Byla e2YT-15238-435/2017
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjai A. B., jos atstovei advokatei Jelenai Smirnovai,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybės įmonei Turto bankas dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo.

5Teismas,

Nustatė

6Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą prašydama paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji ir jos tėvas L. D., priėmė palikimą po pareiškėjos motinos O. D., mirusios ( - ) mirties, pradėję jį faktiškai valdyti per įstatymo numatytą terminą. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad jos tėvai: motina O. D., ir tėvas L. D., susituokė ( - ) Baltarusijoje, pareiškėja šeimoje buvo vienintelis vaikas. Būdami santuokoje tėvai, tėvo L. D. vardu, privatizavo dviejų kambarių butą, esantį ( - ), kuriame ir gyveno iki mirties. Pareiškėja po santuokos sudarymo su E. B. gyveno atskirai nuo tėvų. Tėvai santuokoje įsigijo automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) kuris taip pat buvo užregistruotas tėvo vardu, turėjo santaupų, namų apstatymo ir apyvokos reikmenis. Tėvai gyveno santuokoje iki ( - ) kada mirė pareiškėjos motina. Po jos mirties testamentas surašytas nebuvo. Tėvas L. D. liko našlys, kitos santuokos nesudarė. Iš karto po O. D. mirties, t. y. nuo ( - ) palikimą priėmė pareiškėjos tėvas L. D. ir pareiškėja A. B., faktiškai pradėję valdyti visą likusį po motinos mirties turtą ir valdė, tėvas iki savo mirties ( - ) o pareiškėja faktiškai valdo iki šios dienos.

7Pagal susitarimą su tėvu pareiškėja, rūpinosi motinos laidotuvėmis. Pareiškėjos tėvai daug metų tik dviese gyveno bute, esančiame Kaune, Kulvos g. 6- 32, taigi po motinos mirties tėvas iš karto pradėjo valdyti visus įprastinio namų apstatymo ir apyvokos reikmenis, kurie atiteko jam, tuos daiktus jis valdė, prižiūrėjo, jais naudojosi. Pareiškėja po motinos O. D. mirties iš karto nuo 2012 m. sausio 31 d. pradėjo valdyti motinai priklausančius du auksinius žiedus, vieną porą auksinių auskarų ir vieną auksinę grandinėlę. Be to, kartu su tėvu pasidalino pinigus, kurie buvo abiejų tėvų santaupos. Iš karto po O. D. mirties pareiškėja ir jos tėvas pradėjo faktiškai valdyti ir likusią po motinos mirties jai priklausančią ½ dalį nekilnojamojo turto - buto, esančio adresu Kulvos g.6-32, Kaune, bendromis lėšomis prižiūrėjo, rūpinosi šiuo turtu nuo 2012 m. sausio mėnesio, mokėjo visus mokesčius ir rinkliavas, susijusias su šiuo butu. 2012 m. vasario pabaigoje-kovo mėnesį pareiškėja ir jos tėvas bendromis lėšomis atliko kosmetinį minėto buto remontą, prie kurio pareiškėja su savo vyru E. B. prisidėjo ir savo darbu. Be to, pareiškėja savo lėšomis pakeitė vonioje ir virtuvėje senus kranus naujais, remontavo klozeto bakelį, pakeitė bakelio vidines detales naujomis. Kadangi po motinos mirties tėvo sveikata labai pašlijo, pareiškėja nuo 2012 m. vasario mėnesio pradžios apsigyveno viename minėto buto kambaryje, ten dažnai nakvodavo, kad nepaliktų tėvo vieno, atsinešė savo asmeninių daiktų, rūbų, patalynę, kuriuos šiame kambaryje laikė ir laiko dabar. Tai, kad pareiškėja ir jos tėvas L. D. priėmė palikimą po pareiškėjos motinos O. D. mirties, juo rūpinosi, kaip savu, juo disponavo, patvirtina ir 2013 m. gegužės 20 d. Kauno m. 15-ojo notaro biuro notarės A. P. patvirtintas įgaliojimas, kurį jos tėvas L. D. išdavė pareiškėjai, kad galėtų spręsti visus klausimus, susijusius su jiems priklausančio nekilnojamojo turto išlaikymu, priežiūra, o taip pat kad parduotų tėvo vardu įregistruotą automobilį ( - ), valst. Nr. ( - )

8Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad pareiškėja A. B. ir jos tėvas L. D. priėmė O. D. palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškimo tenkinimui.

10Teismas

konstatuoja:

11Pareiškimas tenkinamas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjos A. B. motina O. D. mirė ( - ) (11 el. b. l.), tėvas L. D. mirė ( - ) (12 el b. l.). Po motinos O. D. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (15 el. b. l.). Po palikėjos mirties liko nekilnojamasis turtas butas, esantis Kaune, Kulvos g. 6- 32.

13Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

14Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir nekilnojamasis turtas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą bute po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame bute, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat buto priežiūrą, prievolių, susijusių su butu, vykdymą (mokesčių mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

15Nustatyta, kad po pareiškėjos motinos O. D., mirusios ( - ) mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, nei kad palikėjos mirties dieną jos sutuoktinis faktiškai gyveno šeimai priklausančiame bute, kartu su dukra naudojosi po sutuoktinės mirties likusiais namų apyvokos daiktais, mokėjo mokesčius. Todėl darytina išvada, jog mirus palikėjai, jos turėtas turtas atiteko šeimos nariams – sutuoktiniui ir dukrai, kurie faktiškai pradėjo valdyti palikėjos turtą.

16Pareiškime nurodytas aplinkybes patvirtino posėdžio metu apklaustas liudytojas E. B., kuris yra pareiškėjos sutuoktinis.

17Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjos tėvas ir ji po O. D. mirties gyveno palikėjos O. D. paskutinėje gyvenamojoje vietoje bute, esančiame Kaune, Kulvos g. 6- 32, tvarkydami ir prižiūrėdami nekilnojamąjį turtą, perimdami mirusiosios asmeninius daiktus, elgdamiesi su jais kaip savininkai, priėmė palikimą faktiškai jį valdydami. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą. Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad po jos motinos O. D. mirties atsiradusį palikimą priėmė ji ir jos tėvas L. D., prašomas faktas nustatomas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

18Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis, pareiškėjos pareiškimą tenkina ir nustato juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu (CK 5.66 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 442–448 straipsniais,

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad, A. B., asmens kodas ( - ) ir jos tėvas L. D., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po O. D., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ) mirties, pradėję jį faktiškai valdyti per įstatymo nustatytą terminą.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,... 2. sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai A. B., jos atstovei advokatei Jelenai Smirnovai,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas,... 6. Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą prašydama paveldėjimo tikslu... 7. Pagal susitarimą su tėvu pareiškėja, rūpinosi motinos laidotuvėmis.... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė palaikė pareiškime... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas pateikė teismui... 10. Teismas... 11. Pareiškimas tenkinamas.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjos A. B.... 13. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 14. Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir... 15. Nustatyta, kad po pareiškėjos motinos O. D., mirusios ( - ) mirties atsirado... 16. Pareiškime nurodytas aplinkybes patvirtino posėdžio metu apklaustas... 17. Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjos tėvas ir ji po O. D.... 18. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad, A. B., asmens kodas ( - )... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...