Byla e2S-622-392/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ padavė antstoliui D. K. skundą, kuriame prašo panaikinti antstolio 2020 m. vasario 10 d. patvarkymą Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo nutarta parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą turtą.

62.

7Pareiškėja taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Šį prašymą pareiškėja grindžia tuo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankios teismo nutarties dėl šio skundo bus neįmanoma įvykdyti. Net panaikinus skundžiamą patvarkymą skolininkė negalėtų būti grąžinta į tą padėti, kuri buvo iki skundžiamo patvarkymo priėmimo, ir įmonei būtų padaryta žala – turtas būtų perleistas varžytynėse už ženkliai žemesnę, nei rinkos vertė, kainą, o turto būtų išvaržyta daugiau, nei būtina skolininkės prievolei padengti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetė.

114.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjos antstoliui paduoto skundo pagrindas ir dalykas yra suformuluotas iš esmės tinkamai, taip pat kartu su skundu pateikti skunde minimas aplinkybes, pareiškėjos vertinimu, turintys pagrįsti įrodymai. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo kategoriškai atmesti pareiškėjos teiginį, kad egzistuoja protinga skundo patenkinimo galimybė. Vis dėlto skundo pagrindą sudarančios aplinkybės nėra pakankamos pripažinti, kad egzistuoja objektyvi būtinybė stabdyti vykdymo veiksmus.

135.

14Pareiškėjos argumentai, jog jai palankaus procesinio sprendimo įvykdymas pasunkės, nes iki skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos varžytynėse gali būti parduotas hipoteka įkeistas turtas, neįtikino teismo, kad įmonė dėl to patirtų nepataisomą žalą. Teismo vertinimu, pareiškėjos teiginiai, kad, sustabdžius vykdymo veiksmus, būtų užkirstas kelias kilti žalai, yra pernelyg abstraktūs. Viena vertus, pareiškėja teigia, kad varžytynėse realizuojamas turtas buvo įkainotas netinkamai. Antra vertus, pati pareiškėja nurodo, kad vykdymo procese nustatyta turto vertė ženkliai viršija skolos sumą, o nustatytos turto pardavimo iš varžytynių pardavimo kainos ir pareiškėjos minimos tikrosios būtent pareiškėjai priklausančio turto rinkos vertės potencialus, t. y. šiuo metu tik įrodinėjamas, skirtumas yra ne didesnis kaip 13,15 procento (696 500 Eur / 604 900 Eur). Pagal pateiktus duomenis, teismas padarė išvadą, kad, net ir tuo atveju, jeigu iki pareiškėjos skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, turtas būtų realizuotas už mažesnę sumą, nei pareiškėjos nurodoma turto rinkos kaina, paminėtas galimas turto vertės skirtumas nebūtų reali kliūtis pareiškėjai apginti savo pažeistus interesus kitomis priemonėmis protingomis sąnaudomis.

156.

16Pažymėjo, kad akcentuodama grėsmės faktą pareiškėja nutyli aplinkybę, kad pagal skundžiamą patvarkymą varžytynėse realizuojamas ir kitas UAB „Emilė“ priklausantis nekilnojamasis turtas. Be to, teigdama, kad varžytynėse parduodama daugiau turto nei būtina skolai padengti, pareiškėja ignoruoja faktą, jog išieškojimas iš pareiškėjai priklausančio turto vykdomas ir kitose vykdomosiose bylose, t. y. kitiems antstoliams yra numatyta galimybė prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

177.

18Teismas konstatavo, kad išieškojimo veiksmų sustabdymas būtų nesuderinamas su būtinybe užtikrinti, jog išieškotojos turtiniai interesai būtų realizuoti per įmanomai trumpiausią terminą. Kadangi pareiškėja nepateikė pakankamai argumentų, kurie leistų įsitikinti, kad iš tiesų egzistuoja išimtinės aplinkybės stabdyti išieškojimą, todėl teismas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Pareiškėja (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – stabdyti pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto varžytynes vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Atskirojo skundo argumentai:

228.1.

23Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog pareiškėja neįrodė, jog egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nurodyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

248.2.

25Antstolis nesiėmė visų reikiamų priemonių tinkamam išieškomo turto įvertinimui, todėl parduodant turtą varžytynėse bus padaryta žala pareiškėjos interesams. Pareiškėja, remdamasi UAB „CRE pro“ 2020 m. vasario 18 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 20/02-10K, įrodinėja, kad tikroji turto vertė yra 91 600 Eur didesnė, nei nustatyta patvarkymu. Apeliantės nuomone, jeigu turtas bus realizuotas patvarkymu paskelbtose varžytynėse, pareiškėja patirs tokius padarinius: kyla rizika, jog turtas bus realizuotas už pernelyg mažą kainą, nors turto pradinė pardavimo kaina varžytynėse viršija išieškomą sumą ir jo realizavimo pakaktų visai skolininko prievolei padengti, tačiau turto realizavimas už pernelyg žemą kainą reiškia, kad pareiškėja gali negauti reikšmingos pinigų sumos, kuri turėtų būti sumokama pareiškėjai atėmus skolos dydį; egzistuoja rizika, kad turtas iš varžytynių gali būti neišieškotas visai ir jį gali perimti pats išieškotojas, išieškotojas galėtų jį perimti už kainą, kuri yra pernelyg žema ir neatitinka rinkos vertės. Turto perėmimas už patvarkyme nustatytą kainą būtų itin žalingas, atsižvelgiant į tai, kad turto vertė iš tiesų yra didesnė 91 600 Eur suma. Toks turto perėmimas lemtų tiesioginius pareiškėjos 91 600 Eur dydžio nuostolius.

268.3.

27Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad galimas turto vertės skirtumas nebūtų reali kliūtis pareiškėjai apginti savo pažeistus interesus kitomis priemonėmis protingomis sąnaudomis. Apeliantės nuomone, tokios priemonės būtų neproporcingos – pareiškėjai galimai reikėtų ginčyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, reikalauti restitucijos, todėl socialinės taikos tarp šalių atstatymas galėtų užtrukti ilgą laiko tarpą. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tik iki tol, kol bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas (per maždaug 1 mėn. laiko) tikrai yra kur kas racionalesnis ir labiau proporcingas būdas užtikrinti, kad šalių teisės nebūtų pažeistos.

288.4.

29Apeliantė nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, kurio formuojama praktika privaloma Vilniaus miesto apylinkės teismui, tik 2020 m. vasario 13 d. priėmė nutartį labai panašioje byloje, kurioje buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

309.

31Suinteresuotas asmuo UAB EDS INVEST atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-10180-1089/2020. Nurodė, kad iš esmės visi pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų argumentai yra pagrįsti į bylą pačios pareiškėjos užsakymu atlikta ir pateikta konsultacine išvada. Pareiškėja klaidino teismą, nurodydama, kad į bylą pateikė UAB „Cre pro“ parengtą turto vertinimo ataskaitą, nors pateikė informacinio pobūdžio dokumentą, kuris vadinasi „Konsultacija apie galimą rinkos kainą 20/02-10KI“, ir kuris neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų, numatytų turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, ir kartu neatitinka objektyviam įrodymui keliamų reikalavimų. Kadangi pareiškėja kartu su skundu dėl antstolio veiksmų nėra pateikusi jokių objektyvių rašytinių įrodymų, kurie objektyviai ir tikėtinai pagrįstų jos skunde suformuluotus reikalavimus, taigi pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų teisėtumo nėra reiškiamas remiantis teisėtu reikalavimų pagrindu ir dėl to lieka rimtų abejonių sėkminga pareiškėjai proceso baigtimi, todėl pareiškėjos reikalavimas nėra prima facie pagrįstas. Todėl UAB EDS INVEST įsitikinimu, tikėtinai palankus pareiškėjai sprendimas byloje yra neįmanomas. Vykdymo veiksmų sustabdymas tiesiogiai nėra susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, o tik nepagrįstai užvilkins vykdymo procesą.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

3310.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3511.

36Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3712.

38Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi laikinosios apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

3913.

40Nustatyta, kad pareiškėja padavė antstoliui D. K. skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2020 m. vasario 10 d. patvarkymą Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo nutarta parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą turtą. Pareiškėja teigia, kad varžytynėse realizuojamas turtas buvo įkainotas netinkamai, todėl jeigu turtas bus parduotas paskelbtose varžytynėse, tai pareiškėja patirs žalą, nes turtas būtų perleistas varžytynėse už ženkliai žemesnę, nei rinkos vertė, kainą. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs pateiktus dokumentus, pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė pakankamai argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad iš tiesų egzistuoja išimtinės aplinkybės stabdyti vykdymo veiksmus, todėl teismas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

4114.

42Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, visi skundo dėl antstolio veiksmų argumentai yra grindžiami pačios pareiškėjos užsakymu atlikta ir pateikta UAB „CRE pro“ 2020 m. vasario 18 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 20/02-10K, kuri neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų, numatytų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, ir todėl nėra pakankamu įrodymu kurio pagrindu reikėtų tenkinti prašymą. Šioje UAB „Cre pro“ konsultacijoje aiškiai pažymima, kad ši konsultacija dėl galimos turto rinkos kainos neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio bei formos, nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio konsultacinio pobūdžio dokumentas skirtas konsultacijos užsakovui. Kadangi minėta vertinimo ataskaita neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimu, tai šis pareiškėjos dokumentas yra tik informacinio pobūdžio dokumentas. Pareiškėja jokių kitų duomenų, kurie galėtų pagrįsti skunde nurodytas aplinkybes, nepateikė.

4315.

44Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjos išdėstytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pakankamo pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus. Kaip teisingai nurodė, pirmosios instancijos teismas, vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik esant išimtinėms aplinkybėms. Prašymą teikiančiam asmeniui tenka papildoma įrodinėjimo našta išsamiai pagrįsti ne tik savo prašymo pagrindą, bet ir nurodyti argumentus, kurie leistų preliminariai įsitikinti, kad dėl vykdymo proceso stabdymo kylančių pasekmių neigiamą poveikį nusveria būtinybė išvengti situacijos, kuri kiltų, jeigu išieškojimo veiksmai toliau būtų tęsiami, tačiau antstolio atlikti veiksmai, dėl kurių paduotas skundas, būtų pripažinti neteisėtais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog šiuo atveju pareiškėja nepateikė pakankamai argumentų, kurie leistų įsitikinti, kad iš tiesų egzistuoja išimtinės aplinkybės stabdyti išieškojimą

4516.

46Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartimi, kuri buvo priimta labai panašioje byloje, kurioje buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau apeliantės nurodytoje civilinėje byloje pareiškėja UAB „Emilė“, būdama subsidiariu skolininku ir būtent remdamasi savo prievolės subsidiarumu, kreipėsi su skundu dėl antstolio D. K. veiksmų prašydama panaikinti antstolio D. K. 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymą Nr. S-19-174-13914 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/17/03143 ir nevykdyti išieškojimo iš UAB „Emilė“ įkeisto nekilnojamojo turto. Kaip matyti faktinės aplinkybės nėra analogiškos ir iš esmės skiriasi, todėl apeliantės nurodyta nutartimi nėra pagrindo remtis.

4717.

48Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

4918.

50Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo... 6. 2.... 7. Pareiškėja taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjos antstoliui paduoto skundo pagrindas ir... 13. 5.... 14. Pareiškėjos argumentai, jog jai palankaus procesinio sprendimo įvykdymas... 15. 6.... 16. Pažymėjo, kad akcentuodama grėsmės faktą pareiškėja nutyli aplinkybę,... 17. 7.... 18. Teismas konstatavo, kad išieškojimo veiksmų sustabdymas būtų nesuderinamas... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Pareiškėja (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 22. 8.1.... 23. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog... 24. 8.2.... 25. Antstolis nesiėmė visų reikiamų priemonių tinkamam išieškomo turto... 26. 8.3.... 27. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad galimas... 28. 8.4.... 29. Apeliantė nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, kurio formuojama praktika... 30. 9.... 31. Suinteresuotas asmuo UAB EDS INVEST atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 33. 10.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 35. 11.... 36. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 37. 12.... 38. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 39. 13.... 40. Nustatyta, kad pareiškėja padavė antstoliui D. K. skundą, kuriuo prašo... 41. 14.... 42. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, visi skundo dėl antstolio veiksmų... 43. 15.... 44. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjos išdėstytos... 45. 16.... 46. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Vilniaus... 47. 17.... 48. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 49. 18.... 50. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 52. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartį palikti...