Byla 2-1811-647/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius,

2sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Č.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams M. R., V. K., tretiesiems asmenims L. K., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: neterminuotai apriboti atsakovų M. R. ir V. K. tėvų valdžią nepilnametės dukters B. K., a.k. ( - ) atžvilgiu; neterminuotai apriboti atsakovų M. R. ir V. K. tėvų valdžią nepilnamečio sūnaus A. K., a.k. ( - ) atžvilgiu; nustatyti A. K., a.k. ( - ) nuolatinę globą; nepilnamečio A. K., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, adresu Žolyno g. 47, Vilnius; priteisti nepilnamečio A. K., a.k. ( - ) išlaikymui iki jo pilnametystės iš tėvų – atsakovų M. R. ir V. K., po 100 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą; paskirti nepilnamečio A. K., a.k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju globėją Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

5Ieškinyje bei teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė M. R. turi 4 vaikus: E. R., a.k. ( - ) K. R., a.k. ( - ) B. K., a.k. ( - ) ir A. K., a.k. ( - ) atsakovas V. K. turi du vaikus: B. K. ir A. K.. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2004-02-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2- 471-09/04 buvo neterminuotai apribota M. R. motinos valdžia jos dukrų E. R. ir K. R. atžvilgiu; vaikams buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir jų globėju paskirti Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai. Apgyvendinus vaikus vaikų globos įstaigoje, motina juos retkarčiais aplankydavo, bet gan greitai pamiršo savo pareigas ir nebesidomėjo vaikais. Minėti vaikai 2005 m. buvo įvaikinti JAV piliečių šeimoje. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu atsakovams M. R. bei V. K. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnametės dukters B. K. atžvilgiu; nepilnametei nustatyta nuolatinė globa Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; iš atsakovų jų nepilnametės dukters B. K. atžvilgiu priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 58 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-21 sprendimu neterminuotas tėvų valdžios apribojimas buvo pakeistas į laikiną apribojimą. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-12-15 nutartimi Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai buvo atleisti nuo nepilnametės B. K. globėjo pareigų, o vaiko globėja paskirta L. K. – atsakovo V. K. motina, kur B. K. iki šiol ir yra globojama. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-17 įsakymu A. K. yra nustatyta laikinoji globa Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Minėto vaiko laikinosios globos nustatymo priežastimi buvo tai, kad nepilnametis A. K. 2015-03-13 buvo pristatytas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS), nes jį paėmė iš girtų tėvų Žalio tilto stotelėje, Vilniuje. A. M. R. bei V. K. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, socialinis darbas nėra vykdomas, nes nėra žinoma tėvų faktinė gyvenamoji vieta. VTAS susisiekė su vaiko močiute L. K., tačiau L. K. išreiškė nuomonę, kad neturi galimybių globoti kūdikio ir neketina svarstyti klausimo dėl vaiko laikinosios globos nustatymo jos šeimoje, kadangi yra dirbanti, jau augina vieną anūkę. 2015-11-17 L. K. paaiškinime nurodė, kad su vaiko motina M. R. nėra palaikomas joks ryšys, o vaiko tėvas V. K. šiuo metu išvykęs į užsienį, su dukra nuolat bendrauja telefonu. 2016-01-05 VTAS gavo Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namų raštą, kurie persiuntė V. K. pažymą, kad jis užsikodavo nuo alkoholio vartojimo 15 metų bei prašymą, kuriame jis prašo, kad nebūtų svarstomas jo sūnaus įvaikinimo klausimas. Tačiau ne kartą buvo užfiksuota, kad V. K. valkatauja Vilniaus mieste, prašo išmaldos; galimai atsakovai nėra linkę keisti gyvenimo būdo. A. V. Kuznecovas kelis kartus buvo užsikodavęs nuo alkoholio vartojimo, bet praėjus kelioms savaitėms arba mėnesiui vėl pradėdavo vartoti alkoholinius gėrimus, nepaisant to, kad kodavimosi laikotarpis nuo alkoholio vartojimo nebuvo pasibaigęs. Apribojant atsakovams nepilnamečio A. K. atžvilgiu tėvų valdžią, išlieka atsakovų pareiga teikti vaikui išlaikymą, todėl prašo priteisti iš atsakovų po 100 Eur išlaikymą vaikui kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

6A. M. R., V. K. ir trečiasis asmuo L. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, visi procesiniai dokumentai jiems yra įteikti įstatymų nustatyta tvarka, byla nagrinėjama atsakovams ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti.

8Atsiliepime nurodė, kad A. K. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-03-18, atvyko iš VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 2-o vaikų ligų skyriaus, į kurį pateko dėl nepriežiūros, iššutęs, apleistas. M. M. R. savo sūnų kūdikių namuose paskutinį kartą lankė 2015-07-29, tėvas V. K. dar lankėsi porą kartų. Kūdikių namų administracijos manymu, toks tėvų elgesys neatitinka vaiko interesų, nes tėvai sūnaus nelanko, juo nesidomi, nedalyvauja berniuko gyvenime, nesidomi poreikiais, neteikia išlaikymo, neatlieka savo kaip tėvų pareigų.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) yra nepilnamečių B. K., gim. 2010-03-07, a. k. ( - ) ir A. K., gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) tėvai.

11Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

12CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

13Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-13 įsakymu Nr. A27(1)-1151 atsakovės M. R. šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-834-860/2012 atsakovams M. R. bei V. K. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnametės dukters B. K. atžvilgiu; nepilnametei nustatyta nuolatinė globa Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; iš atsakovų priteistas išlaikymas jų nepilnametei dukrai B. K. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 58 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-2057-614/2014 neterminuotas tėvų valdžios apribojimas atsakovams buvo pakeistas į laikiną motinos M. R. ir tėvo V. K. valdžios apribojimą dukters B. K. atžvilgiu. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-12-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3935-860/2014 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai buvo atleisti nuo nepilnametės B. K. globėjo pareigų, o vaiko nuolatine globėja paskirta L. K.; nepilnametės B. K. globos vieta nustatyta globėjos gyvenamojoje vietoje. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-17 įsakymu Nr. A27(l)-481 likusiam be tėvų globos A. K. nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. 2015-03-25 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje buvo sudarytas nepilnamečio A. K. laikinosios globos (rūpybos) planas; 2015-06-17 sudarytas individualus pagalbos šeimai planas. 2015-08-11 aplankyta nepilnametė B. K., globojama globėjos L. K. šeimoje; nustatyta, kad jai sudaromos tinkamos gyvenimo sąlygos, būtinos vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam bei socialiniam vystymuisi; motina ir tėvas su dukra bendrauja retai, dažniausiai telefonu, vaikui priteisto išlaikymo neteikia; L. K. žiniomis, tėvai M. R. ir V. K. veda netinkamą gyvenimo būdą. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Lavoriškių seniūnijos 2015-10-15 moralinių – buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo akte užfiksuota, kad M. R. ir V. K. buvimo vieta nežinoma, su socialine darbuotoja nebendradarbiauja, socialinių paslaugų teikti galimybės nėra. 2015-10-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje buvo sudarytas nepilnamečio A. K. globos (rūpybos) peržiūros aktas, kuriame užfiksuota, kad vaiko tėvai neįvykdė įsipareigojimų, teigiamų elgesio pokyčių nėra, prie vaiko išlaikymo neprisideda, todėl nutarta nustatyti nuolatinę globą ir kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. 2015-11-17 L. K. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad auginti anūką A. K. neturi galimybių, todėl tapti vaiko globėja negali; su vaiko motina M. R. jokio ryšio nepalaiko, nežino jos gyvenamosios vietos, tėvas V. K. šiuo metu išvykęs į užsienį, bendrauja su dukra B. K.. 2016-01-21 A. K. aplankytas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; nustatyta, kad globa vykdoma tikslingai, vaiku rūpinamasi gerai; motina vaiko nelanko, nepalaiko jokio ryšio, tėvas domisi berniuku, kelis kartus jį aplankė - paskutinis apsilankymas buvo 2016-01-05. 2016-01-05 V. K. prašyme nurodė, kad išvažiuoja dirbti į Taliną pusei metų, todėl negalės lankyti sūnaus. 2015-11-04 problemų registravimo informacijoje matyti, kad atsakovai pagal faktinę gyvenamąją vietą negyvena, kaimynai teigia, kad V. K. išvažiavo į užsienį, o M. R. miete valkatauja, šiuo metu socialinių paslaugų teikti galimybės nėra, kadangi atsakovų buvimo vieta nėra žinoma, sugyventiniai su socialine darbuotoja nebendrauja.

14A. M. R. teista, daug kartų bausta administracine tvarka, paskirtų baudų nemoka, šiuo metu niekur nedirba; jos vardu transporto priemonių nėra registruota, tačiau yra registruoto nekilnojamojo turto, kuris yra areštuotas. A. V. Kuznecovas taip pat teistas, daug kartų baustas administracine tvarka, paskirtų baudų nemoka, šiuo metu niekur nedirba; jo vardu yra registruota transporto priemonė VW Golf, valst. Nr. ( - ) kuri yra išregistruota ir dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas; nekilnojamojo turto nėra registruota.

15Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 straipsnyje nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių tėvai negalėtų įgyvendinti tėvų valdžios, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Kitaip tariant, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas, žalojamas ir pan., bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Daug svarbiau yra užkirsti kelią vaiko teises ir interesus pažeidžiantiems veiksmams, nei kovoti su tokių veiksmų padariniais (žr., pvz., LAT 2008-05-30 nutartį c. b. Nr. 3K-3-236/2008; 2009-03-03 nutartį c. b. Nr. 3K-3-95/2009 ir kt.).

16Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus matyti, kad atsakovai negali savo vaikams užtikrinti stabilios ir saugios šeimos aplinkos, piktnaudžiauja alkoholiu, nekeičia iš esmės savo gyvenimo būdo, nevykdo savo kaip tėvų pareigų, nesudaro tinkamų sąlygų vaikų auklėjimui, priežiūrai, ugdymui, nesidomi vaikais, nededa pastangų ir neparodo noro susigrąžinti vaikų į šeimą, neteikia jiems išlaikymo, atsakovė vaikais nesidomi visiškai. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, priešingai, atsakovai į teismo posėdį neatvyko, teismui atsiliepimų nepateikė, neparodė noro pakeisti susiklosčiusią situaciją bei noro rūpintis vaikais, ar teikti jiems išlaikymą.

17Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad tėvai yra nusišalinę nuo vaikų priežiūros, auklėjimo, jų išlaikymo, jų buvimo vieta nežinoma, jie veda asocialų gyvenimo būdą. Taigi, yra pagrindas apriboti atsakovams tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų B. K., gim. 2010-03-07, a. k. ( - ) ir A. K., gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180 str.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo tenkintinas, nustatant, kad sustabdomos atsakovų asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, atsakovams išlieka teisė matytis su vaikais, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

18Atsakovams išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad jie pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaikų interesams. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovai turės teisę kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą vaikų atžvilgiu.

19Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

20CK 3.183 straipsnio 4 dalis, ( - ) straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų, rūpyba - vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 str.). Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

21Kadangi nepilnamečio vaiko A. K. atžvilgiu neterminuotai apribota tėvų valdžia, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, tad A. K. (2 m. amžiaus, gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.252 str. 1 d. 2 p.).

22Atsižvelgiant į tai, kad A. K. norinčių ir galinčių globoti fizinių asmenų nėra, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-17 įsakymu A27(l)-481 vaiko globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 2016-01-21 Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akte užfiksuota, kad globa vykdoma tikslingai, vaiku rūpinamasi gerai, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą, kuriame pažymėjo, kad sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti, darytina išvada, kad nepilnamečio A. K. globėju paskyrus Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, vaiko interesai nebus pažeisti, priešingai, jie bus geriau apsaugoti, tad A. K. nuolatiniu globėju paskirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. A. K. globos vieta nustatytina globos institucijoje, adresu Žolyno g. 47, Vilniuje (CK 3.265 str. 1 d. 3 p.).

23Dėl išlaikymo priteisimo.

24CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.).

25Atsakovai įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką nevykdo, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų išsakytas nuomones, vaiko poreikius, į tai, kad atsakovai nedirba, nors yra darbingo amžiaus, todėl gali ir turi imtis aktyvių veiksmų, kad įsidarbintų ir materialiai išlaikytų savo nepilnametį vaiką, todėl iš jų priteistinas išlaikymas nepilnamečiam vaikui A. K. periodinėmis išmokomis po 100 Eur kas mėnesį, skaičiuojant nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2016-03-30) iki vaiko pilnametystės, lėšas išieškant globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą (CK 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 2 d.).

26Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju (CK 3.275 str.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinas 113,00 Eur žyminis mokestis (41,00 Eur už reikalavimą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globėjo paskyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, 72,00 Eur už reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo) bei 3,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 116,48 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 5 p., 82 str. 1 d., 85 str. 1 d. 3 p ir 10 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, 400 - 407 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti.

31Neterminuotai apriboti atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) tėvų valdžią nepilnametės dukters B. K. (gim. 2010-03-07, a. k. ( - ) atžvilgiu.

32Neterminuotai apriboti atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) tėvų valdžią nepilnamečio sūnaus A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) atžvilgiu.

33Nepilnamečiui A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į. k. ( - )).

34Nepilnamečio A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, adresu Žolyno g. 47, Vilnius

35Priteisti iš atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) jų nepilnamečiam vaikui A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) iš kiekvieno atsakovo nuo 2016-03-30 iki vaiko pilnametystės, lėšas išieškant globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą, paskiriant globėją nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju.

36Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) 116,48 Eur (vieną šimtą šešiolika eurų 48 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (po 58,24 Eur iš kiekvieno atsakovo) (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

37Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

38Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

39Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius,... 2. sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 5. Ieškinyje bei teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė M. R. turi 4... 6. A. M. R., V. K. ir trečiasis asmuo L. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė,... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 8. Atsiliepime nurodė, kad A. K. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-03-18, atvyko... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. (... 11. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. ... 12. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia... 13. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 14. A. M. R. teista, daug kartų bausta administracine tvarka, paskirtų baudų... 15. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 16. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus matyti, kad atsakovai negali... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad tėvai yra... 18. Atsakovams išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi... 19. Dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios... 20. CK 3.183 straipsnio 4 dalis, ( - ) straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą... 21. Kadangi nepilnamečio vaiko A. K. atžvilgiu neterminuotai apribota tėvų... 22. Atsižvelgiant į tai, kad A. K. norinčių ir galinčių globoti fizinių... 23. Dėl išlaikymo priteisimo.... 24. CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 25. Atsakovai įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką... 26. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų valstybės naudai lygiomis... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, 400 -... 30. Ieškinį tenkinti.... 31. Neterminuotai apriboti atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - )... 32. Neterminuotai apriboti atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - )... 33. Nepilnamečiui A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą... 34. Nepilnamečio A. K. (gim. 2014-08-05, a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti... 35. Priteisti iš atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( - ) jų... 36. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų M. R. (a. k. ( - ) ir V. K. (a. k. ( -... 37. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 38. Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti... 39. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...