Byla e2-11579-595/2018
Dėl baudos, palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litagros prekyba“ ieškinį atsakovams UAB „Baltic Business Company“ ir R. J. dėl baudos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 10 275 eurų baudos už nepristatytą produkciją, 8 procentus procesines palūkanas bei lygiomis dalimis patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu UAB „Baltic Business Company“ 2017-06-28 pasirašė Grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017/775/170628/07. Atsakovas R. J. yra laiduotojas pagal 2017-03-09 su ieškovu pasirašytą Laidavimo sutartį. Remiantis šia sutartimi atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui grūdus, tačiau atsakovas įsipareigojimo neįvykdė, todėl pagal Sutarties 18 p. nepristačius sutarto kiekio produkcijos, kaltoji šalis moka kitai šaliai 25 proc. nepristatytos produkcijos kainos baudą. Apskaičiavus, bauda yra 10 275 eurų suma. Ieškovas nurodė, kad procesinės palūkanos turi būti priteistos iš atsakovų remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius prevencijos įstatymu, kadangi atsakovas sutarties pagrindu. Prašo ieškinį tenkinti pilnai. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui UAB „Baltic Business Company“ LR CPK 123 straipsnyje 4 dalyje, o atsakovui R. J. CPK 123 straipsnyje 3 dalyje nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinys ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu UAB „Baltic Business Company“ 2017-06-28 pasirašė Grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017/775/170628/07 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui Sutartyje nustatytą kiekį produkcijos (grūdų), t.y. 300 tonų kviečių. Taip pat nustatyta, kad ieškovas su atsakovu R. J. 2017-03-09 yra pasirašęs Laidavimo sutartį. Kaip nurodo ieškovas, atsakovas nėra įvykdęs savo prievolės, produkcijos ieškovui nepristatė. Sutarties 18 p. yra numatyta, kad bet kuriai iš šalių Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nepristačius arba nepriėmus sutarto produkcijos kiekio, kaltoji šalis moka kitai šaliai 25 procentus nepristatytos produkcijos kainos dydžio baudą. Šalys sutarė, kad sutartos netesybos atitinka protingumo bei teisingumo kriterijus yra laikomos minimaliais neįrodinėtinais neginčijamais nuostoliais. Apskaičiavus, baudos dydis yra 10 275 eurų suma. Kaip nurodė ieškovas, jis bandė susisiekti su atsakovu dėl prievolės įvykdymo, tačiau atsakovas vengė bendradarbiauti su ieškovu, į siųstus raginimus nereagavo. Ieškovo nurodomas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs ieškovui prievolę pagal Sutartį nėra (CPK 12, 178 str. str.). Todėl šiuo atveju taikytinas šalių Sutarties 18 p. Laidavimo sutarties 3 p. numatyta, kad laiduotojas laiduoja už atsakovo UAB „Baltic Business Company“ įsipareigojimą sumokėti netesybas pagal bendrovės ir skolininko sudarytas sutartis bei kitokias dokumentais pagrįstas prievoles bendrovei.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Pagal CK 6.71 str. netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 str. susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

8Taigi, atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas UAB „Baltic Business Company“ būtų įvykdęs įsipareigojimus pagal Grūdų sutartį ieškovui, pagal Grūdų sutarties 18 p., Laidavimo sutarties 3 p. iš atsakovo UAB „Baltic Business Company“ bei atsakovo R. J. kaip laiduotojo solidariai priteistina ieškovui 10 275 eurų baudos (CK 6.81 str. 1 d.).

9CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, palūkanų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymo) nuostatomis. Remiantis Įstatymo 2 str. 5 p., 3 str. 2 p. iš atsakovų solidariai priteistina ieškovui 8 procentai metinių palūkanų už priteistą 10 275 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-03-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 str. 1 d.).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 269 eurai žyminio mokesčio bei 96,80 eurų teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 365,80 eurų bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str., 93 str. 1 d. ir 98 str.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovų UAB „Baltic Business Company“, į.k. 302757731, ir atsakovo R. J., a.k. ( - ) solidariai 10 275 eurų baudos, 8 procentus metinių palūkanų už priteistą 10 275 eurų sumą nuo 2018-03-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis 365,80 eurus bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Litagros prekyba“, į.k. 122012020, naudai.

14Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai