Byla e2-535-911/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos ,,Bandužiai“ ieškinį atsakovui D. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 742,73 Eur skolos, 83,04 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-12-16 tinkamai (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnio 1 dalis), tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkinamas.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė daugiabučių namų savininkų bendrija „Bandužiai“ yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įgyvendinantis daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendros dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, tvarkymu ir atnaujinimu. Atsakovui nuosavybės teise laikotarpiu nuo 2007-09-27 iki 2015-06-08 priklausė butas, esantis ( - ). Iš mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. įskaitytinai už ieškovo teikiamas paslaugas nemokėjo, todėl susidarė 742,73 Eur skola. Ieškovas atsakovui taip pat paskaičiavo 83,04 Eur delspinigių.

6Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, nepateikė, byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas prievolė neįvykdyta. Ieškinys tenkinamas, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnis), o butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Be to asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.261 straipsnio 2 dalis).

7Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas yra tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, šiuo atveju 5 procentų dydžio metines palūkanas, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovė, teikdama ieškinį, sumokėjo 15,00 Eur žyminį mokestį bei 300,00 Eur už teisines paslaugas. Kadangi ieškinys yra tenkinamas, 15,00 Eur žyminis mokestis ieškovui priteisiamas iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Ieškovas prašo priteisti 300 Eur už advokato teisinę pagalbą. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo, turi būti vadovaujamasi CPK 98 straipsnio nuostatomis, t. y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, išlaidos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas. Įvertinus, jog byla nebuvo sudėtinga, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, ieškovas teismui yra pateikęs analogiškų ieškinių, kuriuos rengė ir teisines paslaugas ieškovui teikė tas pats advokatas, pateiktas ieškinys iš esmės yra tipinis, rengiant ieškinį nebuvo keliami nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, taip pat įvertinus priteistos skolos dydį, laikytina, kad 300 Eur išlaidos už ieškinio parengimą šioje yra byloje negali būti pripažįstamos pagrįstomis ir būtinomis. Esant tokios aplinkybėms, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą mažintinos, iš atsakovo ieškovei priteistina 100 Eur už advokato teisinę pagalbą suma.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 268, 270, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo D. N., a.k. ( - ) 742,73 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 73 centai) skolą, 83,04 Eur (aštuoniasdešimt trys eurai 4 centai) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 825,77 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 115,00 Eur (vienas šimtas penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas daugiabučių namų savininkų bendrijai ,,Bandužiai“, į.k. 141824122.

12Atsakovas D. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovė daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Bandužiai“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai