Byla 1A-273-518/2020
Dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų I. V. (I. V.) ir R. D. (R. D.)

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernestos Montvidienės, Reginos Pocienės, Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų I. V. (I. V.) ir R. D. (R. D.).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu, I. V. ir R. D. buvo nuteisti už tai, kad:

81.1.

9veikdami bendrininkų grupe, laikotarpiu nuo 2008 m. vasario 11 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. I. V. parengus nusikalstamų veikų padarymo planą, o R. D. jį vykdant, siekiant iššvaistyti UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą, t. y. I. V., nuo 2000 m. kovo 23 d. iki 2010 m. gegužės 31 d. ėjęs UAB „V“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas, o R. D., nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. kovo 23 d. ėjęs UAB „V“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas, žinodami, kad įmonė yra nemoki, o 2007 m. spalio 10 d. Vilniaus apygardos teismas patvirtino UAB „V“ (duomenys pakeisti) restruktūrizavimo planą bei 2008 m. vasario 11 d. kreditorių reikalavimus dėl 9 713 652,08 Lt sumos, I. V. pasiūlius, R. D. sutiko už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį tapti UAB „V“ (duomenys pakeisti) (į. k. ( - ), įregistruotos ( - )) direktoriumi bei pagal I. V. parengtą planą vykdyti jo neteisėtus nurodymus.

10I. V. toliau koordinuojant R. D. veiksmus bei nurodžius UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, R. D., vykdydamas I. V. nurodymus, 2010 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti UAB „V“ (duomenys pakeisti) restruktūrizavimo bylą, dėl to 2010 m. lapkričio 10 d. Vilniaus apygardos teismui nutraukus restruktūrizavimo bylą UAB „V“ (duomenys pakeisti), R. D., vykdydamas I. V. nurodymą, UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 25 d. sudarė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį dėl negyvenamųjų patalpų – ledo rūmų su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpos, esančių ( - ), pardavimo už 4 900 000 Lt sumą UAB „A“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai M. Š.. Po to, toliau veikdami pagal nusikaltimo padarymo planą, pažeidė 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties dėl negyvenamųjų patalpų pardavimo 2.2 punktą, kuris nustatė, jog „visą sutartą kainą už turtą, t. y. 4 900 000 Lt, pirkėjas besąlyginiu ir neatšaukiamu pardavėjo nurodymu įsipareigoja sumokėti pardavėjui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo ir pasirašymo dienos į pardavėjo nurodytą sąskaitą“. Laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 25 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. į UAB „V“ (duomenys pakeisti) sąskaitas AB „Swedbank“ bei į kasą lėšos už parduotą negyvenamąją patalpą – ledo rūmus su dengta ledo aikštele ir bendro naudojimo patalpa, esančia ( - ), gautos nebuvo.

11R. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, vykdydamas I. V. nurodymą, 2010 m. lapkričio 25 d. sudarė investavimo į bendrovę sutartį su įmone „P“ (duomenys pakeisti) įsigyjant paprastųjų vardinių akcijų pagal 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį, už jas lėšas – 1 419 200 Eur sumą pervedė UAB „A“ (duomenys pakeisti), atsiskaitydama pagal 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, taip pažeidžiant UAB „V“ (duomenys pakeisti) 2003 m. liepos 21 d. įstatų 5.20 punktą, kuriame sakoma, kad „administracijos vadovas, <...> gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą, priima sprendimus bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare“, bei 5.4 punktą, kuriame nurodyta, jog „tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę <...> priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo įsigijimo“.

12Po to, 2010 m. lapkričio 30 d., ( - ) notarų biure, ( - ), UAB „A“ (duomenys pakeisti) nepervedus 4 900 000 Lt sumos UAB „V“ (duomenys pakeisti), R. D., kaip UAB „V“ (duomenys pakeisti) direktorius, pasirašė perdavimo-priėmimo aktą, taip patvirtindamas neteisingus duomenis, kad „<...> pirkėjas laiku ir tinkamai atsiskaitė su pardavėju pagal pirkimo-pardavimo sutartį, tai yra sumokėjo visą turto kainą iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos <...>“. Taip 2010 m. lapkričio 30 d. tyčia neteisėtai perleido tretiesiems asmenims – UAB „A“ (duomenys pakeisti) turtą – ledo rūmus su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpa už 4 900 000 Lt, padarydamas UAB „V“ (duomenys pakeisti) 4 900 000 Lt (t. y. 1 419 138,09 Eur) sumos turtinę žalą.

13I. V. ir R. D. tęsiant nusikalstamą veiką, I. V. nurodė R. D. UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 26 d. sudaryti projekto pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „R“ (duomenys pakeisti), atstovaujamai E. T. (E. T.), dėl naujo statinio statybos projekto kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise už 363 000 Lt, už kurį UAB „R“ (duomenys pakeisti) įsipareigojo sumokėti, tačiau nuo 2010 m. lapkričio 26 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. į UAB „V“ (duomenys pakeisti) sąskaitas AB „Swedbank“ ir į kasą lėšos už UAB „R“ (duomenys pakeisti) parduotą naujo statinio statybos projektą kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise gautos nebuvo. Taip 2010 m. lapkričio 30 d. tyčia neteisėtai buvo perleistas tretiesiems asmenims – UAB „R“ (duomenys pakeisti) turtas – naujo statinio statybos projektas kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise, taip padarant UAB „V“ (duomenys pakeisti) 363 000 Lt (t. y. 105 132,067 Eur) sumos turtinę žalą.

14Tokiu būdu I. V. ir R. D. iššvaistė patikėtą didelės vertės svetimą turtą, iš viso 5 263 000 Lt (t. y. 1 524 270,16 Eur) UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto.

151.2.

16veikdami bendrininkų grupe, R. D. nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. kovo 23 d. būnant UAB „V“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, o I. V. būnant UAB „V“ (duomenys pakeisti) savininku, abiem žinant, kad UAB „V“ (duomenys pakeisti) yra nemoki ir jai akivaizdžiai gresia bankrotas, nenustatytu laiku ir vietoje I. V. nurodė R. D. pasirašyti 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį dėl negyvenamų patalpų – ledo rūmų su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpa, esančių ( - ), pardavimo už 4 900 000 Lt UAB „A“ (duomenys pakeisti), o pagal šią sutartį turimus gauti 4 900 000 Lt sumokėti bendrovei „P“ (duomenys pakeisti) už akcijas pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartį. Be to, I. V. nurodė R. D. pasirašyti naujo statinio statybos projekto kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „R“ (duomenys pakeisti) už 363 000 Lt, kuri buvo pasirašyta 2010 m. lapkričio 26 d. Į UAB „V“ (duomenys pakeisti) sąskaitas AB „Swedbank“ bei į kasą lėšos už parduotą negyvenamąją patalpą – ledo rūmus su dengta ledo aikštele ir bendro naudojimo patalpa – ir naujo statinio statybos projektą kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise gautos nebuvo. Dėl to I. V. ir R. D. padarė 5 263 000 Lt turtinės žalos kreditoriams, kurių kaip kreditorių reikalavimai: E. T. – 509,41 Lt (147,53 Eur), J. S. – 1 458,58 Lt (422,43 Eur), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus – 1 151,44 Lt (333,48 Eur), UAB „E“ (duomenys pakeisti) – 390 Lt (112,95 Eur), UAB „G“ (duomenys pakeisti) – 2 618 647,96 Lt (758 412, 87 Eur), UAB „Į“ (duomenys pakeisti) – 48 148,10 Lt (13 944,65 Eur), LATGA-A – 428,34 Lt (124,05 Eur), UAB „L“ (duomenys pakeisti) – 2 186 536,89 Lt (633 264,85 Eur), UAB „X“ (duomenys pakeisti) – 4 663 147,71 Lt (1 350 540,92 Eur), UAB „T“ (duomenys pakeisti) – 3 418 559,10 Lt (990 083,14 Eur).

172.

18Baudžiamojoje byloje UAB „G“ (duomenys pakeisti) pareiškė civilinį ieškinį dėl 588 251,53 Eur turtinės žalos atlyginimo iš nusikalstamas veikas padariusių ir kaltais pripažintų asmenų. Baudžiamojo proceso metu UAB „G“ (duomenys pakeisti) ne kartą tikslino savo reikalavimo dydį ta suma, kuria buvo patenkintas UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto byloje pareikštas kreditorinis reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad I. V. ir R. D. nusikalstamais veiksmais žala buvo padaryta ne tik UAB „G“ (duomenys pakeisti), bet ir kitiems kreditoriams, bei tai, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) patirta žala galėjo dar labiau sumažėti paskirsčius tarp UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių likusį turtą, todėl negalint tiksliai apskaičiuoti UAB „G“ (duomenys pakeisti) priteistino civilinio ieškinio dydžio neatidėjus bylos nagrinėjimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu UAB „G“ (duomenys pakeisti) buvo pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, klausimą dėl civilinio ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.

193.

20Perdavus civilinio ieškinio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, UAB „G“ (duomenys pakeisti) pareiškė ieškinį I. V. ir R. D. dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo prašydama solidariai iš atsakovų priteisti 400 904,40 Eur.

213.1.

22Ieškinyje nurodyta, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį iš BUAB „F“ (duomenys pakeisti) įgijo 1 909 445 Lt dydžio reikalavimo teisę ir kitas susijusias teises į UAB „V“ (duomenys pakeisti). Įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais BUAB „F“ (duomenys pakeisti) už atliktus rangos darbus iš UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo priteista 1 809 445 Lt, 100 000 Lt delspinigių ir 6 proc. dydžio palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-240-33/2003, Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-9/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo iškelta bankroto byla, kurioje UAB „G“ (duomenys pakeisti) pateikė kreditorinį reikalavimą 2 618 647,96 Lt dydžio sumai, įskaitant pagrindinę skolą, priskaičiuotas palūkanas ir UAB „V“ (duomenys pakeisti) restruktūrizavimo byloje bei vykdomojoje byloje patirtas išlaidas. Šis UAB „G“ (duomenys pakeisti) kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. Atsižvelgus į UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto proceso metu kreditoriams paskirstytas ir UAB „G“ (duomenys pakeisti) gautas pinigų sumas, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi buvo patvirtinti galutiniai patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai, taip pat ir UAB „G“ (duomenys pakeisti) reikalavimas 400 904,40 Eur sumai. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo pripažinta pasibaigusia ir nuspręsta ją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Todėl baudžiamojoje byloje kaltais pripažinti ir nuteisti I. V. ir R. D. privalo atlyginti likusį nepadengtą UAB „G“ (duomenys pakeisti) kreditorinį reikalavimą.

23II.

24Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

254.

26Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 3 d. sprendimu ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos – 400 904,40 Eur priteisimo iš atsakovų I. V. ir R. D. atmetė.

274.1.

28Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad I. V. ir R. D. buvo nuteisti dėl UAB „V“ (duomenys pakeisti) ledo rūmų su dengta aikštele ir bendrojo naudojimo patalpa, kurių vertė 4 900 000 Lt, ir naujo statinio statybos projekto kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise, kurių vertė 363 000 Lt, iššvaistymo, t. y. iš viso 5 263 000 Lt (1 524 270,10 Eur) UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto iššvaistymo. UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir UAB „A“ (duomenys pakeisti) 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo panaikinta, ledo rūmai su dengta aikštele grąžinti UAB „V“ (duomenys pakeisti) bei parduoti iš varžytinių už 1 260 000 Eur. Be to, tarp UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir „P“ (duomenys pakeisti) buvo sudaryta 2010 m. lapkričio 26 d. investavimo sutartis, o 2012 m. kovo 16 d. pasirašytas susitarimas dėl investicijų grąžinimo, pagal kurį UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo grąžinta 800 000 Eur investicijų. Nurodytos investavimo sutarties sudarymas baudžiamojoje byloje atsakovams buvo inkriminuotas kaip jų nusikalstamų veiksmų dalis iššvaistant UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą ir vengiant šį turtą grąžinti kreditoriams. Atsižvelgiant į tai apygardos teismas padarė išvadą, jog bendra UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžinto ir vėliau iš varžytinių parduotų bei kreditorių reikalavimams tenkinti nukreipto turto vertė (2 060 000 Eur) viršija I. V. ir R. D. nusikalstamais veiksmais padarytą žalą (1 524 270,10 Eur).

294.2.

30Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo pareikštas civilinis ieškinys negali būti tapatinamas su nusikalstamais veiksmais padaryta žala. Ieškovo reikalavimai grindžiami UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto byloje patvirtintu finansinio reikalavimo dydžiu, t. y. ieškovas sutapatina finansinio reikalavimo bankroto byloje dydį ir nusikalstamais veiksmais padarytos žalos dydį. Tačiau išnagrinėtos baudžiamosios bylos ir UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto bylos įrodinėjimo dalykai skiriasi iš esmės. Ikiteisminio tyrimo ir bankroto procedūros metu iššvaistytas turtas buvo grąžintas ir buvo nukreiptas UAB „V“ (duomenys pakeisti) įsiskolinimams padengti. Visos UAB „G“ (duomenys pakeisti) skolos išsiieškotos lėšos nepadengė, nes dalis šių lėšų teko kitiems UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams. Be to, baudžiamojoje byloje nuteisti I. V. ir R. D. nedalyvavo nagrinėjant klausimus dėl bankrutuojančios UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių ir jų finansinių reikalavimų.

31III.

32Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

335.

34Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo direktoriaus V. P. apeliaciniame skunde prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinį tenkinti visiškai, priteisiant solidariai iš atsakovų I. V. ir R. D. 400 904,40 Eur turtinės žalos atlyginimą.

355.1.

36Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismas, pažeisdamas CPK 176 straipsnio 1 dalies, 185 straipsnio 1 dalies reikalavimus, tinkamai neįvertino visų įrodymų, visapusiškai ir objektyviai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, todėl skundžiamame sprendime padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nusikalstamais I. V. ir R. D. veiksmais padaryta žala buvo atlyginta bankroto procedūros metu. Apelianto teigimu, skundžiamame sprendime nebuvo įvertintos naujo statinio statybos projekto su statybos leidimu negrąžinimo aplinkybės, akcentuojant tik ledo rūmų su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpa pardavimo sandorį, kuris vėliau buvo panaikintas. Be to, vertindamas nusikalstama veika padarytą žalą, apygardos teismas nepagrįstai į neva atlygintos žalos sumą įtraukė ir sumas, kurias UAB „V“ (duomenys pakeisti) gavo bankroto byloje iš kitų UAB „V“ (duomenys pakeisti) sutartinių santykių.

375.2.

38Kaip nurodo apeliantas, pardavus UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžintus ledo rūmus buvo gauta 1 260 000 Eur, bet apygardos teismo grąžinto ir parduoto iš varžytinių turto vertei priskirti 800 000 Eur buvo gauti iš kitų UAB „V“ (duomenys pakeisti) sandorių, sudarytų ne su ledo rūmus neteisėtai įsigijusia UAB „A“ (duomenys pakeisti), o su Maltos bendrove „P“ (duomenys pakeisti) 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutarties, 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutarties ir 2012 m. kovo 16 d. susitarimo dėl investicijų grąžinimo pagrindu. Ši suma yra nesusijusi su ledo rūmų pardavimo sandoriu ir prie nusikalstama veika UAB „G“ (duomenys pakeisti) padarytos atlygintos žalos sumos neturėjo būti priskirta. Civilinio proceso tvarka nagrinėtoje byloje dėl ledo rūmų perleidimo sutarties nuginčijimo buvo nustatyta, kad pagal 2010 m. lapkričio 25 d. ledo rūmų pirkimo-pardavimo sutartį už perleistus ledo rūmus su UAB „V“ (duomenys pakeisti) nebuvo atsiskaityta, jokios lėšos jai nebuvo mokėtos, todėl UAB „V“ (duomenys pakeisti) negalėjo investuoti į „P“ (duomenys pakeisti) jokių iš ledo rūmų pardavimo gautų pajamų, atitinkamai ir lėšos, grąžintos pagal 2012 m. kovo 16 d. investicijų grąžinimo sutartį, negalėjo būti grąžintos už ledo rūmų pardavimą. Atsižvelgiant į tai, grąžinto UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir parduoto iš varžytinių turto vertė sudaro ne 2 060 000 Eur, kaip pripažinta skundžiamame sprendime, bet tik 1 260 000 Eur ir yra 264 270,10 Eur mažesnė už R. D. ir I. V. padarytą žalą. Be to, baudžiamojoje byloje buvo vienareikšmiškai nustatyta, kad UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams dėl statinio statybos projekto perleidimo buvo padaryta 363 000 Lt (105 132,07 Eur) žala, nes įmonė neteko turto, kreditoriai jokių pinigų negavo, o turtas UAB „V“ (duomenys pakeisti) niekada nebuvo grąžintas. Kita vertus, teigiama, kad atsakovų nusikalstamais veiksmais iššvaistyto turto grąžinimas savaime nereiškia, jog žala UAB „G“ (duomenys pakeisti) nebuvo padaryta. Iš visos už ledo rūmų pardavimą varžytinėse gautos 1 260 000 Eur sumos, kreditoriui UAB „G“ (duomenys pakeisti) atiteko tik 185 875 Eur.

395.3.

40Taip pat nurodoma, kad 2010 m. lapkričio 25 d. sutartimi ledo rūmai buvo perleisti su UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir I. V. susijusiam asmeniui UAB „A“ (duomenys pakeisti), todėl šiame sandoryje nurodyta turto pardavimo kaina neatspindi tikrosios ledo rūmų vertės. Tikėtina, kad ledo rūmus pardavinėjant rinkos sąlygomis, jų vertė būtų kur kas didesnė. Be to, 2010 m. lapkričio 25 d. perleisti ledo rūmai kartu su dengta ledo aikštele su bendro naudojimo patalpa, nors ir turėdami atskirus unikalius numerius, sudaro vieną neatsiejamą kompleksą su bendromis komunikacijomis. Dar iki restitucijos pritaikymo dengta ledo aikštelė su bendro naudojimo patalpa bankroto proceso metu buvo perleista su I. V. susijusiai UAB „A“ (duomenys pakeisti). Abu šiuos objektus pardavinėjant kartu rinkos sąlygomis, o ne atskirai ilgo ir sudėtingo bankroto proceso eigoje, jų vertė būtų kur kas didesnė ir kreditoriams padaryta žala galėjo būti atlyginta visiškai. Taip pat jeigu ledo rūmai nebūtų parduoti ir nebūtų siekiama nuo kreditorių nuslėpti gaunamų pajamų, ledo rūmuose galėjo būti vykdoma veikla ir iš už jų nuomą gaunamų lėšų galėjo būti dengiami UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių reikalavimai.

415.4.

42Atkreipiamas dėmesys į tai, kad didžioji dalis už iš varžytinių parduotą turtą gautos pinigų sumos teko kitam kreditoriui UAB „T“ (duomenys pakeisti), per susijusius asmenis faktiškai valdomam paties I. V.. Šiuo metu ledo rūmai nuosavybės teise priklauso UAB „A“ (duomenys pakeisti), kuri taip pat faktiškai kontroliuojama I. V.. Taigi, ledo rūmus iš pradžių neteisėtai perleido, bet vėliau juos iš varžytinių nusipirko ir beveik visus pinigus už ledo rūmų pardavimą gavo vienas ir tas pats asmuo – I. V.. Priešingai nei konstatavo apygardos teismas, I. V. nuolat dalyvavo nagrinėjant klausimus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų. I. V. bankroto proceso metu atstovavo vienintelį kitą UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių – UAB „T“ (duomenys pakeisti). Ledo rūmus su dengta ledo aikštele bankroto byloje iš UAB „V“ (duomenys pakeisti) įsigijusią UAB „A“ (duomenys pakeisti) varžytinių metu atstovavo, kainą siūlė, varžytinių protokolą ir sutikimą atidėti visos sumos sumokėjimo terminą pagrindinio kreditoriaus UAB „T“ (duomenys pakeisti) vardu taip pat pasirašinėjo I. V..

