Byla e2-1149-450/2018
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės Luminor Bank atstovui advokato padėjėjui J. Š., atsakovų A. Š. ir E. Š. atstovui adv. V. N.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės Luminor Bank ieškinį atsakovams A. Š. ir E. Š., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždara akcinė bendrovė „Pramogų struktūra“, bankroto administratorius uždara akcinė bendrovė „Divingas“, dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41. AB Luminor Bank (toliau – Bankas) atsakovams A. Š. ir E. Š. reiškia ieškinį dėl skolos priteisimo ir prašo kreditavimo ir laidavimo sutarčių pagrindu priteisti 231 421,67 Eur skolos, 2,20 proc. dydžio metinių palūkanų pagal Kreditavimo sutartį, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (206 054,92 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

52. 2008 m. vasario 4 d. tarp Banko ir kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. K-2411-2008-13, kurios pagrindu kredito gavėjui buvo suteiktas 318 580 Eur dydžio kreditas žemės sklypo su viešbučiu ir maitinimo patalpomis, esančių adresu ( - ), įsigijimui (kredito grąžinimo terminas iki 2018 m. sausio 31 d.). Kredito gavėjas už suteiktą kreditą įsipareigojo mokėti kintamo dydžio palūkanas, kurių dydis kinta ir kurios apskaičiuojamos Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka (Kreditavimo sutarties spec. dalies 5 p., Bendrosios dalies 15 - 16 p.). Praleidus nustatytus kredito sugrąžinimo terminus kredito gavėjas įsipareigojo mokėti Bankui papildomas palūkanas (Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 16 p.), o už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas - 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 34 p.).

63. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 11.2 p. bei 11.3 p. tarp Banko ir atsakovų A. Š. ir E. Š. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. 1 (su laiduotoja A. Š.) bei laidavimo sutartis Nr. 2 (su laiduotoju E. Š.). Laidavimo sutarčių pagrindu atsakovai A. Š. ir E. Š. įsipareigojo solidariai atsakyti Bankui visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas BUAB „Pramogų struktūra“ neįvykdys visų, dalies arba netinkamai įvykdys prievoles pagal Kreditavimo sutartį su visais vėlesniais šios sutarties pakeitimais ir papildymais (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.).

74. Kredito gavėjui BUAB „Pramogų struktūra“ Kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdant netinkamai, nustatytais terminais nedengiant kredito, nemokant palūkanų ir delspinigių, Bankas 2017 m. balandžio 25 d. pranešimu Nr. 30.56-17/1543 įspėjo kredito gavėją bei laiduotojus apie netinkamą įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį vykdymą ir paragino iki 2017 m. gegužės 26 d. padengti susidariusį įsiskolinimą. Iki Banko nustatyto pradelstų įsiskolinimų padengimo termino prievolės neįvykdžius, Bankas 2017 m. gegužės 30 d. pranešimu Nr. 30.56-17/1953 pakartotinai įspėjo kredito gavėją bei laiduotojus apie netinkamą įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį vykdymą ir dar kartą paragino iki 2017 m. liepos 5 d. padengti susidariusį įsiskolinimą. Šiuo pranešimu kredito gavėjas ir laiduotojai buvo įspėti, jog nepadengus susidariusio įsiskolinimo per Banko papildomai nustatytą protingą terminą, Bankas kitą dieną po aukščiau minėto termino pasibaigimo dienos, vienašališkai nutrauks Kreditavimo sutartį bei pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą.

85. Kredito gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ bei laiduotojai A. Š. ir E. Š. prisiimtų įsipareigojimų grąžinti nustatyta tvarka kreditą ir mokėti palūkanas Bankui nevykdė, nesureagavo į Banko raginimus padengti pagal Kreditavimo sutartį susidariusį įsiskolinimą. Jo nepadengus per papildomai nustatytą terminą su kredito gavėju sudaryta Kreditavimo sutartis 2017 m. liepos 6 d. Banko buvo vienašališkai nutraukta, todėl kredito gavėjas ir laiduotojai yra laikomi pažeidusiais savo prievoles pagal Kreditavimo ir Laidavimo sutartis.

