Byla 1A-275-309-2012
Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžio, kuriuo D. J. pripažinta kalta ir nuteista:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei S. B., gynėjui advokatui Z. K., nuteistajai D. J.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios D. J. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžio, kuriuo D. J. pripažinta kalta ir nuteista:

3pagal Lietuvos Respublikos BK 214 straipsnio 1 dalį (1 epizodas) laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 2 (dviem) mėnesiams;

4pagal Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalį (2 epizodas) laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 3 (trims) mėnesiams;

5pagal Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalį (3 epizodas) laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 5 (penkiems) mėnesiams;

6pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalį (4 epizodas) laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, pagal Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalį (2 epizodas), 215 straipsnio 1 dalį (3 epizodas), 182 straipsnio 1 dalį (4 epizodas) paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, ši subendrinta bausmė subendrinta dalinio bausmių sudėjimo būdu su bausme pagal BK 214 straipsnio 1 dalį (1 epizodas) ir paskirtas laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, ši paskirta bausmė iš dalies sudedant subendrinta su 2011-04-12 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, ir D. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams 3 (trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

10Priteista iš D. J. nukentėjusiajam V. Č. 540,96 Lt (penki šimtai keturiasdešimt litų 96 cnt) žalos atlyginimo.

11Teisėjų kolegija

Nustatė

12D. J. nuteista už tai, kad neteisėtai disponavo elektronine mokėjimo priemone: 2011 m. gegužės mėn. 6 d. apie 12 val. Radviliškio m., ( - ) g. ( - ), ( - ) priklausančiame bute pagrobė ir taip neteisėtai įgijo vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę - AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ) ir neteisėtai laikė Radviliškio mieste prie savęs iki 2011 m. gegužės mėn. 7 d., ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu tiksliai nenustatytos valandos, bei laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės mėn. 6 d. 11 val. 47 min. iki 2011-05-07 10 val. 33 min. 14 val. 5 min. Radviliškio mieste neteisėtai panaudojo šią mokėjimo kortelę 10 kartų ir po panaudojimo sunaikino sulaužydama ir išmesdama.

13Be to, ji nuteista už tai, kad neteisėtai panaudojo vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę: 2011 m. gegužės mėn. 6 d. apie 11 val. 47 min. Radviliškio m. PC „( - )“ adresu ( - ) g. ( - ), pagrobusi vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę - V. Č. priklausančią AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ), šią kortelę nuo neteisėto įgijimo (pagrobimo) momento laikė su savimi, turėdama tikslą neteisėtai inicijuoti finansines operacijas ir savo naudai įgyti svetimą turtą, neturėdama kortelės turėtojo - V. Č. – sutikimo, žinodama, kad kortelė priklauso ne jai, o V. Č., neteisėtai panaudojo V. Č. išduotą AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ), pateikdama operacinei sistemai ir AB SEB bankui save kaip asmenį - V. Č., turintį teisę atlikti finansinę operaciją AB SEB banko mokėjimo kortele VISA ELECTRON Nr. ( - ) ir taip neteisėtai atliko finansinę operaciją, leidžiančią elektroniniu būdu disponuoti V. Č. turtu – pinigais, atsiskaitydama už prekes 40 Lt 96 ct sumai.

14Be to, ji nuteista už tai, kad neteisėtai panaudojo vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę: 2011 m. gegužės mėn. 6 d. laikotarpyje nuo 14 val. 6 min. iki 14 val. 08 min. Radviliškio m., ( - )g. ( - ) prie PC „( - )“ esančiame AB SWEDBANK bankomate, pagrobusi vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę – V. Č. priklausančią AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ), šią kortelę nuo neteisėto įgijimo (pagrobimo) momento laikė su savimi, turėdama tikslą neteisėtai inicijuoti finansines operacijas ir savo naudai įgyti svetimą turtą, neturėdama kortelės turėtojo – V. Č. -sutikimo, žinodama, kad kortelė priklauso ne jai, o V. Č., neteisėtai panaudojo V. Č. išduotą AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ), pateikdama operacinei sistemai ir AB SEB bankui save kaip asmenį – V. Č., turintį teisę atlikti finansinę operaciją AB SEB banko mokėjimo kortele VISA ELECTRON Nr. ( - ) ir taip neteisėtai atliko tris finansines operacijas, leidžiančias elektroniniu būdu disponuoti V. Č. turtu – pinigais: iš bankomato išėmė grynuosius pinigus – 500 litų, bei neteisėtai atliko penkias finansines operacijas, leidžiančias elektroniniu būdu disponuoti V. Č. turtu – pinigais, pasikėsindama iš bankomato išimti grynuosius pinigus – 200 Lt (100 Lt, 40 Lt, 20 Lt, 20 Lt, 20 Lt), kurių išimti negalėjo, nes neteisingai surinko PIN kodą, viršijo PIN kodo bandymų skaičių.

15Be to, ji nuteista už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą (padarė sukčiavimą): nuo 2011 m. gegužės mėn. 6 d. 12 val. iki 2011 m. gegužės mėn. 7 d. 10 val. 33 min., turėdama vieningą tyčią užvaldyti svetimą, V. Č., turtą, neteisėtai panaudojo pagrobtą vieną svetimą tikrą, V. Č. išduotą, elektroninę mokėjimo priemonę - AB banko SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ), leidžiančią disponuoti grynaisiais pinigais, esančiais AB SEB banko sąskaitoje ir jai suteiktu PIN (asmens identifikavimo numeris) kodu finansinei operacijai inicijuoti: pagrobtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę įvesdama į AB SWEDBANK bei panaudodama tikros elektroninės mokėjimo priemonės - AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ) identifikavimo numerį – PIN (asmens identifikavimo numeris) kodą, taip pateikdama melagingas žinias, kad ji yra V. Č., neteisėtai inicijavo tris finansines operacijas ir, išimdama grynuosius pinigus – 500 litų, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą, V. Č. priklausantį turtą – 500 litų, padarydama V. Č. 500 Lt turtinės žalos, bei neteisėtai inicijavo penkias finansines operacijas, turėdama tyčią išimti grynuosius pinigus – 200 litų ir taip apgaule savo naudai įgyti svetimą, V. Č. turtą – pinigus 200 litų, tačiau pinigų neįgijo, nes neteisingai surinko PIN kodą, viršijo PIN kodo bandymų skaičių.

16Nuteistoji D. J. apeliaciniu skundu prašo peržiūrėti bylą. Skunde nurodo, kad nesutinka su V. Č. parodymais, kadangi, apeliantės teigimu, ji kortelės neėmė, o pinigus nuėmė su jo leidimu, ką, pasak nuteistosios, patvirtina ir liudytojo E. Č. parodymai. Dėl paminėto apeliantė mano, kad V. Č. pyksta ant jos, todėl ją apkaltino neteisingai. Be kita ko nurodo ir tai, kad jai skirta griežta bausmė, ir teigia, kad ji augina du mažamečius vaikus.

17Apeliacinio proceso metu nuteistoji ir jos gynėjas prašė nuteistosios apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė nuteistosios apeliacinį skundą atmesti.

18Nuteistosios D. J. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų (BPK 328 straipsnio 1 punktas, 4 punktas).

19Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys), o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ir keičiami. Nuosprendis yra teisėtas, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuosprendis teisingas, t. y. teisėtas ir pagrįstas gali būti tik tuo atveju, kai viso bylos baudžiamojo proceso metu yra išsamiai atskleista nusikalstama veika ir tinkamai pritaikytas įstatymas, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo nubaustas teisingai, t. y. būtent už tą veiką ir ta apimtimi, kurią yra padaręs, kad niekas nekaltas nebūtų nubaustas.

20Atlikusi skundžiamo teismo nuosprendžio analizę, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ir nuteistosios apeliacinį skundą (Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3 dalis), konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio nuostatų, tačiau vertindamas nuteistosios D. J. nusikalstamą veiką pagal BK 215 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą ir tuo pačiu netinkamai buvo išspręsti kiti nuosprendžio klausimai.

21Dėl BK 214 straipsnio 1 dalies taikymo

22Baudžiamąją atsakomybę už svetimos elektroninės mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą ir kitus alternatyvius veiksmus nustato BK 214 straipsnio 1 dalis.

23Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, jog D. J. neteisėtai disponavo elektronine mokėjimo priemone: 2011 m. gegužės mėn. 6 d. apie 12 val. Radviliškio m., ( - ) g. ( - ), ( - ) priklausančiame bute pagrobė ir taip neteisėtai įgijo vieną svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę - AB SEB banko mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. ( - ) ir neteisėtai laikė Radviliškio mieste prie savęs iki 2011 m. gegužės mėn. 7 d., ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu tiksliai nenustatytos valandos, bei laikotarpyje nuo 2011 m. gegužės mėn. 6 d. 11 val. 47 min. iki 2011-05-07 10 val. 33 min. 14 val. 5 min. Radviliškio mieste neteisėtai panaudojo šią mokėjimo kortelę 10 kartų ir po panaudojimo sunaikino sulaužydama ir išmesdama.

24Nuteistoji D. J. apeliaciniame skunde neigia svetimos tikros elektroninės mokėjimo kortelės vagystę, teigdama, jog ją nukentėjusysis jai perdavė savo valia.

25Vagystės objektyviesiems požymiams būdinga tai, kad vagystės veika apima du momentus: slaptą arba atvirą svetimo turto paėmimą ir neatlygintiną turto pasisavinimą. Vagystėje turto paėmimas – tai tiesioginis prisilietimas prie daikto, jo paėmimas rankomis, įrankiais, pakeičiant jo vietą, t. y. neteisėtas daikto paėmimas iš apibrėžtos vietos, tačiau dar neturint galimybės naudotis daiktu pagal savo valią. Turto pasisavinimas – tai neteisėtas paimto daikto užvaldymas, turint tikslą valdyti tą daiktą kaip nuosavą. Vagystė sudėtis yra materialioji. 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarime Nr. 52 teigiama, kad vagystė laikoma baigta, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią. Valdymo teisė suprantama kaip turto buvimas savininko žinioje. Naudojimosi teisė leidžia pasinaudoti naudingomis daikto savybėmis, o disponavimo teisė – tai teisinės turto padėties nustatymas savininko valia. Galimybė savo nuožiūra naudoti turtą yra būtina turto pagrobimo pasekmė.

26Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas, vertindamas įrodymus, laikėsi BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų ir, išsamiai bei nešališkai išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, byloje esančius ir teisiamajame posėdyje tiesiogiai ištirtus įrodymus vertino ir atskirai, ir lygindamas juos tarpusavyje, tyrė bei analizavo tiek D. J. teisinančius, tiek ją kaltinančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, nes ir pati nuteistoji apeliaciniame skunde D. J. nenurodo kokie įrodymai ir kodėl buvo neteisingai įvertinti.

27Tai, kad nuteistosios D. J. veiksmuose yra visi vagystei būdingi objektyvūs požymiai, rodo D. J. elgesys po neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės - AB SEB banko mokėjimo kortelės VISA ELECTRON Nr. ( - ), įgijimo. Prekybos centre nupirkusi maisto produktų ir atsiskaičiusi svetima elektronine mokėjimo priemonę, maisto produktų nukentėjusiajam nenuneša, po to iš bankomato paima pinigus, juos naudoja savo tikslams, perduoda kitiems asmenims, po to vėl eilę kartų kėsinasi iš bankomato paimti pinigus, tačiau nepavykus to padaryti, svetimą elektroninio mokėjimo priemonę išmeta, t. y. pagrobtą svetimą elektroninio mokėjimo priemonę naudoja kaip savo.

28Dėl BK 215 straipsnio 1 dalies taikymo

29Byloje nustatyta, jog nuteistoji D. J. du kartus neteisėtai panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir keletą kartų kėsinosi ją panaudoti, tačiau neteisingai surinkus PIN kodą, ja nepasinaudojo.

30Pirmosios instancijos teismas tokius nuteistosios D. J. veiksmus kvalifikavo kaip dvi atskiras nusikalstamas veikas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu nusikalstamos veikos vertinimu nesutinka ir konstatuoja, kad D. J. padarė testinę nusikalstamą veiką.

31Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko. Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007,Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

32Nuteistosios D. J. tikslas buvo apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, o būtent neteisėtai panaudojant svetimą elektroninio mokėjimo priemonę užvaldyti svetimą V. Č. priklausantį turtą. Šiam tikslui pasiekti ji per trumpą laiko tarpą atliko analogiškus veiksmus, ir supratusi, kad toliau naudotis svetima elektroninio mokėjimo priemone negali, ją išmetė.

33Dėl paskirtos bausmės

34Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis). Todėl teismas, skirdamas bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio sankciją, privalo vadovautis ir šio kodekso bendrosios dalies nuostatomis. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę.

35Nagrinėjamu atveju prielaidų daryti išvadai, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistai D. J. bausmę, pažeidė nurodytus baudžiamojo įstatymo reikalavimus, nėra.

36Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio, skirdamas bausmę nuteistajai D. J. teismas atsižvelgė į tai, kad pastaroji nusikalto teistumui neišnykus, jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, pripažinta pavojinga recidyviste, o sutinkamai su BK 56 straipsnio 2 dalimi pavojingam recidyvistui už tyčinį nusikaltimą skiriama griežtesnė negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė. Kitokia bausmė pavojingam recidyvistui gali būti skiriama tik šio kodekso 62 straipsnyje numatytais pagrindais. BK 214 straipsnio 1 dalies ir 215 straipsnio 1 dalies sankcijose numatytų laisvės atėmimo bausmių vidurkis 3 metai 1 mėnuo 15 dienų. Pirmosios instancijos teismo paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nežymiai viršija už padarytų nusikaltimų bausmių vidurkį, todėl nelaikytina, kad paskirtoji bausmė yra aiškiai per griežta.

37Dėl bausmių bendrinimo pagal BK 64 straipsnį

38Bendrindamas bausmes pagal BK 64 straipsnį, kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika, teismas pirmiausia paskiria bausmes už naują nusikalstamą veiką, o jei padaromos kelios veikos –už kiekvieną atskirai, po to jas iš dalies arba visiškai sudedant subendrina. Tada paskirtą ar subendrintą bausmę visiškai ar iš dalis sudedant subendrina su ankstesniu nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi (jeigu neatliktos bausmės dalis yra didesnė, tai prie jos pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis).

39Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantė D. J. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nuteista laisvės atėmimu 2 metams. Nuteistoji pirmosios instancijos teismo nuosprendį apeliacine tvarka apskundė Šiaulių apygardos teismui. 2011 m. birželio 17 d. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartimi apeliacinis skundas buvo atmestas. BPK 336 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Naujas BK 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas D. J. padarė 2011 m. gegužės 6 d., t. y. dar neįsiteisėjus 2011 m. balandžio 11 d. nuosprendžiui. Laisvės atėmimo bausmę pradėjo atlikti nuo 2011-07-01 (t. 1, b. l. 90).

40Pirmosios instancijos teismas remdamasis BK 64 str. 1, 3 d. paskirtą bausmę iš dalies sudėdamas, subendrindamas su 2011-04-12 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, D. J. paskyrė galutinę bausmę laisvės atėmimą 4 ( keturiems) metams 3 (trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

41Pagal susiformavusią teismų praktiką, kai nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo, padaro naują nusikalstamą veiką, teismas bausmes bendrina, vadovaudamasis BK 64 straipsniu, tačiau tik po to, kai įsiteisėja ankstesnis teismo nuosprendis kasacinė byla Nr. 2K-220/2008.

42Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė BK 64 straipsnio nuostatas, tačiau privalėjo nurodyti, jog prie nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridedama neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis paskirta 2011-04-12 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 4 punktais

Nutarė

44Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžio dalį dėl D. J. pripažinimo kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalies (1 ir 2 epizodai) ir išdėstyti:

45D. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalyje (neteisėtas vienos svetimos tikros elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimas) ir nuteisti laisvės atėmimu 3 ( trims) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

46Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžio dalį dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio1 dalies, 5 dalies 2 punkto taikymo ir išdėstyti:

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu bausmes, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 3 (trims) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

48Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžio dalį dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalių taikymo ir išdėstyti:

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės pridėti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 4 (keturiems) metams 3 ( trims) mėnesiams.

50Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 214 straipsnio 1 dalį (1 epizodas) laisvės... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalį (2 epizodas) laisvės... 5. pagal Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalį (3 epizodas) laisvės... 6. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalį (4 epizodas) laisvės... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, ši... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, ši... 10. Priteista iš D. J. nukentėjusiajam V. Č. 540,96 Lt (penki šimtai... 11. Teisėjų kolegija... 12. D. J. nuteista už tai, kad neteisėtai disponavo elektronine mokėjimo... 13. Be to, ji nuteista už tai, kad neteisėtai panaudojo vieną svetimą tikrą... 14. Be to, ji nuteista už tai, kad neteisėtai panaudojo vieną svetimą tikrą... 15. Be to, ji nuteista už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą... 16. Nuteistoji D. J. apeliaciniu skundu prašo peržiūrėti bylą. Skunde nurodo,... 17. Apeliacinio proceso metu nuteistoji ir jos gynėjas prašė nuteistosios... 18. Nuteistosios D. J. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Radviliškio... 19. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų... 20. Atlikusi skundžiamo teismo nuosprendžio analizę, teisėjų kolegija... 21. Dėl BK 214 straipsnio 1 dalies taikymo... 22. Baudžiamąją atsakomybę už svetimos elektroninės mokėjimo priemonės... 23. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje konstatavo, jog D. J. neteisėtai... 24. Nuteistoji D. J. apeliaciniame skunde neigia svetimos tikros elektroninės... 25. Vagystės objektyviesiems požymiams būdinga tai, kad vagystės veika apima du... 26. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas, vertindamas... 27. Tai, kad nuteistosios D. J. veiksmuose yra visi vagystei būdingi objektyvūs... 28. Dėl BK 215 straipsnio 1 dalies taikymo ... 29. Byloje nustatyta, jog nuteistoji D. J. du kartus neteisėtai panaudojo svetimą... 30. Pirmosios instancijos teismas tokius nuteistosios D. J. veiksmus kvalifikavo... 31. Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri... 32. Nuteistosios D. J. tikslas buvo apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, o... 33. Dėl paskirtos bausmės... 34. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis... 35. Nagrinėjamu atveju prielaidų daryti išvadai, kad pirmosios instancijos... 36. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio, skirdamas... 37. Dėl bausmių bendrinimo pagal BK 64 straipsnį... 38. Bendrindamas bausmes pagal BK 64 straipsnį, kai neatlikus bausmės padaroma... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantė D. J. Radviliškio rajono... 40. Pirmosios instancijos teismas remdamasis BK 64 str. 1, 3 d. paskirtą bausmę... 41. Pagal susiformavusią teismų praktiką, kai nuteistasis po nuosprendžio... 42. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė BK 64... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 44. Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d.... 45. D. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 46. Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d.... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 48. Pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d.... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3... 50. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....