435.5.

44Teigiama, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu netenkino UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje tik dėl dviejų priežasčių: yra nepaskirstyto tarp kreditorių turto ir turtinė žala padaryta ne tik UAB „G“ (duomenys pakeisti), bet ir kitiems UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams. Tačiau tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio priėmimo metu, tiek skundžiamo sprendimo priėmimo metu nepaskirstyto tarp kreditorių UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto nebuvo. Šiuo metu UAB „V“ (duomenys pakeisti) yra likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro, todėl nepaskirstyto tarp kreditorių UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto nėra ir šiuo metu. Taigi, sprendžiant civilinio ieškinio pagrįstumo klausimą, vertintina tik tai, ar be UAB „G“ (duomenys pakeisti) yra kitų kreditorių, kuriems atsakovai turėtų atlyginti žalą. Byloje nustatyta, kad UAB „V“ (duomenys pakeisti) neturi kitų kreditorių, išskyrus UAB „G“ (duomenys pakeisti) ir pačiam I. V. priklausančią UAB „T“ (duomenys pakeisti). Pastaroji jokių pretenzijų dėl žalos atlyginimo iš nuteistųjų baudžiamojoje byloje nėra reiškusi, teismų nuosprendžių, nutarčių ir kitų dokumentų neskundė ir neginčijo. Atsižvelgiant į tai, neliko jokių kliūčių tenkinti UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinio.

455.6.

46Pažymima, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nereikia įrodinėti nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, nes šie faktai, įeinantys į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėje byloje, turi prejudicinę galią (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-215/2008, 3K-3-108/2014). Įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų civilinių teisinių padarinių; teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010). Atsižvelgiant į tai, apkaltinamasis nuosprendis I. V. ir R. D. yra nustatyti tokie prejudiciniai faktai kaip neteisėti asmenų veiksmai ir šių asmenų kaltė, žalos civiliniam ieškovui padarymo faktas bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei padarytos žalos. Tuo labiau kad asmuo net negalėtų būti nuteistas pagal BK 208 straipsnio 2 dalį, jeigu ne būtų nustatytas būtinasis šios nusikalstamos veikos sudėties požymis – turtinės žalos kreditoriams padarymas.

475.7.

48Skunde nesutinkama su tuo, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) finansinio reikalavimo dydis bankroto byloje negali būti prilyginamas žalai padarytai atsakovų nusikalstamais veiksmais. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra numatyta, jog kreditorinis reikalavimas negali būti laikomas žala, kurią nukentėjęs asmuo patyrė dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 184 straipsnio 2 dalyje ir 208 straipsnio 2 dalyje, padarymo. Teisės aktai įpareigoja kiekvieną asmenį laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, priešingu atveju, žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnis). Bet koks kaltas asmens veiksmas, sąlygojęs kitam asmeniui žalą, yra laikomas neteisėtu ir sukelia deliktinę civilinę atsakomybę (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis). UAB „G“ (duomenys pakeisti) nepadengtas kreditorinis reikalavimas, t. y. 400 904,40 Eur, buvo ne kartą tikslintas ir patvirtintas UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto byloje, todėl reikalavimo dydis šiuo atveju taip pat yra prejudicinis faktas, kurio įrodinėti nereikia. Būtent I. V. ir R. D. veiksmai lėmė, kad perleidus UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą (ledo rūmus su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpa bei naujo statinio statybos projektą kartu su statybos leidimu) tretiesiems asmenims, UAB „V“ (duomenys pakeisti) neteko jokių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, naudodama iš šio turto ar ledo rūmuose vykdomos veiklos gaunamas pajamas ar parduodama turtą įprastomis rinkos sąlygomis. Todėl visiškai pagrįstai reikalaujama iš atsakovų I. V. ir R. D. atlyginti UAB „G“ (duomenys pakeisti) patirtą žalą – likusį nepadengtą kreditorinį reikalavimą.

496.

50Atsakovų I. V. ir R. D. atstovas advokatas Tomas Šedbaras atsiliepime prašo atmesti ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. sprendimą. Taip pat prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas.

516.1.

52Atsiliepime nesutinkama su apeliacinio skundo argumentais, kurie, kaip teigiama, prieštarauja išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje nustatytiems prejudiciniams faktams. Priešingai nei nurodyta apeliaciniame skunde, skundžiamas Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Be to, didelė dalis apeliacinio skundo argumentų susijusi su baigta UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto byla, o ne su baudžiamąja byla, kurioje kaltais pripažinti ir nuteisti I. V. ir R. D..

536.2.

54Pažymima, kad ieškovo reikalavimo dalykas yra kildinamas iš UAB „G“ (duomenys pakeisti) likusio nepatenkinto kreditorinio reikalavimo bankroto byloje. Tačiau bankrutavusios UAB „V“ (duomenys pakeisti) teisinė forma buvo uždaroji akcinė bendrovė, kuri yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Pagal civilinio ieškinio pateikimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, dalyvis bei vadovas pagal privataus juridinio asmens prievoles atsako: 1) kai įmonės vadovas ar kiti asmenys nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalys); 2) kai įmonės bankrotas pripažįstamas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas (Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 7 dalis). Kitų pagrindų ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens vadovui, dalyviui ir kitiems asmenims tiesiogiai atlyginti ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kreditoriams nepatenkintus kreditorinius reikalavimus ar žalą teisės aktuose nėra numatyta. Kadangi byloje ieškinys nėra pareikštas nė vienu iš nurodytų pagrindų, todėl ieškovas neturi pagrindo reikalauti atsakovų atlyginti bankroto byloje nepatenkinto kreditorinio reikalavimo.

556.3.

56Be to, atsakovai išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje buvo nuteisti už UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto iššvaistymą dėl ko žalą tiesiogiai patyrė UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir netiesiogiai atitinkamai visi UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriai. Baudžiamojoje byloje nebuvo konstatuota, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) patyrė žalą ir kad ieškovo patirtos žalos dydis yra 400 904,40 Eur. Skirtingai nei teigiama apeliaciniame skunde, nepatenkintas kreditorinis reikalavimas ir žala pagal baudžiamąją bylą negali būti tapatinami. Ieškovo piniginis reikalavimo dalykas yra kildinamas iš bankroto teisinių santykių, kurie nebuvo išnagrinėtos baudžiamosios bylos dalyku. Atsižvelgiant į tai, UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto proceso metu nepatenkintas UAB „G“ (duomenys pakeisti) kreditorinis reikalavimas negali būti šio civilinio ginčo baudžiamojoje byloje dalyku.

576.4.

58Baudžiamojoje byloje buvo konstatuota, jog atsakovų neteisėtais veiksmais buvo iššvaistyta turto už 1 524 270,10 Eur sumą, kuri susideda iš Ledo rūmų su dengta aikštele ir bendrojo naudojimo patalpa, kurių vertė 4 900 000 Lt (1 419 138,09 Eur), ir naujo statinio statybos projekto su statybos leidimu, kurio vertė 363 000 Lt (105 132,07 Eur). Tačiau dar nagrinėjant baudžiamąją bylą iššvaistytas turtas ir jo ekvivalentas buvo grąžintas UAB „V“ (duomenys pakeisti). UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir UAB „A“ (duomenys pakeisti) 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto – negyvenamos patalpos – ledo rūmų su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, pirkimo-pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia. Po įvykdytos restitucijos ledo rūmai su dengta ledo aikštele iš varžytinių buvo parduoti už 1 260 000 Eur. Nuginčyta UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir UAB „A“ (duomenys pakeisti) 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartis buvo skirta sugeneruoti investicijas „P“ (duomenys pakeisti). Pagal 2012 m. kovo 16 d. susitarimą tarp bankrutuojančios UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir „P“ (duomenys pakeisti) dėl investicijų grąžinimo, „P“ (duomenys pakeisti) gražino 800 000 Eur investicijų UAB „V“ (duomenys pakeisti). Taigi, grąžinto ir iš varžytinių parduoto turto bei iš šio investuoto turto gautų pajamų bendra vertė yra 2 060 000 Eur ir 535 729,90 Eur viršija iššvaistyto turto vertę.

596.5.

60Nesutinkama su tuo, kad ieškovo nuostoliais gali būti laikomas skirtumas tarp ledo rūmų 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos turto perleidimo kainos ir iš varžytinių parduotų ledo rūmų UAB „V“ (duomenys pakeisti) gautos sumos. Tai galėtų būti laikomi UAB „V“ (duomenys pakeisti) nuostoliais, bet UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto administratorius dėl to atsakovams nereiškė jokių pretenzijų. Priešingai, būtent varžytinės atspindi realią turto rinkos kainą, o ne nuginčyta 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartis. Kita vertus, visa pinigų suma, gauta už iš varžytinių parduotą turtą, buvo padalinta tarp bankrutuojančios UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių. Todėl jokios realios materialinės žalos, priežastiniu ryšiu susijusios su I. V. ir R. D. nuosprendyje nusikalstamais pripažintais veiksmais, nei UAB „V“ (duomenys pakeisti), nei jos kreditoriai nepatyrė.

616.6.

62Be to, UAB „G“ (duomenys pakeisti) nėra pirminis kreditorius. UAB „G“ (duomenys pakeisti) kreditorinį reikalavimą nusipirko iš pirminio kreditoriaus bankrutavusios UAB „F“ (duomenys pakeisti) už 305 000 Lt (88 334,11 Eur). UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto proceso metu UAB „G“ (duomenys pakeisti) iš viso gavo 1 234 405,04 Lt arba 357 508,41 Eur. Taigi, dėl nuteistųjų veiksmų ieškovas nepatyrė jokių praradimų (nuostolių). Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad atsakovams iššvaisčius UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą, UAB „G“ (duomenys pakeisti) civilinėje byloje ginčijo tik ledo rūmų su dengta ledo aikštele pardavimą, bet statybos projekto ir ilgalaikio turto pardavimo, kuriais irgi galėjo patenkinti bent dalį savo reikalavimo, neginčijo.

636.7.

64Kita vertus, ledo rūmų pardavimas teismo buvo panaikintas ir ledo rūmai buvo grąžinti UAB „V“ (duomenys pakeisti), vėliau parduoti ir iš šio pardavimo gautos lėšos buvo padalintos kreditoriams. žala yra atlyginta visiškai. UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinio reikalavimo suma (400 904,40 Eur) yra ne UAB „G“ (duomenys pakeisti) žala baudžiamojoje byloje, o nepatenkinta kreditorinio reikalavimo dalis UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto procese. Nėra pagrindo, kodėl atsakovai turėtų padengti likusią skolą

65IV.

66Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

677.

68Apeliacinis skundas atmetamas.

698.

70Byloje, kurioje nagrinėjamas nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo klausimas, yra kilęs ginčas dėl baudžiamojoje byloje priimto nuosprendžio prejudicinės galios civilinėje byloje aiškinimo ir taikymo bei ar ieškovo prašoma priteisti turtinė žala laikytina atsakovų nusikalstamais veiksmais padaryta žala.

719.

72Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, ieškovo apeliacinio skundo ir atsakovų atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, konstatuoja, kad ieškovo argumentai dėl netinkamo baudžiamojoje byloje konstatuotų faktų prejudicinės galios taikymo, atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų (išskirtinai žalos dydžio) netinkamo nustatymo yra atmetami kaip nepagrįsti. Apygardos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepažeidė civiliniame procese įtvirtintų įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis, tinkamai įvertino baudžiamojoje byloje priimtus teismų procesinius sprendimus ir juose konstatuotas faktines aplinkybes bei pagrįstai jas vertino kaip prejudicinius faktus, todėl atmetant UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinį nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos. Priešingai, būtent ieškovo apeliaciniame skunde prejudicinių faktų institutą bandoma aiškinti plečiamai ir prejudiciniais faktais įvardijamos tokios aplinkybės, kurių tokiais laikyti nėra pagrindo, o atskirais atvejais net nukrypstama nuo baudžiamojoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

7310.

74CPK 178 straipsnyje numatyta bendroji civilinė procesinė įrodinėjimo taisyklė, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Viena iš išimčių iš bendrosios įrodinėjimo taisyklės yra įtvirtinta CPK 182 straipsnio 3 punkte: nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai).

7511.

76Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad tam tikrais atvejais į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėse bylose įeina faktai, nustatyti baudžiamosiose bylose. Tokių faktų pavyzdžiai gali būti nusikalstama veika padarytos žalos pobūdis ir dydis, nusikaltimo tiesioginės pasekmės (fizinio asmens mirtis, kūno sužalojimai, turto sunaikinimas ir sugadinimas) ir t. t. Šios aplinkybės, nustatytos teismo nuosprendyje, civilinėje byloje turi prejudicinę galią ir negali būti iš naujo įrodinėjamos. Taigi, pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu konstatuotų nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių pasekmių, taip pat to, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis; kiti teismo nuosprendžiu nustatyti faktai prejudicinės galios civilinėje byloje neturi (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-554/2008, 3K-3-392/2010, 3K-3-459-684/2017 ir kt.).

7712.

78CK 6.245 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, žala ir nuostoliai bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

7913.

80Atsakovai I. V. ir R. D. išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje nuteisti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį už UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto išvaistymą ir pagal BK 208 straipsnio 2 dalį už turtinės žalos UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams, tarp jų ir UAB „G“ (duomenys pakeisti), padarymą. Teismų procesiniai sprendimai baudžiamojoje byloje yra įsiteisėję ir galiojantys, todėl baudžiamojoje byloje nustatytos tokios atsakovų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės kaip nusikalstamais veiksmais padaryta žala ir jos dydis civiliniame procese laikytinos prejudiciniais faktais.

8114.

82I. V. ir R. D. inkriminuotos nusikalstamos veikos yra tarpusavyje susijusios, nes turtinė žala UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams buvo padaryta iššvaistant UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą. Atsakovų nusikalstami veiksmai pasireiškė tuo, kad:

83- UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 25 d. buvo sudaryta nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis dėl negyvenamųjų patalpų – ledo rūmų su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpos, esančių ( - ), pardavimo UAB „A“ (duomenys pakeisti) už 4 900 000 Lt sumą, tačiau nurodyta pinigų suma UAB „V“ (duomenys pakeisti) iš tikrųjų nebuvo sumokėta;

84- siekiant pagrįsti atsiskaitymą pagal anksčiau nurodytą 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartį, 2010 m. lapkričio 25 d. buvo sudaryta investavimo į bendrovę sutartis su įmone „P“ (duomenys pakeisti), įsigyjant paprastųjų vardinių akcijų pagal 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį, už kurias 1 419 200 Eur sumą turėjo sumokėti UAB „A“ (duomenys pakeisti);

85- UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 26 d. buvo sudaryta projekto pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „R“ (duomenys pakeisti) dėl naujo statinio statybos projekto kartu su statybos leidimu ir užstatymo teise pardavimo už 363 000 Lt sumą, tačiau nurodyta pinigų suma UAB „V“ (duomenys pakeisti) iš tikrųjų nebuvo sumokėta.

86Tokiais veiksmais iššvaistydami UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą už bendrą 5 263 000 Lt sumą, I. V. ir R. D. padarė tokio paties dydžio turtinę žalą UAB „V“ (duomenys pakeisti), o kartu ir UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams.

8715.

88Taigi, byloje neginčijamai nustatyta, kad dėl atsakovų I. V. ir R. D. neteisėtų tyčinių veiksmų buvo padaryta žala UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams, tame tarpe ir UAB „G“ (duomenys pakeisti). Priešingai nei teigia ieškovas, pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nebuvo paneigta, jog atsakovai jokios žalos nepadarė. Byloje nekyla abejonių ir dėl to, jog UAB „G“ (duomenys pakeisti) kaip bankrutavusios UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriaus reikalavimas liko nepadengtas bankroto proceso metu ir sudaro 400 904,40 Eur. Iš dalies galima sutikti su ieškovu, kad teisės aktai nedraudžia bankroto proceso metu likusio nepatenkinto kreditorinio reikalavimo kartu pripažinti ir dėl nusikalstamų veiksmų patirta žala, bet to nagrinėjamoje byloje negalima padaryti besąlygiškai. Šiame kontekste, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas nepagrįstai prejudiciniu faktu laiko Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendyje nurodytas negalėjimo išspręsti civilinio ieškinio neatidėjus bylos nagrinėjimo aplinkybes: galimai tarp UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių likus nepaskirstyto turto ir turtinės žalos padarymu ne tik UAB „G“ (duomenys pakeisti) bet ir kitiems UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams. Šiomis aplinkybėmis baudžiamąją bylą nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas grindė sprendimą dėl negalėjimo tiksliai apskaičiuoti konkrečiai UAB „G“ (duomenys pakeisti) padarytos žalos ir koks žalos dydis yra atlygintas, bet šių aplinkybių pašalinimas savaime nereiškia, jog ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atsakovams pareikšto reikalavimo dydis yra pagrįstas ir ieškinys turi būti besąlygiškai patenkintas. Tik įvertinus bylos aplinkybių visumą spręstina, ar ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) nurodytas piniginis reikalavimas gali būti tapatinamas su atsakovų nusikalstamais veiksmais padaryta žala.

8916.

90Nagrinėjama byla yra išimtinai susijusi su nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo klausimu, todėl šiuo atveju baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės turi esminę reikšmę apibrėžiant bylos nagrinėjimo dalyką.

9116.1.

92Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nuosprendžiu I. V. ir R. D. buvo nuteisti pagal BK 208 straipsnio 2 dalį kaip padarę turtinę žalą kreditoriams, kuri prilyginta bendrai UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto byloje patvirtintai kreditorinių reikalavimų sumai. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nuosprendžiu pakeitus Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nuosprendį buvo konstatuota, jog pagal BK 208 straipsnio 2 dalį padaryta žala kreditoriams negali būti prilyginta visų kreditorių bendrai reikalavimų sumai, kuri viršija iššvaistyto turto vertę, ir buvo sumažinta iki 5 263 000 Lt (1 524 270,10 Eur), t. y. prilyginta iššvaistyto turto vertei. Taigi, baudžiamojoje byloje buvo vienareikšmiškai nustatyta, kad I. V. ir R. D. nusikalstamais veiksmais padaryta žala yra lygi ne įmonės kreditorių reikalavimų sumai, o įmonės iššvaistyto turto vertei. Pažymėtina, kad ieškovas UAB „G“ (duomenys pakeisti) dalyvavo nagrinėjant baudžiamąją bylą kaip civilinis ieškovas ir tokio Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio neskundė.

9316.2.

94Civilinio proceso tvarka nagrinėjant klausimą dėl ieškovo pareikšto ieškinio dydžio UAB „G“ (duomenys pakeisti) savo piniginio reikalavimo dydį grindžia būtent likusiu nepatenkintu kreditoriniu reikalavimu bankroto byloje. Visgi su tokia ieškovo pozicija teisėjų kolegija nesutinka, nes tai prieštarauja išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje nustatytiems prejudiciniams faktams, kurioje I. V. ir R. D. tyčiniais nusikalstamais veiksmais įmonės kreditoriams padaryta žala buvo nustatyta pagal iššvaistyto įmonės turto vertę.

9517.

96Atkreiptinas dėmesys ir į nenuoseklią ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) poziciją. Nors ieškovas kaip dėl atsakovų nusikalstamų veiksmų patirtą žalą prašo priteisti UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto bylos metu likusį nepadengtą kreditorinio reikalavimo dydį, bet apeliaciniame skunde pateikia deklaratyvius argumentus neva atsakovų nusikalstamais veiksmais padaryta žala yra didesnė. Apeliaciniame skunde ieškovas tvirtina, kad tikroji 2010 m. lapkričio 25 d. sutartimi parduotų ledo rūmų galėjusi būti didesnė nei 4 900 000 Lt, kuri buvo nurodyta sutartyje. Taigi, ir pats ieškovas atsakovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydį vertina pagal iššvaistyto turto vertę. Be to, ieškovas teigia, kad UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriai galėjo netekti pajamų, kurios būtų gautos ledo rūmus nuomojant ir šios netektos pajamos taip pat vertintinos kaip kreditoriams padaryta žala. Kita vertus, šie deklaratyvūs teiginiai dėl neva atsakovų padarytos didesnės žalos yra atmetami, nes atsakovų neteisėtais veiksmais UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams padarytos žalos dydis jau yra nustatytas įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu baudžiamojoje byloje ir laikytinas prejudiciniu faktu.

9718.

98Taip pat atmetami apeliacinio skundo argumentai, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovų I. V. ir R. D. nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala yra atlyginta.

9918.1.

100Pažymėtina, kad sprendžiant, ar atsakovų nusikalstamais veiksmais UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams padaryta žala buvo atlyginta, vertintina ne tai, ar liko nepadengtų bankrutavusios UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių reikalavimų, o ar UAB „V“ (duomenys pakeisti) buvo atlyginta iššvaistyto turto vertė, nes išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje būtent su iššvaistyto turto verte buvo susietas UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams padarytos žalos dydis.

10118.2.

102Kaip jau buvo nurodyta, atsakovai I. V. ir R. D. buvo nuteisti už ledo rūmų su dengta aikštele ir bendro naudojimo patalpos, kurių vertė 4 900 000 Lt, ir statinio statybos projekto, kurio vertė 363 000 Lt, t. y. bendros 5 263 000 Lt (1 524 270,16 Eur) vertės turto iššvaistymą.

10318.3.

104Civilinio proceso tvarka nuginčijus 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį dėl ledo rūmų pardavimo UAB „A“ (duomenys pakeisti), turtas buvo grąžintas UAB „V“ (duomenys pakeisti) ir bankroto procedūros metu parduotas iš varžytinių už 1 260 000 Eur sumą, taip šia suma sumažinant UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams padarytą žalą. Šios aplinkybės ieškovas UAB „G“ (duomenys pakeisti) neginčija.

10518.4.

106Ieškovas apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad skirtingai nuo ledo rūmų kitas atsakovų iššvaistytas turtas – naujo statinio statybos projektas, 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo-pardavimo sutartimi už 363 000 Lt sumą parduotas UAB „R“ (duomenys pakeisti), nebuvo grąžintas bankrutavusiai UAB „V“ (duomenys pakeisti). Tačiau nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas nėra siejamas vien su pirkimo-pardavimo sandorio nuginčijimu ir iššvaistyto turto grąžinimu natūra. Padaryta turtinė žala gali būti atlyginta ir kitais būdais. Todėl vien naujo statinio statybos projektas negrąžinimas nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovų nusikalstamais veiksmais padaryta žala nebuvo atlyginta.

10718.5.

108Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad apygardos teismas, apskaičiuodamas atlygintos žalos sumą, nepagrįstai įtraukė ir 800 000 Eur, grąžintų UAB „V“ (duomenys pakeisti) pagal 2012 m. kovo 16 d. su „P“ (duomenys pakeisti) pasirašytą susitarimą dėl investicijų grąžinimo. Apelianto teiginiai, jog minėtas susitarimas dėl investicijų grąžinimo yra nesusijęs su atsakovų nusikalstama veika, atmetami kaip nepagrįsti. Baudžiamojoje byloje atsakovams I. V. ir R. D. inkriminuota, jog siekiant pagrįsti atsiskaitymą pagal anksčiau nurodytą 2010 m. lapkričio 25 d. ledo rūmų pirkimo-pardavimo sutartį, 2010 m. lapkričio 25 d. sudarė investavimo į bendrovę sutartį su įmone „P“ (duomenys pakeisti) įsigyjant paprastųjų vardinių akcijų pagal 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį. Šių sandorių pagrindu 2012 m. kovo 16 d. ir buvo sudarytas susitarimas dėl investicijų grąžinimo bei UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžinta 800 000 Eur. Todėl akivaizdu, jog 800 000 Eur gavimas yra tiesiogiai susijęs su atsakovų nusikalstamais veiksmais, dėl to apygardos teismas visiškai pagrįstai UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžintus 800 000 Eur užskaitė kaip UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto iššvaistymu padarytos turtinės žalos atlyginimą.

10918.6.

110Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai pripažino, jog bankrutavusiai UAB „V“ (duomenys pakeisti) iš viso buvo atlyginta 2 060 000 Eur padarytos žalos, t. y. daugiau nei iššvaistyto turto vertė. Kadangi civilinio proceso tvarka nagrinėjamas klausimas tik dėl atsakovų I. V. ir R. D. nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, todėl nagrinėjamos bylos kontekste ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinio nėra pagrindo tenkinti, nes UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditoriams iš viso buvo grąžinta netgi 535 729,84 Eur daugiau nei baudžiamojoje byloje nustatyta jiems padaryta žala dėl UAB „V“ (duomenys pakeisti) turto iššvaistymo.

11118.7.

112Pagrindo priešingai išvadai nesudaro ir tai, jog kreditorių reikalavimams viršijant tiek iššvaistyto turto vertę, tiek UAB „V“ (duomenys pakeisti) gautą žalos atlyginimą, UAB „V“ (duomenys pakeisti) bankroto metu gautos pinigų sumos buvo proporcingai padalintos visiems kreditoriams ir ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) 400 904,40 Eur kreditorinis reikalavimas liko nepadengtas. Vien dėl to, kad vienas iš atsakovų I. V. faktiškai kontroliavo tiek didžiausią UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorių, tiek šiuo metu ledo rūmus valdančią įmonę, nesudaro pagrindo iš bankrutavusiai UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžinto žalos atlyginimo išskaičiuoti faktiškai I. V. kontroliuojamų įmonių gautas pinigų sumas, nes jos kaip UAB „V“ (duomenys pakeisti) kreditorius taip pat turėjo teisę į kreditorinių reikalavimų patenkinimą.

11319.

114Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11520.

116Atmetus ieškovės UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinį išspręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas.

11720.1.

118CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

11920.2.

120Byloje gautas atsakovų I. V. ir R. D. atstovo advokato T. Šedbaro prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašyme nurodyta, kad atstovaujant abu atsakovus buvo parengtas atsiliepimas į ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinį. Kartu su prašymu pateiktas banko sąskaitos išrašas patvirtina, jog atsakovas I. V. sumokėjo advokatui T. Šedbarui 605 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą teismui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) apeliacinis skundas buvo atmestas bei tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytų maksimalių dydžių, todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atsakovo I. V. naudai.

121Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

122Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

123Priteisti iš ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) (juridinio asmens kodas ( - )) atsakovui I. V. (I. V.) 605 Eur (šešis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos... 8. 1.1.... 9. veikdami bendrininkų grupe, laikotarpiu nuo 2008 m. vasario 11 d. iki 2010 m.... 10. I. V. toliau koordinuojant R. D. veiksmus bei nurodžius UAB „V“ (duomenys... 11. R. D., tęsdamas nusikalstamą veiką, vykdydamas I. V. nurodymą, 2010 m.... 12. Po to, 2010 m. lapkričio 30 d., ( - ) notarų biure, ( - ), UAB „A“... 13. I. V. ir R. D. tęsiant nusikalstamą veiką, I. V. nurodė R. D. UAB „V“... 14. Tokiu būdu I. V. ir R. D. iššvaistė patikėtą didelės vertės svetimą... 15. 1.2.... 16. veikdami bendrininkų grupe, R. D. nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. kovo... 17. 2.... 18. Baudžiamojoje byloje UAB „G“ (duomenys pakeisti) pareiškė civilinį... 19. 3.... 20. Perdavus civilinio ieškinio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, UAB... 21. 3.1.... 22. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) pagal reikalavimo... 23. II.... 24. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 25. 4.... 26. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 3 d. sprendimu ieškovo UAB „G“... 27. 4.1.... 28. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad I. V. ir R. D. buvo nuteisti dėl... 29. 4.2.... 30. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo pareikštas civilinis... 31. III.... 32. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 33. 5.... 34. Civilinio ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) atstovo direktoriaus V. P.... 35. 5.1.... 36. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismas, pažeisdamas CPK... 37. 5.2.... 38. Kaip nurodo apeliantas, pardavus UAB „V“ (duomenys pakeisti) grąžintus... 39. 5.3.... 40. Taip pat nurodoma, kad 2010 m. lapkričio 25 d. sutartimi ledo rūmai buvo... 41. 5.4.... 42. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad didžioji dalis už iš varžytinių... 43. 5.5.... 44. Teigiama, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 12 d.... 45. 5.6.... 46. Pažymima, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182... 47. 5.7.... 48. Skunde nesutinkama su tuo, kad UAB „G“ (duomenys pakeisti) finansinio... 49. 6.... 50. Atsakovų I. V. ir R. D. atstovas advokatas Tomas Šedbaras atsiliepime prašo... 51. 6.1.... 52. Atsiliepime nesutinkama su apeliacinio skundo argumentais, kurie, kaip... 53. 6.2.... 54. Pažymima, kad ieškovo reikalavimo dalykas yra kildinamas iš UAB „G“... 55. 6.3.... 56. Be to, atsakovai išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje buvo nuteisti už UAB... 57. 6.4.... 58. Baudžiamojoje byloje buvo konstatuota, jog atsakovų neteisėtais veiksmais... 59. 6.5.... 60. Nesutinkama su tuo, kad ieškovo nuostoliais gali būti laikomas skirtumas tarp... 61. 6.6.... 62. Be to, UAB „G“ (duomenys pakeisti) nėra pirminis kreditorius. UAB „G“... 63. 6.7.... 64. Kita vertus, ledo rūmų pardavimas teismo buvo panaikintas ir ledo rūmai buvo... 65. IV.... 66. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 67. 7.... 68. Apeliacinis skundas atmetamas.... 69. 8.... 70. Byloje, kurioje nagrinėjamas nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo... 71. 9.... 72. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, ieškovo apeliacinio skundo... 73. 10.... 74. CPK 178 straipsnyje numatyta bendroji civilinė procesinė įrodinėjimo... 75. 11.... 76. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad tam tikrais atvejais į... 77. 12.... 78. CK 6.245 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė... 79. 13.... 80. Atsakovai I. V. ir R. D. išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje nuteisti pagal... 81. 14.... 82. I. V. ir R. D. inkriminuotos nusikalstamos veikos yra tarpusavyje susijusios,... 83. - UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 25 d. buvo sudaryta... 84. - siekiant pagrįsti atsiskaitymą pagal anksčiau nurodytą 2010 m. lapkričio... 85. - UAB „V“ (duomenys pakeisti) vardu 2010 m. lapkričio 26 d. buvo sudaryta... 86. Tokiais veiksmais iššvaistydami UAB „V“ (duomenys pakeisti) turtą už... 87. 15.... 88. Taigi, byloje neginčijamai nustatyta, kad dėl atsakovų I. V. ir R. D.... 89. 16.... 90. Nagrinėjama byla yra išimtinai susijusi su nusikalstama veika padarytos... 91. 16.1.... 92. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d.... 93. 16.2.... 94. Civilinio proceso tvarka nagrinėjant klausimą dėl ieškovo pareikšto... 95. 17.... 96. Atkreiptinas dėmesys ir į nenuoseklią ieškovo UAB „G“ (duomenys... 97. 18.... 98. Taip pat atmetami apeliacinio skundo argumentai, kad Vilniaus apygardos teismas... 99. 18.1.... 100. Pažymėtina, kad sprendžiant, ar atsakovų nusikalstamais veiksmais UAB... 101. 18.2.... 102. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovai I. V. ir R. D. buvo nuteisti už ledo rūmų... 103. 18.3.... 104. Civilinio proceso tvarka nuginčijus 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo... 105. 18.4.... 106. Ieškovas apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad skirtingai nuo ledo rūmų... 107. 18.5.... 108. Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad apygardos... 109. 18.6.... 110. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai... 111. 18.7.... 112. Pagrindo priešingai išvadai nesudaro ir tai, jog kreditorių reikalavimams... 113. 19.... 114. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra... 115. 20.... 116. Atmetus ieškovės UAB „G“ (duomenys pakeisti) ieškinį išspręstinas... 117. 20.1.... 118. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 119. 20.2.... 120. Byloje gautas atsakovų I. V. ir R. D. atstovo advokato T. Šedbaro prašymas... 121. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 122. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 123. Priteisti iš ieškovo UAB „G“ (duomenys pakeisti) (juridinio asmens kodas...