96. Banko pažyma patvirtina, kad pagal Kreditavimo sutartį atsakovų (laiduotojų) skola sudaro: 206 054,92 Eur negrąžintas kreditas; 23 465,08 Eur palūkanos; 1901,67 Eur delspinigiai, viso 231 421,67 Eur.

107. Vadovaujantis CK 6.81 str., Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p., laiduotojai A. Š. ir E. Š. atsako Bankui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai už kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių Bankui pagal Kreditavimo sutartį įvykdymą. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., Laidavimo sutarčių 2.3.1.1 p).

118. Kredito gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ Kreditavimo sutartimi prisiimtų pareigų grąžinti nustatyta tvarka kreditą ir mokėti palūkas Bankui nevykdė, taip pat kartu su laiduotojais A. Š. ir E. Š. nesureagavo į Banko raginimą padengti pagal Kreditavimo sutartį susidariusį įsiskolinimą. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str.). Vadovaujantis šia įstatymo nuostata, taip pat Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p., laiduotojai A. Š. ir E. Š. atsako Bankui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai už kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymą. Skolininko prievolės – tai visi Kreditavimo sutartyje numatyti mokėjimai (kreditų grąžinimas, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio, baudų, delspinigių, nuostolių ir kiti mokėjimai), kuriuos privalo įvykdyti skolininkas. A. Š. ir E. Š. laidavimas pagal Laidavimo sutarčių sąlygas galioja iki visiško kredito gavėjo UAB „Pramogų struktūra“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarčių 4.3 p.). Laidavimo sutartimis laiduotojai už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Laiduotojo atsakomybės kreditoriui atsiradimas yra siejamas su pagrindinio skolininko prievolės neįvykdymu. BUAB „Pramogų struktūra“ prievolės Bankui nebuvo ir nėra tinkamai įvykdytos, todėl laiduotojams A. Š. ir E. Š. yra atsiradusi pareiga įvykdyti Laidavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, kadangi laiduotojai kartu su skolininku kredito gavėju BUAB „Pramogų struktūra“ už prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamą įvykdymą atsako solidariai.

129. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o už jam tenkančios prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą privalo sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 1-2 d., 6.258 str. 1 d.). Kadangi kredito gavėjas įsipareigojimus pagal Kreditavimo sutartį vykdė netinkamai, be pareigos grąžinti kreditą ir sumokėti Bankui palūkanas, kredito gavėjui taip pat atsirado pareiga sumokėti delspinigius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai (laiduotojai) A. Š. ir E. Š. Laidavimo sutarčių pagrindu atsako už visas kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ prievoles (Laidavimo sutarties 2.1.1. p.) įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių mokėjimu, laiduotojai A. Š. ir E. Š., kaip ir kredito gavėjas yra atsakingi ir už pagal Kreditavimo sutartį paskaičiuotų delspinigių mokėjimą Bankui.

1310. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 p., CK 6.872 str., už gautą kreditą iki visiško jo grąžinimo Bankui turi būti mokamos palūkanos. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Kaip jau buvo minėta laiduotojai A. Š. ir E. Š. Laidavimo sutarčių pagrindu atsako už visas kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ prievoles (Laidavimo sutarčių 2.1.1 p.), kuriomis yra visi Kreditavimo sutartyje numatyti mokėjimai, t. y. kreditų grąžinimas, palūkanų, procesinių palūkanų, įsipareigojimo mokesčio, baudų, delspinigių, nuostolių ir kiti mokėjimai (apibrėžimas, kas yra „skolininko prievolės“ įtvirtintas Laidavimo sutartyse). Tokiu būdu laiduotojai A. Š. ir E. Š., kaip ir kredito gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ yra atsakingi ir už Kreditavimo sutartyje nustatytų palūkanų nuo negrąžinto kredito iki visiško jo grąžinimo mokėjimą, todėl jos atitinkamai priteistinos iš atsakovų. Šių palūkanų dydis – 2,20 proc.

1411. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-12-29 nutarime Nr. 3K-P-537/2011 išaiškino, kad jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas CK 6.37 straipsnio 2 dalies prasme dėl procesinių palūkanų priteisimo. Iš kiekvieno jų pagal CK 6.210 str. 1 d. nuo priteistinos skolos sumos priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

1512. Prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. Š. ir E. Š. AB Luminor Bank naudai 206 054,92 Eur negrąžinto kredito, 23 465,08 Eur palūkanų, 1 901,67 Eur delspinigių, iš viso: 231 421,67 Eur; 2,20 proc. dydžio metines palūkanų pagal Kreditavimo sutartį (specialiosios dalies 5 p., bendrosios dalies 15 - 16 p.), skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (206 054,92 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo; 5 proc. dydžio metines palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2749 Eur žyminis mokestis ir ieškovo patirtos atstovavimo išlaidos.

1613. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2008 m. vasario 4 d. sudarytai Kreditavimo sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas BUAB „Pramogų struktūra“ priklausantis turtas: žemės sklypas unikalus Nr. ( - ); viešbutis su maitinimo patalpomis, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ). Hipoteka buvo įkeistas atsakovams asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); gyvenamas namas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Atsakovams asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas buvo parduotas, o lėšos už parduotą turtą buvo pervestos ieškovui.

1714. Ieškovas skolos dydžio nepagrindė. Ieškovo pateikta pažyma, jos turinys, nesuteikia galimybės patikrinti ieškovo pateikiamų apskaičiavimų teisingumo ir pagrįstumo, tiek skaičiavimo pagrindų, tiek matematinio teisingumo aspektais. Pažyma savaime nėra įrodymas. Atkreipė dėmesį, kad ieškovui įkeisti nekilnojamojo turto objektai nėra realizuoti. Ieškovas turėtų nukreipti išieškojimą į trečiojo asmens (kredito gavėjo) turimą turtą, o tik neužtekus lėšų padengti kreditą ieškovas įgytų teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš laiduotojų (atsakovų). Pažymėtina, kad pagal Oberhaus 2014 m. kovo 21 d. atliktą turto vertinimą, bendra ieškovui įkeistą nuosavybės teise priklausančio BUAB „Pramogų struktūra“ nekilnojamojo turto objektų rinkos vertė yra 240 384,62 Eur (830 000 Lt). Nors vertinimas atliktas 2014 metais, tačiau visuotinai žinoma, kad nekilnojamojo turto objektų kaina nuo 2014 metų sparčiai išaugo, todėl šiuo metu nekilnojamojo turto objektų vertė būtų dar didesnė.

1815. Pats ieškovas priiminėjo sprendimus suteikti kreditines lėšas jam įkeičiamo turto garantijos pagrindais. Ieškovas kaip kreditavimo veiklą vykdantis subjektas ir šios veiklos profesionalas pagal jam suteiktą statusą (bankas), neabejotinai prisiėmė riziką skolindamas lėšas remdamasis ieškovo ir/ar jo pasitelktų turto vertinimo profesionalų nustatyta turto verte. Ieškinio tenkinimas prisiimtų įsipareigojimų laidavimo sutarties pagrindu savo esme prilyginama bausme atsakovams, akivaizdžiai ne „laisva valia“ prisiėmus objektyviai vertinant neproporcingai didelius finansinius įsipareigojimus siekiant ne asmeninių turtinių interesų, o siekiant išsaugoti įmonės veiklos tąsą.

1916. Ieškovas ieškinyje prašo priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 2,20 proc. dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį (specialios dalies 5 p., bendrosios dalies 15-16 p.) skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (206 054,02 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo. Kredito sutartis yra nutraukta paties ieškovo vienašališkai, todėl ieškovui reikalauti iš atsakovų palūkanų už kreditą pagal paties ieškovo nutrauktą sutartį nėra nei teisinio nei faktinio pagrindo. Ieškiniu Bankas siekia gauti dvigubas palūkanas dviem pagrindais už tą patį laikotarpį - pagal paties ieškovo nutrauktą Kreditavimo sutartį bei remdamasis LR CK normomis dėl įstatyminių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškininis pareiškimas tenkinamas.

2117. Faktinės bylos aplinkybės

22Byloje nustatyta, kad 2008 m. vasario 4 d. ieškovas AB DNB bankas (dabar AB Luminor Bank) ir BUAB „Pramogų struktūra“ sudarė Kreditavimo sutartį Nr. K-2411-2008-13, kurios pagrindu kredito gavėjui buvo suteiktas 318 580 Eur dydžio kreditas žemės sklypo su viešbučiu ir maitinimo patalpomis, esančių ( - ), įsigijimui iki 2018 m. sausio 31 d. Kreditavimo sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas BUAB „Pramogų struktūra“ priklausantis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); viešbutis su maitinimo patalpomis, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ). Taip pat hipoteka buvo įkeistas atsakovams A. Š. ir E. Š. asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); gyvenamas namas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Atsakovams asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas buvo parduotas, o lėšos už parduotą turtą buvo pervestos ieškovui. Tarp Banko ir atsakovų A. Š. ir E. Š. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. 1 (su laiduotoja A. Š.) bei laidavimo sutartis Nr. 2 (su laiduotoju E. Š.). Laidavimo sutarčių pagrindu atsakovai A. Š. ir E. Š. įsipareigojo solidariai atsakyti Bankui visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas BUAB „Pramogų struktūra“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai savo prievoles pagal Kreditavimo sutartį su visais vėlesniais šios sutarties pakeitimais ir papildymais (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.). Kreditavimo sutartis 2017 m. liepos 6 d. Banko buvo vienašališkai nutraukta. 2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apygardos teismas BUAB „Pramogų struktūra“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirė UAB „Divingas“. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 22 d. nutartimi BUAB „Pramogų bankas“ bankroto byloje (civ. bylos Nr. B2-2090-577/2018) patvirtino AB Luminor Bank kreditorinį reikalavimą 232 881,98 Eur sumai.

2318. Dėl skolos dydžio

24Vadovaujantis Kreditavimo sutarties Specialios dalies 14.6 p., Bendrosios dalies 41 punkto sąlygomis, konkrečiai 41.1 p. kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį (nemokant nustatytu terminu kredito dalies ir/arba palūkanų, delspinigių, ieškovas (kredito davėjas) turi teisę nutraukti sutartį. Pagal Sutarties bendrosios dalies 39 p. turi būti grąžinamas visas kreditas, paskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos, papildomos palūkanos, delspinigiai ir kiti Sutartyje numatyti mokėjimai. Bylos duomenimis (pateikta pažyma) nustatyta, jog dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB „Pramogų struktūra“ prievolinių įsipareigojimų nevykdymo, susidarė 206 054,92 Eur negrąžinto kredito skola (iki sutarties nutraukimo nesumokėti mokėjimai) bei paskaičiuota 23 465,08 Eur palūkanų, 1901,67 Eur delspinigių. Pagrindinio skolininko bankroto byloje patvirtinta Banko kaip hipotekos kreditoriaus 232 881,98 Eur finansinio reikalavimo suma. Nors atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantys su Banko paskaičiuotu skolos dydžiu, tačiau jokių argumentų nurodytam įsiskolinimui iš esmės nepateikė, kaip ir nepateikė rašytinių duomenų dėl netinkamo skolos apskaičiavimo. Priešingai, BUAB „Pramogų struktūra“ bankroto byloje patvirtinus ieškovo finansinio reikalavimo dydį (232 881,98 Eur) bei esant nustatytam faktui, kad į BUAB „Pramogų struktūra“ pirmos eilės kreditorių sąrašą įtraukti ir atsakovai A. Š. bei E. Š., BUAB „Pramogų struktūra“ bankroto byloje patvirtintas kreditorinis reikalavimas dėl Banko skolos dydžio laikytinas prejudiciniu faktu (CPK 182 str. 1 d. 2 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2013). Kreditavimo sutartį įmonės vardu pasirašė jos direktorė A. Š., kuri kartu su vyru E. Š. buvo ir šios bendrovės akcininkais (30 ir 70 procentų akcijų), t. y. iš esmės patys nusprendę paimti kreditą iš banko. Todėl sutiktina su ieškovu, kad tiek bendrovės vadovė, kartu ir akcininkė, bei kitas akcininkas, pasirašydami Kreditavimo sutartį, žinojo ir turėjo žinoti apie kredito gavėjos finansinę padėtį ir galimybę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

2519. Dėl laiduotojų atsakomybės

26LR CK 6.76 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo AB Luminor Bank (buvęs AB DNB bankas) ir atsakovų A. Š. bei E. Š. buvo sudarytos Laidavimo sutartys, kurių pagrindu atsakovė A. Š. (Laidavimo sutartis Nr. 1) ir atsakovas E. Š. (Laidavimo sutartis Nr. 2) laidavo ieškovui už BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių įvykdymą ir įsipareigojo solidariai visu savo turtu atsakyti ieškovui už BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį vykdymą (Laidavimo sutarčių 1.1., 2.1.1. p. p.).

2719.1. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.). CK 6.76 str. 1 d. numato, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog ieškovui kredito davėjui kreditavimo sutarties gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ nemokėjo Kreditavimo sutartimi nustatyto dydžio ir terminais einamųjų kredito mokėjimų bei palūkanų, taip pažeidė savo sutartines prievoles, atsakovai A. Š. bei E. Š. laidavimo sutartimis prisiėmę įsipareigojimus atsakyti kredito davėjui AB Luminor Bank, jeigu nebus įvykdytos iš Kreditavimo sutarties su jos pakeitimais ir papildymais, kylančios prievolės, pagrindiniam skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 dalis; CK 6.881 str. 1, 2 dalys, 6.872 str. 1 d. ), šiuo pagrindu iš atsakovų kaip solidariųjų skolininkų (su pagrindiniu skolininku BUAB „Pramogų struktūra, kurio bankroto byloje patvirtintas banko kreditorinis reikalavimas) priteistinas prašomas įsiskolinimas.

2820. Dėl palūkanų priteisimo

29Pagrindinis skolininkas BUAB „Pramogų struktūra“ vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 p., CK 6.872 str. už gautą kreditą iki visiško jo grąžinimo, Bankui įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas prašo priteisti 2,20 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos (206 054,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pasak atsakovų atstovo, ieškovas negali reikalauti šių palūkanų, kadangi kreditavimo sutartis nutraukta paties kredito gavėjo iniciatyva. Nurodė, kad ieškovas siekia dvigubų palūkanų gavimo už tą patį laikotarpį (nes reikalauja ir procesinių palūkanų priteisimo).

3020.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje palūkanos yra apibūdinamos kaip mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Atsižvelgiant į tai, kad Kreditavimo sutartimi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Pramogų struktūra“ įsipareigojo mokėti ieškovui mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurių dydis kinta ir kurios apskaičiuojamos kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka, todėl ir laiduotojai turi pareigą atsakyti už pagrindinio skolininko prisiimtas prievoles mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas (Specialios dalies 5 p., Bendrosios dalies 15,16 punktai). Pažymėtina ir tai, kad pagal Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 40 p. sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų mokėjimo.

3121. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas). LR CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

3222. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Viena iš netesybų formų yra delspinigiai. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sutartimi sulygtų netesybų paskirtis – iš anksto nustatyti kreditoriaus būsimus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-706/2016). Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad bendroji netesybų priteisimo taisyklė – jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą jas atlyginti nereikia įrodinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-376-690/2016).

3322.1. Pažeidus Kreditavimo sutartį, taikytina sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnis). Kreditavimo sutarties 34 punktu BUAB „Pramogų struktūra“ įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną Kredito davėjui (ieškovui) mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų (palūkanų, papildomų palūkanų ir įsipareigojimų pagal sutartį), kurių mokėjimo terminai yra suėję. Byloje jau nustatyta, jog BUAB „Pramogų struktūra“ nemokant laiku nustatytų įmokų, Kreditavimo sutarties 34 punkto pagrindu susikaupė 1901,67 Eur delspinigių suma. Remiantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, CK 6.245 straipsnio 3 dalimi, CK 6.256 straipsniu, CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, delspinigiai priteistina solidariai iš atsakovų (solidariai su pagrindiniu skolininku) ieškovo naudai.

3423. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas priteisti 206 054,92 Eur pagrindinės skolos ir 23 465,08 Eur pelno palūkanų, 1901,67 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktu, CK 6.567 straipsnio 1 dalimi, viso 231 421,67 Eur skolos ir palūkanų, delspinigių bei 2,20 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos nuo civilinė bylos iškėlimo iki visiško kredito grąžinimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteistina solidariai iš atsakovų (solidariai su pagrindiniu skolininku).

3524. Dėl reikalavimo nukreipimo į įkeistą turtą

36Atsakovai nurodė, kad kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių pagal 2008 m. vasario 4 d. kreditavimo sutartį Nr. K-2411-2008-13 įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, todėl skola pirmiausia turi būti išieškoma iš įkeisto turto. Teismas nesutinka su atsakovų argumentu, kadangi ieškinys yra pareikštas atsakovams kaip laiduotojams (2008-01-04 Laidavimo sutartis Nr. 1 ir Laidavimo sutartis Nr. 2), kurie už skolininko BUAB „Pramogų struktūra“ prievolių įvykdymą atsako solidariai (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p., CK 6.81 str. 1 d.). Kai pagrindinio skolininko ir laiduotojo prievolė yra solidari, laiduotojas neturi tesės reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į pagrindinį skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d. 3 sakinys). Laidavimas ir hipoteka yra savarankiški sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kreditorius dėl to turi teisę pasirinkti kokiais būdais ginti savo pažeistas teises, iš kokių asmenų bei kokia apimtimi reikalauti įvykdyti prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010). Kadangi atsakovų atsakomybė prieš ieškovą Banką kartu su pagrindiniu skolininku yra solidari, ieškovas turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo ir iš atsakovų kaip laiduotojų.

3724.1. Aplinkybė, kad prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymas yra užtikrintas hipoteka, ieškovui neužkerta kelio reikšti ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovams kaip laiduotojams pagal Kreditavimo sutartį. Bankas neturi pareigos laukti išieškojimo iš įkeisto turto pabaigos ir tik tuomet reikšti ieškinį dėl skolos priteisimo. Prievolės pagal kreditavimo sutartį Bankui nebuvo vykdomos, sudaryta kreditavimo sutartis nutraukta, skola negrąžinta, todėl atsakovams yra atsiradusi pareiga įvykdyti laidavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

3925. LR CPK 93 straipsnyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovų 2749 Eur sumokėto žyminio mokesčio bei 2420 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas už ieškinį turėjo mokėti 2711 Eur žyminio mokesčio, bei pateikė duomenis jog patyrė 2420 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, atsakovo atstovas į teismo klausimą dėl šių išlaidų dydžio, nurodė, kad sutinka su prašoma advokato pagalbai apmokėti išlaidų suma, todėl yra pagrindas priteisti prašomas bylinėjimosi išlaidas nurodyta apimtimi. Pralaimėjusiai šaliai, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

40Procesinių dokumentų įteikimo šalims išlaidos sudaro 3,48 Eur, jos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

41Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Ieškinį patenkinti.

43Priteisti ieškovui AB Luminor Bank (j. a. k. 112029270), (solidariai su pagrindiniu skolininku BUAB „Pramogų struktūra“) solidariai iš atsakovų A. Š. (a/k ( - ) ir E. Š. (a/k ( - ) 206 054,92 Eur (du šimtus šešis tūkstančius penkiasdešimt keturis eurus 92 cnt.) negrąžinto kredito, 23 465,08 Eur (dvidešimt tris tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 8 centus) palūkanų, 1901,67 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus vieną eurą 67 centus) delspinigių, viso 231 421,67 Eur; 2,20 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos negrąžintos kredito sumos (206 054,92 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-20) iki visiško kredito grąžinimo, bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 206 054,92 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 5131 Eur (penkis tūkstančius trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti iš atsakovų A. Š. ir E. Š. lygiomis dalimis 3,48 Eur (tris eurus 48 cnt.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1. AB Luminor Bank (toliau – Bankas) atsakovams A. Š. ir E. Š. reiškia... 5. 2. 2008 m. vasario 4 d. tarp Banko ir kredito gavėjo BUAB „Pramogų... 6. 3. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 11.2 p. bei 11.3 p.... 7. 4. Kredito gavėjui BUAB „Pramogų struktūra“ Kreditavimo sutartimi... 8. 5. Kredito gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ bei laiduotojai A. Š. ir E.... 9. 6. Banko pažyma patvirtina, kad pagal Kreditavimo sutartį atsakovų... 10. 7. Vadovaujantis CK 6.81 str., Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p.,... 11. 8. Kredito gavėjas BUAB „Pramogų struktūra“ Kreditavimo sutartimi... 12. 9. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines... 13. 10. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 p., CK 6.872... 14. 11. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti... 15. 12. Prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. Š. ir E. Š. AB Luminor Bank... 16. 13. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2008 m. vasario 4 d.... 17. 14. Ieškovas skolos dydžio nepagrindė. Ieškovo pateikta pažyma, jos... 18. 15. Pats ieškovas priiminėjo sprendimus suteikti kreditines lėšas jam... 19. 16. Ieškovas ieškinyje prašo priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo... 20. Ieškininis pareiškimas tenkinamas.... 21. 17. Faktinės bylos aplinkybės ... 22. Byloje nustatyta, kad 2008 m. vasario 4 d. ieškovas AB DNB bankas (dabar AB... 23. 18. Dėl skolos dydžio ... 24. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties Specialios dalies 14.6 p., Bendrosios... 25. 19. Dėl laiduotojų atsakomybės... 26. LR CK 6.76 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas... 27. 19.1. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines... 28. 20. Dėl palūkanų priteisimo ... 29. Pagrindinis skolininkas BUAB „Pramogų struktūra“ vadovaujantis... 30. 20.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje palūkanos yra apibūdinamos... 31. 21. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo... 32. 22. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 33. 22.1. Pažeidus Kreditavimo sutartį, taikytina sutartinė civilinė... 34. 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ieškovo... 35. 24. Dėl reikalavimo nukreipimo į įkeistą turtą... 36. Atsakovai nurodė, kad kredito gavėjo BUAB „Pramogų struktūra“... 37. 24.1. Aplinkybė, kad prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymas yra... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 39. 25. LR CPK 93 straipsnyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 40. Procesinių dokumentų įteikimo šalims išlaidos sudaro 3,48 Eur, jos... 41. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 42. Ieškinį patenkinti.... 43. Priteisti ieškovui AB Luminor Bank (j. a. k. 112029270), (solidariai su... 44. Priteisti iš atsakovų A. Š. ir E. Š. lygiomis dalimis 3,48 Eur (tris eurus... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...