Byla 2A-2090-221/2012
Dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „General Financing“ prašė iš atsakovės R. S. priteisti 5929,03 Lt mokėtinų įmokų pagal vartojimo kredito sutartį, 683,50 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad pagal šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorius Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ieškovė atsakovei iš viso suteikė 9794,84 Lt vartojimo kreditą iki 2013 m. birželio 11 d. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nevykdė. Atsakovei nevykdant sutarties sąlygų – nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų – ieškovė pagal sutarties 6.4. punktą įgyja teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu. Ieškovė savo reikalavimą grindė šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandoriais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 delspinigių skaičiavimo lentele ir kitais dokumentais.

5Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, teismas priėmė sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu, priimtu už akių (b. l. 26-28), ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės R. S. ieškovės UAB „General Financing naudai 5929,03 Lt mokėtinų įmokų, 136,70 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 m. kovo 29 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 198 Lt žyminio mokesčio.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: vartojimo kredito sutarties 2007 m. rugsėjo 21 d., 2009 m. gruodžio 12 d., 2010 m. birželio 21 d. finansavimo sandorių Nr. 1, 2 ir 3, delspinigių skaičiavimo lentelės vertinimą, atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kad atsakovė iš dalies yra įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti su ieškove (iš viso suteiktos 9794,84 Lt kredito sumos likusi skolos dalis – 5929,03 Lt), kad iki 2011 m. spalio 12 d. atsakovė neturėjo delspinigių skolos arba atsiradusią skolą apmokėdavo, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijais, sprendė, kad yra pagrindas mažinti sutartyje nurodytų delspinigių dydį ir 0,5 šalių numatytus delspinigius sumažino iki 0,1 procento. Teismo nuomone, tokio dydžio delspinigiai pakankami kompensuoti ieškovės patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo. Be to, atsakovei praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos ieškovei priteisė penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu (b. l. 33-36) ieškovė UAB „General Financing“ prašė teismo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimo dalį civilinėje byloje Nr. 2-7325-886/2012, kuria atmesta ieškinio dalis dėl 546,80 Lt nepriteistos delspinigių dalies; priteisti iš atsakovės R. S. 546,80 Lt nepriteistą delspinigių dalį; priteisti iš atsakovės 71 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, preziumuodamas, kad tai yra įskaitinės netesybos. Vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t. y. sutartyje numatyta pareiga sumokėti tik netesybas, nereikalaujant atlyginti patirtų nuostolių, tokių kaip nuostoliai dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu ar kitų nuostolių. Sutartyje numatytos išimtinės netesybos apima visus bendrovės nuostolius dėl sutarties nevykdymo, todėl į tai turėjo būti atsižvelgta prieš sprendžiant dėl netesybų dydžio mažinimo bei priteisimo.

142. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir nurodydamas, kad reikalaujami delspinigiai yra per dideli, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sąlygotos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Teismas neturėtų netesybų sumažinti tiek, kad jos taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, ar jų visiškai nepriteisti. Kreditorius patiria nuostolius, susijusius su ikiteisminiu skolos išieškojimu (mokėdamas skolų išieškojimo agentūroms), negaudamas pajamų (negalėdamas suteikti finansinių paslaugų kitiems klientams tokia apimtimi, kuria laiku neįvykdomi įsipareigojimai), negalėdamas tinkamai vykdyti prievolių tretiesiems asmenims, teikdamas pranešimus ir priminimus klientams (ryšio išlaidos, priminimų pateikimo išlaidos, klientų paieškos išlaidos). Teismų praktikoje įtvirtinta, kad netesybos gali būti didesnės už patiriamus nuostolius, netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio. Nagrinėjamu atveju netesybos mažinamos labiau nei bendrovės patiria nuostolių dėl netinkamo įsipareigojimų nevykdymo, t. y. jos visai nepriteisiamos.

153. Teismui atmetus kreditoriaus reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, yra pažeidžiamos kreditoriaus teisės, kadangi bendrovė yra finansų įstaiga, o pagal finansų įstaigų įstatymo reikalavimus bendrovė privalo veikti saugiai ir patikimai, taip pat privalo valdyti iš sandorių kylančią riziką. Netesybos yra svarbi rizikos valdymo priemonė. Preziumuojama, kad sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra prevencinio pobūdžio ir yra skirtas tik tam atvejui, jeigu bus netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį.

16Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka (VPK 321 straipsnio 1 dalis), neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 1 dalis), patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

20Byloje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 21 d. ieškovė UAB „General Financing“ ir atsakovė R. S. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009 m. gruodžio 12 d. – finansavimo sandorį Nr. 2, 2010 m. birželio 21 d. – finansavimo sandorį Nr. 3, kuriais ieškovė atsakovei suteikė 9794,84 Lt vartojimo kreditą. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, be to įsipareigojo už pavėluotą mokėjimą mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius (b. l. 6-13). Atsakovė netinkamai vykdė sutartį, nemokėjo periodinių įmokų nuo 2010 m. rugsėjo 13 d., todėl liko skolinga ieškovei 5929,03 Lt bei ieškovė paskaičiavo delspinigius po 0,5, kurie sudaro 683,5 Lt (b. l. 14). Nagrinėjamu atveju ieškovė nesutinka su teismo sprendimo, priimto už akių, dalimi, kuria teismas nepriteisė 546,8 Lt delspinigių (priteisė 136,70 Lt delspinigių, juos sumažindamas nuo 0,5 procento iki 0,1 procento). Apeliantė nurodo, jog vartojimo kredito sutartimis numatytos netesybos yra išimtinės, t. y. sutartyje numatyta pareiga sumokėti tik netesybas, nereikalaujant atlyginti nuostolius, delspinigių sumažinimas pažeidžia sutarties laisvės principą.

21Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai susitarti dėl sutarties sąlygų, kurių imperatyviai nereglamentuoja įstatymas (CK 6.156 straipsnio 1, 4 dalys), tačiau toks šalių susitarimas negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Teismas atkreipia dėmesį, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau tai nereiškia, kad sutartinių netesybų dydis gali būti neriboto dydžio. Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409). Teismas pažymi ir tai, kad kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovei pelną, todėl netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku negaunamas įmokas ir neturėtų būti papildomomis pajamomis.

22Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio vadovavosi minėtais principais ir teisingai įvertino konkrečios bylos aplinkybes. Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis procentine išraiška 0,5 proc. už kiekvieną praleistą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip nustatė ir pirmosios instancijos teismas, atsakovė nemažą dalį skolos sumokėjusi, įmokas mokėjo iki 2011 m. rugsėjo 13 d., delspinigių nebuvo susidarę (b. l. 14), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, darytina išvada, kad delspinigiai buvo sumažinti pagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas privalo užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies teisių ir teisėtų interesų apsaugą, todėl priimdamas sprendimą pagrįstai ex officio išnagrinėjo delspinigių dydžio klausimą. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat aplinkybę, kad sutartis buvo sudaryta tarp verslininko – ieškovės UAB „General Financing“ bei vartotojo fizinio asmens – atsakovės R. S., atsižvelgus į vartojimo kredito sutartyje numatytų palūkanų dydį, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog 0,1 proc. delspinigiai už prievolės įvykdyti praleidimo dieną yra pakankami.

23Apeliantas teigia, kad teismas neturėtų netesybų sumažinti tiek, kad jos taptų mažesnės už nuostolius, patirtus atsakovei netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su ikiteisminiu skolos išieškojimu, negaudamas pajamų, negalėdamas tinkamai vykdyti prievolių tretiesiems asmenims ir pan. Tokie UAB „General Financing“ teiginiai yra deklaratyvūs, kadangi nei su ieškiniu, nei su apeliaciniu skundu nebuvo pateikti įrodymai, jog ieškovė būtų patyrusi didesnius nuostolius nei teismo priteisti delspinigiai. Teoriniai pamąstymai apie netesybų reikalingumą finansų bendrovių veiklos stabilumui bei apie tai, kokių rūšių nuostolius bendrovė galėtų patirti skolininkui netinkamai vykdant įsipareigojimus, nėra paremti jokiais rašytiniais ar kitokiais leistinais įrodymais apie ieškovės realiai patirtus nuostolius. CPK 178 straipsnis numato pareigą kiekvienai iš šalių įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Kadangi UAB „General Financing“ neįrodė patyrusis didesnių nuostolių nei 136,70 Lt, pirmosios instancijos teismas, užtikrindamas vartotojo teisių ir interesų apsaugą, pagrįstai prašomus priteisti delspinigius sumažino iki 136,70 Lt.

24Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai ištyrė ir įvertino įrodymus bei aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo.

25Apeliacinė instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniais,

Nutarė

26Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą, priimtą už akių, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „General Financing“ prašė iš atsakovės R. S. priteisti... 4. Ieškovė nurodė, kad pagal šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties... 5. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu, priimtu už... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų:... 9. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kad atsakovė iš dalies yra... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu (b. l. 33-36) ieškovė UAB „General Financing“ prašė... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, preziumuodamas, kad tai yra... 14. 2. Teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir... 15. 3. Teismui atmetus kreditoriaus reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, yra... 16. Atsakovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 19. Apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka... 20. Byloje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 21 d. ieškovė UAB „General... 21. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 22. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas... 23. Apeliantas teigia, kad teismas neturėtų netesybų sumažinti tiek, kad jos... 24. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 25. Apeliacinė instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 26. Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio...