Byla I-847-513/2007
Dėl įpareigojimo patvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (pirmininkaujančios, pranešėjos), Laimutės Jokubauskaitės, Remigijaus Armino, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjui A. M. , jo atstovei advokatei L. R. , atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovui T. B. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai bei Pajūrio regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo patvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją patvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus Karklės kaime. Nurodo, kad kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją (toliau – Klaipėdos AVA) dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų patvirtinimo. Klaipėdos AVA atsakė į prašymą ir nurodė, kad derinimui pateikto žemės sklypo kadastriniai matavimai nepatvirtinti, nes neatitinka inventorinėje byloje esančio plano, ploto skirtumas 0,033 ha. Mano, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai neprieštarauja įstatymams (b.l. 3-4, 12-13).

5Atsakovas su skundu nesutinka. Nurodo, kad rengiant Girkalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą buvo nustatytas A. M. valdomos namų valdos žemės sklypo plotas ir ribos. Šio projekto sprendiniai patvirtinti Klaipėdos AVA 2006 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 13.6-5454, kuris yra galiojantis. Papildomai nurodė, kad tvirtinant Girkalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų papildymus, kurie patvirtinti Klaipėdos AVA 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 13.6-3124, buvo vykdomos viešos projektų svarstymo procedūros. Pareiškėjas viešo svarstymo su visuomene metu pretenzijų nepateikė (b.l. 22-23).

6Tretysis suinteresuotas asmuo Pajūrio regioninio parko direkcija su skundu nesutinka. Nurodo, kad žemės sklypas, kurį pareiškėjas nori įsigyti, yra laisva valstybinio fondo žemė (b.l. 34).

7Pareiškėjas A. M. ir jo atstovė L. R. skundą palaiko ir prašo jį tenkinti, mano, kad vykdė visus Klaipėdos AVA nurodymus.

8Atsakovo atstovas T. B. prašo skundą atmesti, nes pirkimo – pardavimo sutartis bus sudaryta, kai bus suderinti kadastriniai matavimai. Nurodė, kad kadastriniai matavimai buvo atlikti didesnio ploto, nei pareiškėjas naudojasi, ir nei nurodyta inventorinėje byloje.

9Tretieji suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 49) į teismo posėdį neatvyko. Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepimo į skundą nepateikė. Byla nagrinėjama tretiesiems suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (ABTĮ 78 straipsnio 3 dalis).

10Konstatuojama.

11ABTĮ18 straipsnio, reglamentuojančio apygardos administracinio teismo kompetenciją, 2 dalyje nustatyta, kokias bylas apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja netaikant išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros. Įstatyme imperatyviai nurodytas baigtinis tokių bylų sąrašas.

12ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais - turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

13A. M. 2006 m. rugsėjo 25 d. kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos AVA dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų patvirtinimo. 2006 m. spalio 30 d. raštu Klaipėdos AVA atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą ir nurodė, kad kadastriniai matavimai neatitinka inventorinėje byloje esančio plano bei, kad raštas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka.

14Pareiškėjas siekia įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją patvirtinti žemės sklypo, kurį ketina įsigyti, kadastrinius matavimus Karklės kaime.

15Ginčus, dėl žemės reformos metu suformuluotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo iki sprendimo dėl žemės įsigijimo priėmimo, reglamentuoja bendro pobūdžio teisės norma - Žemės reformos įstatymas, kurio 18 straipsnio 2 dalyje yra išvardytos institucijos, nagrinėjančios ginčus ikiteismine tvarka. Darytina išvada, kad ginčams, atsiradusiems iki sprendimo dėl žemės įsigijimo (Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis), yra nustatyta išankstinė ne per teismą nagrinėjimo tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį išankstine ne per teismą tvarka skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

16Iš skundo ir jo priedų turinio matyti, kad A. M. prašo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, būtinus sprendimui dėl žemės įsigijimo priimti (patvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimu), todėl, remiantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, jis skundą turėjo paduoti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms (apskrities viršininkui bei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos), o ne teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktas numato, jog teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 104 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

19pareiškėjo A. M. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai bei Pajūrio regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo patvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus palikti nenagrinėtą.

20Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai