Byla e2-1865-254/2019
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir ieškovės atsiliepimą į pareiškimą, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Toleita“ ieškinį atsakovui V. Z., trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Upynalė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, priėmusi atsakovo V. Z. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir ieškovės atsiliepimą į pareiškimą, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Toleita“ ieškinį atsakovui V. Z., trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Upynalė“,

Nustatė

2ieškovė RUAB „Toleita“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo V. Z. 436 654,32 Eur žalos atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. birželio 4 d. paskolos sutartimi Nr. 09-06-04 (toliau – Paskolos sutartis) UAB „Toleita“ trejų metų laikotarpiui suteikė 250 000 Lt paskolą įmonei UAB „Upynalė“, kurios vadovu nuo 2008 m. kovo 6 d. iki 2016 m. gruodžio 15 d. bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas V. Z.. Paskola ieškovei nebuvo grąžinta. 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi bankroto byloje buvo patvirtintas 436 654,32 Eur ieškovės finansinis reikalavimas, kildinamas iš Paskolos sutarties. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 16 d. nutartimi įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismas, pripažindamas bankrotą tyčiniu konstatuoja, kad įmonė nuo 2009 m. birželio mėn., bankui nutraukus lizingo sutartį ir perėmus lizinguotą turtą, veiklos nebevykdė. Tačiau nepaisant to, UAB „Upynalė“ savo finansinės atskaitomybės nepatikslino, nenurodė, kad didelės vertės turto jau nebeturi, dėl ko ieškovė buvo suklaidinta ir pasitikėdama UAB „Upynalė“ mokumu, suteikė jai paskolą, nors atsakovas, pasirašydamas paskolos sutartį, akivaizdžiai žinojo ir suprato, kad paskolos ieškovei jis nebegrąžins.

3Atsakovas V. Z. su ieškiniu nesutiko. Savo teiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas, tiek sudarydamas UAB ,,Upynalė“ vardu Paskolos sutartį su UAB ,,Toleita“, pagal kurią UAB ,,Toleita“ paskolino UAB ,,Upynalė“ 250 000 Lt, kas sudaro 72 405 Eur, tiek šią sutartį vykdydamas, veikė labai nerūpestingai ar tyčia. Taigi, byloje neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, taip pat nenustačius, kad jo veiksmai, netinkamai vykdant jau minėtąją Paskolos sutartį, buvo tyčiniai ir (ar) padaryti dėl didelio neatsargumo, taip pat neįrodžius žalos įmonei padarymo fakto ir jos dydžio, taikyti jam civilinę atsakomybę nėra pagrindo. Nurodė, kad bendrovės tikslas buvo vystyti nekilnojamojo turto statybos projektą, kuris 2009 metais, prasidėjus nekilnojamojo turto krizei, buvo sustabdytas. Šiam projektui vystyti 2008 – 2009 metų laikotarpyje atsakovas yra asmeniškai įnešęs į UAB ,,Upynalės“ kasą ar pervedęs į UAB ,,Upynalės“ sąskaitą 1 468 500 Lt, tuo tarpu jam pervesta ar išmokėta – 288 800 Lt.

42019 m. birželio 21 d. sprendimu už akių teismas ieškinį patenkino, priteisė ieškovei RUAB „Toleita“ iš atsakovo V. Z. 436 654,32 Eur žalą.

5Atsakovas V. Z., nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimu už akių, pateikė pareiškimą dėl šio sprendimo peržiūrėjimo. Pareiškime nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, vertino išimtinai ieškovės pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, tačiau nevertino atsakovo pateiktų paaiškinimų ir įrodymų bei nurodė šiuos argumentus:

61.

7Byloje pakako įrodymų apie tai, kad UAB „Toleita“ vedė UAB „Upynalė“ buhalterinę apskaitą, todėl jai buvo žinoma UAB „Upynalė“ finansinė padėtis;

82.

9UAB „Toleita“ ir UAB „Verus auditus“ yra susijusios įmonės, kadangi UAB „Verus auditus“ direktorius Č. M. ir UAB „Toleita“ buvusi direktorė V. J. yra sugyventiniai, nuteisti keliose bylose dėl pinigų grobstymo, dėl ko atkreiptinas dėmesys ir į jų asmenybes;

103.

11Kartu su prašymu atsakovas pateikia Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-619-555/2018 UAB „Toleita“ pateiktą atsiliepimą ir schemą, iš kurių matyti, kad 250 000 Lt dydžio paskolos, išmokėtos V. Z., 151 000 Lt buvo panaudota PC „Kalniečiai“ rekonstrukcijai, t. y. jungtinės veiklos partnerės UAB „Vicus“ interesams.

124.

13Pateikti į bylą UAB „Upynalė“ apskaitos dokumentai patvirtina, kad atsakovas periodiškai įnešdavo pinigines lėšas į įmonės kasą, o iš savo sąskaitos dažnai apmokėdavo įmonės reikmėms būtinas išlaidas. Todėl ta aplinkybė, kad atsakovas, būdamas UAB „Upynalė“ valdymo organas, disponavo UAB „Upynalė“ lėšomis, nepatvirtina jokių tyčinių ir sąmoningų veiksmų, nukreiptų prieš įmonės ar jos kreditorių interesus.

14Ieškovė RUAB „Toleita“ atsiliepimu į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašo jo netenkinti ir palikti galioti priimtą sprendimą. Nurodo šiuos argumentus:

151.

16Atsakovas, pateikdamas teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nenurodė jokių priežasčių bei paaiškinimų, dėl kurių jis neatvyko į teismo posėdį, nors jo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Taip pat nepateikė ir šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, dėl ko atsakovo pateiktas pareiškimas neatitinka įstatyme nustatytų pareiškimo turiniui keliamų reikalavimų. Be to, atsakovas, nesutikdamas su sprendimu už akių, savo nesutikimą iš esmės grindžia vienu argumentu – teismas nevertino atsakovo pateiktų paaiškinimų, o pareiškime nurodė analogiškus argumentus, kurie buvo išdėstyti tiek atsakovo atsiliepime į ieškinį, tiek rašytiniuose paaiškinimuose, kuriuos teismas, priimdamas sprendimą už akių ir įvertino. O vien ta aplinkybė, kad, pasak atsakovo, teismas sprendime už akių neatsakė į kiekvieną atsakovo argumentą, nereiškia, jog jie nebuvo vertinami visų byloje esančių įrodymų kontekste;

172.

18Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovei buvo pilnai atskleista UAB „Upynalė“ finansinė padėtis, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pakartotinai akcentuoja tą aplinkybę, kad neva ieškovė su kitomis susijusiomis įmonėmis tvarkė UAB „Upynalė“ buhalterinius duomenis, kartu pateikė nieko neįrodančius, nežinia iš kokio konteksto ištrauktus elektroninius susirašinėjimus. Ieškovė niekuomet netvarkė UAB „Upynalė“ buhalterinės apskaitos, tą patvirtina jau vien ta aplinkybė, kad atsakovas nepateikė jokių sutarčių dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, išrašytų sąskaitų, mokėjimų už buhalterinę apskaitą. Atsakovo pateikti elektroniniai laiškai patvirtina tik tą faktą, kad ieškovė, investavusi savo pinigines lėšas, rūpinosi savo investicijomis ir reikalavo iš atsakovo informacijos apie UAB „Upynalė“ finansinę padėtį, tačiau, kaip paaiškėjo civilinėje byloje dėl UAB „Upynalė“ bankroto pripažinimo tyčiniu, ieškovei teikta informacija buvo suklastota;

193.

20Atsakovo pateikta informacija apie Č. M., jo giminystės ryšius ir kitas subjektyvus vertinimas, iš esmės neturi jokios teisinės reikšmės šiai bylai;

214.

22Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad jokių piniginių lėšų nepasisavino, o priešingai – investavo nemažą dalį savo asmeninių lėšų UAB „Upynalė“ veiklai vykdyti ir vystyti, pakartotinai atkreipia teismo dėmesį į byloje pateiktus UAB „Upynalė“ kasos dokumentus bei sąskaitos išrašus. Tačiau atsakovo nurodomi bankiniai mokėjimo pavedimai, kuriais jis neva finansavo įmonę, laikytini neturinčiais reikšmės šiai bylai, kadangi didžioji dalis jų buvo atlikta iki įmonei tampant faktiškai nemokiai 2009 m. birželio mėn. Be to, atsakovas iškraipo faktines aplinkybes, o jo pateikiami duomenys yra selektyvūs bei nepagrindžiantys, kad vedamos lėšos buvo naudojamos būtent įmonės ir jos kreditorių interesais. Atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, kad minėti lėšų pervedimai buvo ekonomiškai pagrįsti, be to, nepagrįstas jokiais duomenimis ir 10 mln. Lt finansinio turto dingimas, dėl ko pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad įmonei turint įsipareigojimų kitiems kreditoriams, buvo sudaromi nuostolingi įmonei sandoriai, didinantys faktiškai nemokios įmonės turimus įsipareigojimus, kartu nusavinant bendrovės turtą (finansinį turtą, galimai turtą pagal nebaigtas vykdyti sutartis ir t. t.) ir padarant žalą ieškovei;

235.

24Civilinė byla, kurioje buvo sprendžiamas ieškovo teisių perėmėjo UAB „Parama verslui“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas BUAB „Vicus“ bankroto byloje, ir į kurią buvo teiktas atsiliepimas bei schema, yra išnagrinėta pripažįstant atsakovo nurodomą skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią pradinis skolininkas UAB „Upynalė“ perkėlė 250 000 Lt skolą naujajam skolininkui UAB „Vicus“, negaliojančia, kadangi nebuvo surinkta įrodymų, kad šios lėšos buvo panaudotos jungtinės veiklos partnerio UAB „Vicus“ interesams. Dar daugiau, pati ieškovė savo atsiliepime aiškiai nurodo, kad šiai dienai neturi duomenų, kur buvo panaudotos UAB „Upynalė“ suteiktos paskolinės lėšos, dėl ko kreipėsi į BUAB „Upynalė“ bankroto administratorių su prašymu pateikti informaciją dėl skolintų lėšų panaudojimo, tačiau informacija taip ir nebuvo gauta, kadangi bankroto administratoriui dokumentai nebuvo perduoti. Iš ieškovės parengtos ir atsakovo į šią bylą pateiktos schemos matyti, kad ties 151 000 Lt suma, kuri buvo išmokėta atsakovui, yra klaustukai, kurie reiškia, jog jokių įrodymų apie šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „Vicus“ interesams surinkta nebuvo.

25Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

26Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 288 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šalis, kurios atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas už akių, turi įrodyti bent vieną iš šių sąlygų tam, kad sprendimas už akių būtų panaikintas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas: šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

27Nagrinėjamu atveju atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė neatvykimo į teismo posėdį, kuriame ir buvo priimtas teismo sprendimas už akių, priežasčių. Teismas taip pat konstatuoja, kad nebuvo byloje aplinkybių, nurodytų CPK 285 straipsnio 3 dalyje, kurios būtų pagrindu konstatuoti, kad byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Todėl teismas pasisako dėl pareiškime nurodytų įrodymų galimos įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui ir nekartoja teismo argumentų, kurių pagrindu ieškovės ieškinys buvo patenkintas visiškai.

28Pirmiausia pažymėtina, kad atsakovas, pateikdamas teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, bei pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes (CPK 287 straipsnis).

29Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendimas už akių buvo priimtas teismo posėdyje be svarbių priežasčių neatvykus atsakovui, tačiau šiam pateikus atsiliepimą į ieškinį. Taigi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, kurį atsakovas prašo peržiūrėti, įvertino ne tik ieškovo pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, tačiau ir atsakovo atsiliepime nurodytas aplinkybes ir į bylą pateiktus duomenis. Atsakovas, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo teigia, kad teismas netinkamai vertino bylos medžiagą ir prašo iš naujo ją vertinti, tačiau teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo paskirtis yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, kas atitiktų apeliacijos funkciją, tačiau naujų aplinkybių ir įrodymų vertinimas, ko teismui, priimant sprendimą už akių, byloje nebuvo pateikta.

30Šiuo gi atveju atsakovas teigia, jog byloje pakako įrodymų apie tai, kad UAB „Toleita“ vedė UAB „Upynalė“ buhalterinę apskaitą, todėl Paskolos sutarties sudarymo metu jai buvo žinoma UAB „Upynalė“ finansinė padėtis, taigi ji nebuvo klaidinama dėl paskolos suteikimo aplinkybių. Be to, atsakovas teigia, kad byloje esantys UAB „Upynalė“ apskaitos dokumentai patvirtina, kad atsakovas periodiškai įnešdavo pinigines lėšas į įmonės kasą, o iš savo sąskaitos dažnai apmokėdavo įmonės reikmėms būtinas išlaidas, taigi neturėjo tyčinių ketinimų pakenkti įmonės ar jos kreditorių interesams. Nurodytina, kad teismas sprendime už akių vertino įmonės finansinius duomenis paskolos suteikimo metu, kurie akivaizdžiai neatspindėjo realios UAB „Upynalė“ turtinės padėties, kas patvirtinama ir bankroto pripažinimo tyčiniu medžiaga, taip pat vertino ir atsakovo paaiškinimus bei juos pagrindžiančius įrodymus apie veikimą (neveikimą) įmonės interesams, bei kitų įmonės buvusių partnerių ketinimus ir veiksmus, vykdant bendrus projektus ir jų nesėkmes bei laikė šiuos įrodymus ir paaiškinimus nepakankamais atsakovo pozicijai pagrįsti. Todėl teismas, nesant byloje jokių įrodymų apie tai, kad UAB „Toleita“ vedė UAB „Upynalė“ buhalterinę apskaitą ir šiai UAB „Upynalė“ finansinė padėtis buvo gerai žinoma, pagrįstai sprendimu už akių nustatė, jog yra visos sąlygos atsakovo atsakomybei kilti. Šio vertinimo nepaneigia atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti teiginiai ir įrodymai apie tai, kad jis iki bendrovės nemokumo į bendrovės sąskaitą įnešinėjo daugiau lėšų nei jų išgrynino, kadangi šios aplinkybės, visų kitų aplinkybių apie bendrovės nemokumą paskolos suteikimo momentu kontekste ginčo situacijoje nėra teisiškai reikšmingos.

31Tuo tarpu atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodomos aplinkybės dėl UAB „Toleita“ ir kitų įmonių vadovų sąsajų, jų asmenybių, teismo nevertinamos, kaip apskritai nesusijusios su ginčo dalyku (CPK 178 straipsnis, 180 straipsnis).

32Pastebėtina, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas pateikė du naujus įrodymus, kurie, jo vertinimu, gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui: Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-619-5552/018 UAB „Toleita“ pateiktą atsiliepimą ir schemą, teigdamas, kad šie įrodymai patvirtina aplinkybes, jog 250 000 Lt dydžio paskolos, išmokėtos V. Z., 151 000 Lt lėšos buvo panaudotos PC „Kalniečiai“ rekonstrukcijai, t. y. jungtinės veiklos partnerės UAB „Vicus“ interesams. Tačiau, kaip pagrįstai nurodė ieškovė, 250 000 Lt skolos perkėlimo naujajam skolininkui UAB „Vicus“ sutartis Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-619-555/2018 buvo pripažinta negaliojančia, konstatuojant, kad nebuvo surinkta įrodymų, jog šios lėšos buvo panaudotos jungtinės veiklos partnerio UAB „Vicus“ interesams. Tuo tarpu iš ieškovės parengtos ir atsakovo į šią bylą pateiktos schemos matyti, kad 151 000 Lt sumos panaudojimas taip pat nėra pagrindžiamas jokiais kitais objektyviais duomenimis (jokių kitų duomenų nepateikė ir atsakovas), todėl taip pat nesudaro pagrindo byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinti kitaip, nei jos buvo įvertintos priimant teismo sprendimą už akių.

33Nurodytina, kad pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo privalo būti pagrįstas tokiais įrodymais, kurie galėtų kelti abejonę priimto sprendimo, kuriuo galimai buvo pažeistos atsakovo teisės ar teisėti interesai, pagrįstumu ir teisėtumu, tačiau šiuo atveju atsakovas tokių įrodymų, kaip jau nurodyta, nepateikė, todėl teismas sprendžia, jog pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir naikinti teismo priimtą sprendimą už akių nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 dalimi, teisėja

Nutarė

35Atsakovo V. Z. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmesti.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovė RUAB „Toleita“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 3. Atsakovas V. Z. su ieškiniu nesutiko. Savo teiktuose procesiniuose... 4. 2019 m. birželio 21 d. sprendimu už akių teismas ieškinį patenkino,... 5. Atsakovas V. Z., nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 21 d.... 6. 1.... 7. Byloje pakako įrodymų apie tai, kad UAB „Toleita“ vedė UAB... 8. 2.... 9. UAB „Toleita“ ir UAB „Verus auditus“ yra susijusios įmonės, kadangi... 10. 3.... 11. Kartu su prašymu atsakovas pateikia Kauno apygardos teismo civilinėje byloje... 12. 4.... 13. Pateikti į bylą UAB „Upynalė“ apskaitos dokumentai patvirtina, kad... 14. Ieškovė RUAB „Toleita“ atsiliepimu į atsakovo pareiškimą dėl... 15. 1.... 16. Atsakovas, pateikdamas teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 17. 2.... 18. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovei buvo pilnai atskleista UAB... 19. 3.... 20. Atsakovo pateikta informacija apie Č. M., jo giminystės ryšius ir kitas... 21. 4.... 22. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad jokių piniginių lėšų nepasisavino, o... 23. 5.... 24. Civilinė byla, kurioje buvo sprendžiamas ieškovo teisių perėmėjo UAB... 25. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.... 26. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 288 straipsnio... 27. Nagrinėjamu atveju atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių... 28. Pirmiausia pažymėtina, kad atsakovas, pateikdamas teismui pareiškimą dėl... 29. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendimas už akių buvo priimtas teismo... 30. Šiuo gi atveju atsakovas teigia, jog byloje pakako įrodymų apie tai, kad UAB... 31. Tuo tarpu atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 32. Pastebėtina, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 33. Nurodytina, kad pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo privalo... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 3... 35. Atsakovo V. Z. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmesti.... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...