Byla 2-807-553/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, sSekretoriaujant Almai Jokužytei, Vildai Pamerneckytei, Rūtai Miltinytei, Vaivai Gurnikaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Darvada“ atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotam asmeniui Vilniui Aleksandravičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo patikslintą ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, kurį patikslinęs, prašo priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 70 502,79 EUR žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-02-11 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Darvada“. Bankroto bylos iškėlimo dienai įmonės direktoriaus pareigas ėjo ir akcininku buvo atsakovas V. K.. Ta pačia nutartimi atsakovas buvo įpareigotas per 15 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visus dokumentus ir turtą pagal balanso sudaryto nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Nors bankroto administratorius siuntė raginimus, bandė susisiekti telefonu ir surasti atsakovą įmonės buveinėje, tačiau iki patikslinto ieškinio dienos atsakovas nėra perdavęs įmonės dokumentų ir turto bankroto administratoriui. Bankroto administratorius taip pat kreipėsi į antstolį su vykdomuoju raštu, tačiau antstoliui nepavyko surasti atsakovo. Galiausiai, kai antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo atsakovui už antstolio į pareigojimo nevykdymą, atsakovas susisiekė su bankroto administratoriumi ir suderino laiką bei vietą įmonės dokumentams perduoti. Atsakovas tik 2015 m. kovo 13-17 d. atliko dalinį dokumentų perdavimą. Šiai dienai atsakovas nėra perdavęs įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, įmonės kreditorių-debitorių sąrašų bankroto bylos iškėlimo dienai, turto sąrašo, turto nurašymo aktų, turto pardavimo sutarčių, 2012 m., 2013 m., 2014 m. įmonės dokumentų ir kt. Bankroto administratorius šiuos atsakovo veiksmus laiko neteisėtais, kadangi pagal įmonės įstatų 7.10 p. įmonės vadovas atsakovo už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bankroto administratoriaus teigimu, atsakovo neteisėtų veiksmų padaryta žala yra 70 502,79 EUR (70 887,26 EUR patvirtintų kreditorių finansiniai reikalavimai – 384,47 EUR įmonės turimas turtas), taip pat egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo kaip įmonės vadovo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos.
 1. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo atmesti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad apie bankroto bylos iškėlimą ir įpareigojimą perduoti dokumentus sužinojo tik 2015-03-05 ir pateikė atitinkamus dokumentus. Ieškovas nurodo ne visus dokumentus, kuriuos pateikė atsakovas. Be to, pagal atsakovo pateiktus dokumentus galima nustatyti įmonės finansinę būklę 2012 m. Nepagrįstu laikytinas ieškovo teiginys, kad nėra perduoti dokumentai už 2012-2014 metus, nes dokumentai tikrai buvo perduoti, tačiau už likusį laikotarpį jų neįmanoma pateikti, nes įmonė nuo 2012 m. vidurio nevykdė veiklos. Pažymi, kad nuo 2012-12-31 yra atleistas iš UAB „Darvada“, o tai reiškia, kad apskritai atsakovui neįmanoma pateikti dokumentus už laikotarpį nuo 2013-01-01. Atsakovui neaišku, apie kokį balansą kalba ieškovas, teigdamas, kad neperduoti įmonės dokumentai ir turtas pagal 2014-02-22 balansą, o 2012-10-10 balansas yra be atsakovo parašo, todėl neatitinka realios situacijos. Atsakovo įsitikinimu ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų. Nėra jokių duomenų, kad atsakovas veikė nerūpestingai, aplaidžiai ar nesąžiningai, kad vadovaudamas įmonei atliko veiksmus, kurie nulėmė įmonės bankrotą. Ieškovas net neįrodinėja, kokie įmonės skoliniai įsipareigojimai buvo UAB „Darvada“ esant mokiai, ir kokiu dydžiu šie skoliniai įsipareigojimai išaugo per atsakovo neva pradelstą laiką kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.
 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį prašė tenkinti. Atsakovas į bylos nagrinėjimą neatvyko.

5Ieškovo ieškinys netenkinamas.

 1. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs šalių ginčą, 2015-04-30 sprendimu už akių ieškovo BUAB „Darvada“ ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo V. K. 85 EUR žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė. Pagal pareikštą pirminį ieškinį ieškovas BUAB „Darvada“ prašė priteisti iš buvusio bendrovės vadovo V. K. 136 742,93 EUR žalos atlyginimo, ieškinį grindžiant atsakovo neteisėtais veiksmais, pasireiškusiais tuo, kad po bankroto bylos įmonei iškėlimo jis neperdavė administratoriui bendrovės turto ir jo tinkamai neišsaugojo. Ieškovas, apskaičiuodamas reikalaujamą priteisti žalą, rėmėsi bendrovės 2011-12-31 balanso duomenimis.
 2. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-23 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-04-30 sprendimo už akių dalį, kuria nustatytas iš atsakovo V. K. ieškovui bankrutavusiais uždarajai akcinei bendrovei „Darvada“ priteistos žalos dydis, panaikino ir klausimą dėl ieškovui iš atsakovo priteistino žalos dydžio ir priežastinio ryšio su neteisėtais veiksmais nustatymo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 3. Nurodytoje nutartyje teisėjų kolegija paaiškino, kad siekiant įrodyti įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygas – ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus atsakovo veiksmus, jų tarpusavio priežastinį ryšį, o atsakovas privalo paneigti savo kaltės prezumpciją. Teisėjų kolegija, vertindama pateiktus įrodymus dėl žalos dydžio, nurodė, kad žalos dydis grindžiamas vieninteliu įrodymu – 2011 m. balanso duomenimis, tačiau vien aplinkybė, jog vienokia ar kitokia suma įrašyta į balansą, ne visais atvejais yra pakankama žalos faktui ir dydžiui nustatyti. Tai, kad 2011 m. metų balanse įmonė deklaruoja turinti 136 742,93 EUR vertės turto, tačiau 2014 metais iškėlus bankroto bylą tokios vertės turtas įmonės bankroto administratoriui neperduodamas, įrodo tik buvus neteisėtus įmonės vadovo veiksmus. Asmens į balansą įrašyti duomenys patvirtina ieškovo nurodomą faktą, kad įmonėje tam tikras turtas balanso sudarymo dieną buvo, tačiau turto bei jo apskaitos dokumentų neišsaugojimo faktas, atsakovui nepateikiant įrodymų, jog turtas (jo dalis) kam nors perleistas teisėtai ar jo realiai ir nebuvo, leidžia daryti išvadą, kad pareiga juos išsaugoti buvo pažeista, kas leidžia konstatuoti neteisėtus veiksmus. Nelikus turto ir nesant įrodymų, kurie paneigtų turto realų buvimą apskritai ar patvirtintų, jog jis visas buvo teisėtai kam nors perleistas, pripažintina, kad padaryta žala įmonei, o tuo pačiu, kaip išvestinė, - ir kreditoriams, tačiau tik 2011 m. balanse nurodyta įmonės turto vertė, nesudaro pagrindo ją laikyti iš vadovo priteistinos žalos dydžiu. Be to, kolegija nurodė, jog neatmestina, kad įmonė nuo 2011 metų iki pat iškeliant bankroto bylą 2014 m. vasario mėnesį vykdė veiklą, todėl balanse nurodyto turto struktūra ir apimtis galėjo pasikeisti.
 4. Grąžinus bylą nagrinėti iš naujo į pirmosios instancijos teismą, ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad BUAB „Darvada“ bankroto byloje yra patvirtinta 70 887,26 EUR bendra kreditorinių reikalavimų suma ir šiems reikalavimams patenkinti įmonė turto neturi, yra tik 1/24 dalis 0,2461 ha žemės sklypo, kurio vertė 84,47 EUR. Tokiu būdu konstatuotina, kad ieškovas pakeitė ieškinio faktinį pagrindą dalyje dėl žalos apskaičiavimo ir žalą grindė nepatenkintų kreditorinių reikalavimu suma.
 5. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovas teismui paaiškino, kad atsakovo neteisėti veiksmai yra konstatuoti įsiteisėjusiais teismų sprendimais, todėl jų iš naujo įrodinėti nereikia. Atsakydamas į teismo užduotus klausimus ieškovo atstovas pripažino, kad kiekvienas patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra kilęs iš įmonės ir kreditorių santykių, atsiradusių tuo laiku, kai įmonės dar buvo moki. Atstovas taip pat pateikė paaiškinimus, kad įmonės balanse nurodyto turto pagrindinę dalį sudarė bankui įkeisti maisto papildai, kurių realizavimas dėl galiojimo būtų negalimas.
 6. Tokiu būdu teismas konstatuoja, kad ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 70 502,79 EUR žalos atlyginimą, remdamasis aplinkybėmis, kad atsakovo veiksmų neteisėtumas, pasireiškęs tuo, kad po bankroto bylos iškėlimo jis neperdavė įmonės dokumentų ir turto, yra patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais, o žalos dydį patvirtina neatlygintų kreditorinių reikalavimų suma, iš jos atėmus realizuoto turto vertę. Ieškovas aplinkybėmis, kad atsakovo veiksmų neteisėtumas pasireiškia tuo, jog jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nesirėmė ir jų neįrodinėjo.
 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014 pateiktas išaiškinimas, kad vertinant padarytą žalos dydį, grindžiamą bendra patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma, ir priežastinį ryšį turi būti vertinama atsakovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, todėl žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu. Šis išaiškinimas detalizuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015, joje konstatavus, kad teismas turi nustatyti, kokio dydžio pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo vadovui pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir to paties vadovo įmonės valdymo laikotarpio pabaigoje. Nustačius šių dydžių skirtumą, galima konstatuoti, kokio dydžio nuostolius patyrė įmonė dėl jos vadovo neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. kokio dydžio nuostolius su atsakovo neteisėtu neveikimu sieja teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys.
 8. Taigi, nagrinėjamuoju atveju ieškovas, reikšdamas reikalavimą atlyginti žalą, grindžiamą neatlygintų kreditorinių reikalavimų suma, turėjo pareiga susieti tokių nuostolių atsiradimą priežastiniu ryšiu su atsakovo neteisėtais veiksmais, galėjusiais sąlygoti atitinkamos žalos atsiradimą. Kaip minėta, ieškovas aplinkybėmis, kad atsakovo veiksmų neteisėtumas pasireiškia tuo, jog jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nesirėmė ir jų neįrodinėjo, todėl teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir reikalaujamos atlyginti žalos. Be to, teismas akcentuoja, kad net ir tokiu atveju, jeigu ieškovas būtų įrodinėjęs ir įrodęs, kad atsakovas neįvykdė laiku pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nebūtų pagrindo spręsti, jog patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsirado iš sandorių, sudarytų po to, kai įmonė tapo nemokia.
 9. Nors ieškovas pakeitė ieškinio faktinį pagrindą ir reikalaujamos priteisti žalos dydį įrodinėjo patvirtintų kreditorinių reikalavimu suma, iš jos atėmus realizuoto turto vertę, teismas sprendžia, kad tikslinga pasisakyti ir dėl į bylą pateiktų įmonės finansinių dokumentų vertinimo.
 10. Pirminis ieškinys buvo grindžiamas bendrovės 2011-12-31 balanso duomenimis, patikslintame ieškinyje yra minimi dar ir 2012-10-10 balanso duomenys. Nagrinėjant bylą iš esmės, ieškovo atstovas laikėsi pozicijos, kad remiasi pastaruoju balansu, tačiau dar 2014-02-11 nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Darvada“ Vilniaus apygardos teismas nustatė aplinkybes, kad šio balanso duomenimis negalima vadovautis ir išdėstė atitinkamus motyvus, nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, šis balansas atsakovo kaip įmonės vadovo net nėra pasirašytas.
 11. Vertindamas 2011-12-31 balanso duomenis ir aiškinamojo rašto pastabas teismas nustatė, kad ilgalaikį turtą sudaranti žemė įvertinta 42 017 Lt, o pagrindinė viso turto sudarančio trumpalaikio turto sudėtis yra sekanti: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 387 510 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 296 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 42 319 Lt. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Darvada“ vardu nuosavybės teisėmis yra registruota dalis žemės sklypo, todėl nėra pagrindo vertinti, kad šis turtas neperduotas bankroto administratoriui ar neišsaugotas. Tikėtina, kad balanse galėjo būti nurodyta ženkliai aukštesnė, nei yra realiai, žemės sklypo dalies vertė, tačiau šios aplinkybės nėra reikšmingos nagrinėjamam ginčui, todėl teismas jų nedetalizuoja. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas paaiškino, kad atsargas sudarė maisto papildai, kuriais įmonė prekiavo ir kurie buvo įkeisti bankui, o taip pat pripažino aplinkybę, kad tokių papildų galiojimo laikas neabejotinai yra pasibaigęs ir jų realizavimas būtų neįmanomas. Byloje nėra jokių įrodymų, teismui sudarančių galimybę ištirti ir įvertinti šias aplinkybes, kaip ir aplinkybių, susijusių su išankstiniais apmokėjimais ir nebaigtomis vykdyti sutartimis.
 12. Šiuo aspektu reikšminga yra tai, kad byloje yra 2015-03-13 ir 2015-03-17 datuoti perdavimo-priėmimo aktai, sudaryti tarp atsakovo V. K. ir įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens. Nors teismas ir negali nustatyti perduotų dokumentų turinio, tačiau yra pagrindas spręsti, kad bankroto administratoriui visgi buvo perduoti dokumentai, sudarantys sąlygas nustatyti piniginių lėšų buvimą ir judėjimą įmonės kasoje 2011-2012 metais, duomenis apie 2011-2012 metais vykdytus pirkimus-pardavimus ir kitas aktualias aplinkybes, leidžiančias spręsti apie realią bendrovės turtinę padėtį 2011-2012 metais, t. y. iki kol įmonė vykdė veiklą. Tačiau ieškovas teismui jokių reikšmingų aplinkybių, susijusių su galimai įmonės turėtu turtu, nenurodė ir neįrodė.
 13. Tokiu būdu teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė būtinų atsakovų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti ieškovo reikalavimą dėl žalos priteisimo pagrįstu ir taikyti žalos atlyginimo institutą (CPK 178 str.).
 14. Vilniaus apygardos teismo 2015-02-10 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus – panaikinamos (CPK 149 str.).

6Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

7Ieškovo BUAB „Darvada“ ieškinio netenkinti.

8Vilniaus apygardos teismo 2015-02-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus – panaikinti.

9Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai