatytų dydžių ir terminų, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2014-04-16 sprendime pateiktą išaiškinimą, nebūtų konstituciškai teisingas, pažeistų konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, todėl Grąžinimo įstatyme esant nustatytam pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimus priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį (atlyginimą) mokėjusiai institucijai (nagrinėjamu atveju – Valdybai) Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Pažymėtina, kad tokia pozicija atitinka naujausią LVAT praktiką (LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-669/2016; LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016).

31Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos skundų reikalavimus kėlė Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, atžvilgiu.

32LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016 atkreipė dėmesį į tai, kad LVAT, nagrinėdamas bylas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo valstybės tarnautojams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, savo nuoseklioje praktikoje atsakovu pripažino instituciją, kurioje valstybės tarnautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne Lietuvos valstybę (LVAT 2005-12-21 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-638/2005; LVAT 2006-05-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A15-406/2006; LVAT 2010-06-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010; LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1940/2013; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1942/2013; LVAT 2013-12-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1922/2013; LVAT 2013-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1984/2013; LVAT 2014-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1788/2013).

33Nagrinėjamu atveju tinkamas atsakovas pareiškėjų reikalavimams priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį yra Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, tačiau atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjų reikalavimai priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį atmetami kaip nepagrįsti, nagrinėjamos bylos teisingam išsprendimui minėtos aplinkybės dėl netinkamo atsakovo neturi reikšmės.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

35Pareiškėjų E. M. ir A. B. skundus atmesti kaip nepagrįstus.

36Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė... 2. Pareiškėja E. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš... 3. Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš... 4. Pareiškėja E. M. ir A. B. skundus grindžia analogiškais argumentais ir... 5. Pareiškėja E. M. skunde pažymėjo, kad nuo 2011-01-27 eina Valdybos Finansų... 6. Pareiškėja A. B. skunde pažymėjo, kad nuo 2011-12-30 eina Valdybos Finansų... 7. Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į pareiškėjos E.... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 9. Skundas atmetamas.... 10. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Specialiosios... 11. Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2012-08-07... 12. Pareiškėja E. M. 2013-09-19 kreipėsi į Specialiąją priešgaisrinę... 13. Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-09-30 raštu Nr.... 14. Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2011-12-27... 15. Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas 2012-08-07... 16. Pareiškėja A. B. 2013-09-20 kreipėsi į Specialiąją priešgaisrinę... 17. Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-09-30 raštu Nr.... 18. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet... 19. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2009-03-10 įstatymo Nr.... 20. VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie... 21. VTĮ 25 str. 3 d. redakcijoje, galiojusioje iki 2009-08-01, buvo nustatyta, jog... 22. Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo... 23. Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. M. nuo 2011-04-27 ir pareiškėja A. B. nuo... 25. Konstitucinis teismas 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos... 26. Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas... 27. Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo... 28. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio... 29. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo... 30. Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog... 31. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos skundų reikalavimus kėlė... 32. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.... 33. Nagrinėjamu atveju tinkamas atsakovas pareiškėjų reikalavimams priteisti... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. Pareiškėjų E. M. ir A. B. skundus atmesti kaip nepagrįstus.... 36. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...