Byla 1A-55-581/2017
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nuosprendžio, kuriuo M. P. nuteistas:

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdo Ciesiūno, Jolantos Raščiuvienės (kolegijos pirmininkė), Prano Šimkaus, sekretoriaujant Neringai Aukštuolienei, dalyvaujant prokurorui Evaldui Šidlauskui, gynėjui advokatui Vytautui Mykolui Kazlauskui, nuteistajam M. P.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. P. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nuosprendžio, kuriuo M. P. nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį (UAB „A. V.“ turto vagystė įsibraunant į patalpą) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams;

4- pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (J. J. turto vagystė įsibraunant į patalpą) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir M. P. paskirta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams ir devyniems mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams ir dviem mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Anykščių rajono apylinkės teismo 2016-05-09 nuosprendžiu paskirta bausme iš dalies jas sudedant ir M. P. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams ir 5 (penkiems) mėnesiams. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas bausmės laikas M. P. atliktas pagal Anykščių rajono apylinkės teismo 2016-05-09 nuosprendį.

8Bausmės pradžią nutarta skaičiuoti nuo Anykščių rajono apylinkės teismo 2016-10-04 nuosprendžio paskelbimo dienos, paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

9Šiuo teismo nuosprendžiu taip pat buvo nuteistas R. J.. Šio asmens atžvilgiu apeliacinis skundas nepaduotas.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

111. M. P. nuteistas už tai, jog 2015 m. spalio 27 d., nakties metu, apie 23 val. bendrai veikdamas su R. J., apsvaigęs nuo alkoholio, vagystės tikslu, pro nerakintas duris įsibrovė į patalpą – UAB „A. V.“ mechanines dirbtuves, esančias ( - ) ir nulaužę ten stovėjusios metalinės spintos pakabinamas spynas, pagrobė svetimą, UAB „A. V.“ priklausantį turtą: suvirinimo aparatą „Minarc 150“, kurio vertė 948,29 Eur, šalia jo buvusius kampinį šlifuoklį „2000 W Hitachi“, kurio vertė 115,56 Eur, kampinį šlifuoklį „Makita GA9020sf01“, kurio vertė 106,03 Eur, iš dirbtuvėse nerakinamame garaže stovėjusio automobilio Scania, valst. Nr. ( - ) kuro bako pavogė 100 l dyzelinio kuro, kurio vertė 92,24 Eur, iš garažo pavogė 20 ltr talpos bakelį su varikline alyva, kurio vertė 61,83 Eur, tuo padarydami UAB „A. V.“ 1323,95 Eur turtinę žalą.

122. Be to, M. P. nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su R. J., laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 31 d. iki 2015 m. lapkričio 25 d., tikslus laikas nenustatytas, apie 21 val., būdami apsvaigę nuo alkoholio, bendrai veikdami, vagystės tikslu, ištraukę ūkinio pastato dviejų lauko durų pakabinamų spynų ąsas ir išlaužę įleidžiamą spyną, įsibrovė į S. B. priklausančią klėtį, esančią ( - ), ir pavogė svetimą, R. J. priklausantį turtą: kampinį šlifuoklį „Bosch“, kurio vertė 35 Eur, 5 vnt. pjovimo diskų, kurio vieno vertė 0,30 Eur, o bendra vertė 1,50 Eur, elektrinį oblių, kurio vertė 30 Eur, peilį su dėklu „Fiskars“, kurio vertė 8 Eur, nuo durų – pakabinamą spyną, kurios vertė 5 Eur, tuo padarydami nukentėjusiajai R. J. 79,50 Eur turtinę žalą.

132. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį – sušvelninti jam paskirtą bausmę arba atidėti paskirtos bausmės vykdymą. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis vienas augina mažametį sūnų D. P., kadangi vaiko motina yra mirusi. Šiuo metu sūnų laikinai prižiūri jo teta D. B., kadangi jis atlieka bausmę pataisos namuose.

143. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė skundą tenkinti, o prokuroras - atmesti.

154. Apeliacinis skundas atmetamas.

165. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliaciniu skundu neginčijama nuteistojo M. P. kaltė, veikų kvalifikavimas, tačiau nesutinkama su teismo paskirta bausme, prašoma ją sušvelninti arba atidėti paskirtos bausmės vykdymą.

176. Įvertinus byloje esančius duomenis, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nuteistajam M. P. parinkdamas bausmės rūšį, nustatydamas jos trukmę, ir ją sumažindamas vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis), paskirdamas galutinę subendrintą bausmę, vadovavosi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais bei BK 63 straipsnyje numatytais bausmės bendrinimo principais, ir baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė.

187. Skirdamas bausmę M. P., apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad jis padarė du apysunkius nusikaltimus nuosavybei, veikos padarytos tiesiogine tyčia. Atsižvelgė į tai, kad yra nustatyta viena M. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažino ir gailisi padaręs nusikalstamas veikas, taip pat viena sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bausmės rūšį ir dydį, įvertino tai, kad M. P. teistas, teisiamas penktą kartą, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka.

198. Remdamasi tuo, kas anksčiau aptarta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiamas nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, o M. P. paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta arba neteisinga. Apylinkės teismas, nuteistajam už tyčinių apysunkių nusikaltimų padarymą, skirdamas laisvės atėmimo bausmę ir jos trukmę už kiekvieną nusikaltimą nustatydamas mažesnį nei straipsnių sankcijose numatyti šių bausmių vidurkiai, baudžiamąjį įstatymą taikė tinkamai, teisingai įvertino padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, nuteistojo asmenybę, kaltės formą. Be to, teismas bendrindamas paskirtą bausmę su Anykščių rajono apylinkės teismo 2016-05-09 nuosprendžiu, taikė apeliantui palankesnį – dalinį bausmių bendrinimo būdą ir pridėjo tik dalį nauju nuosprendžiu paskirtosios bausmės.

209. Aukštesnės instancijos teismas daro išvadą, jog apeliantui skirta bausmė savo rūšimi bei trukme atitinka jo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir jo asmenybę, nėra aiškiai per griežta.

2110. Nors apeliantas skundu prašo sušvelninti jam teismo paskirtą bausmę arba atidėti paskirtos bausmės vykdymą, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiam prašymui tenkinti nėra įstatyminio pagrindo.

2211. Bausmės švelninimo galimybes įtvirtina BK 62 straipsnio ir BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos. Pagal susiformavusią teismų praktiką, taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir yra bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose (pvz., kasacinės nutartys Nr. 2K-400/2007, 2K-625/2007; Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 1A-293/2013 ir kt.). Kaip aukščiau jau minėta, skundžiamu nuosprendžiu nustatyta viena apelianto atsakomybę lengvinanti aplinkybė (prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi), todėl šioje byloje nėra BK 62 straipsnyje nustatytų švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo sąlygų.

2312. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi, šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011 ir kt.). Teisėjų kolegija byloje nenustatė jokių išimtinių aplinkybių, apibūdinančių nuteistojo M. P. padarytas nusikalstamas veikas ir jo asmenybę, kurių visuma leistų spręsti, kad jam, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, galėtų būti skirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Tokių aplinkybių nenurodė ir pats nuteistasis apeliaciniame skunde. Apeliantas išskirtinių aplinkybių, suteikiančių pagrindą jam taikyti išimtį, buvimą motyvuoja šeimine padėtimi. Iš bylos medžiagos, paties apelianto paaiškinimų matyti, kad apeliantas turi du vaikus, D. P., gim. 2013-07-10, kurį laikinai globoja teta (b. l. 79, 3 tomas) ir dukrą, kuri gyvena su savo motina. Apeliantas vaikus turėjo ir nusikaltimų darymo metu, tačiau vaikų turėjimas nepakeitė jo nusikalstamo gyvenimo būdo – jis niekur nedirbo, nesimokė, o sistemingai vykdė savanaudiškus nusikaltimus. Nuteistojo išdėstytos aplinkybės, kad jo sūnaus motina yra mirusi ir nėra, kam sūnaus prižiūrėti, nelaikytinos išimtinėmis BK 54 straipsnio 3 dalies prasme. Juolab, apeliantas teismo posėdžio metu nurodė, kad jo teta turi galimybes sūnumi pasirūpinti. Aplinkybes dėl sūnaus globojimo patvirtina ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnijos pažyma (b. l. 79, 3 tomas).

2413. Apeliantas, remdamasis tuo pačiu motyvu, prašo jo atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti paskirtos bausmės vykdymą.

2514. BK 75 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo teismas turi įvertinti, ar atidėjus bausmės vykdymą asmuo bus nubaustas teisingai, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, taip pat ar nuteistasis supranta padarytos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, ar padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios jo vertybinės orientacijos.

2615. Nagrinėjamu atveju net ir nustačius formalų BK 75 straipsnio taikymo pagrindą, aukščiau išdėstytos nuteistojo bausmės skyrimui ir individualizavimui reikšmingos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad M. P. BK 75 straipsnio nuostatos netaikytinos.

2716. Iš bylos medžiagos matyti, kad iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienos M. P. buvo teisiamas 4 kartus - Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-11-04 nuosprendžiu nuteistas pagal BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 vieneriems metams; Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-12-30 nuosprendžiu nuteistas pagal BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams, bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams; Utenos rajono apylinkės teismo 2015-11-19 nuosprendžiu, iš dalies pakeistu Panevėžio apygardos teismo 2016-01-28 nuosprendžiu, pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams ir trims mėnesiams; Anykščių rajono apylinkės teismo 2016-05-09 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams ir dviem mėnesiams. Kaip matyti, M. P. teisiamas sistemingai, ankstesniais teismo nuosprendžiais paskirtos bausmės buvo bendrinamos su naujais teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, be to, kaip matyti, M. P. atžvilgiu jau buvo taikytas jo teisinę padėtį lengvinantis įstatymas – bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau M. P. ir toliau vykdė nusikalstamas veikas. Taigi, nurodyti objektyvūs duomenys apie ankstesnes nuteistojo padarytas nusikalstamas veikas rodo, kad M. P. pasirinktą nusikalstamą gyvenimo būdą ir nenorą jį keisti. Taigi paminėtų aplinkybių visuma patvirtina, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti ir teisingumo principas įgyvendintas tik apeliantui realiai atliekant jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

2817. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu M. P. paskyrė teisingą tiek rūšimi, tiek ir dydžiu bausmę, todėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nuosprendžio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais keisti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

30nuteistojo M. P. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178... 4. - pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (J. J. turto vagystė įsibraunant į... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės... 6. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su... 8. Bausmės pradžią nutarta skaičiuoti nuo Anykščių rajono apylinkės teismo... 9. Šiuo teismo nuosprendžiu taip pat buvo nuteistas R. J.. Šio asmens... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 11. 1. M. P. nuteistas už tai, jog 2015 m. spalio 27 d., nakties metu, apie 23... 12. 2. Be to, M. P. nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su R. J., laikotarpiu... 13. 2. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 14. 3. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė skundą tenkinti, o prokuroras... 15. 4. Apeliacinis skundas atmetamas.... 16. 5. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 17. 6. Įvertinus byloje esančius duomenis, daroma išvada, kad pirmosios... 18. 7. Skirdamas bausmę M. P., apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad jis... 19. 8. Remdamasi tuo, kas anksčiau aptarta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 20. 9. Aukštesnės instancijos teismas daro išvadą, jog apeliantui skirta... 21. 10. Nors apeliantas skundu prašo sušvelninti jam teismo paskirtą bausmę... 22. 11. Bausmės švelninimo galimybes įtvirtina BK 62 straipsnio ir BK 54... 23. 12. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio... 24. 13. Apeliantas, remdamasis tuo pačiu motyvu, prašo jo atžvilgiu taikyti BK... 25. 14. BK 75 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 26. 15. Nagrinėjamu atveju net ir nustačius formalų BK 75 straipsnio taikymo... 27. 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo... 28. 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. nuteistojo M. P. apeliacinį skundą atmesti....